Obavještenje za javnost Fakulteta zdravstvenih nauka za dan 04.11.2022. godine


I

Obavještava se javnost da se magistarski rad pod nazivom „Komparacija Kegelovih vježbi i elektrosimulacije u liječenju urinarne inkontinencije ženske populacije“ kandidatkinje Mirele Begić, studentice magistarskih studija na studijskom programu Fizioterapija i radna terapija, zajedno sa izvještajem Komisije za ocjenu i javnu odbranu magistarskog rada, stavlja na uvid javnosti u trajanju od 15 dana od dana objavljivanja i može se pročitati u biblioteci Evropskog univerziteta „Kallos“ Tuzla, na adresi Maršala Tita 2A i 2B.

II

Obavještava se javnost da se magistarski rad pod nazivom “Citogenetičke karakteristike malignih limfadenopatija glave i vrata“ kandidatkinje Amile Krašić, studentice II ciklusa studija na studijskom programu Sestrinstvo, zajedno sa izvještajem Komisije za ocjenu i javnu odbranu magistarskog rada, stavlja na uvid javnosti u trajanju od 15 dana od dana objavljivanja i može se pročitati u biblioteci Evropskog univerziteta „Kallos“ Tuzla, na adresi Maršala Tita 2A i 2B.