Fakultet zdravstvenih nauka

Studijski program – Stomatologija

*NAPOMENA:

Prilikom učitavanja rasporeda neophodan je „refresh (F5)“

Sve izmjene vezane za rasporeda pratite i na OGLASNOJ TABLI

Od ponuđena dva strana jezika student bira jedan

Od ponuđenih izbornih predmeta student polaže dva (jedan izborni za zimski, jedan izborni za ljetni semestar)

 

I i II semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

I SEMESTAR

Anatomija

Prof.dr Slobodan Marinković

 

 

 

Veliki amfiteatar

Anatomija (VJEŽBE)

Prof.dr Slobodan Marinković

 

 

 

Kabinet anatomije

Fizika sa biofizikom(Predavanja+Vježbe)

Prof.dr Jugoslav Stahov

 

 

 

Veliki amfiteatar

Opšta hemija(Predavanja+Vježbe)

Prof.dr Ranka Kubiček

 

 

 

Kabinet muzike

Medicinska terminologija

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

 

 

 

Kabinet br. XI

Engleski jezik I

Doc.dr Mirnes Avdić

 

 

 

Veliki amfiteatar

Engleski jezik I ( VJEŽBE )

Mr Alisa Memić, lektor

 

 

 

Veliki amfiteatar

Njemački jezik I(Predavanja+Vježbe)

Mr Mebrura Selić, lektor

 

 

 

Mali amfiteatar

II SEMESTAR

Biologija sa humanom genetikom (Predavanja)

Prof.dr Jasminka H. Halilović

Mali amfiteatar

Biologija sa humanom genetikom (Vježbe)

Prof.dr Jasminka H.Halilović

Kabinet za mikroskopiju

Dentalna anatomija

Doc.dr Nenad Tanasković

 

Dentalna anatomija (Vježbe)

Doc.dr Nenad Tanasković

 

Biohemija

Doc.dr Jasmina Gradaščević - Gubaljević

Kabinet muzike

Biohemija (Vježbe)

Alma Jusufović, demonstrator

Kabinet muzike

Histologija i embriologija

Prof.dr Branimir Marjanović

Kabinet br. VI

Histologija i embriologija  (Vježbe)

Prof.dr Branimir Marjanović

Kabinet br. VI

IZBORNI PREDMETI

Statističke metode* (Predavanja)

Doc.dr Lidija Vučičević

Kabinet br. I

Statističke metode* (Vježbe)

Doc.dr Lidija Vučičević

Kabinet br. I

Sociologija* Predavanja

Akademik prof.dr Zoran Milošević

Veliki amfiteatar

Sociologija Vježbe

Akademik prof.dr Zoran Milošević

 

Veliki amfiteatar

Medicinska etika Predavanja

Prof.dr Sanda Pribić

 

Medicinska etika Vježbe

Prof.dr Sanda Pribić

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

III i IV semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

III SEMESTAR

Fiziologija sa patofiziologijom(Predavanja+Vježbe)

Prof.dr Haris Huseinagić

 

 

Kabinet br. XI

Urgentna medicina(Predavanja+Vježbe)

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

Kabinet br. XI

Mikrobiologija sa prazitologijom

Prof.dr Jasminka H. Halilović

Kabinet muzike

Mikrobiologija sa parazitologijom (VJEŽBE)

Prof.dr Jasminka H.Halilović

 

 

Kabinet za mikroskopiju

Cervikofacijalna patologija

Prof. dr Zinaida Karasalihović

 

 

 

 

 

 

 

Kabinet muzike

Cervikofacijalna patologija (VJEŽBE)

Prof. dr Zinaida Karasalihović

 

 

 

 

Engleski jezik II

Doc.dr Mirnes Avdić

Veliki amfiteatar

Engleski jezik II (VJEŽBE)

Doc. dr Mirnes Avdić

 

 

 

 

 

Veliki amfiteatar

Njemački jezik II(Predavanja+Vježbe)

Mr Mebrura Selić, lektor

Mali amfiteatar

IV SEMESTAR

Farmakologija sa toksikologijom

Doc.dr Suad Keranović

07.03.2022.

14.03.2022.

21.03.2022.

28.03.2022.

04.04.2022.

11.04.2022.

18.04.2022.

25.04.2022.

09.05.2022.

16.05.2022.

17.05.2022.

23.05.2022.

24.05.2022.

30.05.2022.

31.06.2022.

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Utorak

Ponedjeljak

Utorak

Ponedjeljak

Utorak

16.00-18.00

16.00-18.00

16.00-18.00

16.00-18.00

16.00-18.00

16.00-18.00

16.00-18.00

16.00-18.00

16.00-18.00

16.00-18.00

09.00-14.00

14.00-19.00

09.00-14.00

14.00-19.00

14.00-19.00

Veliki amfiteatar

Farmakologija sa toksikologijom (Vježbe)

Halida Mahmutbegović,ass

12.04.2022.

18.04.2022.

25.04.2022.

26.04.2022.

10.05.2022.

14.05.2022.

21.05.2022.

28.05.2022.

04.05.2022.

Utorak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Utorak

Utorak

Subota

Subota

Subota

Subota

09.30-11.00

14.00-15.30

09.30-11.00

09.30-11.00

09.30-11.00

14.00-17.15

14.00-17.15

14.00-17.15

14.00-17.15

 

 

 

 

Kabinet IV

Uvod u dentalnu medicinu

Doc.dr Selma Porović

25.03.2022.

26.03.2022.

02.04.2022.

23.04.2022.

28.04.2022.

29.04.2022.

Petak

Subota

Subota

Subota

Četvrtak

Petak

15.00-18.45

10.00-13.45

10.00-14.00

15.15-19.00

14.00-17.45

09.00-12.45

Kabinet br. IV

Uvod u dentalnu medicinu (Vježbe)

Dr Alma Tobudić, ass

 

08.04.2022.

11.04.2022.

14.04.2022.

22.04.2022.

26.05.2022.

 

 

Petak

Ponedjeljak

Četvrtak

Petak

Četvrtak

 

 

15.00-15.45

08.00-11.00

08.00-11.00

08.00-11.00

13.00-16.00

 

 

Kabinet stomatologije

Oralna medicina i oralna patologija

Prof.dr Adi Rifatbegović

23.02.2022.

02.03.2022.

09.03.2022.

16.03.2022.

23.03.2022.

30.03.2022.

06.04.2022.

13.04.2022.

20.04.2022.

27.04.2022.

05.05.2022.

12.05.2022.

19.05.2022.

26.05.2022.

02.06.2022.

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

14.30-15.30

14.30-15.30

14.30-15.30

14.30-15.30

14-30-15.30

14.30-15.30

14.30-15.30

14.30-15.30

14.30-15.30

14.30-15.30

16.00-19.00

16.00-19.00

16.00-19.00

16.00-19.00

16.00-19.00

Veliki amfiteatar

Oralna medicina i oralna patologija (Vježbe)

Dr. Elvis Saletović

09.03.2022.

15.03.2022.

21.03.2022.

29.03.2022.

04.04.2022.

11.04.2022.

18.04.2022.

21.04.2022.

28.04.2022.

Srijeda

Utorak

Ponedjeljak

Utorak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Petak

Petak

09.30-11.00

10.00-11.30

13.00-14.30

10.00-11.30

13.00-14.30

09.00-12.45

10.00-13.45

11.00-14.45

10.00-13.45

JZU Dom zdravlja Tuzla

Interna medicina

Prof.dr Mithat Tabaković

25.02.2022.

04.03.2022.

11.03.2022.

18.03.2022.

25.03.2022.

01.04.2022.

08.04.2022.

15.04.2022.

22.04.2022.

29.04.2022.

Petak

10.00-13.00

Kabinet br. X

Interna medicina (Vježbe)

Jasmin Hidanović,ass

15.03.2022.

22.03.2022.

29.03.2022.

05.04.2022.

12.04.2022.

19.04.2022.

26.04.2022.

03.05.2022.

10.05.2022.

17.05.2022.

Utorak

12.00-15.00

UKC Tuzla

IZBORNI PREDMETI

Menadžment*(Predavanja+Vježbe)

Prof.dr Hariz Agić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

 

 

Mali amfiteatar

Ekologija i higijena radne sredine*(Predavanja+Vježbe)

Prof.dr Azijada Beganlić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

Kabinet br. IX

Zdravstveno pravo*

Doc. dr Biljana Dimitrić

 

 

05.03.2022.

19.03.2022.

09.04.2022.

07.05.2022.

Subota

 

14.00-17.00

14.00-17.00

14.00-17.00

14.00-16.15

Sudnica

Zdravstveno pravo*

Ervin Mujkić, ass

09.04.2022.

30.04.2022.

07.05.2022.

14.05.2022.

Subota

11.00-13.15

11.00-13.15

11.00-14.00

10.00-13.45

Mali amfitetatar

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

V i VI semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

V SEMESTAR

Dermatovenerologija (Predavanja+Vježbe)

Prof.dr Nerma Sijerčić

Kabinet muzike

Dermatovenerologija( Vježbe)

Dr Senada Resić

 

Neurologija i psihijatrija sa medicinskom psihologijom

(Predavanja+Vježbe)

Prof.dr Nikola Ilanković

 

 

Zoom

Dentalna radiologija(Predavanja+Vježbe)

Prof.dr Haris Huseinagić

 

 

 

 

Kabinet br. XI

Imunologija (Predavanja+Vježbe)

Prof.dr Munevera Osmić

Kabinet br. XI

Epidemiologija i infektivne bolesti(Predavanja+Vježbe)

Doc.dr Igor Dragičević

Mali amfiteatar

Stručna praksa I

Prof.dr Fahir Baraković

 

 

 

 

VI SEMEST

Psihostomatologija

Doc.dr Edin Kaletović

14.03.2022.

28.03.2022.

05.04.2022.

06.05.2022.

19.05.2022.

20.05.2022.

24.05.2022.

27.05.2022.

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Utorak

Petak

Četvrtak

Petak

Utorak

Petak

15.00-18.00

15.00-17.00

09.00-11.30

13.00-15.00

09.00-11.00

09.00-13.00

13.00-17.00

14.00-18.00

Kabinet stomatologije

Psihostomatologija  (Vježbe)

Dr Dalida Subašić,ass

12.04.2022.

14.04.2022.

12.05.2022.

16.05.2022.

19.05.2022.

24.05.2022.

27.05.2022.

Utorak

Četvrtak

Četvrtak

Ponedjeljak

Četvrtak

Utorak

Petak

10.00-11.30

10.00-11.30

10.00-11.30

13.00-14.30

13.00-14.30

10.00-12.15

11.00-12.30

JZU Dom

     zdravlja Tuzla

Otorinolaringologija

Doc.dr Suad Keranović

28.02.2022.

09.03.2022.

30.03.2022.

13.04.2022.

11.05.2022.

15.05.2022.

25.05.2022.

01.06.2022.

Ponedjeljak

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

16.00-18.00

16.00-18.00

16.00-18.00

16.00-18.00

16.00-18.00

15.00-19.00

15.00-19.00

13.00-19.00

Kabinet muzike

Otorinolaringologija  (Vježbe)

Dr. Nedžad Salkić, ass

12.04.2022.

19.04.2022.

26.04.2022.

03.05.2022.

Utorak

10.00-14.00

10.00-14.00

10.00-14.00

10.00-13.00

UKC Tuzla

Gnatologija

Doc. dr Edin Hrštić

28.03.2022.

29.03.2022.

07.04.2022.

14.04.2022.

21.04.2022.

30.04.2022.

07.05.2022.

14.05.2022.

Ponedjeljak

Utorak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Subota

Subota

Subota

13.00-15.00

09.00-11.00

16.00-17.00

16.00-17.00

16.00-18.00

13.00-15.00

16.00-18.00

16.00-19.00

Kabinet stomatologije

Gnatologija (Vježbe)

Kabinet stomatologije

Ginekologija i porodništvo

Doc.dr Selma Porović

23.04.2022.

29.04.2022.

27.05.2022.

Subota

Petak

Petak

11.30-15.15

15.00-18.45

15.00-19.00

Kabinet br. V

Ginekologija i porodništvo (Vježbe)

Dr. Alma Tabudić

13.05.2022.

19.05.2022.

25.05.2022.

27.05.2022.

30.05.2022.

Petak

Četvrtak

Srijeda

Petak

Ponedjeljak

10.00-13.45

15.00-16.30

13.00-16.00

13.00-14.30

10.00-12.15

     Kabinet VI

Stručna praksa II

Prof.dr Fahir Baraković

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Organizacija zdravstvene zaštite*

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

08.03.2022.

09.03.2022.

22.03.2022.

Utorak

Srijeda

Utorak

09.00-12.00

09.00-11.00

09.00-12.00

Kabinet br. XI

Organizacija zdravstvene zaštite* (Vježbe)

Elvir Kulanić,ass

21.03.2022.

28.03.2022.

04.04.2022.

Ponedjeljak

08.00-11.00

UKC Tuzla

Mentalno zdravlje*(Predavanja+Vježbe)

Prof.dr Fahir Baraković

 

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

 

 

Kabinet br. XI

Prevencija i rano otkrivanje raka*(Predavanja+Vježbe)

Prof.dr Sanda Pribić

Predavanja su održana u zimskom semestru

Mali amfiteatar

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

VII i VIII semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

VII SEMESTAR

Oralna hirurgija I

Doc.dr Edin Kaletović

Kabinet stomatologije

Oralna hirurgija I (VJEŽBE)

Doc.dr Edin Kaletović

Kabinet stomatologije

Pretklinika i laboratorijska protetika

Doc.dr Edin Kaletović

Kabinet stomatologije

Pretklinika i laboratorijska protetika (VJEŽBE)

Doc.dr Edin Kaletović

Kabinet stomatologije

Maksilofacijalna hirurgija

Prof.dr Adi Rifatbegović

 

 

 

 

 

 

 

 

Kabinet muzike

Maksilofacijalna hirurgija (VJEŽBE)

Dr Musfaha Burgić

 

 

 

 

 

 

VIII SEMESTAR

Oralna hirurgija II

Doc.dr Dobrila Regoje

30.03.2022.

13.04.2022.

20.04.2022.

25.05.2022.

Srijeda

13.00-15.30

12.00-15.30

12.00-15.45

15.00-17.15

Kabinet stomatologije

Oralna hirurgija II (Vježbe)

Dr Lejla Brajović

05.04.2022.

12.04.2022.

18.04.2022.

22.04.2022.

29.04.2022.

06.05.2022.

13.05.2022.

Utorak

Utorak

Ponedjeljak

Petak

Petak

Petak

Petak

13.00-14.30

08.00-09.30

13.00-14.30

13.00-14.30

08.00-09.30

10.00-11.30

12.00-14.15

 

 

JZU Dom

 zdravlja Tuzla

Pacijenti rizika u stomatologiji

Prof.dr Adi Rifatbegović

23.02.2022.

02.03.2022.

09.03.2022.

16.03.2022.

23.03.2022.

30.03.2022.

06.04.2022.

13.04.2022.

20.04.2022.

27.04.2022.

04.05.2022.

11.05.2022.

Srijeda

15.30-16.30

15.30-16.30

15.30-16.30

15.30-16.30

15.30-16.30

15.30-16.30

15.30-16.30

15.30-16.30

15.30-16.30

15.30-16.30

15.30-17.00

15.30-17.45

Veliki amafitetar

Pacijenti rizika u stomatologiji (Vježbe)

Dr Dženeta Azabagić Ganić

11.03.2022.

25.03.2022.

08.04.2022.

22.04.2022.

13.05.2022.

20.05.2022.

27.05.2022.

Petak

16.00-17.30

16.00-17.30

16.00-17.30

16.00-17.30

16.00-17.30

16.00-17.30

16.00-18.15

Kabinet br. III

 

Oralna implantologija

Doc.dr Nenad Tanasković

20.04.2022.

27.04.2022.

16.05.2022.

01.06.2022.

Srijeda

Srijeda

Ponedjeljak

Srijeda

12.00-17.00

12.00-15.00

12.00-15.00

15.30-18.30

 

Kabinet stomatologije

 

 

Oralna implantologija (Vježbe)

Elvis Saletović, demonstrator

19.05.2022.

20.05.2022.

31.05.2022.

01.06.2022.

02.06.2022.

03.06.2022.

Četvrtak

Petak

Utorak

Srijeda

Četvrtak

Petak

09.30-11.00

10.00-12.15

13.00-15.15

13.00-15.15

13.00-14.30

13.00-14.30

JZU Dom

zdravlja Tuzla

Restauracijska stomatologija 

Doc.dr Mirjana Duspara

29.03.2022.

05.04.2022.

19.04.2022.

26.04.2022.

Utorak

15.00-18.00

15.00-18.00

15.00-16.30

15.00-18.45

Kabinet br. IV

Restauracijska stomatologija (VJEŽBE)

Selma Šehidić, demonstrator

04.04.2022.

12.04.2022.

14.04.2022.

18.04.2022.

21.04.2022.

28.04.2022.

Ponedjeljak

Utorak

Četvrtak

Ponedjeljak

Četvrtak

Četvrtak

14.30-16.45

10.00-11.30

10.00-11.30

14.30-16.45

16.00-17.30

15.00-17.15

 

 

Kabinet stomatologije

Stomatološki materijali

Doc.dr Edin Kaletović

16.03.2022.

04.04.2022.

13.04.2022.

10.05.2022.

31.05.2022.

Srijeda

Ponedjeljak

Srijeda

Utorak

Utorak

16.30-18.30

09.00-11.30

16.30-17.30

15.00-17.00

09.00-12.00

Kabinet stomatologije

 

 

 

Stomatološki materijali (Vježbe)

Dr Dalida Subašić, ass

11.04.2022.

22.04.2022.

26.04.2022.

18.05.2022.

20.05.2022.

23.05.2022.

25.05.2022.

Ponedjeljak

Petak

Utorak

Srijeda

Petak

Ponedjeljak

Srijeda

10.00-11.30

08.00-09.30

10.00-12.15

13.00-14.30

13.00-14.30

08.00-09.30

08.00-09.30

JZU Dom

        zdravlja Tuzla

IZBORNI PREDMETI

Gerontostomatologija(Predavanja+Vježbe)

Doc. dr Edin Hrštić

Predavanja su održana u zimskom semestru

Kabinet br. V

 

 

Prevencija i kontrola infekcije*

Doc.dr Igor Dragičević

26.02.2022.

19.03.2022.

02.04.2022.

14.05.2022.

21.05.2022.

Subota

13.00-13.45

11.00-11.45

11.00-12.30

11.00-12.30

15.30-17.00

 

 

Prevencija i kontrola infekcije* (Vježbe)

 

Nedim Hadžimehmedović,ass

21.03.2022.

04.04.2022.

18.04.2022.

09.05.2022.

 

Ponedjeljak

 

12.00-14.00

 

UKC Tuzla

Osnovi biomedicine*(Predavanja+Vježbe)

Prof.dr Fahir Baraković

 

 

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Kabinet br. XI

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

IX i X semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

IX SEMESTAR

Poslovno upravljanje u dentalnoj medicini

Predavanja

 

 

 

 

 

 

 

Prof.dr Fahir Baraković

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kabinet br. XI

Endodoncija Predavanja 

Doc.dr Mirjana Duspara

 

 

 

 

 

Endodoncija (VJEŽBE)

Selma Šehidić, demonstrator

 

 

 

Paradontologija

Doc. dr Selma Porović

 

 

 

Paradontologija (VJEŽBE)

 

 

Elvis Saletović, demonstrator

 

 

 

 

Dječija i preventivna stomatologija

Doc. dr Edin Kaletović

 

 

 

 

Dječija i preventivna stomatologija (VJEŽBE)

Dr. Alma Tobudić

 

 

 

X SEMESTAR

Sudska medicina

Mr Emir Alić

19.04.2022.

26.04.2022.

10.05.2022.

12.05.2022.

17.05.2022.

23.05.2022.

24.05.2022.

26.05.2022.

30.05.2022.

Utorak

Utorak

Utorak

Četvrtak

Utorak

Ponedjeljak

Utorak

Četvrtak

Ponedjeljak

17.30-19.00

17.30-19.00

17.30-19.00

17.30-19.00

17.30-19.00

15.00-18.45

15.00-18.45

11.00-14.45

15.00-18.45

Kabinet X

Sudska medicina (Vježbe)

Mr Emir Alić

18.05.2022.

19.05.2022.

25.05.2022.

26.05.2022.

31.05.2022.

02.06.2022.

Srijeda

Četvrtak

Srijeda

Četvrtak

Utorak

Četvrtak

16.00-17.30

16.00-17.30

17.00-18.30

17.00-18.30

17.30-19.00

17.30-19.00

JZU Dom zdravlja Tuzla

Ortodoncija

Doc. dr Edin Hrštić

24.03.2022.

28.03.2022.

07.04.2022.

14.04.2022.

30.04.2022.

07.05.2022.

14.05.2022.

13.05.2022.

21.05.2022.

28.05.2022.

04.06.2022.

Četvrtak

Ponedjeljak

Četvrtak

Četvrtak

Subota

Subota

Subota

Petak

Subota

Subota

Subota

16.15-18.00

11.00-13.00

14.00-16.00

14.00-16.00

11.00-13.00

11.00-15.30

11.00-15.30

12.00-15.45

11.00-15.30

11.00-15.30

11.00-15.30

Kabinet stomatologije

Ortodoncija (VJEŽBE)

Suada Dautović, demonstrator

04.04.2022.

11.04.2022.

14.04.2022.

18.04.2022.

21.04.2022.

28.04.2022.

04.05.2022.

09.05.2022

12.05.2022.

16.05.2022.

19.05.2022.

23.05.2022.

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Četvrtak

Ponedjeljak

Četvrtak

Četvrtak

Srijeda

Ponedjeljak

Četvrtak

Ponedjeljak

Četvrtak

Ponedjeljak

08.00-09.30

16.00-17.30

16.30-18.00

12.30-14.00

12.30-14.00

09.00-12.45

10.00-13.45

09.00-12.45

10.00-13.45

11.00-14.45

10.00-13.45

11.00-14.45

 

 

 

 

 

JZU Dom zdravlja Tuzla

Mobilna protetika

Doc. dr Edin Kaletović

29.03.2022.

08.04.2022.

09.05.2022.

26.05.2022.

Utorak

Petak

Ponedjeljak

Četvrtak

15.00-18.00

09.00-11.00

15.00-16.30

09.00-11.30

Kabinet stomatologije

Mobilna protetika (VJEŽBE)

Elvis Saletović, demonstrator

26.05.2022.

03.06.2022.

Četvrtak

Petak

09.30-11.00

15.00-17.15

JZU Dom zdravlja Tuzla

IZBORNI PREDMETI

Metodologija naučnog istraživanja

(Predavanja+Vježbe)

Prof. dr. Mithat Tabaković

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Kabinet br. X

Okluzije*(Predavanja+Vježbe)

Doc. dr Edin Hrštić

 

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

Kabinet br. V

Prometni traumatizam*(Predavanja)

 

 

 

 

 

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

 

09.03.2022.

23.03.2022.

12.04.2022.

13.04.2022.

27.04.2022.

09.05.2022.

16.05.2022.

17.05.2022.

 

Srijeda

Srijeda

Utorak

Srijeda

Srijeda

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Utorak

 

 

15.00-16.00

15.00-16.00

17.00-18.00

16.00-17.00

14.00-17.00

14.00-17.45

15.00-16.00

14.00-16.00

 

Kabinet br. XI

Prometni traumatizam*( Vježbe)

 

 

 

Eldina Mandžukić,ass

24.03.2022.

31.03.2022.

07.04.2022.

14.04.2022.

21.04.2022.

28.04.2022.

05.05.2022.

12.05.2022.

Četvrtak

12.00-14.00

UKC Tuzla

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

XI i XII semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

XI SEMESTAR

Estetska stomatologija

Prof. dr Selma Porović

 

 

Kabinet stomatologije

Estetska stomatologija (VJEŽBE)

Elvis Saletović, demonstrator

 

 

 

 

 

 

 

Kabinet stomatologije

Fiksna protetika 

Doc. dr Edin Kaletović

Kabinet br. V

Fiksna protetika  (VJEŽBE)

Elvis Saletović, demonstrator

 

Kabinet stomatologije

Forenzička stomatologija

Prof.dr Zinaida Karasalihović

Mr Emir Alić

 

 

 

 

Kabinet X

Forenzička stomatologija (VJEŽBE)

Prof.dr Zinaida Karasalihović

Kabinet stomatologije

Stomatološka praksa

 

 

 

 

 

XII SEMESTAR

Maksilofacijalna i oralna hirurgija u praksi

Dr. Elvis Saletović

 

Restaurativna hirurgija u praksi

Doc.dr Mirjana Duspara

 

Protetika u praksi

 

Endodoncija u praksi

Doc.dr Mirjana Duspara

 

Ortodoncija u praksi

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti