Fakultet zdravstvenih nauka

Studijski program – Stomatologija

*NAPOMENA:

Prilikom učitavanja rasporeda neophodan je „refresh (F5)“

Sve izmjene vezane za rasporeda pratite i na OGLASNOJ TABLI

Od ponuđena dva strana jezika student bira jedan

Od ponuđenih izbornih predmeta student polaže dva (jedan izborni za zimski, jedan izborni za ljetni semestar)

 

I i II semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

I SEMESTAR

Anatomija

Prof.dr Slobodan Marinković

 

 

 

Veliki amfiteatar

Anatomija (VJEŽBE)

Prof.dr Slobodan Marinković

 

 

 

Kabinet anatomije

Fizika sa biofizikom(Predavanja+Vježbe)

Prof.dr Jugoslav Stahov

 

 

 

Veliki amfiteatar

Opšta hemija(Predavanja+Vježbe)

Prof.dr Ranka Kubiček

 

 

 

Kabinet muzike

Medicinska terminologija

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

 

 

 

Kabinet br. XI

Engleski jezik I

Doc.dr Valentina Budinčić

 

 

 

Veliki amfiteatar

Engleski jezik I ( VJEŽBE )

Mr Alisa Memić, lektor

 

 

 

Veliki amfiteatar

Njemački jezik I(Predavanja+Vježbe)

Mr Mebrura Selić, lektor

 

 

 

Mali amfiteatar

II SEMESTAR

Biologija sa humanom genetikom (Predavanja)

Prof.dr Jasminka H. Halilović

09.03.2021.god.

16.03.2021.god.

23.03.2021.god.

30.03.2021.god.

06.04.2021.god.

13.04.2021.god.

20.04.2021.god.

27.04.2021.god.

04.05.2021.god.

11.05.2021.god.

18.05.2021.god.

25.05.2021.god.

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

12:00-15:00h

12:00-15:00h

12:00-15:00h

12:00-15:00h

12:00-14:00h

12:00-13:00h

12:00-15:00h

12:00-15:00h

12:00-15:00h

12:00-15:00h

12:00-14:00h

12:00-13:00h

Kabinet za mikroskopiju

Biologija sa humanom genetikom (Vježbe)

Prof.dr Jasminka H.Halilović

17.03.2021.god.

18.03.2021.god.

30.03.2021.god.

01.04.2021.god.

06.04.2021.god.

08.04.2021.god

13.04.2021.god.

15.04.2021.god.

04.05.2021.god.

18.05.2021.god.

25.05.2021.god.

Srijeda

Četvrtak

Utorak

Četvrtak

Utorak

Četvrtak

Utorak

Četvrtak

Utorak

Utorak

Utorak

13:00-17:00h

15:00-19:00h

14:00-18:00h

13:00-18:00h

13:00-18:00h

13:00-18:00h

13:00-18:00h

13:00-18:00h

15:00-16:00h

14:00-16:00h

13:00-16:00h

Kabinet za mikroskopiju

Dentalna anatomija

Doc.dr Nenad Tanasković

05.03.2021.god.

12.03.2021.god.

19.03.2021.god.

26.03.2021.god.

09.04.2021.god.

10.05.2021.god.

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Ponedeljak

10:00-14:00h

10:00-14:00h

10:00-14:00h

10:00-14:00h

10:00-14:00h

14:00-17:00h

 

Dentalna anatomija (Vježbe)

Doc.dr Nenad Tanasković

06.03.2021.god.

13.03.2021.god.

19.03.2021.god.

20.03.2021.god.

27.03.2021.god.

03.04.2021.god.

09.04.2021.god.

10.04.2021.god.

16.04.2021.god.

17.04.2021.god.

Subota

Subota

Petak

Subota

Subota

Subota

Petak

Subota

Petak

Subota

15:00-19:00h

14:00-19:00h

14:00-19:00h

15:00-19:00h

14:00-19:00h

15:00-19:00h

14:00-19:00h

15:00-19:00h

14:00-19:00h

15:00-19:00h

 

Biohemija

Doc.dr Jasmina Gradaščević - Gubaljević

10.03.2021.god.

17.03.2021.god.

24.03.2021.god.

31.03.2021.god.

07.04.2021.god.

14.04.2021.god.

28.04.2021.god.

05.05.2021.god.

11.05.2021.god.

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Utorak

16:00-18:15 h

16:00-18:15 h

16:00-18:15 h

16:00-18:15 h

16:00-18:15 h

16:00-18:15 h

16:00-18:15 h

16:45-19:00 h

16:45-19:00 h

Kabinet muzike

Biohemija (Vježbe)

Alma Jusufović, demonstrator

04.03.2021.

05.03.2021.

11.03.2021.

12.03.2021.

19.04.2021.

22.04.2021.

29.04.2021.

06.05.2021.

20.05.2021.

27.05.2021.

Četvrtak

Petak

Četvrtak

Petak

Ponedeljak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

10.00-14.00h

15.00-18.00h

10.00-14.00h

14.00-16.00h

10.00-14.00h

11.30-13.30h

11.30-13.30h

11.30-14.30h

11.30-14.30h

11.30-14.30h

Kabinet muzike

Histologija i embriologija

Prof.dr Branimir Marjanović

08.03.2021.god.

09.03.2021.god.

15.03.2021.god.

16.03.2021.god.

17.03.2021.god.

26.04.2021.god.

27.04.2021.god.

10.05.2021.god.

17.05.2021.god.

Ponedjeljak

Utorak

Ponedjeljak

Utorak

Srijeda

Ponedjeljak

Utorak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

10:00h-14:00h

08.00-12.00h

10:00h-14:00h

08.00-12.00h

08.00-12.00h

10:00h-14:00h

08.00-12.00h

10:00h-14:00h

10:00h-14:00h

Kabinet br. VI

Histologija i embriologija  (Vježbe)

Prof.dr Branimir Marjanović

01.03.2021.god.

09.03.2021.god.

16.03.2021.god.

23.03.2021.god.

29.03.2021.god.

30.03.2021.god.

06.04.2021.god.

Ponedeljak

Utorak

Utorak

Utorak

Ponedeljak

Utorak

Utorak

08.00-13.00h

15.00-19.00h

15.00-19.00h

15.00-19.00h

08.00-13.00h

15.00-19.00h

15.00-19.00h

Kabinet br. VI

IZBORNI PREDMETI

Statističke metode* (Predavanja)

Doc.dr Lidija Vučičević

06.03.2021.god.

20.03.2021.god.

17.04.2021.god.

24.04.2021.god.

15.05.2021.god.

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

12:00-14:30h

09:00-14:30h

13:00-14:30h

13:00-14:30h

13:00-15:00h

Kabinet br. I

Statističke metode* (Vježbe)

Doc.dr Lidija Vučičević

06.03.2021.god.

20.03.2021.god.

17.04.2021.god.

Subota

Subota

Subota

14.30-17.30h

14.30-17.30h

14.30-17.30h

Kabinet br. I

Sociologija* Predavanja

Akademik prof.dr Zoran Milošević

15.03.2021.

19.04.2021.

26.04.2021.

10.05.2012.

17.05.2021.

21.05.2021.

24.05.2021.

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Petak

Ponedeljak

13.00-17.00h

13.00-17.00h

09.00-14.00h

09.00-14.00h

09.00-14.00h

09.00-14.00h

09.00-14.00h

Veliki amfiteatar

Sociologija Vježbe

Akademik prof.dr Zoran Milošević

06.03.2021.

15.03.2021.

03.04.2021.

10.04.2021.

17.04.2021.

19.04.2021.

Subota

Ponedeljak

Subota

Subota

Subota

Ponedeljak

08.00-12.00h

08.00-09.00h

08.00-13.00h

08.00-13.00h

08.00-13.00h

08.00-09.00h

Veliki amfiteatar

Medicinska etika Predavanja

Prof.dr Sanda Pribić

16.03.2021.god.

24.03.2021.god.

31.03.2021.god.

14.04.2021.god.

21.04.2021.god.

28.04.2021.god.

05.05.2021.god.

12.05.2021.god.

19.05.2021.god.

26.05.2021.god.

Utorak

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

12:00-15:00h

10:00-14:00h

10:00-14:00h

10:00-14:00h

10:00-13:00h

10:00-13:00h

10:00-13:00h

10:00-13:00h

10:00-13:00h

10:00-13:00h

 

Medicinska etika Vježbe

Prof.dr Sanda Pribić

01.03.2021.

15.03.2021.

22.03.2021.

29.03.2021.

12.04.2021.

19.04.2021.

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

16.00-19.00h

16.00-19.00h

16.00-19.00h

16.00-19.00h

16.00-19.00h

16.00-19.00h

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

III i IV semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

III SEMESTAR

Fiziologija sa patofiziologijom(Predavanja+Vježbe)

Prof.dr Haris Huseinagić

 

 

 

Kabinet br. XI

Urgentna medicina(Predavanja+Vježbe)

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

 

 

 

Kabinet br. XI

Mikrobiologija sa prazitologijom

Prof.dr Jasminka H. Halilović

 

 

 

Kabinet muzike

Mikrobiologija sa parazitologijom (VJEŽBE)

Prof.dr Jasminka H.Halilović

 

 

 

Kabinet za mikroskopiju

Cervikofacijalna patologija

Prof.dr Adi Rifatbegović

 

 

 

Kabinet muzike

Cervikofacijalna patologija (VJEŽBE)

Prof.dr Adi Rifatbegović

 

 

 

 

Engleski jezik II

Doc.dr Valentina Budinčić

 

 

 

Veliki amfiteatar

Engleski jezik II (VJEŽBE)

Mr Alisa Memić, lektor

 

 

 

Veliki amfiteatar

Njemački jezik II(Predavanja+Vježbe)

Mr Mebrura Selić, lektor

 

 

 

Mali amfiteatar

IV SEMESTAR

Farmakologija sa toksikologijom

Doc.dr Suad Keranović

05.03.2021.god.

19.03.2021.god.

26.03.2021.god.

02.04.2021.god.

09.04.2021.god.

16.04.2021.god.

23.04.2021.god.

07.05.2021.god.

14.05.2021.god.

21.05.2021.god.

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

16:00-18.00h

16:00-18.00h

16:00-18.00h

16:00-18.00h

16:00-18.00h

16:00-18.00h

16:00-18.00h

16:00-18.00h

16:00-18.00h

16:00-18.00h

Veliki amfiteatar

Farmakologija sa toksikologijom (Vježbe)

Doc.dr Suad Keranović

23.03.2021.god.

30.03.2021.god.

06.04.2021.god.

13.04.2021.god.

20.04.2021.god.

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

10.00-13.00h

10.00-13.00h

10.00-13.00h

10.00-13.00h

10.00-13.00h

 

Uvod u dentalnu medicinu

Doc.dr Selma Porović

27.03.2021.god.

03.04.2021.god.

10.04.2021.god.

08.05.2021.god.

29.05.2021.god.

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

10:00-12:00h

10:00-12:00h

10:00-12:00h

08:00-12.00h

08.00-11.00h

Kabinet br. V

Uvod u dentalnu medicinu (Vježbe)

Doc.dr Selma Porović

05.03.2021.god.

19.03.2021.god.

26.03.2021.god.

02.04.2021.god.

09.04.2021.god.

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

08.00-11.00h

08.00-11.00h

08.00-11.00h

08.00-11.00h

08.00-11.00h

 

Oralna medicina i oralna patologija

Prof.dr Adi Rifatbegović

22.03.2021.god.

29.03.2021.god.

05.04.2021.god.

12.04.2021.god.

13.04.2021.god.

26.04.2021.god.

10.05.2021.god.

17.05.2021.god.

24.05.2021.god.

31.05.2021.god.

07.06.2021.god.

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Utorak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

12.00-16.00h

13.00-16.00h

13.00-16.00h

13.00-16.00h

12.00-15.00h

16.00-17.30h

16.00-17.30h

16.00-17.30h

16.00-17.30h

16.00-17.30h

16.00-17.30h

Kabinet br. V

Oralna medicina i oralna patologija (Vježbe)

Dr. Elvis Saletović

14.05.2021.

17.05.2021.

19.05.2021.

21.05.2021.

26.05.2021.

Petak

Ponedeljak

Srijeda

Petak

Srijeda

14:30-17:30h

08.30-11.30h

14.30-17.30h

08.30-11.30h

14.30-17.30h

Interna medicina

Prof.dr Mithat Tabaković

04.03.2021.god.

11.03.2021.god.

18.03.2021.god.

25.03.2021.god.

01.04.2021.god.

08.04.2021.god.

15.04.2021.god.

22.04.2021.god.

29.04.2021.god.

06.05.2021.god.

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

11:00-13:00h

11:00-13:00h

11:00-13:00h

11:00-13:00h

11:00-13:00h

11:00-13:00h

11:00-13:00h

11:00-13:00h

11:00-13:00h

11:00-13:00h

Kabinet IX

Interna medicina (Vježbe)

Prof.dr Mithat Tabaković

05.03.2021.god.

19.03.2021.god.

26.03.2021.god.

02.04.2021.god.

09.04.2021.god.

16.04.2021.god.

23.04.2021.god.

07.05.2021.god.

 

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

 

10:00-12.00h

10:00-12.00h

10:00-12.00h

10:00-12.00h

10:00-12.00h

10:00-12.00h

10:00-12.00h

10:00-12.00h

 

Kabinet IX

IZBORNI PREDMETI

Menadžment*(Predavanja+Vježbe)

Prof.dr Hariz Agić

 

 

 

Mali amfiteatar

Ekologija i higijena radne sredine*(Predavanja+Vježbe)

Prof.dr Azijada Beganlić

Kabinet br. IX

Zdravstveno pravo*

Akademik prof.dr Nedeljko Stanković

06.03.2021.god.

13.03.2021.god.

20.03.2021.god.

27.03.2021.god.

17.04.2021.god.

08.05.2021.god.

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

15:00-17:00h

15:00-17:00h

15:00-17:00h

15:00-18:00h

15:00-19:00h

15:00-17:00h

Sudnica

Zdravstveno pravo* (Vježbe)

Doc.dr Biljana Dimitrić

06.03.2021.god.

13.03.2021.god.

20.03.2021.god.

27.03.2021.god.

17.04.2021.god.

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

12.00-15.00h

12.00-15.00h

12.00-15.00h

12.00-15.00h

12.00-15.00h

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

V i VI semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

V SEMESTAR

Dermatovenerologija (Predavanja+Vježbe)

Prof.dr Nerma Sijerčić

 

 

 

Kabinet muzike

Neurologija i psihijatrija sa medicinskom psihologijom

(Predavanja+Vježbe)

Prof.dr Harun Brkić

 

 

 

Kabinet muzike

Dentalna radiologija(Predavanja+Vježbe)

Prof.dr Haris Huseinagić

 

 

 

Kabinet br. XI

Imunologija (Predavanja+Vježbe)

Prof.dr Munevera Osmić

 

 

 

Kabinet br. XI

Epidemiologija i infektivne bolesti(Predavanja+Vježbe)

Doc.dr Igor Dragičević

 

 

 

Mali amfiteatar

Stručna praksa I

Prof.dr Fahir Baraković

 

 

 

 

VI SEMESTAR

Psihostomatologija

Doc.dr Edin Kaletović

10.04.2021.god

27.04.2021.god.

22.05.2021.god.

Subota

Utorak

Subota

14.00-16.00h

14:30-17:00h

10.00-12.00h

Kabinet stomatologije

Psihostomatologija  (Vježbe)

Doc.dr Edin Kaletović

10.04.2021.god

27.04.2021.god.

28.04.2021.god.

Subota

Utorak

Srijeda

16.00-19.00h

17:00-19:00h

10.00-13.00h

 

Otorinolaringologija

Doc.dr Suad Keranović

17.03.2021.god.

31.03.2021.god.

14.04.2021.god.

28.04.2021.god.

12.05.2021.god.

19.05.2021.god.

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

16:00-19:00h

16:00-19:00h

16:00-19:00h

16:00-19:00h

16:00-17:00h

16:00-17:00h

Kabinet muzike

Otorinolaringologija  (Vježbe)

Doc.dr Suad Keranović

17.03.2021.god.

31.03.2021.god.

14.04.2021.god.

28.04.2021.god.

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

10:00-12:00h

10:00-12:00h

10:00-12:00h

10:00-12:00h

Gnatologija

Doc.dr Omer Pinjić

19.03.2021.god.

20.03.2021.god.

26.03.2021.god.

27.03.2021.god.

26.04.2021.god.

Petak

Subota

Petak

Subota

Ponedjeljak

10:00-13:00h

10:00-13:00h

10:00-13:00h

10:00-13:00h

10:00-13:00h

Kabinet stomatologije

Gnatologija (Vježbe)

Doc.dr Omer Pinjić

19.03.2021.god.

20.03.2021.god.

26.03.2021.god.

27.03.2021.god.

12.04.2021.god.

Petak

Subota

Petak

Subota

Ponedjeljak

08.00-10.00h

08.00-10.00h

08.00-10.00h

08.00-10.00h

08.00-10.00h

Kabinet stomatologije

Ginekologija i porodništvo

Doc.dr Selma Porović

04.03.2021.god.

05.03.2021.god.

05.04.2021.god.

10.04.2021.god.

07.05.2021.god.

29.05.2021.god.

Četvrtak

Petak

Ponedeljak

Subota

Petak

Subota

10.00-13.00h

10.00-13.00h

10.00-13.00h

12:00-14:00h

15.00-19.00h

11.00-14.00h

Kabinet br. V

Ginekologija i porodništvo (Vježbe)

 

05.04.2021.god.

12.04.2021.god.

Ponedjeljak

Ponedjeljak

15.00-19.00h

15.00-19.00h

 

Stručna praksa II

Prof.dr Fahir Baraković

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Organizacija zdravstvene zaštite*

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

16.03.2021.god.

24.03.2021.god.

31.03.2021.god.

14.04.2021.god.

21.04.2021.god.

28.04.2021.god.

05.05.2021.god.

12.05.2021.god.

19.05.2021.god.

26.05.2021.god.

02.06.2021.god.

Utorak

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

12:00-13:00h

14:00-15:00h

14:00-15:00h

14:00-15:00h

13:00-15:00h

13:00-15:00h

13:00-14:00h

13:00-14:00h

13:00-14:00h

13:00-14:00h

13.00-14.00h

Kabinet br. XI

Organizacija zdravstvene zaštite* (Vježbe)

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

16.03.2021.god.

24.03.2021.god.

31.03.2021.god.

14.04.2021.god.

21.04.2021.god.

28.04.2021.god.

05.05.2021.god.

12.05.2021.god.

19.05.2021.god.

26.05.2021.god.

02.06.2021.god.

Utorak

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

13:00-14.00h

15.00-16.00h

15.00-16.00h

15.00-16.00h

15.00-16.00h

15.00-16.00h

14.00-15.00h

14.00-15.00h

14.00-15.00h

14.00-15.00h

14.00-15.00h

Kabinet br. XI

Mentalno zdravlje*(Predavanja+Vježbe)

Prof.dr Fahir Baraković

 

 

 

Kabinet br. XI

Prevencija i rano otkrivanje raka*(Predavanja+Vježbe)

Prof.dr Sanda Pribić

 

 

 

Mali amfiteatar

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

VII i VIII semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

VII SEMESTAR

Oralna hirurgija I

Doc.dr Dobrila Regoje

 

 

 

Kabinet stomatologije

Oralna hirurgija I (VJEŽBE)

Dr. Edin Kaletović

 

 

 

Kabinet stomatologije

Pretklinika i laboratorijska protetika

Dr. Edin Kaletović

 

 

 

Kabinet stomatologije

Pretklinika i laboratorijska protetika (VJEŽBE)

Dr. Edin Kaletović

 

 

 

Kabinet stomatologije

Maksilofacijalna hirurgija

Prof.dr Adi Rifatbegović

 

 

 

Kabinet muzike

Maksilofacijalna hirurgija (VJEŽBE)

Prof.dr Adi Rifatbegović

 

 

 

 

VIII SEMESTAR

Oralna hirurgija II

Prof.dr Adi Rifatbegović

10.04.2021.

14.04.2021.

20.04.2021.

23.04.2021.

26.04.2021.

04.05.2021.

10.05.2021.

11.05.2021.

17.05.2021.

24.05.2021.

31.05.2021.

Subota

Srijeda

Utorak

Petak

Ponedjeljak

Utorak

Ponedeljak

Utorak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

10.00-14.00h

15.00-19.00h

11.30-16.30h

09.00-13.30h

15:30-18:30h

09.00-11.00h

16.00-18.00h

16.00-18.00h

09.00-11.00h

16.00-18.00h

09.00-11.00h

Kabinet stomatologije

Oralna hirurgija II (VJEŽBE)

Doc.dr Edin Kaletović

04.03.2021.

11.03.2021.

18.03.2021.

25.03.2021.

01.04.2021.

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

10.00-14.00h

10.00-14.00h

10.00-14.00h

10.00-14.00h

10.00-14.00h

 

Pacijenti rizika u stomatologiji

Prof.dr Adi Rifatbegović

12.04.2021.god.

13.04.2021.god.

26.04.2021.god.

10.05.2021.god.

17.05.2021.god.

24.05.2021.god.

31.05.2021.god.

Ponedeljak

Utorak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

16.00-19.00h

15.00-19.00h

17.30-19.00h

17.30-19.00h

17.30-18.30h

17.30-18.30h

17.30-18.30h

Kabinet br. V

Pacijenti rizika u stomatologiji (Vježbe)

Prof.dr Adi Rifatbegović

 

 

 

Kabinet br. V

Oralna implantologija

Doc.dr Nenad Tanasković

10.05.2021.god.

Ponedjeljak

10:00-14:00h

 

Oralna implantologija (Vježbe)

Doc.dr Nenad Tanasković

 

 

 

 

Endodoncija

Doc.dr Mirjana Duspara

09.03.2021.god.

23.03.2021.god.

06.04.2021.god.

20.04.2021.god.

11.05.2021.god.

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

15:00-18:00h

15:00-18:00h

15:00-18:00h

15:00-18:00h

15:00-18:00h

Kabinet br. V

Endodoncija (VJEŽBE)

Selma Šehidić, demonstrator

21.04.2021.

22.04.2021.

05.05.2021.

06.05.2021.

17.05.2021.

Srijeda

Četvrtak

Srijeda

Četvrtak

Ponedeljak

14.45-18.30h 14.45-18.30h

14.45-18.30h

14.45-18.30h

11.30-15.00h

 

Stomatološki materijali

Doc.dr Edin Kaletović

26.03.2021.god.

02.04.2021.god.

09.04.2021.god.

23.04.2021.god.

30.04.2021.god.

07.05.2021.god.

14.05.2021.god.

21.05.2021.god.

28.05.2021.god.

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

15:00-17:30h

16:00-18:00h

08:30-11:00h

09:00-11:00h

16:00-18:00h

09:00-11:00h

16:00-18:00h

09:00-11:00h

16:00-18:00h

Kabinet stomatologije

Stomatološki materijali (Vježbe)

Doc.dr Edin Kaletović

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Gerontostomatologija(Predavanja+Vježbe)

Doc.dr Omer Pinjić

 

 

 

Kabinet br. V

Prevencija i kontrola infekcije*

Doc.dr Igor Dragičević

05.05.2021.god.

08.05.2021.god.

Srijeda

Subota

09:00-11:00 h

15:00-19:00 h

 

Prevencija i kontrola infekcije* (Vježbe)

 

 

 

 

 

Osnovi biomedicine*(Predavanja+Vježbe)

Prof.dr Fahir Baraković

 

 

 

Kabinet br. XI

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

IX i X semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

IX SEMESTAR

Metodologija naučnog istraživanja

(Predavanja+Vježbe)

Akademik prof.dr Dževad Termiz

 

 

 

 

Restauracijska stomatologija 

Doc.dr Mirjana Duspara

 

 

 

 

Restauracijska stomatologija (VJEŽBE)

Selma Šehidić, demonstrator

 

 

 

 

Paradontologija

Doc.dr Miljan Bajić

 

 

 

 

Paradontologija (VJEŽBE)

Elvis Saletović, demonstrator

 

 

 

 

Dječija i preventivna stomatologija

Doc.dr Omer Pinjić

 

 

 

 

Dječija i preventivna stomatologija (VJEŽBE)

Selma Šehidić, demonstrator

 

 

 

 

X SEMESTAR

Sudska medicina

Prof.dr Zdenko Cihlarž

Mr Emir Alić

22.03.2021.god.

29.03.2021.god.

19.04.2021.god.

04.05.2021.

11.05.2021.

17.05.2021.

25.05.2021.

01.06.2021.

02.06.2021.

03.06.2021.

04.06.2021.

05.06.2021.

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Utorak

Utorak

Ponedeljak

Utorak

Ponedeljak

Utorak

Srijeda

Četvrtak

Petak

16:00-19.00h

16:00-19.00h

16:00-19.00h

16.00-17.30h

16.00-19.00h

16.00-19.00h

16.00-17.30h

16.00-17.30h

16.00-17.30h

16.00-17.30h

16.00-17.30h

16.00-17.30h

 

Sudska medicina (Vježbe)

 

 

 

 

Ortodoncija

Doc.dr Omer Pinjić

18.03.2021.god.

19.03.2021.god.

20.03.2021.god.

25.03.2021.god.

26.03.2021.god.

27.03.2021.god.

26.04.2021.god.

27.04.2021.god.

Četvrtak

Petak

Subota

Četvrtak

Petak

Subota

Ponedjeljak

Utorak

10.00-14.00h

10:00-15:00h

12:00-15:00h

10.00-14.00h

12:00-15:00h

12:00-15:00h

12:00-15:00h

10:00-14:00h

Kabinet stomatologije

Ortodoncija (VJEŽBE)

Suada Dautović, demonstrator

06.05.2021.

07.05.2021.

12.05.2021.

17.05.2021.

22.05.2021.

24.05.2021.

28.05.2021.

Četvrtak

Petak

Srijeda

Ponedeljak

Subota

Ponedeljak

Petak

15.00-18.00h

15.00-18.00h

08.00-10.00h

15.00-18.00h

15.00-18.00h

08.00-10.00h

08.00-10.00h

 

Mobilna protetika

Doc.dr Omer Pinjić

19.03.2021.god.

20.03.2021.god.

26.03.2021.god.

27.03.2021.god.

26.04.2021.god.

27.04.2021.god.

Petak

Subota

Petak

Subota

Ponedjeljak

Utorak

15:00-18:00h

15:00-18:00h

15:00-18:00h

15:00-18:00h

15:00-18:00h

14:00-18:00h

Kabinet stomatologije

Mobilna protetika (VJEŽBE)

Elvis Saletović, demonstrator

21.04.2021.god.

23.04.2021.god.

05.05.2021.god.

07.05.2021.god.

12.05.2021.god.

Srijeda

Petak

Srijeda

Petak

Srijeda

08:30-11:30h

08:30-11:30h

08:30-11:30h

08:30-11:30h

14:30-17:30h

Kabinet stomatologije

IZBORNI PREDMETI

Poslovno upravljanje u dentalnoj medicini* (Predavanja+Vježbe)

 

 

Prof.dr Fahir Baraković

12.03.2021.god.

19.03.2021.god.

26.03.2021.god.

01.04.2021.god.

08.04.2021.god.

15.04.2021.god.

Petak

Petak

Petak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

13:00-14:00h

Kabinet br. VI

Okluzije*(Predavanja+Vježbe)

Prof.dr Omer Pinjić

 

 

 

Kabinet br. V

Prometni traumatizam*(Predavanja+Vježbe)

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

24.03.2021.god.

31.03.2021.god.

14.04.2021.god.

21.04.2021.god.

28.04.2021.god.

05.05.2021.god.

12.05.2021.god.

19.05.2021.god.

26.05.2021.god.

Srijeda

12:00-13:00h

12:00-13:00h

12:00-14:00h

12:00-13:00h

12:00-13:00h

12:00-13:00h

12:00-13:00h

12:00-13:00h

12:00-13:00h

Kabinet br. XI

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

XI i XII semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

XI SEMESTAR

Estetska stomatologija

Prof.dr Adi Rifatbegović

 

 

 

Kabinet stomatologije

Estetska stomatologija (VJEŽBE)

Elvis Saletović, demonstrator

 

 

 

Kabinet stomatologije

Fiksna protetika 

Doc.dr Omer Pinjić

 

 

 

Kabinet br. V

Fiksna protetika  (VJEŽBE)

Elvis Saletović, demonstrator

 

 

 

Kabinet stomatologije

Forenzička stomatologija

Prof.dr Zinaida Karasalihović

 

 

 

Kabinet stomatologije

Forenzička stomatologija (VJEŽBE)

Prof.dr Zinaida Karasalihović

 

 

 

Kabinet stomatologije

XII SEMESTAR

Maksilofacijalna i oralna hirurgija u praksi

Dr. Elvis Saletović

11.05.2021.

Utorak

14.30-18.00h

 

Restaurativna stomatologija u praksi

Doc.dr Mirjana Duspara

10.05.2021.

20.05.2021.

27.05.2021.

Ponedjeljak

Četvrtak

Četvrtak

15.00-18.30h

15.00-18.30h

15.00-18.30h

 

Protetika u praksi

Dr. Elvis Saletović

22.05.2021.

Subota

10.00-13.00h

 

Endodoncija u praksi

Doc.dr Mirjana Duspara

04.05.2021.

18.05.2021.

25.05.2021.

Utorak

Utorak

Utorak

15.00-18.30h

15.00-18.30h

15.00-18.30h

 

Ortodoncija u praksi

Dr. Suada Dautović

06.05.2021.

07.05.2021.

12.05.2021.

17.05.2021.

22.05.2021.

24.05.2021.

25.05.2021.

Četvrtak

Petak

Srijeda

Ponedeljak

Subota

Ponedeljak

Utorak

15.00-18.00h

15.00-18.00h

08.00-10.00h

15.00-18.00h

15.00-18.00h

08.00-10.00h

08.00-10.00h

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti