Mr.sc. Alma Jusufović – termini vježbi


Obavještavaju se studenti da će se vježbe kod mr.sc Alme Jusufović održati sljedeće sedmice u terminima:

  1. Biohemija19.04.2021. godine – 10:00-12:00h
  2. Organska hemija19.04.2021. godine – 13:00-15:00h
  3. Oblikovanje lijekova20.04.2021. godine – 15:00-17:00h
  4. Analitička hemija21.04.2021. godine – 12:00-14:00h
  5. Farmakognozija 21.04.2021. godine – 15:00-17:00h