Obavještenje za javnost Fakulteta zdravstvenih nauka za dan 21.11.2022.godine


I

Obavještava se javnost da na magistarski rad pod nazivom „Komparacija Kegelovih vježbi i kombinovane Kegel metode u liječenju urinarne inkontinencije ženske populacije“ kandidatkinje Mirele Begić, studentice magistarskih studija na studijskom programu Fizioterapija i radna terapija, kao i na izvještaj Komisije za ocjenu i javnu odbranu magistarskog rada, koji su bili na uvidu javnosti u periodu od 04.11.2022. godine do 18.11.2022. godine, nije bilo primjedbi. 

Dekan Fakulteta zdravstvenih nauka rješenjem broj: 04/06-569-1/22 od 19.11.2022. godine zakazuje javnu odbranu završnog rada za dan 22.11.2022. godine sa početkom u 14:00 sati u amfiteatru Evropskog univerziteta „Kallos“ Tuzla, u ulici Maršala Tita br. 2A i 2B.

II

Obavještava se javnost da na magistarski rad pod nazivom “Citogenetičke karakteristike malignih limfadenopatija glave i vrata“ kandidatkinje Amile Krašić, studentice II ciklusa studija na studijskom programu Sestrinstvo, kao i na izvještaj Komisije za ocjenu i javnu odbranu magistarskog rada, koji su bili na uvidu javnosti u periodu od 04.11.2022. godine do 18.11.2022. godine, nije bilo primjedbi. 

Dekan Fakulteta zdravstvenih nauka rješenjem broj: 04/06-570-1/22 od 19.11.2022. godine zakazuje javnu odbranu završnog rada za dan 23.11.2022. godine sa početkom u 13:30 sati u amfiteatru Evropskog univerziteta „Kallos“ Tuzla, u ulici Maršala Tita br. 2A i 2B.