AKREDITACIJA EVROPSKOG UNIVERZITETA „KALLOS“ TUZLA


Obavještavamo studente, kao i ostala zainteresovana lica da je visokoškolskoj ustanovi Evropski univerzitet „Kallos“ Tuzla izdato rješenje o institucionalnoj akreditaciji.

Podsjećamo da je Evropski univerzitet „Kallos“ Tuzla Ministarstvu za obrazovanje i nauku TK podnio zahtjev za dobijanje institucionalne akreditacije još dana 09.05.2018. godine. U više navrata Univerzitet se Ministarstvu obraćao sa urgencijama da se ovaj zahtjev riješi. Nažalost, pojedinci iz Ministarstva su često koristeći svoj službeni položaj blokirali i sabotirali proces akreditacije Univerziteta. Ponekad je trebalo proći više mjeseci da ta lica upute neophodna obavještenja Agenciji za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta BiH, čime se ovaj proces nepotrebno odugovlačio, a Univerzitetu i njegovim studentima se permanentno nanosila šteta. S druge strane, prethodne garniture u tom Ministarstvu su, s ciljem odugovlačenja postupka, čini se namjerno dostavljale Agenciji prijedloge članova Komisije domaćih i međunarodnih stručnjaka koji bi na toj funkciji ostali nekoliko mjeseci, pa podnijeli ostavku. Zbog svih navedenih nepravilnosti u postupku akreditacije, Univerzitet je podnio krivičnu prijavu po kojoj se vodi postupak pred Tužilaštvom BiH, u nadi da će biti sankcionisani oni koji su iskoristili svoj službeni položaj da bi odugovlačili postupak akreditacije Evropskog univerziteta „Kallos“ Tuzla i na taj način mu nanijeli nepopravljivu štetu. Više od Univerziteta, oštećeni su studenti koji su čekali predugo. Postupak akreditacije Evropskog univerziteta „Kallos“ Tuzla potrajao je više od 4 godine, ne krivicom Univerziteta, te se iz tog razloga zahvaljujemo studentima koji su vjerovali u svoj Univerzitet, kao i ostalim prijateljima Univerziteta. Žalosno je ako jedan upravni postupak traje više od mjesec dana, a kamo li 4 godine i više. Ovdje je evidentno okrnjen princip pravne sigurnosti, što je na našu žalost vrlo čest primjer u Bosni i Hercegovini. Sve to ukazuje na nestabilnost pravnog poretka. Mi ostajemo čvrsti u nastojanju da ispunimo svoju viziju i misiju i da doprinesemo razvoju ove društvene zajednice kako se ovakve stvari u budućnosti ne bi više dešavale.

Rješenje o akreditaciji uslijedilo je nakon što je kompetentna Komisija, koja se sastoji od domaćih i međunarodnih stručnjaka, ocijenila 10 kriterijuma u radu ove ustanove, i to:

 1. Politika osiguranja kvaliteta;
 2. Izrada i odobravanje programa;
 3. Učenje, podučavanje i vrednovanje usmjereni na studenta;
 4. Upis i napredovanje studenata, priznavanje i certificiranje;
 5. Nastavno osoblje;
 6. Resursi za učenje i podrška studentima;
 7. Upravljanje informacijama;
 8. Informisanje javnosti;
 9. Kontinuirano praćenje i periodična revizija programa;
 10. Periodično vanjsko osiguranje kvaliteta.

Prilikom ocjene ispunjenosti ovih kriterijuma, Komisija je Evropskom univerzitetu dala visoke ocjene, i to šest kriterijuma je potpuno ispunjeno, a 4 su znatno ispunjena.

Akreditovani su sljedeći fakulteti na Evropskom univerzitetu “Kallos” Tuzla, i to:

 1. Fakultet zdravstvenih nauka;
 2. Medicinski fakultet;
 3. Pravni fakultet;
 4. Fakultet političkih nauka;
 5. Ekonomski fakultet;
 6. Pedagoški fakultet i
 7. Tehnički fakultet.
Rješenje-o-akreditaciji