Obavještenje za javnost Tehničkog fakulteta za dan 04.05.2024. godine


I

Obavještava se javnost da na magistarski rad nazivom „Analiza primjene skeletnog sistema u visokogradnji“ kandidatkinje Ene Nefić, studenta magistarskih studija na studijskom programu Građevinarstvo, kao i na izvještaj Komisije za ocjenu i javnu odbranu magistarskog rada, koji su bili na uvidu javnosti u periodu od 29.02.2024. godine do 14.03.2024. godine, nije bilo primjedbi. 

Dekan Tehničkog fakulteta rješenjem broj: 04/04-88-1/24 od 30.04.2024. godine zakazuje javnu odbranu završnog rada za dan 07.05.2024. godine sa početkom u 16:00 sati u amfiteatru Evropskog univerziteta „Kallos“ Tuzla, u ulici XVIII hrvatske brigade 8.