Pedagoški fakultet

Studijski program – Vaspitač predškolskih ustanova

*NAPOMENA:

Prilikom učitavanja rasporeda neophodan je „refresh (F5)“

Sve izmjene vezane za rasporeda pratite i na OGLASNOJ TABLI

Od ponuđena dva strana jezika student bira jedan

Od ponuđenih izbornih predmeta student polaže dva (jedan izborni za zimski, jedan izborni za ljetni semestar)

 

I i II semestar

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

KABINET

I SEMESTAR

B/H/S jezici

(Predavanja)

Doc.dr Izet Beširović

 

 

 

Kabinet br. VI

B/H/S jezici

(Vježbe)

 

 

 

Kabinet br. IX

Odabrano poglavlje iz elementarne matematike (Predavanja)

Prof. dr Sead Rešić

 

 

 

Mali amfiteatar

Odabrano poglavlje iz elementarne matematike (Vježbe)

 

 

 

 

Mali amfiteatar

Engleski jezik I

(Predavanja)

Doc.dr Mirnes Avdić

 

 

 

Mali amfiteatar

Engleski jezik I

(Vježbe)

Doc.dr Mirnes Avdić

 

 

 

Mali amfiteatar

Njemački jezik I

(Predavanja)

Mr Vahid Puškarević, lektor

 

 

 

Kabinet br. IV

Njemački jezik I

(Vježbe)

Mr Vahid Puškarević, lektor

 

 

 

Kabinet br. VII

II SEMESTAR

Sociologija

(Predavanja)

Prof. dr Edhem Muftić

04.03.2024.

11.03.2024.

18.03.2024.

25.03.2024.

01.04.2024.

08.04.2024.

15.04.2024.

22.04.2024.

29.04.2024.

06.05.2024.

13.05.2024.

20.05.2024.

30.05.2024.

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Četvrtak

12.00-14.00

12.00-15.00

12.00-14.00

12.00-15.00

12.00-14.00

12.00-14.00

12.00-14.00

12.00-14.00

12.00-14.00

12.00-15.00

12.00-14.00

12.00-15.00

12.00-14.00

Kabinet informatike

Sociologija

 (Vježbe)

Prof. dr Edhem Muftić

20.05.2024.

21.05.2024.

30.05.2024.

31.05.2024.

Ponedjeljak

Utorak

Četvrtak

Petak

15.00-16.00

12.00-15.00

14.00-16.00

12.00-15.00

Kabinet informatike

Opšta pedagogija

(Predavanja)

Prof.dr Esed Karić

23.02.2024.

08.03.2024.

15.03.2024.

23.03.2024.

29.03.2024.

05.04.2024.

12.04.2024.

19.04.2024.

26.04.2024.

03.05.2024.

10.05.2024.

17.05.2024.

24.05.2024.

25.05.2024.

Petak

Petak

Petak

Subota

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Subota

12.00-13.30

11.00-12.30

11.00-12.30

10.00-11.30

11.00-12.30

12.00-13.30

12.00-13.30

12.00-13.30

12.00-13.30

11.00-12.30

11.00-12.30

11.00-12.30

11.00-12.30

11.00-12.30

Kabinet br. IV

Opšta pedagogija

(Vježbe)

Mr.sc  Milan Cvijetinović, viši asistent

25.05.2024.

29.05.2024.

01.06.2024.

Subota

Srijeda

Subota

14.00-15.30

09.00-10.30

14.00-15.30

Kabinet br. IV

Vokalno – instrumentalna nastava (Predavanja)

Dr Anđelka Kovač

23.03.2024.

13.04.2024.

18.05.2024.

Subota

10.00.11.30

10.00.11.30

10.00-11.30

Kabinet muzike

Vokalno – instrumentalna nastava  (Vježbe)

Haris Muminović, ass

20.05.2024.

23.05.2024.

27.05.2024.

28.05.2024.

Ponedjeljak

Četvrtak

Ponedjeljak

Utorak

10.00-13.00

14.00-16.00

09.30-10.30

12.00-15.00

Kabinet muzike

IZBORNI PREDMETI

Osnovi ekonomije*

(Predavanja)

Prof. dr Izet Banda

 

 

 

Kabinet br. IX

Osnovi ekonomije*

(Vježbe)

Doc. dr Izet Banda

 

 

 

Kabinet br. IX

Osnovi informatike

(Predavanja)

Prof.dr Halid Žigić

21.02.2024.

28.02.2024.

06.03.2024.

13.03.2024.

20.03.2024.

27.03.2024.

03.04.2024.

17.04.2024.

24.04.2024.

08.05.2024.

15.05.2024.

22.05.2024.

29.05.2024.

Srijeda

10.00-12.00

10.00-12.00

10.00-12.00

10.00-12.00

10.00-12.00

10.00-12.00

10.00-12.00

10.00-12.00

10.00-12.00

10.00-12.00

10.00-12.00

10.00-12.00

10.00-12.00

Kabinet informatike

Osnovi informatike

(Vježbe)

Prof.dr Halid Žigić

20.05.2024.

21.05.2024.

27.05.2024.

28.05.2024.

Ponedjeljak

Utorak

Ponedjeljak

Utorak

09.00-12.00

12.00-15.00

09.00-12.00

12.00-15.00

Kabinet informatike

Opšta lingvistika*

(Predavanja)

Doc.dr Izet Beširović

 

 

 

Kabinet br. VI

Opšta lingvistika*

(Vježbe)

 

 

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

 

III i IV semestar

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

KABINET

III SEMESTAR

Opšta psihologija

(Predavanja)

Prof.dr Nermin Mulaosmanović

 

 

 

Kabinet br. VI

Opšta psihologija

(Vježbe)

Prof.dr Nermin Mulaosmanović

 

 

 

Kabinet muzike

Didaktika

(Predavanja)

Prof.dr Esed Karić

 

 

 

Kabinet br. IV

Didaktika

(Vježbe)

 

 

 

 

Mali amfiteatar

Engleski jezik II

(Predavanja)

Doc.dr Mirnes Avdić

 

 

 

Mali amfiteatar

Engleski jezik II

(Vježbe)

Doc.dr Mirnes Avdić

 

 

 

Mali amfiteatar

Njemački jezik II

(Predavanja)

Mr Vahid Puškarević, lektor

 

 

 

Kabinet br. VII

Njemački jezik II

(Vježbe)

Mr Vahid Puškarević, lektor

 

 

 

Kabinet br. V

IV SEMESTAR

Književnost

(Predavanja)

Doc.dr Izet Beširović

24.02.2024.

23.03.2024.

27.04.2024.

18.05.2024.

Subota

Subota

Subota

Subota

10.00-11.30

10.00-11.30

10.00-10.45

10.00-10.45

Kabinet muzike

Književnost

(Vježbe)

Doc.dr Izet Beširović

22.05.2024.

25.05.2024.

29.05.2024.

Srijeda

Subota

Srijeda

09.00-11.15

09.00-12.00

09.00-11.15

Kabinet muzike

Pedagoška psihologija

(Predavanja)

Prof.dr Nermin Mulaosmanović

28.02.2024.

13.03.2024.

08.05.2024.

Srijeda

16.00-17.30

17.30-19.00

16.00-17.30

Kabinet br. IV

Pedagoška psihologija

(Vježbe)

Prof.dr Nermin Mulaosmanović

22.05.2024.

23.05.2024.

30.05.2024.

Srijeda

Četvrtak

Četvrtak

14.30-19.00

17.30-19.00

12.00-13.30

Kabinet geodezije

Porodična pedagogija

(Predavanja)

Prof.dr Esed Karić

21.02.2024.

28.02.2024.

06.03.2024.

13.03.2024.

20.03.2024.

27.03.2024.

03.04.2024.

17.04.2024.

24.04.2024.

08.05.2024.

15.05.2024.

22.05.2024.

25.05.2024.

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Subota

13.00-13.45

13.00-13.45

13.00-13.45

13.00-13.45

13.00-13.45

13.00-13.45

13.00-13.45

13.00-13.45

13.00-13.45

13.00-13.45

13.00-13.45

13.00-13.45

10.15-11.00

Kabinet br. IV

Porodična pedagogija

 (Vježbe)

Mr.sc  Milan Cvijetinović, viši asistent

27.05.2024.

29.05.2024.

01.05.2024.

Ponedjeljak

Srijeda

Subota

12.00-13.30

10.30-12.00

15.30-17.00

Kabinet br. IV

IZBORNI PREDMETI

Higijena*

(Predavanja)

Prof.dr Azijada Beganlić

21.02.2024.

13.03.2024.

27.03.2024.

17.04.2024.

24.04.2024.

22.05.2024.

Srijeda

16.45-17.30

16.45-17.30

16.45-17.30

16.45-17.30

16.45-17.30

16.45-17.30

Kabinet br. VII

Higijena*

(Vježbe)

Prof.dr Azijada Beganlić

22.05.2024.

23.05.2024.

30.05.2024.

Srijeda

Četvrtak

Četvrtak

13.45-15.15

16.45-18.15

16.45-18.15

Kabinet br. IV

Filmska i TV kultura*

(Predavanja)

Dr. Anđelka Kovač

23.03.2024.

13.04.2024.

18.05.2024.

Subota

11.30-13.00

11.30-13.00

11.30-13.00

Kabinet muzike

Filmska i TV kultura*

(Vježbe)

Doc. dr Izet Beširović

24.05.2024.

29.05.2024.

Petak

Srijeda

09.00-11.30

11.30-14.00

Kabinet muzike

Pedagoška informatika*

(Predavanja)

Prof.dr Esed Karić

 

 

 

Kabinet br. IV

Pedagoška informatika*

(Vježbe)

Prof.dr Esed Karić

 

 

 

Mali amfiteatar

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

 

V i VI semestar

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

KABINET

V SEMESTAR

Priroda i društvo

(Predavanja)

Prof.dr Tešo Ristić

 

 

 

Kabinet br. IV

Priroda i društvo

(Vježbe)

Prof.dr Tešo Ristić

 

 

 

Kabinet br. XII

Književnost za djecu

(Predavanja)

Doc.dr Izet Beširović

 

 

 

Kabinet br. VI

Književnost za djecu

(Vježbe)

 

 

 

Kabinet br. IX

Metodika razvoja početnih matematičkih pojmova

(Predavanja)

Prof.dr Sead Rešić

 

 

 

Kabinet br. IX

Metodika razvoja početnih matematičkih pojmova (Vježbe)

Prof.dr Sead Rešić

 

 

 

Kabinet br. I

VI SEMESTAR

Metodika nastave  B/H/S jezika i književnosti (Predavanja)

Doc.dr Izet Beširović

24.02.2024.

23.03.2024.

27.04.2024.

18.05.2024.

Subota

Subota

Subota

Subota

12.00-12.45

12.00-13.30

12.00-12.45

11.00-12.30

Kabinet muzike

Metodika nastave B/H/S jezika i književnosti (Vježbe)

Doc.dr Izet Beširović

22.05.2024.

25.05.2024.

Srijeda

Subota

11.30-13.45

12.30-14.45

Kabinet muzike

Metodika nastave fizičke kulture

(Predavanja)

Prof.dr Izudin Tanović

06.03.2024.

08.04.2024.

08.05.2024.

Srijeda

Ponedjeljak

Srijeda

11.00-13.00

11.00-13.00

11.00-13.00

Kabinet br. IX

Metodika nastave fizičke kulture (Vježbe)

Doc. dr Asim Bojić

20.05.2024.

21.05.2024.

22.05.2024.

23.05.2024.

28.05.2024.

Ponedjeljak

Utorak

Srijeda

Četvrtak

Utorak

15.00-17.00

15.00-17.00

15.00-17.00

15.00-17.00

15.00-17.00

Kabinet fizioterapije

Predškolska pedagogija

(Predavanja)

Prof.dr Esed Karić

21.02.2024.

28.02.2024.

06.03.2024.

13.03.2024.

20.03.2024.

27.03.2024.

03.04.2024.

17.04.2024.

24.04.2024.

08.05.2024.

15.05.2024.

22.05.2024.

Srijeda

10.00-10.45

10.00-10.45

10.00-10.45

10.00-10.45

10.00-10.45

10.00-10.45

10.00-10.45

10.00-10.45

10.00-10.45

10.00-10.45

10.00-10.45

10.00-11.30

Kabinet br. IV

Predškolska pedagogija

(Vježbe)

Mr.sc  Milan Cvijetinović, viši asistent

 

 

 

Mali amfiteatar

IZBORNI PREDMETI

Rad u cjelodnevnom produženom boravku*

(Predavanja)

Prof.dr Esed Karić

 

 

 

Kabinet br. IV

Rad u cjelodnevnom produženom boravku*

(Vježbe)

 

 

 

 

 

Metodika početnog čitanja i pisanja* (Predavanja)

Doc.dr Izet Beširović

24.02.2024.

23.03.2024.

27.04.2024.

18.05.2024.

Subota

Subota

Subota

Subota

13.00-14.30

14.00-14.45

13.00-14.30

13.00-13.45

Kabinet muzike

Metodika početnog čitanja i pisanja* (Vježbe)

Doc.dr Izet Beširović

22.05.2024.

25.05.2024.

Srijeda

Subota

14.00-16.15

15.00-17.15

Kabinet muzike

Kineziologija* 

(Predavanja)

Akademik prof.dr Branimir Mikić

20.02.2024.

27.02.2024.

05.03.2024.

23.03.2024.

30.03.2024.

06.04.2024.

13.04.2024.

20.04.2024.

27.04.2024.

11.05.2024.

18.05.2024.

Utorak

Utorak

Utorak

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

10.00-12.15

10.00-12.15

10.00-13.00

10.00-13.00

10.00-13.00

10.00-13.00

10.00-13.00

10.00-13.00

10.00-13.00

10.00-13.00

10.00-13.00

Kabinet br. V

Kineziologija*

(Vježbe)

Doc. dr Asim Bojić

20.05.2024.

21.05.2024.

22.05.2024.

23.05.2024.

27.05.2024.

Ponedjeljak

Utorak

Srijeda

Četvrtak

Ponedjeljak

17.00-18.00

17.00-18.00

17.00-18.00

17.00-18.00

15.00-17.00

Kabinet fizioterapije

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

 

VII i VIII semesta

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

KABINET

VII SEMESTAR

Metodika nastave muzičke kulture

(Predavanja)

Dr Anđelka Kovač

 

 

 

Kabinet br. IV

Metodika nastave muzičke kulture (Vježbe)

 

 

 

Kabinet muzike

Metodika razvoja govora (Predavanja)

Doc.dr Edisa Šljivić

 

 

 

Kabinet br. V

Metodika razvoja govora (Vježbe)

 

 

 

Kabinet br. V

Metodika nastave likovne kulture

(Predavanja)

Mr Nemanja Smičiklas

 

 

 

Kabinet muzike

Metodika nastave likovne kulture

(Vježbe)

 

 

 

Kabinet muzike

VIII SEMESTAR

Metodika rada sa djecom sa posebnim potrebama (Predavanja)

Doc.dr Edisa Šljivić

24.02.2024.

23.03.2024.

13.04.2024.

Subota

11.30-13.00

11.30-13.00

11.30-13.00

Kabinet br. VIII

Metodika rada sa djecom sa posebnim potrebama (Vježbe)

Doc.dr Edisa Šljivić

22.05.2024.

24.05.2024.

25.05.2024.

27.05.2024.

29.05.2024.

Srijeda

Petak

Subota

Ponedjeljak

Srijeda

16.00-18.15

16.00-18.15

09.00-11.15

16.00-18.15

16.00-18.15

Kabinet br. IX

Metodička praksa (Predavanja)

Prof.dr Kojo Simić

24.02.2024.

09.03.2024.

16.03.2024.

23.03.2024.

30.03.2024.

06.04.2024.

13.04.2024.

20.04.2024.

27.04.2024.

04.05.2024.

11.05.2024.

18.05.2024.

25.05.2024.

Subota

10.00-10.45

10.00-10.45

08.30-09.15

08.30-09.15

08.30-09.15

08.30-09.15

08.30-09.15

08.30-09.15

08.30-09.15

08.30-09.15

08.30-09.15

08.30-09.15

08.30-09.15

Kabinet br. IV

Metodička praksa

(Vježbe)

Mr.sc  Milan Cvijetinović, viši asistent

21.05.2024.

23.05.2024.

31.05.2024.

Utorak

Četvrtak

Petak

12.00-13.30

12.00-13.30

12.00-13.30

Kabinet muzike

IZBORNI PREDMETI

Razvojna psihologija* (Predavanja)

Prof.dr Nermin Mulaosmanović

28.02.2024.

13.03.2024.

08.05.2024.

Srijeda

17.30-19.00

16.00-17.30

17.30-19.00

Kabinet br. IV

Razvojna psihologija* (Vježbe)

Prof.dr Nermin Mulaosmanović

28.05.2024.

29.05.2024.

30.05.2024.

Utorak

Srijeda

Četvrtak

12.00-13.30

14.30-19.00

17.30-19.00

Kabinet geodezije

Scenska umjetnost*

(Predavanja)

Dr Anđelka Kovač

Kabinet br. IV

Scenska umjetnost*

(Vježbe)

 

 

 

 

 

Metodika rada u kombinovanom odjeljenju*

(Predavanja)

Prof.dr Kojo Simić

Kabinet br. IV

Metodika rada u kombinovanom odjeljenju*

(Vježbe)

 

 

 

Kabinet br. VI

Predmeti označeni * su izborni predmeti