Doc.dr Mirsad Nalić – online predavanje


Obavještavaju se studenti Ekonomskog fakulteta da će se održati on line nastava 14.04.2021. iz predmeta Monetarna ekonomija  kod docenta dr Mirsada Nalića  u terminu od 14:00-15:00h.