Forenzika u krivičnom postupku – REZULTATI ISPITA


Rbr. Broj indeksa Broj bodova Ocjena
1. 011/17-FO 50 5