Rezultati II parcijale – Histologija sa embriologijom


 1. 012/19-MF – 11 bodova, ocjena 6
 2. 005/19-MF – 8 bodova, ocjena 5
 3. 004/19-MF – 15,5 bodova, ocjena 8
 4. 001/19 – MF -3 boda, ocjena 5
 5. 008/19-MF – 3,5 boda, ocjena 5
 6. 002/19-MF – 2,5 boda, ocjena 5
 7. 009/19-MF – 2,5 boda, ocjena 5
 8. 003/19-MF – ocjena 5
 9. 017/19-MF – 3,5 boda, ocjena 5
 10. 014/19-MF – 9 bodova, ocjena 5
 11. 006/19-MF – 1,5 boda, ocjena 5
 12. 015/19-MF -1,5 boda, ocjena 5