Pedagoški fakultet

Studijski program – Vaspitač predškolskih ustanova

*NAPOMENA:

Prilikom učitavanja rasporeda neophodan je „refresh (F5)“

Sve izmjene vezane za rasporeda pratite i na OGLASNOJ TABLI

Od ponuđena dva strana jezika student bira jedan

Od ponuđenih izbornih predmeta student polaže dva (jedan izborni za zimski, jedan izborni za ljetni semestar)

 

I i II semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

I SEMESTAR

B/H/S jezici

Doc.dr Dragana Aleksić

 

 

 

Kabinet br. IX

B/H/S jezici (Vježbe)

Doc.dr Dragana Aleksić

 

 

 

Kabinet br. IX

Matematika

Prof.dr Radoslav Galić

 

 

 

Veliki amfiteatar

Matematika (VJEŽBE)

Senad Hodžić, demonstrator

 

 

 

Mali amfiteatar

Engleski jezik I

Doc.dr Mirnes Avdić

 

 

 

Veliki amfiteatar

Engleski jezik I (VJEŽBE)

Mr Alisa Memić, lektor

 

 

 

Veliki amfiteatar

Njemački jezik I

Mr Mebrura Selić, lektor

 

 

 

Mali amfiteatar

Njemački jezik I (Vježbe)

Mr Mebrura Selić, lektor

 

 

 

Mali amfiteatar

II SEMESTAR

Sociologija

Akademik prof.dr Zoran Milošević

Veliki amfiteatar

Sociologija (Vježbe)

 

 

 

 

 

Opšta pedagogija

Prof.dr Esed Karić

Mali amfiteatar

Opšta pedagogija (Vježbe)

 

 

 

 

 

Vokalno – instrumentalna nastava

 

 

 

 

 

Vokalno – instrumentalna nastava (Vježbe)

 

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Osnovi ekonomije*

Prof.dr Izet Banda

 

 

 

Kabinet br. I

Osnovi ekonomije*(Vježbe)

Prof.dr Izet Banda

 

 

 

Kabinet br. I

Osnovi informatike Predavanja

Prof.dr Halid Žigić

Kabinet br. IX

Osnovi informatike Vježbe

Prof.dr Halid Žigić

 

 

 

 

Opšta lingvistika*

Doc.dr Dragana Aleksić

 

 

 

Kabinet br. IX

Opšta lingvistika*(Vježbe)

Doc.dr Dragana Aleksić

 

 

 

Kabinet br. IX

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

 

III i IV semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

III SEMESTAR

Opšta psihologija

Prof.dr Nermin Mulaosmanović

Kabinet muzike

Opšta psihologija(Vježbe)

Prof.dr Nermin Mulaosmanović

 

 

 

Kabinet muzike

Didaktika

Prof.dr Esed Karić

 

 

 

 

 

 

 

 

Mali amfiteatar

Didaktika(Vježbe)

Prof.dr Esed Karić

 

 

 

Mali amfiteatar

Engleski jezik II

Doc.dr Mirnes Avdić

Veliki amfiteatar

Engleski jezik II (VJEŽBE)

Doc. dr Mirnes Avdić

 

 

 

 

 

 

Veliki amfiteatar

Njemački jezik II

Mr Mebrura Selić, lektor

Mali amfiteatar

Njemački jezik II(Vježbe)

Mr Mebrura Selić, lektor

 

 

 

Mali amfiteatar

IV SEMESTAR

Književnost

Doc.dr Dragana Aleksić

01.04.2022.

04.05.2022.

16.05.2022.

25.05.2022.

26.05.2022.

01.06.2022.

02.06.2022.

Petak

Srijeda

Ponedjeljak

Srijeda

Četvrtak

Srijeda

Četvrtak

14.00-15.30

14.00-15.30

14.00-15.30

14.00-17.00

14.00-17.00

14.00-17.00

14.00-17.45

Kabinet br. II

Književnost (Vježbe)

Doc.dr Dragana Aleksić

Kabinet br. X

Pedagoška psihologija

Prof.dr Nermin Mulaosmanović

23.02.2022.

23.03.2022.

06.04.2022.

13.04.2022.

20.04.2022.

27.04.2022.

04.05.2022.

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

16.00-17.30

16.00-17.30

16.00-17.30

16.00-19.00

16.00-19.00

16.00-19.00

15.00-18.45

Kabinet br. I

Pedagoška psihologija

(Vježbe)

 

 

 

 

 

Porodična pedagogija

Prof.dr Esed Karić

23.02.2022.

09.03.2022.

23.03.2022.

06.04.2022.

20.04.2022.

04.05.2022.

18.05.2022.

01.06.2022.

Srijeda

13.00-15.00

Kabinet br VI

Porodična pedagogija (Vježbe)

Prof.dr Esed Karić

Mali amfiteatar

IZBORNI PREDMETI

Higijena*

Prof.dr Azijada Beganlić

22.02.2022.

22.03.2022.

05.04.2022.

12.04.2022.

26.04.2022.

17.05.2022.

24.05.2022.

31.05.2022.

Utorak

14.00-17.00

16.30-17.15

16.30-17.15

16.30-17.15

16.30-17.15

16.30-17.15

16.00-16.45

12.00-15.45

Kabinet br. III

Higijena*

Prof.dr Azijada Beganlić

Kabinet br. III

Filmska i TV kultura*

Doc.dr Larisa Softić Gasal

16.03.2022.

13.04.2022.

18.05.2022.

25.05.2022.

01.06.2022.

Srijeda

16.00-18.00

16.00-18.00

16.00-18.00

15.00-18.00

15.00-18.45

Kabinet br. II

Filmska i TV kultura* (Vježbe)

Doc.dr Larisa Softić Gasal

 

Pedagoška informatika*

Prof.dr Esed Karić

 

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

Mali amfiteatar

Pedagoška informatika*(Vježbe)

Prof.dr Esed Karić

 

 

 

Mali amfiteatar

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

V i VI semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

V SEMESTAR

Priroda i društvo

Prof.dr Tešo Ristić

Kabinet br. XII

Priroda i društvo(Vježbe)

Prof.dr Tešo Ristić

 

 

 

Kabinet br. XII

Književnost za djecu

Doc.dr Dragana Aleksić

Kabinet br. IX

Književnost za djecu(Vježbe)

Doc.dr Dragana Aleksić

 

 

 

Kabinet br. IX

Metodika razvoja početnih matematičkih pojmova

Prof.dr Branko Sarić

Kabinet br. I

Metodika razvoja početnih matematičkih pojmova

(Vježbe)

Prof.dr Branko Sarić

 

 

 

Kabinet br. I

VI SEMESTAR

Metodika B/H/S jezika i književnosti

Doc.dr Dragana Aleksić

01.04.2022.

04.05.2022.

16.05.2022.

Petak

Srijeda

Ponedjeljak

15.30-17.00

15.30-17.00

15.30-17.00

 

Kabinet br. II

Metodika B/H/S jezika i književnosti (Vježbe)

Doc.dr Dragana Aleksić

 

Kabinet br. X

 

 

 

 

Metodika nastave fizičke kulture

Prof.dr Izudin Tanović

08.03.2022.

12.04.2022.

06.05.2022.

11.05.2022.

17.05.2022.

18.05.2022.

24.05.2022.

25.05.2022.

31.05.2022.

01.06.2022.

Utorak

Utorak

Petak

Srijeda

Utorak

Srijeda

Utorak

Srijeda

Utorak

Srijeda

11.00-12.45

11.00-12.45

11.00-12.45

12.00-15.00

10.00-14.45

12.00-16.45

10.00-14.45

12.00-16.45

10.00-14.45

12.00-16.45

Kabinet br. IV

Metodika nastave fizičke kulture (Vježbe)

 

Kabinet br. III

 

 

 

 

 

 

 

Predškolska pedagogija

Prof.dr Esed Karić

23.02.2022.

02.03.2022.

09.03.2022.

16.03.2022.

23.03.2022.

30.03.2022.

06.04.2022.

13.04.2022.

20.04.2022.

27.04.2022.

04.05.2022.

11.05.2022.

18.05.2022.

25.05.2022.

01.06.2022.

Srijeda

10.00-12.00

Kabinet br VI

Predškolska pedagogija (Vježbe)

Nedim Ćirić,ass

16.03.2022.

23.03.2022.

30.03.2022.

06.04.2022.

13.04.2022.

20.04.2022.

27.04.2022.

11.05.2022.

18.05.2022.

25.05.2022.

01.06.2022.

Srijeda

16.45-19.00

Mali amfiteatar

IZBORNI PREDMETI

Rad u cjelodnevnom produženom boravku*

Prof.dr Esed Karić

Predavanja su održana u zimskom semestru

Mali amfiteatar

Rad u cjelodnevnom produženom boravku*

(Vježbe)

 

 

 

 

 

Metodika početnog čitanja i pisanja*

Doc.dr Dragana Aleksić

 

01.04.2022.

04.05.2022.

16.05.2022.

Petak

Srijeda

Ponedjeljak

 

17.00-18.30

17.00-18.30

17.00-18.30

Kabinet br. II

Metodika početnog čitanja i pisanja* (Vježbe)

 

 

 

 

Kineziologija*

Akademik prof.dr Branimir Mikić

28.02.2022.

14.03.2022.

11.04.2022.

09.05.2022.

16.05.2022.

17.05.2022.

23.05.2022.

24.05.2022.

30.05.2022.

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Utorak

Ponedjeljak

Utorak

Ponedjeljak

09.30-11.00

09.30-11.00

09.30-11.00

09.30-11.00

09.30-11.00

08.00-12.30

08.00-11.45

08.00-12.30

08.00-11.15

Kabinet br. VI

Kineziologija* (Vježbe)

Akademik prof.dr Branimir Mikić

Kabinet br. VI

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

VII i VIII semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

VII SEMESTAR

Metodika nastave muzičke kulture

Doc.dr Dragica Panić Kašanski

.

Kabinet muzike

Metodika nastave muzičke kulture(Vježbe)

Doc.dr Dragica Panić Kašanski

 

 

 

Kabinet muzike

Metodika razvoja govora

Doc.dr Edisa Šljivić

 

 

 

 

 

 

Kabinet br. V

Metodika razvoja govora(Vježbe)

Doc.dr Edisa Šljivić

 

 

 

Kabinet br. V

Metodika nastave likovne kulture

Mr Nemanja Smičiklas

Kabinet muzike

Metodika nastave likovne kulture(Vježbe)

Mr Nemanja Smičiklas

 

 

 

Kabinet muzike

VIII SEMESTAR

 

 

 

 

Metodika rada sa djecom sa posebnim potrebama

Doc.dr Edisa Šljivić

05.03.2022.

26.03.2022.

02.04.2022.

09.04.2022.

23.04.2022.

30.04.2022.

07.05.2022.

14.05.2022.

21.05.2022.

28.05.2022

Subota

10.00-12.15

10.00-12.15

12.15-15.15

12.15-16.00

12.15-16.00

12.15-16.00

12.15-16.00

12.15-16.00

12.15-16.00

12.15-16.00

Kabinet br. VI

Metodika rada sa djecom sa posebnim potrebama (Vježbe)

 

Kabinet br. VI

Metodička praksa

Prof.dr Kojo Simić

25.02.2022.

04.03.2022.

11.03.2022.

18.03.2022.

25.03.2022.

01.04.2022.

08.04.2022.

15.04.2022.

22.04.2022.

29.04.2022.

06.05.2022.

13.05.2022.

20.05.2022.

27.05.2022.

03.05.2022.

Petak

13.00-15.00

13.00-15.00

13.00-15.00

13.00-15.00

13.00-15.00

13.00-15.00

13.00-15.00

13.00-15.00

13.00-15.00

13.00-15.00

08.00-11.45

08.00-11.45

08.00-11.45

08.00-11.45

08.00-11.45

Kabinet br VI

Metodička praksa

(Vježbe)

Mr Mirsada Tulumović, ass

30.03.2022.

06.04.2022.

13.04.2022.

20.04.2022.

27.04.2022.

04.05.2022.

11.05.2022.

18.05.2022.

25.05.2022.

01.06.2022.

Srijeda

10.00-14.30

Mali amfiteatar

IZBORNI PREDMETI

Razvojna psihologija*

Prof.dr Nermin Mulaosmanović

23.02.2022.

23.03.2022.

06.04.2022.

13.04.2022.

20.04.2022.

27.04.2022.

04.05.2022.

11.05.2022.

Srijeda

17.30-19.00

17.30-19.00

17.30-19.00

15.00-18.45

15.00-18.45

15.00-18.45

15.00-18.00

15.00-18.45

Kabinet br. I

Razvojna psihologija* (Vježbe)

Prof.dr Nermin Mulaosmanović

Kabinet br. I

Scenska umjetnost*

Prof.dr Dragica Panić Kašanski

.

 

Scenska umjetnost*(Vježbe)

Prof.dr Dragica Panić Kašanski

 

 

 

 

Metodika rada u kombinovanom odjeljenju*

Prof.dr Kojo Simić

23.02.2022.

02.03.2022.

09.03.2022.

16.03.2022.

23.03.2022.

30.03.2022.

06.04.2022.

13.04.2022.

20.04.2022.

27.04.2022.

04.05.2022.

11.05.2022.

18.05.2022.

25.05.2022.

01.06.2022.

Srijeda

15.00-16.30

Kabinet br VI

Metodika rada u kombinovanom odjeljenju*

(Vježbe)

 

 

Mali amfiteatar


Predmeti označeni * su izborni predmeti