Pedagoški fakultet

Studijski program – Vaspitač predškolskih ustanova

*NAPOMENA:

Prilikom učitavanja rasporeda neophodan je „refresh (F5)“

Sve izmjene vezane za rasporeda pratite i na OGLASNOJ TABLI

Od ponuđena dva strana jezika student bira jedan

Od ponuđenih izbornih predmeta student polaže dva (jedan izborni za zimski, jedan izborni za ljetni semestar)

 

I i II semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

I SEMESTAR

B/H/S jezici

Doc.dr Dragana Aleksić

 

 

 

Kabinet br. IX

B/H/S jezici (Vježbe)

Doc.dr Dragana Aleksić

 

 

 

Kabinet br. IX

Matematika

Prof.dr Radoslav Galić

 

 

 

Veliki amfiteatar

Matematika (VJEŽBE)

Senad Hodžić, demonstrator

 

 

 

Mali amfiteatar

Engleski jezik I

Doc.dr Valentina Budinčić

 

 

 

Veliki amfiteatar

Engleski jezik I (VJEŽBE)

Mr Alisa Memić, lektor

 

 

 

Veliki amfiteatar

Njemački jezik I

Mr Mebrura Selić, lektor

 

 

 

Mali amfiteatar

Njemački jezik I (Vježbe)

Mr Mebrura Selić, lektor

 

 

 

Mali amfiteatar

II SEMESTAR

Sociologija

Akademik prof.dr Zoran Milošević

Veliki amfiteatar

Sociologija (Vježbe)

 

 

 

 

 

Opšta pedagogija

Prof.dr Esed Karić

Mali amfiteatar

Opšta pedagogija (Vježbe)

 

 

 

 

 

Vokalno – instrumentalna nastava

 

 

 

 

 

Vokalno – instrumentalna nastava (Vježbe)

 

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Osnovi ekonomije*

Prof.dr Izet Banda

 

 

 

Kabinet br. I

Osnovi ekonomije*(Vježbe)

Prof.dr Izet Banda

 

 

 

Kabinet br. I

Higijena*

Prof.dr Azijada Beganlić

22.04.2021.

06.05.2021.

11.05.2021.

18.05.2021.

Četvrtak

Četvrtak

Utorak

Utorak

16.00-17.00h

16.00-18.00h

16.00-16.45h

16.00-17.30h

Kabinet br. IX

Higijena* (Vježbe)

 

 

 

 

 

Opšta lingvistika*

Doc.dr Dragana Aleksić

 

 

 

Kabinet br. IX

Opšta lingvistika*(Vježbe)

Doc.dr Dragana Aleksić

 

 

 

Kabinet br. IX

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

III i IV semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

III SEMESTAR

Opšta psihologija

Prof.dr Nermin Mulaosmanović

 

 

 

Kabinet muzike

Opšta psihologija(Vježbe)

Prof.dr Nermin Mulaosmanović

 

 

 

Kabinet muzike

Didaktika

Prof.dr Esed Karić

 

 

 

Mali amfiteatar

Didaktika(Vježbe)

Prof.dr Esed Karić

 

 

 

Mali amfiteatar

Engleski jezik II

Doc.dr Valentina Budinčić

 

 

 

Veliki amfiteatar

Engleski jezik II (VJEŽBE)

Mr Alisa Memić, lektor

 

 

 

Veliki amfiteatar

Njemački jezik II

Mr Mebrura Selić, lektor

 

 

 

Mali amfiteatar

Njemački jezik II(Vježbe)

Mr Mebrura Selić, lektor

 

 

 

Mali amfiteatar

IV SEMESTAR

Književnost

Doc.dr Dragana Aleksić

25.03.2021.god.

12.03.2021.god.

19.03.2021.god.

26.03.2021.god.

02.04.2021.god.

26.04.2021.god.

20.05.2021.god.

Četvrtak

Petak

Petak

Petak

Petak

Ponedjeljak

Četvrtak

12:00-13:30h

10.00-13.00h

10.00-13.00h

10.00-13.00h

10.00-13.00h

13:00-14:30h

12:00-13:30h

Kabinet br. X

Književnost (Vježbe)

Doc.dr Dragana Aleksić

15.03.2021.

22.03.2021.

29.03.2021.

12.04.2021.

19.04.2021.

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

10.00-14.00h

10.00-14.00h

10.00-14.00h

10.00-14.00h

10.00-14.00h

Kabinet br. X

Pedagoška psihologija

Prof.dr Nermin Mulaosmanović

03.03.2021.god.

10.03.2021.god.

17.03.2021.god.

24.03.2021.god.

07.04.2021.god.

21.04.2021.god.

05.05.2021.god.

19.05.2021.god.

02.06.2021.god.

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

16:30-18:00h

10.00-15.00h

10.00-15.00h

18:00-18:45h

16:30-18:00h

18:00-18:45h

16:30-18:00h

18:00-18:45h

16:30-17:15h

Kabinet br. I

Pedagoška psihologija (Vježbe)

Prof.dr Nermin Mulaosmanović

09.03.2021.god.

16.03.2021.god.

23.03.2021.god.

30.03.2021.god.

06.04.2021.god.

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

14.00-18.00h

14.00-18.00h

14.00-18.00h

14.00-18.00h

14.00-18.00h

Kabinet br. I

Porodična pedagogija

Prof.dr Esed Karić

12.03.2021.god.

19.03.2021.god.

26.03.2021.god.

02.04.2021.god.

09.04.2021.god.

16.04.2021.god.

23.04.2021.god.

30.04.2021.god.

07.05.2021.god.

14.05.2021.god.

21.05.2021.god.

28.05.2021.god.

04.06.2021.god.

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

13:00-14:30h

13:00-14:30h

13:00-14:30h

13:00-14:30h

13:00-14:30h

13:00-14:30h

13:00-14:30h

13:00-14:30h

13:00-14:30h

13:00-14:30h

13:00-14:30h

13:00-14:30h

13:00-14:30h

Mali amfiteatar

Porodična pedagogija (Vježbe)

Prof.dr Esed Karić

12.03.2021.god.

19.03.2021.god.

26.03.2021.god.

02.04.2021.god.

09.04.2021.god.

16.04.2021.god.

23.04.2021.god.

30.04.2021.god.

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

11.00-13:00h

11.00-13:00h

11.00-13:00h

11.00-13:00h

11.00-13:00h

11.00-13:00h

11.00-13:00h

11.00-13:00h

Mali amfiteatar

IZBORNI PREDMETI

Osnovi informatike

Prof.dr Halid Žigić

10.03.2021.god.

17.03.2021.god.

24.03.2021.god.

31.03.2021.god.

07.04.2021.god.

14.04.2021.god.

21.04.2021.god.

28.04.2021.god.

05.05.2021.god.

12.05.2021.god.

19.05.2021.god.

26.05.2021.god.

02.06.2021.god.

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

10:00-12:00h

10:00-12:00h

10:00-12:00h

10:00-12:00h

10:00-12:00h

10:00-12:00h

10:00-12:00h

10:00-12:00h

10:00-12:00h

10:00-12:00h

10:00-12:00h

10:00-12:00h

10:00-12:00h

Kabinet informatike

Osnovi informatike (Vježbe)

Mr Smiljana Bijelović, asistent

06.03.2021.

13.03.2021.

20.03.2021.

27.03.2021.

10.04.2021.

17.04.2021.

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

15.00-19.00h

15.00-19.00h

15.00-19.00h

15.00-19.00h

15.00-19.00h

15.00-19.00h

Kabinet informatike

Filmska i TV kultura*

Doc.dr Larisa Softić Gasal

17.03.2021.god.

20.03.2021.god.

27.03.2021.god.

14.04.2021.god.

12.05.2021.god.

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

16:00-19:00h

16:00-19:00h

16:00-19:00h

16:00-18:00h

16:00-18:00h

Kabinet br. III

Filmska i TV kultura* (Vježbe)

Doc.dr Larisa Softić Gasal

06.03.2021.

13.03.2021.

20.03.2021.

27.03.2021.

10.04.2021.

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

09.00-12.00h

09.00-12.00h

09.00-12.00h

09.00-12.00h

09.00-12.00h

 

Pedagoška informatika*

Prof.dr Esed Karić

 

 

 

Mali amfiteatar

Pedagoška informatika*(Vježbe)

Prof.dr Esed Karić

 

 

 

Mali amfiteatar

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

V i VI semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

V SEMESTAR

Priroda i društvo

Prof.dr Tešo Ristić

 

 

 

Kabinet br. XII

Priroda i društvo(Vježbe)

Prof.dr Tešo Ristić

 

 

 

Kabinet br. XII

Književnost za djecu

Doc.dr Dragana Aleksić

 

 

 

Kabinet br. IX

Književnost za djecu(Vježbe)

Doc.dr Dragana Aleksić

 

 

 

Kabinet br. IX

Metodika razvoja početnih matematičkih pojmova

Prof.dr Branko Sarić

 

 

 

Kabinet br. I

Metodika razvoja početnih matematičkih pojmova

(Vježbe)

Prof.dr Branko Sarić

 

 

 

Kabinet br. I

VI SEMESTAR

Metodika B/H/S jezika i književnosti

Doc.dr Dragana Aleksić

01.03.2021.god.

06.03.2021.god.

13.03.2021.god.

24.03.2021.god.

25.03.2021.god.

26.03.2021.god.

26.04.2021.god.

27.04.2021.god.

20.05.2021.god.

Ponedjeljak

Subota

Subota

Srijeda

Četvrtak

Petak

Ponedjeljak

Utorak

Četvrtak

14:00-19:00h

10:00-15:00h

10:00-15:00h

10:00-15:00h

10:00-15:00h

10.00-15.00h

14:30-18:00h

14:30-18:00h

13:30-15:00h

 

Kabinet br. X

Metodika B/H/S jezika i književnosti (Vježbe)

Doc.dr Dragana Aleksić

03.04.2021.

17.04.2021.

19.04.2021.

24.04.2021.

26.04.2021.

Subota

Subota

Ponedjeljak

Subota

Ponedjeljak

10.00-15.00h

10.00-15.00h

10.00-15.00h

10.00-15.00h

10.00-15.00h

 

Kabinet br. X

Metodika nastave fizičke kulture

Prof.dr Izudin Tanović

02.03.2021.god.

03.03.2021.god.

15.03.2021.god.

16.03.2021.god.

02.04.2021.god.

16.04.2021.god.

05.05.2021.god.

21.05.2021.god.

Utorak

Srijeda

Ponedjeljak

Utorak

Petak

Petak

Srijeda

Petak

11:00-16:00h

11:00-16:00h

11:00-16:00h

11:00-16:00h

11:00-16:00h

11:00-16:00h

11:00-16:00h

11:00-14:00h

Kabinet br. I

Metodika nastave fizičke kulture (Vježbe)

 

06.03.2021.

13.03.2021.

20.03.2021.

27.03.2021.

10.04.2021.

17.04.2021.

24.04.2021.

08.05.2021.

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

15.00-19.00h

15.00-19.00h

14.00-19.00h

14.00-19.00h

15.00-19.00h

15.00-19.00h

15.00-19.00h

14.00-19.00h

Kabinet br. I

Predškolska pedagogija

Prof.dr Esed Karić

11.03.2021.god.

18.03.2021.god.

25.03.2021.god.

01.04.2021.god.

08.04.2021.god.

15.04.2021.god.

22.04.2021.god.

29.04.2021.god.

06.05.2021.god.

20.05.2021.god.

27.05.2021.god.

03.06.2021.god.

10.06.2021.god.

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

14:45-16:15h

14:45-16:15h

14:45-16:15h

14:45-16:15h

14:45-16:15h

14:45-16:15h

14:45-16:15h

14:45-16:15h

14:45-16:15h

16:30-18.00h

14:45-16:15h

14:45-17:00h

14:45-17:00h

Mali amfiteatar

Predškolska pedagogija (Vježbe)

Prof.dr Esed Karić

05.03.2021.god.

12.03.2021.god.

19.03.2021.god.

26.03.2021.god.

02.04.2021.god.

09.04.2021.god.

16.04.2021.god.

23.04.2021.god.

07.05.2021.god.

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

16.00-19.00h

16.00-19.00h

16.00-19.00h

16.00-19.00h

16.00-19.00h

16.00-19.00h

15.00-19.00h

15.00-19.00h

15.00-19.00h

Mali amfiteatar

IZBORNI PREDMETI

Rad u cjelodnevnom produženom boravku*

Prof.dr Esed Karić

 

 

 

Mali amfiteatar

Rad u cjelodnevnom produženom boravku*

(Vježbe)

 

 

 

 

 

Metodika početnog čitanja i pisanja*

Doc.dr Dragana Aleksić

25.03.2021.god.

26.04.2021.god.

20.05.2021.god.

Četvrtak

Ponedjeljak

Četvrtak

15:00-16:30h

16:00-17:30h

15:00-16:30h

 

Kabinet br. 10

Metodika početnog čitanja i pisanja*

Doc.dr Dragana Aleksić

20.03.2021.

27.03.2021.

10.04.2021.

24.04.2021.

08.05.2021.

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

16.00-19.00h

16.00-19.00h

16.00-19.00h

16.00-19.00h

16.00-19.00h

Kabinet br. 10

Metodika početnog čitanja i pisanja* (Vježbe)

 

 

 

 

 

Kineziologija*

Akademik prof.dr Branimir Mikić

09.03.2021.god.

16.03.2021.god.

30.03.2021.god.

06.04.2021.god.

13.04.2021.god.

22.04.2021.god.

26.04.2021.god.

10.05.2021.god.

17.05.2021.god.

27.05.2021.god.

31.05.2021.god.

07.06.2021.god.

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Četvrtak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Četvrtak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

11:00-13:30h

11:00-13:30h

11:00-13:30h

11:00-13:30h

11:00-13:30h

11:00-13:30h

11:00-12:30h

11:00-12:30h

11:00-12:30h

11:00-12:30h

11:00-13:15h

11:00-13:15h

Kabinet br. VI

Kineziologija* (Vježbe)

Akademik prof.dr Branimir Mikić

10.03.2021.

17.03.2021.

24.03.2021.

31.03.2021.

07.04.2021.

14.04.2021.

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

09.00-14.00h

09.00-14.00h

09.00-14.00h

09.00-14.00h

09.00-14.00h

09.00-14.00h

Kabinet br. VI

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

VII i VIII semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

VII SEMESTAR

Metodika nastave muzičke kulture

Doc.dr Dragica Panjić Kašanski

 

 

 

Kabinet muzike

Metodika nastave muzičke kulture(Vježbe)

Doc.dr Dragica Panjić Kašanski

 

 

 

Kabinet muzike

Metodika razvoja govora

Doc.dr Edisa Šljivić

 

 

 

Kabinet br. V

Metodika razvoja govora(Vježbe)

Doc.dr Edisa Šljivić

 

 

 

Kabinet br. V

Metodika nastave likovne kulture

Mr Nemanja Smičiklas

 

 

 

Kabinet muzike

Metodika nastave likovne kulture(Vježbe)

Mr Nemanja Smičiklas

 

 

 

Kabinet muzike

VIII SEMESTAR

Metodika rada sa djecom sa posebnim potrebama

Doc.dr Edisa Šljivić

13.03.2021.god.

20.03.2021.god.

27.03.2021.god.

03.04.2021.god.

10.04.2021.god.

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

09:30-11:45h

14:30-16:45h

09:30-11:45h

14:30-16:45h

10.00-13.00h

Kabinet br. VI

Metodika rada sa djecom sa posebnim potrebama (Vježbe)

 

17.04.2021.

19.04.2021.

24.04.2021.

26.04.2021.

08.05.2021.

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

10.00-13.00h

10.00-13.00h

10.00-13.00h

10.00-13.00h

10.00-13.00h

Kabinet br. VI

Metodička praksa

Prof.dr Esed Karić

11.03.2021.god.

18.03.2021.god.

25.03.2021.god.

01.04.2021.god.

08.04.2021.god.

15.04.2021.god.

22.04.2021.god.

29.04.2021.god.

06.05.2021.god.

13.05.2021.god.

20.05.2021.god.

26.05.2021.

04.06.2021.

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Srijeda

Petak

16:30-17:15h

16:30-17:15h

16:30-17:15h

16:30-17:15h

16:30-17:15h

16:30-17:15h

16:30-17:15h

16:30-17:15h

16:30-17:15h

16:30-17:15h

15:00-16.00h

14:00-15:30h

14:30-16:00h

Mali amfiteatar

Metodička praksa

(Vježbe)

Prof.dr Esed Karić

05.03.2021.god.

12.03.2021.god.

19.03.2021.god.

26.03.2021.god.

02.04.2021.god.

09.04.2021.god.

16.04.2021.god.

23.04.2021.god.

07.05.2021.god.

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

09.00-13.00h

09.00-13.00h

09.00-13.00h

09.00-13.00h

09.00-11.00h

09.00-13.00h

09.00-11.00h

09.00-12.00h

09.00-12.00h

Mali amfiteatar

IZBORNI PREDMETI

Razvojna psihologija*

Prof.dr Nermin Mulaosmanović

03.03.2021.god.

24.03.2021.god.

07.04.2021.god.

21.04.2021.god.

05.05.2021.god.

19.05.2021.god.

02.06.2021.god.

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

18:00-18:45h

16:30-18:00h

18:00-18:45h

16:30-18:00h

18:00-18:45h

16:30-18:00h

17:15-18:00h

Kabinet br. I

Razvojna psihologija* (Vježbe)

Prof.dr Nermin Mulaosmanović

01.03.2021.

08.03.2021.

15.03.2021.

22.03.2021.

29.03.2021.

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

10.00-14.00h

10.00-14.00h

10.00-14.00h

10.00-14.00h

10.00-14.00h

Kabinet br. I

Scenska umjetnost*

Prof.dr Dragica Panjić Kašanski

 

 

 

 

Scenska umjetnost*(Vježbe)

Prof.dr Dragica Panjić Kašanski

 

 

 

 

Metodika rada u kombinovanom odjeljenju*

Prof.dr Esed Karić

 

 

 

Kabinet br. VI

Metodika rada u kombinovanom odjeljenju*

(Vježbe)

Prof.dr Esed Karić

 

 

 

Kabinet br. VI

Predmeti označeni * su izborni predmeti