Fakultet političkih nauka

Studijski program – Žurnalistika i komunikologija

*NAPOMENA:

Prilikom učitavanja rasporeda neophodan je „refresh (F5)“

Sve izmjene vezane za rasporeda pratite i na OGLASNOJ TABLI

Od ponuđena dva strana jezika student bira jedan

Od ponuđenih izbornih predmeta student polaže dva (jedan izborni za zimski, jedan izborni za ljetni semestar)

 

I i II semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

I SEMESTAR

Uvod u političke nauke Predavanja

Prof.dr Dragan Tančić

 

 

 

Sudnica

Uvod u političke nauke Vježbe

 

 

 

 

 

Uvod u pravo Predavanja

Doc.dr Albina Fazlović

 

 

 

Kabinet br. IV

Uvod u pravo Vježbe

 

 

 

 

 

Engleski jezik I Predavanja

Doc.dr Mirnes Avdić

 

 

 

Veliki amfiteatar

Engleski jezik I Vježbe

Mr Alisa Memić, lektor

 

 

 

Veliki amfiteatar

Njemački jezik I Predavanja

Mr Mebrura Selić, lektor

 

 

 

Mali amfiteatar

Njemački jezik I Vježbe

 

 

 

 

 

II SEMESTAR

Sociologija Predavanja

Akademik prof.dr Zoran Milošević

Veliki amfiteatar

Sociologija Vježbe

Akademik prof.dr Zoran Milošević

 

Istorija političkih teorija Predavanja

Prof.dr Dragan Tančić

 

Sudnica

Istorija političkih teorija Vježbe

Prof.dr Dragan Tančić

 

Uvod u filozofiju Predavanja

Prof.dr Kemal Brkić

 

 

Sudnica

Uvod u filozofiju Vježbe

Prof.dr Kemal Brkić

 

IZBORNI PREDMETI

Komunikacijske vještine* Predavanja

Akademik prof.dr Zoran Milošević

 

 

Veliki amfiteatar

Komunikacijske vještine* Vježbe

Akademik prof.dr Zoran Milošević

 

B/H/S jezici Predavanja

Doc.dr Dragana Aleksić

 

 

 

Kabinet br. IX

B/H/S jezici Vježbe

 

 

 

 

 

Osnovi ekonomije Predavanja

Prof.dr Izet Banda

 

 

 

Kabinet br. I

Osnovi ekonomije Vježbe

 

 

 

 

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

III i IV semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

III SEMESTAR

Politička sociologija Predavanja

Akademik prof.dr Zoran Milošević

 

 

 

Mali amfiteatar

Politička sociologija Vježbe

 

 

 

 

 

Ustavno pravo Predavanja

Doc.dr Albina Fazlović

 

 

 

Kabinet br. IV

Ustavno pravo Vježbe

 

 

 

 

 

Engleski jezik II Predavanja

Doc.dr Mirnes Avdić

 

 

 

Veliki amfiteatar

Engleski jezik II Vježbe

Mr Alisa Memić, lektor

 

 

 

Veliki amfiteatar

Njemački jezik II Predavanja

Mr Mebrura Selić, lektor

 

 

 

Mali amfiteatar

Njemački jezik II Vježbe

 

 

 

 

 

IV SEMESTAR

Savremena politička teorija Predavanja

Prof.dr Dragan Tančić

 

 

Sudnica

Savremena politička teorija Vježbe

 

 

 

 

 

Uporedna politika Predavanja

Prof.dr Dragan Tančić

 

 

Sudnica

Uporedna politika Vježbe

 

 

 

 

 

Geopolitika  Predavanja

Akademik prof.dr Zoran Milošević

Veliki amfiteatar

Geopolitika Vježbe

 

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Osnovi informatike* Predavanja

Prof.dr Halid Žigić

Kabinet informatike

Osnovi informatike* Vježbe

 

 

 

 

 

Akademsko pisanje sa kancelarijskim poslovanjem*Predavanja

Akademik prof.dr Zoran Milošević

 

 

 

Mali amfiteatar

Akademsko pisanje sa kancelarijskim poslovanjem* Vježbe

 

 

 

 

 

Menadžment* Predavanja

Prof.dr. Hariz Agić

 

 

 

Mali amfiteatar

Menadžment* Vježbe

 

 

 

 

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

V i VI semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

V SEMESTAR

Politička antropologija Predavanja

Akademik prof.dr Zoran Milošević

 

 

 

Mali amfiteatar

Politička antropologija Vježbe

 

 

 

 

 

Političke partije Predavanja

Prof.dr Dragan Tančić

 

 

 

Sudnica

Političke partije  Vježbe

 

 

 

 

 

Osnovi teorije spoljne politike Predavanja

Prof.dr Dragan Tančić

 

 

 

Sudnica

Osnovi teorije spoljne politike Vježbe

 

 

 

 

 

VI SEMESTAR

Izborni sistemi Predavanja

Doc.dr Izudin Šarić

 

 

 

 

Izborni sistemi Vježbe

 

 

 

 

 

Međunarodni odnosi Predavanja

Prof.dr Miroslav Baljak

 

Međunarodni odnosi  Vježbe

 

 

 

 

 

Žurnalistika i komunikologija Predavanja

Prof.dr Dragan Tančić

Sudnica

Žurnalistika i komunikologija Vježbe

 

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Marketing*  Predavanja

Doc.dr Lidija Vučićević

 

 

 

 

Marketing* Vježbe

 

 

 

 

 

Preduzetništvo* Predavanja

Prof.dr Izet Banda

Kabinet br. I

Preduzetništvo* Vježbe

 

 

 

 

 

Sociologija religije* Predavanja

Akademik prof.dr. Zoran Milošević

 

 

 

Mali amfiteatar

Sociologija religije* Vježbe

 

 

 

 

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

VII i VIII semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

VII SEMESTAR

Međunarodno javno pravo Predavanja

Prof.dr Nenad Avramović

 

 

 

Sudnica

Međunarodno javno pravo Vježbe

 

 

 

 

 

Javno mnjenje Predavanja

Prof.dr Dragan Tančić

 

 

 

Sudnica

Javno mnjenje Vježbe

 

 

 

 

 

Diplomatsko i konzularno pravo i praksa Predavanja

Prof.dr Kemal Brkić

 

 

 

 

Diplomatsko i konzularno pravo i praksa  Vježbe

 

 

 

 

 

VIII SEMESTAR

Politički marketing Predavanja

Prof.dr Izet Banda

 

 

 

 

Kabinet br. I

Politički marketing Vježbe

Prof.dr Izet Banda

 

Političko ponašanje Predavanja

Prof.dr Dragan Tančić

Sudnica

Političko ponašanje Vježbe

Prof.dr Dragan Tančić

 

IZBORNI PREDMETI

Lokalna samouprava* Predavanja

Prof.dr Kemal Brkić

 

 

 

 

Lokalna samouprava* Vježbe

 

 

 

 

 

Svjetska istorija poslije 1945* Predavanja

Prof.dr Edin Ramić

 

Svjetska istorija poslije 1945* Vježbe

Prof.dr Edin Ramić

 

Politička kultura* Predavanja

Akademik prof.dr Zoran Milošević

 

 

 

Mali amfiteatar

Politička kultura* Vježbe

 

 

 

 

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti