Prof.dr Sead Rešić – rezultati pismenog ispita


Metodike razvoja početnih matematičkih pojmova:

Redni broj Broj indeksa Ocjena
1. 031/20-VPU/v 7
2. 002/20-VPU 7

Usmeni dio ispita će se održati u srijedu 21.04.2021. godine u 16:00h.