Prof. dr Munevera Osmić


Epidemiologija 

  1. 007/18-MF                     nije položio

 

Imunologija

  1. 007/18-MF                     položio

Usmeni dio ispita iz predmeta Imunologija će se održati 21.10.2021. godine u 16.00 sati.