Prof.dr Zijad Jagodić


Rezultati ispita održanog 09.6.2022.godine

                                Motorna vozila

          Br. indeksa                                          Ocjena

  1. 028/19-DS                                                 5
  2. 012/19-DS                                                 6
  3. 012/20-DS                                                 6

              Špedicija i agencijsko poslovanje

         Br. indeksa                                          Ocjena

  1. 035/18-DS                                                 5
  2. 017/18-DS                                                 5
  3. 019/18-DS                                                 6

               Poznavanje robe u transportu

          Br. indeksa                                          Ocjena

  1. 016/21-BS                                                 5
  2. 011/21-BS                                                 5

               Osnovi saobraćaja i transporta

         Br. indeksa                                          Ocjena

  1. 003/20-DS                                                 5
  2. 013/20-DS                                                 5