Prof. dr Jasminka Sadadinović


REZULTATI SPITA IZ ORGANSKE HEMIJE ODRŽANOG 24.06.2022.G

 

REDNI BROJ

BROJ INDEKSA

OCJENA

1

001/20-FA

8

2

003/21-SI

7

3

010/21-SI

7

4

017/20-SI

7

UPIS OCJENA  SRIJEDA 11,30h.