Prof.dr Jasminka Sadadinović- odgoda predavanja


Odgađaju se predavanja zakazana sa petak, 08.10.2021. godine kod prof.dr Jasminke Sadadinović.