Pravni fakultet

Magistarske ( master ) studije

*NAPOMENA:

Prilikom učitavanja rasporeda neophodan je „refresh (F5)“

Sve izmjene vezane za rasporeda pratite i na OGLASNOJ TABLI

Od ponuđenih izbornih predmeta student polaže dva u ljetnom semestru

 

Studijski program : Opće pravo

I i II semestar

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

I SEMESTAR

Metodologija naučnog istraživanja

(Predavanje+Vježbe)

Prof.dr Dževad Termiz

Kabinet br. V

Krivično pravo

(Predavanje+Vježbe)

Prof.dr Nedeljko Stanković

Sudnica

Građansko pravo

(Predavanje+Vježbe)

Prof.dr Brana Komljenović

Sudnica

Upravno pravo

(Predavanje+Vježbe)

Doc.dr Albina Fazlović

Kabinet br. V

II SEMESTAR

Poslovno pravo* (Predavanje+Vježbe)

Prof.dr Nenad Avramović

 

 

 

 

Izvršni postupak* (Predavanje+Vježbe)

Prof.dr Brana Komljenović

 

 

 

 

Poresko pravo* (Predavanje+Vježbe)

Doc.dr Blanka Oršolić

 

 

 

 

Međunarodno krivično pravo* (Predavanje+Vježbe)

Prof.dr Nedeljko Stanković

 

 

 

 

Saobraćajno pravo* (Predavanje+Vježbe)

Prof.dr Nenad Avramović

 

 

 

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

Studijski program : Forenzika

 

I i II semestar

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

I SEMESTAR

Metodologija naučnog istraživanja (Predavanje+Vježbe)

Prof.dr. Dževad Termiz

 

 

 

 

Pravni osnovi forenzike (Predavanje+Vježbe)

 

 

 

 

 

Kriminalističko – forenzička obrada lica mjesta (Predavanje+Vježbe)

 

 

 

 

 

Forenzička fizičko – hemijska analiza (Predavanje+Vježbe)

 

 

 

 

 

II SEMESTAR

DNK analiza* (Predavanje+Vježbe)

Doc.dr Amela Begić

 

 

 

 

Dokumentna tehnika* (Predavanje+Vježbe)

 

 

 

 

 

Kriminalistička metodika* (Predavanje+Vježbe)

 

 

 

 

 

Forenzička psihologija sa psihijatrijom* (Predavanje+Vježbe)