Obavještenje za javnost Tehničkog fakulteta za dan 04.11.2022.godine


I

Obavještava se javnost da se magistarska teza pod nazivom Srednjovjekovni gradovi u Bosni i Hercegovini“ kandidata Samire Paščanović, studenta magistarskih studija na studijskom programu Arhitektura, zajedno sa izvještajem Komisije za ocjenu i javnu odbranu magistarske teze, stavlja na uvid javnosti u trajanju od 15 dana od dana objavljivanja i može se pročitati u biblioteci Evropskog univerziteta „Kallos“ Tuzla, na adresi Maršala Tita 2A i 2B.