Ekonomski fakultet

Studijski program – Ekonomija

Magistarske ( master ) studije

*NAPOMENA:

Prilikom učitavanja rasporeda neophodan je „refresh (F5)“

Sve izmjene vezane za rasporeda pratite i na OGLASNOJ TABLI

Od ponuđenih izbornih predmeta student polaže dva u ljetnom semestru

 

I i II semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

I SEMESTAR

Metodologija naučnog istraživanja

(Predavanje+Vježbe)

Akademik prof.dr. Dževad Termiz

.

Petak

Kabinet br. V

Finansijsko izvještavanje

(Predavanje+Vježbe)

Prof.dr. Anka Bulatović

Srijeda

Kabinet br. III

Javne finansije

(Predavanje+Vježbe)

Prof.dr. Izet Banda

Petak

Kabinet br. I

Upravljačko računovodstvo

(Predavanje+Vježbe)

Prof.dr Anka Bulatović

Srijeda

 

Kabinet br. III

II SEMESTAR

Strategijski menadžment* (Predavanje+Vježbe)

Prof.dr. Izet Banda

Subota

Kabinet br. I

Revizija* (Predavanje+Vježbe)

Prof.dr. Izet Banda

Subota

Kabinet br. I

Upravljanje investicijama* (Predavanje+Vježbe)

Doc.dr Lidija Vučičević

Subota

Kabinet br. I

Sportski turizam i wellness* (Predavanje+Vježbe)

Prof.dr. Branimir Mikić

 

 

 

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti