Fakultet zdravstvenih nauka

Studijski program – Stomatologija

*NAPOMENA:

Prilikom učitavanja rasporeda neophodan je „refresh (F5)“

Sve izmjene vezane za rasporeda pratite i na OGLASNOJ TABLI

Od ponuđena dva strana jezika student bira jedan

Od ponuđenih izbornih predmeta student polaže dva (jedan izborni za zimski, jedan izborni za ljetni semestar)

 

 

I i II semestar

PREDMET

PROFESOR

DAN

VRIJEME

MJESTO

I SEMESTAR

Anatomija

(Predavanja)

Prof.dr Slobodan Marinković

 

 

Veliki amfiteatar

Anatomija

(Vježbe)

Prof.dr Slobodan Marinković

 

 

Kabinet anatomije

Fizika sa biofizikom

(Predavanja)

Prof.dr Jugoslav Stahov

 

 

Veliki amfiteatar

Fizika sa biofizikom

(Vježbe)

 

 

 

 

Opšta hemija

(Predavanja)

Prof.dr Ranka Kubiček

 

 

Kabinet muzike

Opšta hemija

(Vježbe)

Alma Jusufović, demonstrator

 

 

 

Medicinska terminologija

(Predavanja)

Doc.dr Edin Kaletović

 

 

Kabinet br. XI

Medicinska terminologija

(Vježbe)

 

 

 

 

Engleski jezik I

(Predavanja)

Doc.dr Mirnes Avdić

 

 

Veliki amfiteatar

Engleski jezik I

(Vježbe)

Mr Alisa Memić, lektor

 

 

Veliki amfiteatar

Njemački jezik I

(Predavanja)

Mr Vahid Puškarević, lektor

 

 

Mali amfiteatar

Njemački jezik I

(Vježbe)

Mr Vahid Puškarević, lektor

 

 

Mali amfiteatar

II SEMESTAR

Biologija sa humanom genetikom

(Predavanja)

Prof.dr Jasminka H. Halilović

Srijeda

12.00-15.00

Kabinet br. I

Biologija sa humanom genetikom

(Vježbe)

Prof.dr Jasminka H.Halilović

Četvrtak

16.00-19.00

Kabinet br. I

Dentalna anatomija

(Predavanja)

Doc.dr Nenad Tanasković

Utorak

13.00-16.00

Kabinet br. II

Dentalna anatomija

(Vježbe)

Doc.dr Nenad Tanasković

Petak

16.00-19.00

Kabinet stomatologije

Biohemija

(Predavanja)

Doc.dr Halida Mahmutbegović Poljaković

Utorak/Petak

15.00-17.00

Kabinet br.III

Biohemija

(Vježbe)

Mr. sc Alma Jusufović, viši asistent

Utorak/

Subota

11.00-14.00/

11.00-16.00

Kabinet br. IV

Histologija i embriologija

(Predavanja)

Prof.dr Branimir Marjanović

Ponedjeljak/Utorak

10.00-12.00

Kabinet muzike

Histologija i embriologija 

(Vježbe)

Prof.dr Branimir Marjanović

Subota

16.00-18.00

Kabinet muzike

IZBORNI PREDMETI

Statističke metode*

(Predavanja)

Doc.dr Lidija Vučičević

Utorak/

Subota

09.00-12.00/

10.00-12.00

Kabinet br. I

Statističke metode*

(Vježbe)

Doc.dr Lidija Vučičević

Subota

11.00-12.00

Kabinet br. I

Sociologija*

(Predavanja)

Akademik prof.dr Zoran Milošević

Petak

10.00-11.00

Kabinet br. II

Sociologija

(Vježbe)

Akademik prof.dr Zoran Milošević

Petak

11.00-12.00

Mali amfiteatar

Medicinska etika

(Predavanja)

Prof.dr Sanda Pribić

Petak/Subota

08.00-09.00

Kabinet br. V

Medicinska etika

(Vježbe)

Prof.dr Sanda Pribić

Petak/Subota

09.00-10.00

Kabinet br. V

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

 

III i IV semestar

PREDMET

PROFESOR

DAN

VRIJEME

MJESTO

III SEMESTAR

Fiziologija sa patofiziologijom

(Predavanja)

Prof.dr Haris Huseinagić

 

 

Kabinet br. XI

Fiziologija sa patofiziologijom

(Vježbe)

 

 

 

 

Urgentna medicina

(Predavanja)

Doc. dr Suad Keranović

 

 

Kabinet br. XI

Urgentna medicina

(Vježbe)

 

 

 

 

Mikrobiologija sa prazitologijom

(Predavanja)

Prof.dr Jasminka H. Halilović

 

 

Kabinet muzike

Mikrobiologija sa parazitologijom (Vježbe)

Prof.dr Jasminka H.Halilović

 

 

Kabinet za mikroskopiju

Cervikofacijalna patologija

(Predavanja)

Prof. dr Zinaida Karasalihović

 

 

Kabinet muzike

Cervikofacijalna patologija

(Vježbe)

Prof. dr Zinaida Karasalihović

 

 

 

Engleski jezik II

(Predavanja)

Doc.dr Mirnes Avdić

 

 

Veliki amfiteatar

Engleski jezik II

(Vježbe)

Mr Alisa Memić, lektor

 

 

Veliki amfiteatar

Njemački jezik II

(Predavanja)

Mr Vahid Puškarević, lektor

 

 

Mali amfiteatar

Njemački jezik II

(Vježbe)

 

 

 

 

IV SEMESTAR

Farmakologija sa toksikologijom (Predavanja)

Doc.dr Suad Keranović

Ponedjeljak

16.00-19.00

Kabinet muzike

Farmakologija sa toksikologijom (Vježbe)

Halida Mahmutbegović,ass

Subota

16.00-19.00

Kabinet IV

Uvod u dentalnu medicinu (Predavanja)

Doc.dr Mirjana Duspara

Utorak/Srijeda

15.30-16.30

Kabinet br. IV

Uvod u dentalnu medicinu (Vježbe)

Dr Alma Tobudić, ass

Srijeda

08.00-11.30

JZU Dom zdravlja Tuzla

Oralna medicina i oralna patologija (Predavanja)

Prof.dr Adi Rifatbegović

Srijeda/Petak

15.45-16.30/

12.00-13.00

UKC Tuzla

Oralna medicina i oralna patologija (Vježbe)

Dr. Elvis Saletović

Utorak

10.00-12.00

JZU Dom zdravlja Tuzla

Interna medicina

(Predavanja)

Prof.dr Mithat Tabaković

Srijeda

13.30-15.30

Kabinet br. X

Interna medicina

(Vježbe)

Jasmin Hidanović,ass

Utorak

14.00-16.00

UKC Tuzla

IZBORNI PREDMETI

Menadžment*

(Predavanja)

Prof.dr Hariz Agić

 

 

Mali amfiteatar

Menadžment*

(Vježbe)

 

 

 

 

Ekologija i higijena radne sredine*

(Predavanja)

Prof.dr Azijada Beganlić

 

 

Kabinet br. IX

Ekologija i higijena radne sredine*

(Vježbe)

 

 

 

 

Zdravstveno pravo*

(Predavanja)

Doc. dr Denis Husić

Četvrtak

16.00-18.00

Kabinet br. IV

Zdravstveno pravo*

(Vježbe)

Mr. Ervin Mujkić, viši asistent

Četvrtak

16.15-18.15

Mali amfitetatar

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

 

V i VI semestar

PREDMET

PROFESOR

DAN

VRIJEME

MJESTO

V SEMESTAR

Dermatovenerologija

(Predavanja)

Prof.dr Nerma Sijerčić

 

 

Kabinet muzike

Dermatovenerologija

(Vježbe)

Dr Senada Resić

 

 

 

Neurologija i psihijatrija sa medicinskom psihologijom (Predavanja)

Prof.dr Nikola Ilanković

 

 

Zoom

Neurologija i psihijatrija sa medicinskom psihologijom (Vježbe)

 

 

 

 

Dentalna radiologija

(Predavanja)

Prof.dr Haris Huseinagić

 

 

Kabinet br. XI

Dentalna radiologija

(Vježbe)

 

 

Imunologija

(Predavanja)

Prof.dr Munevera Osmić

 

 

Kabinet br. XI

Imunologija

(Vježbe)

 

 

 

Epidemiologija i infektivne bolesti

(Predavanja)

Doc.dr Igor Dragičević

 

 

Mali amfiteatar

Epidemiologija i infektivne bolesti

(Vježbe)

 

 

Stručna praksa I

Dekan fakulteta zdravstvenih nauka

VI SEMESTAR

Psihostomatologija

(Predavanja)

Doc.dr Edin Kaletović

Četvrtak/

Petak

13.00-15.00/

15.00-17.00

Kabinet stomatologije

Psihostomatologija 

(Vježbe)

Dr Dalida Subašić,ass

Ponedjeljak/

Petak

12.00-14.00

JZU Dom

zdravlja Tuzla

Otorinolaringologija

(Predavanja)

Doc.dr Suad Keranović

Četvrtak

16.00-18.15

Kabinet muzike

Otorinolaringologija 

(Vježbe)

Dr. Nedžad Salkić, ass

Utorak

14.00-16.00

UKC Tuzla

Gnatologija

(Predavanja)

Doc. dr Edin Hrštić

Utorak

16.00-17.30

Kabinet br. IV

Gnatologija

(Vježbe)

Doc. dr Edin Hrštić

Utorak

17.30-19.00

Kabinet stomatologije

Ginekologija i porodništvo

(Predavanja)

Doc.dr Lejla Kamerić

Četvrtak

16.00-18.00

Kabinet br. VI

Ginekologija i porodništvo

(Vježbe)

Dr. Alma Tabudić

Petak

08.00-11.30

JZU Dom zdravlja Tuzla

Stručna praksa II

Dekan fakulteta zdravstvenih nauka

IZBORNI PREDMETI

Organizacija zdravstvene zaštite*

(Predavanja)

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

Srijeda

16.00-17.00

Kabinet br. XI

Organizacija zdravstvene zaštite*

(Vježbe)

Elvir Kulanić,ass

Srijeda

17.00-18.00

UKC Tuzla

Mentalno zdravlje*

(Predavanja)

Prof.dr Fahir Baraković

 

 

Kabinet br. XI

Mentalno zdravlje*

(Vježbe)

 

 

 

 

Prevencija i rano otkrivanje raka*

(Predavanja)

Prof.dr Sanda Pribić

Mali amfiteatar

Prevencija i rano otkrivanje raka*

(Vježbe)

 

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

 

VII i VIII semestar

PREDMET

PROFESOR

DAN

VRIJEME

KABINET

VII SEMESTAR

Oralna hirurgija I

(Predavanja)

Prof.dr Dobrila Regoje

 

 

Kabinet stomatologije

Oralna hirurgija I

(Vježbe)

Doc.dr Edin Kaletović

 

 

Dom zdravlja

Pretklinika i laboratorijska protetika

(Predavanja)

Doc.dr Edin Kaletović

 

 

Kabinet stomatologije

Pretklinika i laboratorijska protetika (Vježbe)

Doc.dr Edin Kaletović

 

 

Kabinet stomatologije

Maksilofacijalna hirurgija

(Predavanja)

Prof.dr Adi Rifatbegović

 

 

Kabinet muzike

Maksilofacijalna hirurgija 

(Vježbe)

Prof.dr Adi Rifatbegović

 

 

VIII SEMESTAR

Oralna hirurgija II

(Predavanja)

Doc.dr Dobrila Regoje

Ponedjeljak/

Srijeda

12.30-16.00/

11.00-13.00

Kabinet br. III

Oralna hirurgija II

(Vježbe)

Doc.dr Edin Kaletović

Ponedjeljak/Srijeda

08.00-11.00

JZU Dom

zdravlja Tuzla

Pacijenti rizika u stomatologiji

(Predavanja)

Prof.dr Adi Rifatbegović

Srijeda/

Četvrtak

14.45-15.45

UKC Tuzla

Pacijenti rizika u stomatologiji

(Vježbe)

Dr Dženeta Azabagić Ganić

Ponedjeljak

16.30-18.00

Kabinet br. V

Oralna implantologija

(Predavanja)

Doc.dr Nenad Tanasković

Utorak

11.00-13.00

Kabinet br. II

Oralna implantologija

(Vježbe)

Elvis Saletović, demonstrator

Četvrtak

10.00-12.00

JZU Dom

zdravlja Tuzla

Restauracijska stomatologija 

(Predavanja)

Doc.dr Mirjana Duspara

Utorak/Srijeda

16.30-17.30

Kabinet br. IV

Restauracijska stomatologija

(Vježbe)

Selma Šehidić, demonstrator

Ponedjeljak/Petak

14.30-16.00

Kabinet stomatologije

Stomatološki materijali

(Predavanja)

Doc.dr Edin Kaletović

Četvrtak/

Utorak

15.00-16.00/

14.00-17.00

Kabinet stomatologije

Stomatološki materijali

(Vježbe)

Dr Dalida Subašić, ass

Četvrtak

08.00-09.00

JZU Dom

zdravlja Tuzla

IZBORNI PREDMET

Gerontostomatologija

(Predavanja)

Doc. dr Edin Hrštić

 

 

Kabinet br. V

Gerontostomatologija

(Vježbe)

 

 

 

 

Prevencija i kontrola infekcije*  (Predavanja)

Doc.dr Igor Dragičević

Subota

13.15-14.00

Kabinet br.V

Prevencija i kontrola infekcije* (Vježbe)

Nedim Hadžimehmedović,ass

Subota

17.00-18.00

UKC Tuzla

Osnovi biomedicine*

(Predavanja)

Doc. dr Enes Osmanović

 

 

Kabinet br. XI

Osnovi biomedicine*

(Vježbe)

 

 

 

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

 

IX i X semestar

PREDMET

PROFESOR

DAN

VRIJEME

KABINET

IX SEMESTAR

Poslovno upravljanje u dentalnoj medicini

(Predavanja)

Doc. dr Edin Kaletović

 

 

Kabinet br. XI

Poslovno upravljanje u dentalnoj medicini

(Vježbe)

 

 

Endodoncija

(Predavanja)

Doc.dr Mirjana Duspara

 

 

Endodoncija

(Vježbe)

Selma Šehidić, demonstrator

 

 

Paradontologija

(Predavanja)

Doc. dr Selma Porović

 

 

Paradontologija

(Vježbe)

Elvis Saletović, demonstrator

 

 

Dom zdravlja

Dječija i preventivna stomatologija

(Predavanja)

Doc. dr Selma Porović

 

 

 

Dječija i preventivna stomatologija  (Vježbe)

Dr. Alma Tobudić

 

 

 

X SEMESTAR

Sudska medicina

(Predavanja)

Mr Emir Alić

Četvrtak

16.00-18.00

Kabinet br.IX

Sudska medicina

(Vježbe)

Mr Emir Alić

 

 

JZU Dom zdravlja Tuzla

Ortodoncija

(Predavanja)

Doc. dr Edin Hrštić

Utorak/

Četvrtak

14.00-14.45/

16.00-17.00

Kabinet br. IV

Ortodoncija

(Vježbe)

Suada Dautović, demonstrator

Srijeda

09.00-12.00

JZU Dom zdravlja Tuzla

Mobilna protetika

(Predavanja)

Doc. dr Edin Kaletović

Petak/

Subota

14.30-16.30/

16.00-17.00

Kabinet stomatologije

Mobilna protetika

(Vježbe)

Elvis Saletović, demonstrator

Ponedjeljak

11.30-14.00

JZU Dom zdravlja Tuzla

IZBORNI PREDMET

Metodologija naučnog istraživanja

(Predavanja)

Prof. dr Mithat Tabaković

 

 

Kabinet br. X

Metodologija naučnog istraživanja

(Vježbe)

 

 

 

 

Okluzije*

(Predavanja)

Doc. dr Edin Hrštić

 

 

Kabinet br. V

Okluzije*

(Vježbe)

 

 

 

 

Prometni traumatizam*

(Predavanja)

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

Ponedjeljak/

Srijeda

16.00-17.00/

17.00-18.00

Kabinet br. XI

Prometni traumatizam*

(Vježbe)

Eldina Mandžukić,ass

Srijeda

18.00-19.00

UKC Tuzla

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

 

XI i XII semestar

PREDMET

PROFESOR

DAN

VRIJEME

KABINET

XI SEMESTAR

Estetska stomatologija

(Predavanja)

Prof. dr Selma Porović

 

 

Kabinet stomatologije

Estetska stomatologija

(Vježbe)

Elvis Saletović, demonstrator

 

 

Dom zdravlja

Fiksna protetika 

(Predavanja)

Doc. dr Edin Kaletović

 

 

Kabinet br. V

Fiksna protetika  

(Vježbe)

Elvis Saletović, demonstrator

 

 

Kabinet stomatologije

Forenzička stomatologija

(Predavanja)

Prof.dr Zinaida Karasalihović

Mr Emir Alić

 

 

Kabinet stomatologije

Forenzička stomatologija

(Vježbe)

Mr Emir Alić

 

 

Kabinet stomatologije

Stomatološka praksa

 

 

 

 

XII SEMESTAR

Maksilofacijalna i oralna hirurgija u praksi

Dr. Elvis Saletović

 

 

 

Restaurativna stomatologija u praksi

Doc.dr Mirjana Duspara

 

 

 

 

Protetika u praksi

Dr. Elvis Saletović

 

 

 

 

Endodoncija u praksi

Doc.dr Mirjana Duspara

 

 

 

Ortodoncija u praksi

Doc.dr Mirjana Duspara

 

 

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti