Fakultet političkih nauka

Studijski program – Politologija

Magistarske ( master ) studije

*NAPOMENA:

Prilikom učitavanja rasporeda neophodan je „refresh (F5)“

Sve izmjene vezane za rasporeda pratite i na OGLASNOJ TABLI

Od ponuđenih izbornih predmeta student polaže dva u ljetnom semestru

 

I i II semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

I SEMESTAR

Metodologija naučnog istraživanja (Predavanje+Vježbe)

Akademik prof.dr. Dževad Termiz

 

 

 

 

Spoljnopolitička analiza (Predavanje+Vježbe)

Prof.dr Kemal Brkić

 

 

 

 

Komunikacijske teorije i modeli (Predavanje+Vježbe)

Prof.dr. Dragan Tančić

 

 

 

 

Osnovi spoljne politike (Predavanje+Vježbe)

 

 

 

 

 

II SEMESTAR

Liderstvo* (Predavanje+Vježbe)

 

 

 

 

 

Geopolitika* (Predavanje+Vježbe)

Akademik prof.dr. Zoran Milošević

 

 

 

 

Savremeno djelovanje međunarodnih organizacija* (Predavanje+Vježbe)

Prof.dr. Dragan Tančić

 

 

 

 

Mediji i društvo* (Predavanje+Vježbe)

Akademik prof.dr. Zoran Milošević

 

 

 

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti