Pedagoški fakultet

Studijski program – Vaspitač predškolskih ustanova

*NAPOMENA:

Prilikom učitavanja rasporeda neophodan je „refresh (F5)“

Sve izmjene vezane za rasporeda pratite i na OGLASNOJ TABLI

Od ponuđena dva strana jezika student bira jedan

Od ponuđenih izbornih predmeta student polaže dva (jedan izborni za zimski, jedan izborni za ljetni semestar)

 

I i II semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

I SEMESTAR

B/H/S jezici

Predavanja

Doc.dr Dragana Aleksić

Kabinet br. IX

B/H/S jezici

Vježbe

Doc.dr Dragana Aleksić

 

 

 

Kabinet br. IX

Odabrana poglavlja iz elementarne matematike

Predavanja

Prof. dr Sead Rešić

 

Veliki amfiteatar

Odabrana poglavlja iz elementarne matematike

Vježbe

 

 

 

Mali amfiteatar

Engleski jezik I

Predavanja

Doc.dr Mirnes Avdić

 

 

 

Veliki amfiteatar

Engleski jezik I

Vježbe

Doc.dr Mirnes Avdić

 

 

 

Veliki amfiteatar

Njemački jezik I

Predavanja

Mr Vahid Puškarević, lektor

 

 

 

Mali amfiteatar

Njemački jezik I

Vježbe

 

 

 

Mali amfiteatar

II SEMESTAR

Sociologija(Predavanja)

Akademik prof.dr Zoran Milošević

Veliki amfiteatar

Sociologija(Vježbe)

 

 

 

 

 

Opšta pedagogija (Predavanja)

Prof.dr Esed Karić

Mali amfiteatar

Opšta pedagogija (Vježbe)

 

 

 

 

 

Vokalno – instrumentalna nastava (Predavanja)

 

 

 

 

 

Vokalno – instrumentalna nastava (Vježbe)

 

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Osnovi ekonomije*

(Predavanja)

Doc. dr Mirsad Nalić

Kabinet br. I

Osnovi ekonomije*

(Vježbe)

Prof.dr Izet Banda

 

 

 

Kabinet br. I

Osnovi informatike*

(Predavanja)

Prof. dr Halid Žigić

Veliki amfiteatar

Osnovi informatike*

(Vježbe)

 

 

 

 

Opšta lingvistika*

(Predavanja)

Doc.dr Dragana Aleksić

 

Kabinet br. IX

Opšta lingvistika*

(Vježbe)

Doc.dr Dragana Aleksić

 

 

 

Kabinet br. IX

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

 

III i IV semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

III SEMESTAR

Opšta psihologija

(Predavanja)

Prof.dr Nermin Mulaosmanović

06.10.2022.

20.10.2022.

27.10.2022.

10.11.2022.

17.11.2022.

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

18.15-19.00

17.30-19.00

18.15-19.00

18.15-19.00

16.45-17.00

Kabinet muzike

Opšta psihologija

(Vježbe)

Prof.dr Nermin Mulaosmanović

 

 

 

Kabinet muzike

Didaktika

(Predavanja)

Prof.dr Kojo Simić

07.10.2022.

14.10.2022.

21.10.2022.

28.10.2022.

04.11.2022.

11.11.2022.

18.11.2022.

02.12.2022.

09.12.2022.

16.12.2022.

Petak

12.00-12.45

12.00-12.45

12.00-12.45

12.00-13.30

12.00-13.30

12.00-13.30

12.00-13.30

12.00-13.30

12.00-13.30

12.00-13.30

Mali amfiteatar

Didaktika

(Vježbe)

 

 

 

Mali amfiteatar

Engleski jezik II

(Predavanja)

Doc.dr Mirnes Avdić

10.10.2022.

17.10.2022.

31.10.2022.

14.11.2022.

21.11.2022.

05.12.2022.

12.12.2022.

Ponedjeljak

15.30-17.30

13.30-15.30

13.30-15.30

13.30-15.30

13.30-15.30

13.30-15.30

13.30-15.45

Veliki amfiteatar

Engleski jezik II (VJEŽBE)

Mr Alisa Memić, lektor

11.10.2022.

18.10.2022.

25.10.2022.

01.11.2022.

15.11.2022.

22.11.2022.

06.12.2022.

13.12.2022.

Utorak

17.30-19.00

17.30-19.00

17.30-19.00

17.30-19.00

17.30-19.00

17.30-19.00

17.30-19.00

17.00-18.00

Veliki amfiteatar

Njemački jezik II

(Predavanja)

Mr Vahid Puškarević, lektor

21.10.2022.

11.11.2022.

28.11.2022.

Petak

Petak

Ponedjeljak

16.30-18.00

16.30-18.45

16.30-18.00

Mali amfiteatar

Njemački jezik II(Vježbe)

 

 

 

Mali amfiteatar

IV SEMESTAR

Književnost

Doc.dr Dragana Aleksić

Kabinet br. II

Književnost (Vježbe)

Doc.dr Dragana Aleksić

Kabinet br. X

Pedagoška psihologija

Prof.dr Nermin Mulaosmanović

Kabinet br. I

Pedagoška psihologija

(Vježbe)

Porodična pedagogija

Prof.dr Esed Karić

Kabinet br VI

Porodična pedagogija (Vježbe)

Prof.dr Esed Karić

Mali amfiteatar

IZBORNI PREDMETI

Higijena*

Prof.dr Azijada Beganlić

Predavanja će se održati u ljetnom semestru

Kabinet br. III

Higijena*

Prof.dr Azijada Beganlić

 

Predavanja će se održati u ljetnom semestru

Kabinet br. III

Filmska i TV kultura*

(Predavanja)

Doc.dr Larisa Softić Gasal

Kabinet br. III

Filmska i TV kultura*

(Vježbe)

Doc.dr Larisa Softić Gasal

 

Pedagoška informatika*

(Predavanja)

Prof.dr Esed Karić

07.10.2022.

14.10.2022.

21.10.2022.

28.10.2022.

04.11.2022.

11.11.2022.

18.11.2022.

02.12.2022.

09.12.2022.

16.12.2022.

Petak

13.00-13.45

13.00-13.45

13.00-13.45

13.30-14.15

13.30-14.15

13.30-14.15

13.30-14.15

13.30-14.15

13.30-14.15

13.30-14.15

Mali amfiteatar

Pedagoška informatika*

(Vježbe)

Prof.dr Esed Karić

 

 

 

Mali amfiteatar

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

V i VI semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

V SEMESTAR

Priroda i društvo

(Predavanja)

Prof.dr Tešo Ristić

22.10.2022.

12.11.2022.

Subota

Subota

09.00-12.00

09.00-11.15

Kabinet br. XII

Priroda i društvo

(Vježbe)

Prof.dr Tešo Ristić

 

 

 

Kabinet br. XII

Književnost za djecu

(Predavanja)

Doc.dr Dragana Aleksić

31.10.2022.

17.11.2022.

01.12.2022.

Ponedjeljak

Četvrtak

Četvrtak

17.00-18.30

17.00-18.30

17.00-18.30

Kabinet br. IX

Književnost za djecu

(Vježbe)

Doc.dr Dragana Aleksić

 

 

 

Kabinet br. IX

Metodika razvoja početnih matematičkih pojmova

(Predavanja)

Prof.dr Sead Rešić

26.10.2022.

07.12.2022.

21.12.2022.

Srijeda

11.00-12.30

11.00-12.30

15.00-16-30

Kabinet br. I

Metodika razvoja početnih matematičkih pojmova

(Vježbe)

Prof.dr Sead Rešić

 

 

 

Kabinet br. I

VI SEMESTAR

 

Metodika nastave B/H/S jezika i književnosti

Doc.dr Dragana Aleksić

Kabinet br. II

 

Metodika nasteve  B/H/S jezika i književnosti (Vježbe)

Doc.dr Dragana Aleksić

Kabinet br. X

 

Metodika nastave fizičke kulture

Prof.dr Izudin Tanović

Kabinet br. IV

 

Metodika nastave fizičke kulture (Vježbe)

 

Kabinet br. III

 

Predškolska pedagogija

Prof.dr Esed Karić

Kabinet br VI

 

Predškolska pedagogija (Vježbe)

Nedim Ćirić,ass

Mali amfiteatar

IZBORNI PREDMETI

Rad u cjelodnevnom produženom boravku*

(Predavanja)

Prof.dr Esed Karić

07.10.2022.

14.10.2022.

21.10.2022.

28.10.2022.

04.11.2022.

11.11.2022.

18.11.2022.

02.12.2022.

09.12.2022.

16.12.2022.

Petak

14.00-14.45

14.00-14.45

14.00-14.45

14.30-15.15

14.30-15.15

14.30-15.15

14.30-15.15

14.30-15.15

14.30-15.15

14.30-15.15

Mali amfiteatar

Rad u cjelodnevnom produženom boravku*

(Vježbe)

 

 

 

 

 

Metodika početnog čitanja i pisanja*

Doc.dr Dragana Aleksić

Predavanja će se održati u ljetnom semestru

 

Kabinet br. II

Metodika početnog čitanja i pisanja* (Vježbe)

 

Predavanja će se održati u ljetnom semestru

 

Kineziologija*

Akademik prof.dr Branimir Mikić

Predavanja će se održati u ljetnom semestru

Kabinet br. VI

Kineziologija* (Vježbe)

Akademik prof.dr Branimir Mikić

Predavanja će se održati u ljetnom semestru

Kabinet br. VI

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

VII i VIII semesta

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

V SEMESTAR

Metodika nastave muzičke kulture  Predavanje

Dr Anđelka Kovač

06.12.2022.

20.12.2022.

27.12.2022.

Utorak

Utorak

Utorak

15.00-16.30

15.00-16.30

15.00-16.30

Kabinet muzike

Metodika nastave muzičke kulture

(Vježbe)

 

 

 

Kabinet muzike

Metodika razvoja govora

(Predavanja)

Doc.dr Edisa Šljivić

19.11.2022.

03.12.2022.

14.12.2022.

Subota

Subota

Srijeda

10.00-11.30

10.00-11.30

13.00-14.30

Kabinet br. V

Metodika razvoja govora

(Vježbe)

Doc.dr Edisa Šljivić

 

 

 

Kabinet br. V

Metodika nastave likovne kulture

(Predavanja)

Mr Nemanja Smičiklas

15.10.2022.

19.11.2022.

10.12.2022.

Subota

15.00-17.00

17.00-18.30

17.00-18.30

Kabinet muzike

Metodika nastave likovne kulture

(Vježbe)

Mr Nemanja Smičiklas

 

 

 

Kabinet muzike

VI SEMESTAR

Metodika rada sa djecom sa posebnim potrebama

Doc.dr Edisa Šljivić

Kabinet br. VI

Metodika rada sa djecom sa posebnim potrebama (Vježbe)

Kabinet br. VI

Metodička praksa

Prof.dr Kojo Simić

Mali amfiteatar

Metodička praksa

(Vježbe)

Mr Mirsada Tulumović, ass

Mali amfiteatar

IZBORNI PREDMETI

Razvojna psihologija* (Predavanja)

Prof.dr Nermin Mulaosmanović

Predavanja će se održati u ljetnom semestru

Kabinet br. I

Razvojna psihologija* (Vježbe)

Prof.dr Nermin Mulaosmanović

Predavanja će se održati u ljetnom semestru

Kabinet br. I

Scenska umjetnost*

(Predavanja)

Dr Anđelka Kovač

06.12.2022.

20.12.2022.

27.12.2022.

Utorak

Utorak

Utorak

16.45-18.15

16.45-18.15

16.45-18.15

 

Scenska umjetnost*

(Vježbe)

 

 

 

Metodika rada u kombinovanom odjeljenju*

(Predavanja)

Prof.dr Kojo Simić

26.10.2022.

02.11.2022.

16.11.2022.

30.11.2022.

07.12.2022.

14.12.2022.

Srijeda

14.00-15.00

14.00-15.00

14.00-15.00

14.00-15.00

13.45-15.15

13.45-15.15

Kabinet br. VI

Metodika rada u kombinovanom odjeljenju*

(Vježbe)

 

 

Kabinet br. VI

Predmeti označeni * su izborni predmeti