Obavještenje za javnost Fakulteta zdravstvenih nauka za dan 24.01.2024. godine


I

Obavještava se javnost da na završni rad pod nazivom „Izbjeljivanje zuba kandidatkinje Selme Mujić, studentice I i II integrisanog ciklusa studija na studijskom programu Stomatologija, kao i na izvještaj Komisije za ocjenu i javnu odbranu završnog rada, koji su bili na uvidu javnosti u periodu od 08.01.2024. godine do 22.01.2024. godine, bio na uvidu javnosti, nije bilo primjedbi. 

Dekan Fakulteta zdravstvenih nauka rješenjem broj: 04/06-30-1/24 od 23.01.2024. godine zakazuje javnu odbranu završnog rada za dan 25.01.2024. godine sa početkom u 15:00 sati u amfiteatru Evropskog univerziteta „Kallos“ Tuzla, u ulici XVIII hrvatske brigade 8.