Doc. dr Edin Kaletović


Oralna hirurgija II – praktični dio 

Redni broj Broj indeksa  Broj bodova Ocjena
1. 011/19-ST 40 5
2. 026/20-ST 70 7
3. 008/19-ST 62 6