Obavještenje za javnost Fakulteta zdravstvenih nauka za dan 14.07.2021.godine


 I

Obavještava se javnost da na doktorsku disertaciju pod nazivom Strategija razvoja sporta u postkonfliktnom društvu“ kandidata Iber Alaja, studenta doktorskih studija na Fakultetu zdravstvenih nauka, studijskog programa Menadžment u sportu, kao i na izvještaj Komisije za ocjenu i javnu odbranu doktorske disertacije, koji su bili na uvidu  javnosti u periodu od 26.06.2021. godine do 10.07.2021. godine, nije bilo primjedbi. 

Dekan Fakulteta zdravstvenih nauka rješenjem broj: 04/06-350-1/21 od 12.07.2021. godine zakazuje javnu odbranu doktorske disertacije za dan 16.07.2021. godine sa početkom u 11:00 sati u amfiteatru Evropskog univerziteta „Kallos“ Tuzla, u ulici Maršala Tita br. 2A i 2B.