Ekonomski fakultet

Studijski program – Turizam i ekologija

*NAPOMENA:

Prilikom učitavanja rasporeda neophodan je „refresh (F5)“

Sve izmjene vezane za rasporeda pratite i na OGLASNOJ TABLI

Od ponuđena dva strana jezika student bira jedan

Od ponuđenih izbornih predmeta student polaže dva (jedan izborni za zimski, jedan izborni za ljetni semestar)

 

 

I i II semestar

PREDMET

PROFESOR

DAN

VRIJEME

MJESTO

I SEMESTAR

Osnovi ekonomije

(Predavanja)

Doc. dr Mirsad Nalić

 

 

Kabinet br. I

Osnovi ekonomije

(Vježbe)

 

 

 

 

Matematika

(Predavanja)

Prof.dr Radoslav Galić

 

 

Mali amfiteatar

Matematika

(Vježbe)

Senad Hodžić, demonstrator

 

 

Mali amfiteatar

Engleski jezik I

(Predavanja)

Doc.dr Mirnes Avdić

 

 

Veliki amfiteatar

Engleski jezik I

(Vježbe)

Doc.dr Mirnes Avdić

 

 

Veliki amfiteatar

Njemački jezik I

(Predavanja)

Mr Vahid Puškarević, lektor

 

 

Mali amfiteatar

Njemački jezik I

(Vježbe)

 

 

 

 

II SEMESTAR

Makroekonomija

(Predavanja)

Prof.dr Ferhat Čejvanović

 

 

Kabinet br. I

Makroekonomija

(Vježbe)

 

 

 

 

Sociologija

(Predavanja)

Akademik prof.dr Zoran Milošević

 

 

Veliki amfiteatar

Sociologija

(Vježbe)

 

 

 

 

Osnovi informatike

(Predavanja)

Prof.dr Halid Žigić

 

 

Kabinet informatike

Osnovi informatike

(Vježbe)

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Statističke metode*

(Predavanja)

Doc.dr Lidija Vučičević

 

 

Kabinet br. I

Statističke metode*

(Vježbe)

 

 

 

 

Preduzetništvo*

(Predavanja)

Prof.dr Izet Banda

 

 

Kabinet br. I

Preduzetništvo*

(Vježbe)

 

 

 

 

Menadžment*

(Predavanja)

Prof.dr Hariz Agić

 

 

Mali amfiteatar

Menadžment*

(Vježbe)

Milena Brajić, viši asistent

 

 

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

 

III i IV semestar

PREDMET

PROFESOR

DAN

VRIJEME

MJESTO

I SEMESTAR

Računovodstvo

(Predavanja)

Prof.dr Anka Bulatović

 

 

Kabinet br. III

Računovodstvo 

(Vježbe)

 

 

 

 

Međunarodna ekonomija (Predavanja)

Prof.dr Izet Banda

 

 

Kabinet br. I

Međunarodna ekonomija (Vježbe)

 

 

 

 

Engleski jezik II

(Predavanja)

Doc.dr Mirnes Avdić

 

 

Veliki amfiteatar

Engleski jezik II

(Vježbe)

Doc.dr Mirnes Avdić

 

 

Veliki amfiteatar

Njemački jezik II

(Predavanja)

Mr Vahid Puškarević, lektor

 

 

Mali amfiteatar

Njemački jezik II

(Vježbe)

 

 

 

 

II SEMESTAR

Ekonomika preduzeća

(Predavanja)

Prof.dr Ferhat Čejvanović

 

 

Kabinet br. I

Ekonomika preduzeća

(Vježbe)

Prof.dr Ferhat Čejvanović

 

 

Kabinet br. I

Marketing 

(Predavanja)

Doc.dr Lidija Vučićević

 

 

Kabinet br. I

Marketing

(Vježbe)

Mr Marijana Džombić, viši asistent

 

 

Kabinet br. I

Finansijsko izvještavanje 

(Predavanja)

Prof.dr Anka Bulatović

 

 

Kabinet br. III

Finansijsko izvještavanje

(Vježbe)

Marijana Džombić, viši asistent

 

 

Kabinet br. III

IZBORNI PREDMETI

Projektni menadžment* (Predavanja)

Prof.dr Izet Banda

 

 

Kabinet br. III

Projektni menadžment* (Vježbe)

Prof.dr Izet Banda

 

 

Kabinet br. III

Organizacija preduzeća* (Predavanja)

Prof.dr Ferhat Čejvanović

 

 

Kabinet br. III

Organizacija preduzeća* (Vježbe)

 

 

 

 

Menadžment ljudskih resursa* (Predavanja)

Prof.dr Hariz Agić

 

 

Mali amfiteatar

Menadžment ljudskih resursa*(Vježbe)

Milena Brajić, viši asistent

 

 

Mali amfiteatar

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

 

V i VI semestar

PREDMET

PROFESOR

DAN

VRIJEME

MJESTO

V SEMESTAR

Bankarstvo

(Predavanja)

Prof.dr Anka Bulatović

 

 

 

Bankarstvo

(Vježbe)

 

 

 

 

Poslovne finansije

(Predavanja)

Prof.dr Izet Banda

 

 

 

Poslovne finansije

(Vježbe)

 

 

 

 

Poslovno pravo

(Predavanja)

Prof.dr Nenad Avramović

 

 

 

Poslovno pravo

(Vježbe)

 

 

 

 

VI SEMESTAR

Kulturni turizam

(Predavanja)

Prof.dr. Tešo Ristić

 

 

 

Kulturni turizam

(Vježbe)

 

 

 

 

 

Industrijska ekologija

(Predavanja)

Prof.dr. Tešo Ristić

 

 

 

 

Industrijska ekologija

(Vježbe)

 

 

 

 

Turistička politika i razvoj

(Predavanja)

Prof.dr Jusuf Omerović

 

 

 

Turistička politika i razvoj

(Vježbe)

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Istraživanje tržišta*

(Predavanja)

Prof.dr Izet Banda

 

 

 

Istraživanje tržišta*

(Vježbe)

 

 

 

 

Marketing logistike*

(Predavanja)

Doc.dr Mirsad Nalić

 

 

 

Marketing logistike*

(Vježbe)

 

 

 

 

Pravo osiguranja*

(Predavanja)

Prof.dr Nenad Avramović

 

 

 

Pravo osiguranja

(Vježbe)

Asim Bojić vss

 

 

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

 

VII i VIII semestar

PREDMET

PROFESOR

DAN

VRIJEME

MJESTO

I SEMESTAR

Ekonomika turizma

(Predavanja)

Prof.dr Izet Banda

 

 

 

Ekonomika turizma

(Vježbe)

 

 

 

 

Ekonomski aspekti životne sredine (Predavanja)

 

 

 

 

Ekonomski aspekti životne sredine (Vježbe)

 

 

 

 

Upravljanje ekološkim rizikom (Predavanja)

Prof.dr Tešo Ristić

 

 

 

Upravljanje ekološkim rizikom (Vježbe)

 

 

 

 

II SEMESTAR

Menadžment turističke destinacije 

(Predavanja)

Prof.dr Tešo Ristić

 

 

Kabinet br. V

Menadžment turističke destinacije

(Vježbe)

Prof.dr Tešo Ristić

 

 

 

Turistička geografija

(Predavanja)

Prof.dr Tešo Ristić

 

 

Kabinet br. V

Turistička geografija

(Vježbe)

Prof.dr Tešo Ristić

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Ekološki menadžment* (Predavanja)

 

 

 

 

Ekološki menadžment* 

(Vježbe)

 

 

 

 

Marketing u turizmu*

(Predavanja)

 

 

 

 

Marketing u turizmu*

(Vježbe)

 

 

 

 

Globalni turizam*

(Predavanja)

Prof.dr. Jusuf Omerović

 

 

 

Globalni turizam*

(Vježbe)

 

 

 

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti