Fakultet zdravstvenih nauka

Magistarske ( master ) studije

*NAPOMENA:

Prilikom učitavanja rasporeda neophodan je „refresh (F5)“

Sve izmjene vezane za rasporeda pratite i na OGLASNOJ TABLI

Od ponuđenih izbornih predmeta student polaže dva u ljetnom semestru

 

Studijski program: Sestrinstvo

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

I SEMESTAR

Metodologija naučnog istraživanja

(Predavanje+Vježbe)

Prof.dr Mithat Tabaković

 

Sustav znanosti, školovanje znanstvenika i etika u znanosti

(Predavanje+Vježbe)

Prof.dr Sanda Pribić

Mali amfiteatar

Medicinska sestra/tehničar kao član zdravstvenog tima

(Predavanje+Vježbe)

Prof.dr Fahir Baraković

 

Organizacija sestrinske struke

(Predavanje+Vježbe)

Prof.dr Mithat Tabaković

 

II SEMESTAR

Upravljanje kliničkim odjelom* (Predavanje+Vježbe)

Prof.dr Mithat Tabaković

 

 

 

 

Životni, radni okoliš i održivi ekosistem* (Predavanje+Vježbe)

 

 

 

 

 

Kako saopštiti lošu vijest*(Predavanje+Vježbe)

Prof.dr Sanda Pribić

 

 

 

 

 Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

 

Studijski program: Fizioterapija i radna terapija

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

I SEMESTAR

Metodologija naučnog istraživanja (Predavanje+Vježbe)

Prof.dr Mithat Tabaković

 

 

 

 

Sustav znanosti, školovanje znanstvenika i etika u znanosti (Predavanje+Vježbe)

Prof.dr. Sanda Pribić

 

 

 

 

Rana rehabilitacija (Predavanje+Vježbe)

Prof.dr Nedima Kapidžić Bašić

 

 

 

 

Fizioterapija procjena (Predavanje+Vježbe)

Prof.dr Nedima Kapidžić Bašić

 

 

 

 

II SEMESTAR

Upravljanje privatnom fizijatrijskom ustanovom* (Predavanje+Vježbe)

Prof.dr Mithat Tabaković

 

 

 

 

Životni, radni okoliš i održivi ekosistem* (Predavanje+Vježbe)

 

 

 

 

 

Fizička invalidnost i porodica* (Predavanje+Vježbe)

Prof.dr. Sanda Pribić

 

 

 

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

Studijski program: Sanitarni inžinjering

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

I SEMESTAR

Metodologija naučnog istraživanja (Predavanje+Vježbe)

Prof.dr Mithat Tabaković

 

 

 

 

Sustav znanosti, školovanje znanstvenika i etika u znanosti (Predavanje+Vježbe)

Prof.dr. Sanda Pribić

 

 

 

 

Upravljanje otpadom (Predavanje+Vježbe)

Prof.dr. Almir Šabović

 

 

 

 

Ekologija (Predavanje+Vježbe)

Prof.dr. Almir Šabović

 

 

 

 

II SEMESTAR

Upravljanje privatnom sanitarnom ustanovom* (Predavanje+Vježbe)

Akademik prof.dr. Rudika Gmajnić

 

 

 

 

Životni, radni okoliš i održivi ekosistem* (Predavanje+Vježbe)

Prof.dr. Almir Šabović

 

 

 

 

Međudržavna zaštita voda* (Predavanje+Vježbe)

 

 

 

 

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

Studijski program : Radiologija

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

I SEMESTAR

Metodologija naučnog istraživanja

(Predavanje+Vježbe)

Prof.dr Mithat Tabaković

 

Sustav znanosti, školovanje znanstvenika i etika u znanosti

(Predavanje+Vježbe)

Prof.dr. Sanda Pribić

Mali amfiteatar

Psihološki pristup radiološkom bolesniku

(Predavanje+Vježbe)

Doc.dr Rusmir Softić

 

Radiološka farmakologija

(Predavanje+Vježbe)

Doc.dr Hasan Osmić

Kabinet br. III

II SEMESTAR

Upravljanje privatnom radiološkom ustanovom* (Predavanje+Vježbe)

Akademik prof.dr Rudika Gmanjić

Kabinet br. XI

Životni, radni okoliš i održivi ekosistem*(Predavanje+Vježbe)

 

 

 

 

 

Nuspojave radioterapije* (Predavanje+Vježbe)

Doc.dr Hasan Osmić

Kabinet br. III

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

Studijski program : Sportski trener

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

I SEMESTAR

Metodologija naučnog istraživanja

(Predavanje+Vježbe)

Prof.dr Mithat Tabaković

 

Kondicijska priprema u sportu

(Predavanje+Vježbe)

Akademik prof. dr Branimir Mikić

Kabinet muzike

Biološko-medicinski aspekti sporta

(Predavanje+Vježbe)

Prof.dr Fahir Baraković

 

Kineziološke transformacije

(Predavanje+Vježbe)

Akademik prof. dr Branimir Mikić

.

Kabinet muzike

II SEMESTAR

Organizacija i upravljanje u sportu* (Predavanje+Vježbe)

Akademik prof.dr Branimir Mikić

Kabinet br. VI

Metodika sportske grane* (Predavanje+Vježbe)

 

 

 

 

 

Planiranje i programiranje u sportu* (Predavanje+Vježbe)

 

 

 

 

 

Liderstvo u sportu* (Predavanje+Vježbe)

Akademik prof. dr Branimir Mikić

Kabinet br. VI

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

Studijski program : Menadžment u sportu

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

I SEMESTAR

Metodologija naučnog istraživanja (Predavanje+Vježbe)

Prof.dr Mithat Tabaković

 

Menadžment ljudskih resursa (Predavanje+Vježbe)

Prof.dr Hariz Agić

 

Biološko-medicinski aspekti sporta (Predavanje+Vježbe)

Prof.dr Fahir Baraković

 

Kineziološke transformacije (Predavanje+Vježbe)

Akademik prof. dr Branimir Mikić

.

Kabinet muzike

II SEMESTAR

Amaterski i profesionalni sport* (Predavanje+Vježbe)

 

 

 

 

 

Organizacija i upravljanje u sportu* (Predavanje+Vježbe)

Akademik prof.dr Branimir Mikić

Kabinet br. VI

Planiranje i programiranje u sportu* (Predavanje+Vježbe)

 

 

 

 

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti