Obavještenje za javnost Pedagoškog fakulteta za dan 12.07.2021. godine


I

Obavještava se javnost da se magistarska teza pod nazivom „Pisanje zadaće iz matematike kao izvor stresa i frustracija kod učenika“ kandidatkinje Ramize Kolašinac, studenta magistarskih studija na studijskom programu Matematika i fizika, zajedno sa izvještajem Komisije za ocjenu i javnu odbranu magistarske teze, stavlja na uvid javnosti u trajanju od 15 dana od dana objavljivanja i može se pročitati u biblioteci Evropskog univerziteta „Kallos“ Tuzla, na adresi Maršala Tita 2A i 2B.

II

Obavještava se javnost da se magistarska teza pod nazivom „Uticaj elektromagnetnih talasa na zdravlje ljudi“ kandidatkinje Fatime Softić Avdić, studenta magistarskih studija na studijskom programu Matematika i fizika, zajedno sa izvještajem Komisije za ocjenu i javnu odbranu magistarske teze, stavlja na uvid javnosti u trajanju od 15 dana od dana objavljivanja i može se pročitati u biblioteci Evropskog univerziteta „Kallos“ Tuzla, na adresi Maršala Tita 2A i 2B.