Obavještenje za javnost Medicinskog fakulteta za dan 09.12.2023. godine


I

Obavještava se javnost da se doktorska disertacija pod nazivom „Interkostalni blok i postoperativni tok u pacijenata podrvgnutih uniportal videoasistiranim torakohirurškim procedurama“ kandidata dr Amara Kešetovića, studenta doktorskog studija na Medicinskom fakultetu, studijskog programa Biomedicina i zdravstvo, zajedno sa izvještajem Komisije za ocjenu i javnu odbranu doktorske disertacije, stavlja na uvid javnosti u trajanju od 15 dana od dana objavljivanja i može se pročitati u biblioteci Evropskog univerziteta „Kallos“ Tuzla, na adresi XVIII hrvatske brigade 8.