Doc.dr Jovan Stojanović- odgoda ispita


Ispiti iz predmeta Nasljedno i Porodično pravo kod doc. dr Jovana Stojanovića se pomjeraju sa 07.09.2021. godine na 14.09.2021. godine u 16.00 sati.