Obavještenje za javnost Fakulteta zdravstvenih nauka za dan 09.12.2023. godine


I

Obavještava se javnost da se doktorska disertacija pod nazivom Struktura i uticaj antropoloških karakteristika na specijalni džudo fitnes test“ kandidata Igora Paskoskog, studenta doktorskih studija na Fakultetu zdravstvenih nauka, studijskog programa Sportski trener, zajedno sa izvještajem Komisije za ocjenu i javnu odbranu doktorske disertacije, stavlja na uvid javnosti u trajanju od 15 dana od dana objavljivanja i može se pročitati u biblioteci Evropskog univerziteta „Kallos“ Tuzla, na adresi XVIII hrvatske brigade 8.