Tehnički fakultet

Magistarske ( master ) studije

*NAPOMENA:

Prilikom učitavanja rasporeda neophodan je „refresh (F5)“

Sve izmjene vezane za rasporeda pratite i na OGLASNOJ TABLI

Od ponuđenih izbornih predmeta student polaže dva u ljetnom semestru

 

Studijski program : Inženjerska informatika

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

I SEMESTAR

Metodologija naučnog istraživanja (Predavanje+Vježbe)

Akademik prof.dr. Dževad Termiz

 

 

 

 

Projektovanje računarskih mreža (Predavanje+Vježbe)

Prof.dr. Velimir Dedić

 

 

 

 

Internet tehnologije (Predavanje+Vježbe)

Prof.dr. Zvezdan Stojanović

 

 

 

 

Multimedijalni sistemi (Predavanje+Vježbe)

Prof.dr. Halid Žigić

 

 

 

 

II SEMESTAR

Osnovi analize i sistema* (Predavanje+Vježbe)

Prof.dr. Halid Žigić

 

 

 

 

 

Programski jezici* (Predavanje+Vježbe)

Prof.dr. Velimir Dedić

Kabinet informatike

 

Telekomunikacije* (Predavanje+Vježbe)

Prof.dr. Halid Žigić

 

 

 

 

 

Vjerovatnoća i statistika* (Predavanje+Vježbe)

 

 

 

 

 

 

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti

Studijski program : Građevinarstvo

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

I SEMESTAR

Metodologija naučnog istraživanja (Predavanje+Vježbe)

Akademik prof.dr. Dževad Termiz

 

 

 

 

Menadžment tehnologija građenja (Predavanje+Vježbe)

Prof.dr Lenart Đerđ

 

 

 

 

Betonske konstrukcije inženjerskog objekta (Predavanje+Vježbe)

Doc.dr. Budimir Tojagić

 

 

 

 

Konstrukcije (Predavanje+Vježbe)

Doc.dr. Budimir Tojagić

 

 

 

 

II SEMESTAR

Trajnost i procjena stanja betonskih konstrukcija* (Predavanje+Vježbe)

Doc.dr. Budimir Tojagić

 

 

 

 

Metalni mostovi* (Predavanje+Vježbe)

 

 

 

 

 

Seizmička analiza konstrukcija* (Predavanje+Vježbe)

Prof.dr Almir Šabović

 

 

 

 

Projektovanje visokih zgrada* (Predavanje+Vježbe)

Prof.dr Nusret Mujagić

 

 

 

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

Studijski program : Geodezija

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

I SEMESTAR

Metodologija naučnog istraživanja

(Predavanje+Vježbe)

Akademik prof.dr. Dževad Termiz

Kabinet br. V

Geodetski premjer

(Predavanje+Vježbe)

Prof.dr. Gligorije Perović

Kabinet geodezije

Web GIS

(Predavanje+Vježbe)

Akademik

Prof.dr. Mile Petrović

 

 

 

 

Procjena vrijednosti građevinskih objekata

(Predavanje+Vježbe)

Doc.dr. Budimir Tojagić

Kabinet br. II

II SEMESTAR

Elektronika u geodeziji* (Predavanje+Vježbe)

Prof.dr. Mile Petrović

Zoom

Digitalna kartografija* (Predavanje+Vježbe)

Prof.dr. Mile Petrović

Zoom

Organizacija geodetskih radova* (Predavanje+Vježbe)

Prof.dr. Gligorije Perović

Kabinet geodezije

Globalna geodezija* (Predavanje+Vježbe)

Prof.dr. Gligorije Perović

Kabinet geodezije

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

Studijski program : Arhitektura

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

I SEMESTAR

Metodologija naučnog istraživanja

(Predavanje+Vježbe)

Akademik prof.dr. Dževad Termiz

Kabinet br. V

Razvoj tipologija arhitektonskih objekata

(Predavanje+Vježbe)

Prof.dr Nusret Mujagić

Kabinet br. VI

Principi formiranja i tipologije gradskog prostora

(Predavanje+Vježbe)

Prof.dr Nusret Mujagić

Kabinet br. VI

Reprezentacija šireg prostornog okruženja

(Predavanje+Vježbe)

Prof.dr Ivan Hegediš

Kabinet br. III

II SEMESTAR

Konkursni rad u arhitekturi i urbanizmu* (Predavanje+Vježbe)

Prof.dr Ivan Hegediš

 

 

 

 

Funkcija arhitekture i urbanizma* (Predavanje+Vježbe)

 

 

 

 

 

Savremene tehnologije u projektovanju i građenju* (Predavanje+Vježbe)

Prof.dr Nusret Mujagić

Kabinet br. II

Istorija i teorija arhitekture* (Predavanje+Vježbe)

Prof.dr Nusret Mujagić

Kabinet br. II

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

 

Studijski program : Hidrotehnika

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

I SEMESTAR

Metodologija naučnog istraživanja (Predavanje+Vježbe)

Akademik prof.dr. Dževad Termiz

 

 

 

 

Menadžment tehnologija građenja (Predavanje+Vježbe)

 

 

 

 

 

Hidrotehničke građevine (Predavanje+Vježbe)

Doc.dr. Budimir Tojagić

 

 

 

 

Hidraulika (Predavanje+Vježbe)

Doc.dr. Budimir Tojagić

 

 

 

 

II SEMESTAR

Hidromašinska oprema* (Predavanje+Vježbe)

 

 

 

 

 

 

Kvalitet vode* (Predavanje+Vježbe)

 

 

 

 

 

 

Plovni putevi i pristaništa* (Predavanje+Vježbe)

 

 

 

 

 

 

Buka, vibracije i potresi u okruženju* (Predavanje+Vježbe)

 

 

 

 

 

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

Studijski program : Saobraćaj

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

I SEMESTAR

Metodologija naučnog istraživanja (Predavanje+Vježbe)

Akademik prof.dr. Dževad Termiz

 

 

 

 

Menadžment ljudskih resursa (Predavanje+Vježbe)

Prof.dr. Hariz Agić

 

 

 

 

Globalne komunikacije (Predavanje+Vježbe)

Prof.dr. Halid Žigić

 

 

 

 

Dinamika vozila (Predavanje+Vježbe)

Doc.dr. Zijad Jagodić

 

 

 

 

II SEMESTAR

Tehnologija špedicije* (Predavanje+Vježbe)

Prof.dr Zijad Jagodić

 

 

 

 

 

Međunarodni saobraćaj* (Predavanje+Vježbe)

Prof.dr Mladen Dobrić

 

 

 

 

 

Skladištenje podataka* (Predavanje+Vježbe)

Prof.dr Halid Žigić

 

 

 

 

 

Krivična djela u saobraćaju* (Predavanje+Vježbe)

Akademik prof.dr Nedeljko Stanković

 

 

 

 

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti