Prof. dr Izet Banda – odgoda predavanja


Predavanja zakazana za 08.10.2021.godine i 09.10.2021. godine kod prof. dr  Izeta Bande se odgađaju.