Pedagoški fakultet

Studijski program – Vaspitač predškolskih ustanova

*NAPOMENA:

Prilikom učitavanja rasporeda neophodan je „refresh (F5)“

Sve izmjene vezane za rasporeda pratite i na OGLASNOJ TABLI

Od ponuđena dva strana jezika student bira jedan

Od ponuđenih izbornih predmeta student polaže dva (jedan izborni za zimski, jedan izborni za ljetni semestar)

 

I i II semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

I SEMESTAR

B/H/S jezici

Doc.dr Dragana Aleksić

 

 

 

Kabinet br. IX

B/H/S jezici (Vježbe)

Doc.dr Dragana Aleksić

 

 

 

Kabinet br. IX

Matematika

Prof.dr Radoslav Galić

 

 

 

Veliki amfiteatar

Matematika (VJEŽBE)

Senad Hodžić, demonstrator

 

 

 

Mali amfiteatar

Engleski jezik I

Doc.dr Mirnes Avdić

 

 

 

Veliki amfiteatar

Engleski jezik I (VJEŽBE)

Mr Alisa Memić, lektor

 

 

 

Veliki amfiteatar

Njemački jezik I

Mr Mebrura Selić, lektor

 

 

 

Mali amfiteatar

Njemački jezik I (Vježbe)

Mr Mebrura Selić, lektor

 

 

 

Mali amfiteatar

II SEMESTAR

Sociologija

Akademik prof.dr Zoran Milošević

Veliki amfiteatar

Sociologija (Vježbe)

 

 

 

 

 

Opšta pedagogija

Prof.dr Esed Karić

Mali amfiteatar

Opšta pedagogija (Vježbe)

 

 

 

 

 

Vokalno – instrumentalna nastava

 

 

 

 

 

Vokalno – instrumentalna nastava (Vježbe)

 

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Osnovi ekonomije*

Prof.dr Izet Banda

 

 

 

Kabinet br. I

Osnovi ekonomije*(Vježbe)

Prof.dr Izet Banda

 

 

 

Kabinet br. I

Osnovi informatike Predavanja

Prof.dr Halid Žigić

Kabinet br. IX

Osnovi informatike Vježbe

Prof.dr Halid Žigić

 

 

 

 

Opšta lingvistika*

Doc.dr Dragana Aleksić

 

 

 

Kabinet br. IX

Opšta lingvistika*(Vježbe)

Doc.dr Dragana Aleksić

 

 

 

Kabinet br. IX

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

 

III i IV semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

III SEMESTAR

Opšta psihologija

Prof.dr Nermin Mulaosmanović

06.10.2021.

03.11.2021.

01.12.2021.

15.12.2021.

21.12.2021.

23.12.2021.

29.12.2021.

        30.12.2021

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Utorak

Četvrak

Srijeda

Četvrtak

18.00-19.00

18.00-19.00

18.00-19.00

18.00-19.00

13.00-17.30

13.00-17.30

16.00-17.30

13.00-16.45

Kabinet muzike

Opšta psihologija(Vježbe)

Prof.dr Nermin Mulaosmanović

 

 

 

Kabinet muzike

Didaktika

Prof.dr Esed Karić

 

06.10.2021.

13.10.2021.

20.10.2021.

03.11.2021.

10.11.2021.

24.11.2021.

01.12.2021.

08.12.2021.

15.12.2021.

22.12.2021.

29.12.2021.

Srijeda

 

 

 

 

15.00-17.00

15.00-17.00

15.00-17.00

15.00-17.00

15.00-17.00

15.00-17.00

15.00-17.00

15.00-17.00

15.00-17.00

15.00-17.00

15.00-18.00

 

 

 

Mali amfiteatar

Didaktika(Vježbe)

Prof.dr Esed Karić

 

 

 

Mali amfiteatar

Engleski jezik II

Doc.dr Mirnes Avdić

09.10.2021

23.10.2021.

06.11.2021

20.11.2021.

Subota

12.30-15.30

12.30-15.30

12.30-15.30

12.30-14.45

Veliki amfiteatar

Engleski jezik II (VJEŽBE)

Doc. dr Mirnes Avdić

 

13.11.2021.

27.11.2021.

29.11.2021.

06.12.2021.

 

 

Subota

Subota

Ponedjeljak

Ponedjeljak

 

 

13.00-16.45

12.30-15.30

09.00-12.00

10.00-12.00

 

Veliki amfiteatar

Njemački jezik II

Mr Mebrura Selić, lektor

11.10.2021.

18.10.2021.

25.10.2021.

01.11.2021.

08.11.2021.

15.11.2021.

22.11.2021.

29.11.2021. 

 Ponedjeljak

17.30-19.00

17.30-19.00

17.30-19.00

17.30-19.00

17.30-19.00

17.30-19.00

17.30-19.00

17.30-18.15

Mali amfiteatar

Njemački jezik II(Vježbe)

Mr Mebrura Selić, lektor

 

 

 

Mali amfiteatar

IV SEMESTAR

Književnost

Doc.dr Dragana Aleksić

Kabinet br. X

Književnost (Vježbe)

Doc.dr Dragana Aleksić

Kabinet br. X

Pedagoška psihologija

Prof.dr Nermin Mulaosmanović

Kabinet br. I

Pedagoška psihologija (Vježbe)

Prof.dr Nermin Mulaosmanović

Kabinet br. I

Porodična pedagogija

Prof.dr Esed Karić

Mali amfiteatar

Porodična pedagogija (Vježbe)

Prof.dr Esed Karić

Mali amfiteatar

IZBORNI PREDMETI

Higijena*

Prof.dr Azijada Beganlić

Predavanja će se održati u ljetnom semestru

Kabinet informatike

Higijena*

Prof.dr Azijada Beganlić

Predavanja će se održati u ljetnom semestru

Kabinet informatike

Filmska i TV kultura*

Doc.dr Larisa Softić Gasal

Kabinet br. III

Filmska i TV kultura* (Vježbe)

Doc.dr Larisa Softić Gasal

 

Pedagoška informatika*

Prof.dr Esed Karić

 

06.10.2021.

20.10.2021.

03.11.2021.

10.11.2021.

24.11.2021.

15.12.2021.

01.12.2021.

08.12.2021.

15.12.2021.

22.12.2021.

.

 

Srijeda

14.00-15.00

14.00-15.00

14.00-15.00

14.00-15.00

14.00-15.00

14.00-15.00

13.00-15.00

13.00-15.00

13.00-15.00

12.00-15.00

 

Mali amfiteatar

Pedagoška informatika*(Vježbe)

Prof.dr Esed Karić

 

 

 

Mali amfiteatar

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

V i VI semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

V SEMESTAR

Priroda i društvo

Prof.dr Tešo Ristić

30.10.2021.

27.11.2021.

04.12.2021.

11.12.2021.

17.12.2021.

18.12.2021.

24.12.2021.

Subota

Subota

Subota

Subota

Petak

Subota

Petak

11.30-13.30

10.30-12.00

10.30-12.00

13.00-17.00

13.00-17.00

13.00-17.00

13.00-18.00

Kabinet br. XII

Priroda i društvo(Vježbe)

Prof.dr Tešo Ristić

 

 

 

Kabinet br. XII

Književnost za djecu

Doc.dr Dragana Aleksić

07.10.2021.

25.10.2021.

22.11.2021.

09.12.2021.

16.12.2021.

23.12.2021.

30.12.2021.

Četvrtak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

17.00-18.30

17.00-18.30

17.00-18.30

16.00-19.00

16.00-19.00

16.00-19.00

19.00-19.00

Kabinet br. IX

Književnost za djecu(Vježbe)

Doc.dr Dragana Aleksić

 

 

 

Kabinet br. IX

Metodika razvoja početnih matematičkih pojmova

Prof.dr Branko Sarić

13.10.2021.

03.11.2021.

01.12.2021.

08.12.2021.

15.12.2021.

22.12.2021.

Srijeda

17.30-19.00

17.30-19.00

17.30-19.00

16.00-18.15

16.00-18.15

16.00-18.15

Kabinet br. I

Metodika razvoja početnih matematičkih pojmova

(Vježbe)

Prof.dr Branko Sarić

 

 

 

Kabinet br. I

VI SEMESTAR

Metodika B/H/S jezika i književnosti

Doc.dr Dragana Aleksić

 

Kabinet br. X

Metodika B/H/S jezika i književnosti (Vježbe)

Doc.dr Dragana Aleksić

 

Kabinet br. X

Metodika nastave fizičke kulture

Prof.dr Izudin Tanović

Kabinet br. I

Metodika nastave fizičke kulture (Vježbe)

 

Kabinet br. I

Predškolska pedagogija

Prof.dr Esed Karić

Mali amfiteatar

Predškolska pedagogija (Vježbe)

Prof.dr Esed Karić

Mali amfiteatar

IZBORNI PREDMETI

Rad u cjelodnevnom produženom boravku*

Prof.dr Esed Karić

06.10.2021.

20.10.2021.

03.11.2021.

17.11.2021.

01.12.2021.

15.12.2021.

22.12.2021.

Srijeda

10.00-12.00

10.00-12.00

10.00-12.00

10.00-12.00

10.00-12.00

10.00-12.00

09.00-12.00

Mali amfiteatar

Rad u cjelodnevnom produženom boravku*

(Vježbe)

 

 

 

 

 

Metodika početnog čitanja i pisanja*

Doc.dr Dragana Aleksić

Predavanja će se održati u ljetnom semestru

 

Kabinet br. 10

Metodika početnog čitanja i pisanja* (Vježbe)

 

Predavanja će se održati u ljetnom semestru

 

 

 

Kineziologija*

Akademik prof.dr Branimir Mikić

Predavanja će se održati u ljetnom semestru

 

Kabinet br. VI

Kineziologija* (Vježbe)

Akademik prof.dr Branimir Mikić

Predavanja će se održati u ljetnom semestru

Kabinet br. VI

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

VII i VIII semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

VII SEMESTAR

Metodika nastave muzičke kulture

Doc.dr Dragica Panić Kašanski

18.12.2021.

20.12.2021.

Subota

Ponedjeljak

10.00-12.15

10.00-12.15

Kabinet muzike

Metodika nastave muzičke kulture(Vježbe)

Doc.dr Dragica Panić Kašanski

 

 

 

Kabinet muzike

Metodika razvoja govora

Doc.dr Edisa Šljivić

 

 

06.11.2021.

13.11.2021.

04.12.2021.

11.12.2021.

18.12.2021.

 

Subota

 

11.00-13.15

11.00-13.15

11.00-15.30

11.00-15.30

11.00-15.30

Kabinet br. V

Metodika razvoja govora(Vježbe)

Doc.dr Edisa Šljivić

 

 

 

Kabinet br. V

Metodika nastave likovne kulture

Mr Nemanja Smičiklas

13.11.2021.

Subota

15.00-17.15

Kabinet muzike

Metodika nastave likovne kulture(Vježbe)

Mr Nemanja Smičiklas

 

 

 

Kabinet muzike

VIII SEMESTAR

Metodika rada sa djecom sa posebnim potrebama

Doc.dr Edisa Šljivić

Kabinet br. VI

Metodika rada sa djecom sa posebnim potrebama (Vježbe)

 

Kabinet br. VI

Metodička praksa

Prof.dr Esed Karić

Mali amfiteatar

Metodička praksa

(Vježbe)

Prof.dr Esed Karić

Mali amfiteatar

IZBORNI PREDMETI

Razvojna psihologija*

Prof.dr Nermin Mulaosmanović

Predavanja će se održati u ljetnom semestru

Kabinet br. I

Razvojna psihologija* (Vježbe)

Prof.dr Nermin Mulaosmanović

Predavanja će se održati u ljetnom semestru

Kabinet br. I

Scenska umjetnost*

Prof.dr Dragica Panić Kašanski

18.12.2021.

20.12.2021.

Subota

Ponedjeljak

12.30-14.45

12.30-15.30

 

Scenska umjetnost*(Vježbe)

Prof.dr Dragica Panić Kašanski

 

 

 

 

Metodika rada u kombinovanom odjeljenju*

Prof.dr Esed Karić

Predavanja će se održati u ljetnom semestru

 

 

Kabinet br. VI

Metodika rada u kombinovanom odjeljenju*

(Vježbe)

Prof.dr Esed Karić

Predavanja će se održati u ljetnom semestru

 

 

Kabinet br. VI


Predmeti označeni * su izborni predmeti