Obavještenje za javnost Fakulteta zdravstvenih nauka za dan 15.11.2021.godine


I

Obavještava se javnost da na magistarski rad pod nazivom „Depresija, bolest modernog doba“ kandidatkinje Nermine Hasanagić, studentice magistarskih studija na studijskom programu Fizioterapija i radna terapija, kao i na izvještaj Komisije za ocjenu i javnu odbranu magistarskog rada, koji su bili na uvidu  javnosti u periodu od 29.07.2021. godine do 12.08.2021. godine, nije bilo primjedbi. 

Dekan Fakulteta zdravstvenih nauka rješenjem broj: 04/06-626-1/21 od 15.11.2021. godine zakazuje javnu odbranu magistarskog rada za dan 17.11.2021. godine sa početkom u 14:00 sati u amfiteatru Evropskog univerziteta „Kallos“ Tuzla, u ulici Maršala Tita br. 2A i 2B.

 

Obavještenje za javnost Tehničkog fakulteta za dan 09.11.2021.godine


Obavještava se javnost da na magistarsku tezu pod nazivom “ “Projekat 2D kontrolne mreže nasute brane Vrtac“ kandidata Milomira Jakića, studenta magistarskih studija na studijskom programu Geodezija, kao i na izvještaj Komisije za ocjenu i javnu odbranu magistarske teze, koji su bili na uvidu  javnosti u periodu od 18.09.2021. godine do 02.10.2021. godine, nije bilo primjedbi. 

Dekan Tehničkog fakulteta rješenjem broj: 04/04-324-1/21 od 09.11.2021. godine zakazuje javnu odbranu magistarske teze za dan 11.11.2021. godine sa početkom u 16:00 sati u amfiteatru Evropskog univerziteta „Kallos“ Tuzla, u ulici Maršala Tita br. 2A i 2B.

Obavještenje za javnost Fakulteta zdravstvenih nauka za dan 30.10.2021.godine  


I

 Obavještava se javnost da na završni rad pod nazivom „Značaj i primjena nanomaterijala u farmaciji“ kandidata Mejre Husić, studenta I i II integrisanog ciklusa studija na studijskom programu Farmacija, kao i na izvještaj Komisije za ocjenu i javnu odbranu završnog rada, koji su bili na uvidu  javnosti u periodu od 29.07.2021. godine do 12.08.2021. godine, nije bilo primjedbi. 

Dekan Fakulteta zdravstvenih nauka rješenjem broj: 04/06-382-1/21 od 28.10.2021. godine zakazuje javnu odbranu završnog rada za dan 30.10.2021. godine sa početkom u 09:30 sati u amfiteatru Evropskog univerziteta „Kallos“ Tuzla, u ulici Maršala Tita br. 2A i 2B.

 

Obavještenje za javnost Medicinskog fakulteta za dan 26.10.2021.godine  


I

Obavještava se javnost da na završni rad pod nazivom „Pencilinski antibiotici“ kandidatkinje Alise Tursunović, studentice I i II integrisanog ciklusa studija na studijskom programu Medicina,, kao i na izvještaj Komisije za ocjenu i javnu odbranu završnog rada, koji su bili na uvidu  javnosti u periodu od 11.10.2021. godine do 25.10.2021. godine, nije bilo primjedbi. 

Dekan Medicinskog fakulteta rješenjem broj: 04/05-102-1/21 od 26.10.2021. godine zakazuje javnu odbranu završnog rada za dan 27.10.2021. godine sa početkom u 14:00 sati u amfiteatru Evropskog univerziteta „Kallos“ Tuzla, u ulici Maršala Tita br. 2A i 2B.

Obavještenje za javnost Pedagoškog fakulteta za dan 25.10.2021.godine  


I

Obavještava se javnost da na magistarski rad pod nazivom „Komponentni pogled na dječije poteškoće u učenju razlomaka u osnovnoj školi“ kandidatkinje Aide Jamaković, studenta magistarskih studija na studijskom programu Matematika i fizika, kao i na izvještaj Komisije za ocjenu i javnu odbranu magistarskog rada, koji su bili na uvidu  javnosti u periodu od 08.10.2021. godine do 22.10.2021. godine, nije bilo primjedbi. 

Dekan Pedagoškog fakulteta rješenjem broj: 04/03-376-1/21 od 23.10.2021. godine zakazuje javnu odbranu magistarskog rada za dan 27.10.2021. godine sa početkom u 14:00 sati u amfiteatru Evropskog univerziteta „Kallos“ Tuzla, u ulici Maršala Tita br. 2A i 2B.