Prof. dr Jasminka Sadadinović


 

Farmakognozija- ispit obavljen 23.09.2021.godine

  1. 011/18-FA                    7
  2. 012/17-FA                    5

Industrijska proizvodnja lijekova- ispit obavljen 16.09.2021.godine

  1. 012/17-FA                   6