Obavještenje za javnost Medicinskog fakulteta za dan 03.10.2022.godine


Obavještava se javnost da na završni rad pod nazivom „Upotreba anksiolitika prije i za vrijeme COVID – 19 pandemije“ kandidatkinje Ane Gmajnić, studentice I i II integrisanog ciklusa studija na studijskom programu Medicina, kao i na izvještaj Komisije za ocjenu i javnu odbranu završnog rada, koji su bili na uvidu  javnosti u periodu od 16.09.2022. godine do 30.09.2022. godine, nije bilo primjedbi. 

Dekan Medicinskog fakulteta rješenjem broj: 04/05-65-1/22 od 03.10.2022. godine zakazuje javnu odbranu završnog rada za dan 05.10.2022. godine sa početkom u 14:00 sati u amfiteatru Evropskog univerziteta „Kallos“ Tuzla, u ulici Maršala Tita br. 2A i 2B.