Obavijest


Poštovani,

Obavještavamo Vas da je Odlukom o usvajanju programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava tekućih transfera utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2024. godinu Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke („Službene novine Federacije BiH“ broj 37/24) Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke raspisalo Javni poziv za finansiranje/sufinansiranje programa i projekata u oblasti visokog obrazovanja iz budžeta Federacije Bosne i Hercegovine u 2024. godini (link: http://www.fmon.gov.ba/Obavjest/Pregled/1191 ).

U okviru ovog Javnog poziva možete aplicirati na Program 1. „Poboljšanje proširenog studentskog standarda kroz podršku projektima studentskih organizacija visokoškolskih ustanova u Federaciji BiH“.

Također, u okviru Javnog poziva za finansiranje/sufinansiranje programa i projekata u oblasti nauke od značaja za Federaciju Bosne i Hercegovine u 2024. godini (link: http://www.fmon.gov.ba/Obavjest/Pregled/1187) , možete aplicirati na potprogram 2a. „Podrška projektima organizacije znanstveno-popularnih radionica, istraživačkih kampova za učenike i studente, likovnih ili literarnih natječaja na temu znanosti, podrška sudjelovanju učenika i studenata na domaćim i međunarodnim manifestacijama i događajima znanstveno-popularnog karaktera“.

Obavještenje za javnost Fakulteta zdravstvenih nauka za dan 18.06.2024. godine


Obavještava se javnost da se doktorska disertacija pod nazivom “Efekti desetonedeljnog programiranog treninga na transformaciju antropoloških dimenzija rvača“ kandidata mr. Sedata Baftije, studenta doktorskih studija na Fakultetu zdravstvenih nauka, studijskog programa Sportski trener, zajedno sa izvještajem Komisije za ocjenu i javnu odbranu doktorske disertacije, stavlja na uvid javnosti u trajanju od 15 dana od dana objavljivanja i može se pročitati u prostorijama Evropskog univerziteta „Kallos“ Tuzla, na adresi Mije Keroševića Guje 3.