Poziv za doktorske i postdoktorske stipendije “Eugen Ionescu” za 2023.godinu


Poštovani,
u prilogu dostavljamo akt Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine, broj:09-33-1-5928-BA/22 od 24.10.2022.godine, putem kojeg obavještavaju o programu doktorskih i postdoktorskih studija ” Eugen Ionesu”.
PRILOG