Rezultati ispita


Forenzika u krivičnom postupku – ispit održan, 07.02.2024. godine.

Redni broj Broj indeksa Ocjena
1. 008/19-OP 8

Kriminologija – ispit održan, 07.02.2024. godine.

Redni broj Broj indeksa Ocjena
1. 002/23-OP/V 7
2. 005/22-OP/V 6
3. 008/20-BP 7

Krivično procesno pravo – ispit održan, 07.02.2024. godine.

Redni broj Broj indeksa Ocjena
1. 007/23-OP 5
2. 002/23-OP/V 8
3. 016/23-OP/V 8
4. 006/21-FO 5
5. 008/20-BP 5
6. 004/23-OP 5
7. 005/22-OP/V 5
8. 019/23-OP/V 5