Obavještenje za javnost Medicinskog fakulteta za dan 07.12.2023. godine


Obavještava se javnost da se završni rad pod nazivom „Vakcinacija djece predškolske dobi“ kandidata Adnana Memiševića, studenta integrisanog studijskog programa Medicina, zajedno sa izvještajem Komisije za ocjenu i javnu odbranu završnog rada, stavlja na uvid javnosti u trajanju od 15 dana od dana objavljivanja i može se pročitati u biblioteci Evropskog univerziteta „Kallos“ Tuzla, na adresi XVIII hrvatske brigade 8.