Fakultet zdravstvenih nauka

Studijski program – Stomatologija

*NAPOMENA:

Prilikom učitavanja rasporeda neophodan je „refresh (F5)“

Sve izmjene vezane za rasporeda pratite i na OGLASNOJ TABLI

Od ponuđena dva strana jezika student bira jedan

Od ponuđenih izbornih predmeta student polaže dva (jedan izborni za zimski, jedan izborni za ljetni semestar)

 

 

I i II semestar

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

KABINET

I SEMESTAR

Anatomija

(Predavanja)

Prof.dr Slobodan Marinković

05.10.2023.

12.10.2023.

19.10.2023.

26.10.2023.

02.11.2023.

09.11.2023.

16.11.2023.

23.11.2023.

02.12.2023.

07.12.2023.

14.12.2023.

23.12.2023.

28.12.2023.

11.01.2024.

13.01.2023.

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Subota

Četvrtak

Četvrtak

Subota

Četvrtak

Četvrtak

Subota

09.00-12.00

09.00-12.00

09.00-12.00

09.00-12.00

09.00-12.00

09.00-12.00

09.00-12.00

09.00-12.00

09.00-12.00

09.00-12.00

09.00-12.00

09.00-12.00

09.00-12.00

09.00-12.00

09.00-12.00

Kabinet anatomije

Anatomija

(Vježbe)

Prof.dr Slobodan Marinković

05.10.2023.

12.10.2023.

19.10.2023.

26.10.2023.

02.11.2023.

09.11.2023.

16.11.2023.

23.11.2023.

02.12.2023.

07.12.2023.

14.12.2023.

23.12.2023.

28.12.2023.

11.01.2024.

13.01.2023.

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Subota

Četvrtak

Četvrtak

Subota

Četvrtak

Četvrtak

Subota

12.30-15.30

12.30-15.30

12.30-15.30

12.30-15.30

12.30-15.30

12.30-15.30

12.30-15.30

12.30-15.30

12.30-15.30

12.30-15.30

12.30-15.30

12.30-15.30

12.30-15.30

12.30-15.30

12.30-15.30

Kabinet anatomije

Fizika sa biofizikom

(Predavanja)

Prof.dr Jugoslav Stahov

11.10.2023.

18.10.2023.

25.10.2023.

01.11.2023.

08.11.2023.

15.11.2023.

22.11.2023.

29.11.2023.

06.12.2023.

13.12.2023.

Srijeda

10.00-13.00

10.00-13.00

10.00-13.00

10.00-13.00

10.00-13.00

10.00-13.00

10.00-13.00

10.00-13.00

10.00-13.00

10.00-13.00

Mali amfiteatar

Fizika sa biofizikom

(Vježbe)

 

 

 

 

 

Opšta hemija

(Predavanja)

Prof.dr Ranka Kubiček

06.10.2023.

13.10.2023.

20.10.2023.

27.10.2023.

03.11.2023.

10.11.2023.

17.11.2023.

24.11.2023.

01.12.2023.

08.12.2023.

20.12.2023.

22.12.2023.

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Srijeda

Petak

10.00-12.00

10.00-12.00

10.00-12.00

10.00-12.00

10.00-12.00

09.00-12.00

09.00-12.00

10.00-12.00

09.00-12.00

09.00-12.00

09.00-12.00

09.00-12.00

Kabinet br. VII

Opšta hemija

(Vježbe)

Mr Alma Jusufović, viši asistent

21.10.2023.

28.10.2023.

03.11.2023.

04.11.2023.

10.11.2023.

11.11.2023.

13.11.2023.

17.11.2023.

Subota

Subota

Petak

Subota

Petak

Subota

Ponedjeljak

Petak

10.00-14.00

10.00-14.00

12.00-16.00

10.00-14.00

12.00-15.00

10.00-15.00

12.00-15.00

12.00-15.00

Laboratorija I

Medicinska terminologija

(Predavanja)

Doc. dr Edin Kaletović

09.10.2023.

13.10.2023.

23.10.2023.

24.10.2023.

01.11.2023.

06.11.2023.

21.11.2023.

Ponedjeljak

Petak

Ponedjeljak

Utorak

Srijeda

Ponedjeljak

Utorak

08.30-11.00

08.15-10.00

17.30-19.00

17.00-19.00

15.30-19.00

08.30-11.00

15.00-18.30

Kabinet br. VII

Medicinska terminologija

(Vježbe)

Doc. dr Edin Kaletović

09.12.2023.

Subota

07.00-15.00

JZU Dom zdravlja Tuzla

Engleski jezik I

(Predavanja)

Doc.dr Mirnes Avdić

16.10.2023.

23.10.2023.

30.10.2023.

06.11.2023.

09.11.2023.

13.11.2023.

20.11.2023.

27.11.2023.

04.12.2023.

11.12.2023.

18.12.2023.

25.12.2023.

04.01.2023.

08.01.2024.

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Četvrtak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Četvrtak

Ponedjeljak

15.15-16.45

15.15-16.00

15.15-16.00

15.15-16.45

16.00-16.45

15.15-17.30

15.15-17.30

15.15-16.45

15.15-16.45

15.15-17.30

15.15-17.30

15.15-16.45

16.00-18.15

15.15-16.45

Mali amfiteatar

Engleski jezik I

(Vježbe)

Doc.dr Mirnes Avdić

16.10.2023.

23.10.2023.

30.10.2023.

09.11.2023.

16.11.2023.

23.11.2023.

30.11.2023.

07.12.2023.

14.12.2023.

21.12.2023.

28.12.2023.

11.01.2024.

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

16.45-17.30

16.00-17.30

16.00-16.45

16.45-18.15

16.00-18.15

16.00-18.15

16.00-18.15

16.00-18.15

16.00-18.15

16.00-18.15

16.00-18.15

16.00-18.15

Mali amfiteatar

Njemački jezik I

(Predavanja)

Mr Vahid Puškarević, lektor

06.10.2023.

16.10.2023.

30.10.2023.

13.11.2023.

27.11.2023.

11.12.2023.

12.12.2023.

25.12.2023.

Petak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Utorak

Ponedjeljak

16.00-17.30

17.00-18.30

17.00-18.30

17.00-18.30

17.00-18.30

17.00-18.30

17.00-17.45

17.00-18.30

Kabinet br. IV

Njemački jezik I

(Vježbe)

Mr Vahid Puškarević, lektor

09.10.2023.

23.10.2023.

06.11.2023.

20.11.2023.

04.12.2023.

12.12.2023.

18.12.2023.

03.01.2024.

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Utorak

Ponedjeljak

Srijeda

17.00-18.30

17.00-18.30

17.00-18.30

17.00-18.30

17.00-18.30

17.45-18.30

17.00-18.30

17.00-18.30

Kabinet br. IV

II SEMESTAR

Biologija sa humanom genetikom

(Predavanja)

Prof.dr Jasminka H. Halilović

 

 

 

Kabinet za mikroskopiju

Biologija sa humanom genetikom

(Vježbe)

Prof.dr Jasminka H.Halilović

 

 

 

Kabinet za mikroskopiju

Dentalna anatomija

(Predavanja)

Doc.dr Nenad Tanasković

 

 

 

Kabinet stomatologije

Dentalna anatomija

(Vježbe)

Doc.dr Nenad Tanasković

 

 

 

 

Biohemija

(Predavanja)

Doc.dr Halida Mahmutbegović Poljaković

 

 

 

Kabinet muzike

Biohemija

(Vježbe)

Alma Jusufović, demonstrator

 

 

 

Laboratorija II

Histologija i embriologija

(Predavanja)

Prof.dr Branimir Marjanović

 

 

 

Kabinet br. VI

Histologija i embriologija 

(Vježbe)

Prof.dr Branimir Marjanović

 

 

 

Kabinet br. VI

IZBORNI PREDMETI

Statističke metode*

(Predavanja)

Doc.dr Lidija Vučičević

 

 

 

Kabinet br. VI

Statističke metode*

(Vježbe)

Doc.dr Lidija Vučičević

 

 

 

Sociologija*

(Predavanja)

Akademik prof.dr Zoran Milošević

 

 

 

Mali amfiteatar

Sociologija

(Vježbe)

Akademik prof.dr Zoran Milošević

 

 

 

Medicinska etika

(Predavanja)

Prof.dr Sanda Pribić

 

 

 

Kabinet br.XI

Medicinska etika

(Vježbe)

Prof.dr Sanda Pribić

 

 

 

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

 

III i IV semestar

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

KABINET

III SEMESTAR

Fiziologija sa patofiziologijom

(Predavanja)

Prof.dr Haris Huseinagić

02.10.2023.

09.10.2023.

16.10.2023.

23.10.2023.

30.10.2023.

06.11.2023.

13.11.2023.

20.11.2023.

27.11.2023.

04.12.2023.

Ponedjeljak

14.30-16.00

14.30-16.00

14.30-16.00

14.30-16.00

14.30-16.00

14.30-16.00

14.30-16.00

14.30-16.00

14.30-16.00

14.30-16.00

Kabinet br. IX

Fiziologija sa patofiziologijom

(Vježbe)

 

 

 

 

 

Urgentna medicina

(Predavanja)

Doc. dr Suad Keranović

05.10.2023.

12.10.2023.

19.10.2023.

26.10.2023.

09.11.2023.

16.11.2023.

30.11.2023.

14.12.2023.

21.12.2023.

28.12.2023.

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

16.00-18.00

16.00-18.00

16.00-18.00

16.00-18.00

16.00-18.00

16.00-18.00

16.00-18.00

16.00-18.00

16.00-18.00

16.00-18.00

Kabinet br. VII

Urgentna medicina

(Vježbe)

 

 

 

 

 

Mikrobiologija sa prazitologijom

(Predavanja)

Prof.dr Jasminka H. Halilović

04.10.2023.

11.10.2023.

18.10.2023.

25.10.2023.

01.11.2023.

08.11.2023.

15.11.2023.

22.11.2023.

29.11.2023.

06.12.2023.

13.12.2023.

20.12.2023.

27.12.2023.

03.01.2024.

10.01.2024.

Srijeda

12.00-15.00

12.00-15.00

12.00-15.00

12.00-15.00

12.00-15.00

12.00-15.00

12.00-15.00

12.00-15.00

12.00-15.00

12.00-15.00

12.00-15.00

12.00-15.00

12.00-15.00

12.00-15.00

12.00-15.00

Kabinet mikroskopije

Mikrobiologija sa parazitologijom (Vježbe)

Prof.dr Jasminka H.Halilović

06.10.2023.

13.10.2023.

20.10.2023.

27.10.2023.

03.11.2023.

10.11.2023.

17.11.2023.

24.11.2023.

01.12.2023.

08.12.2023.

15.12.2023.

22.12.2023.

29.12.2023.

05.01.2024.

12.01.2024.

Petak

12.00-14.00

12.00-14.00

12.00-14.00

12.00-14.00

12.00-14.00

12.00-14.00

12.00-14.00

12.00-14.00

12.00-14.00

12.00-14.00

12.00-14.00

12.00-14.00

12.00-14.00

12.00-14.00

12.00-14.00

Kabinet za mikroskopiju

Cervikofacijalna patologija

(Predavanja)

Doc. dr Zinaida Karasalihović

10.10.2023.

17.10.2023.

24.10.2023.

31.10.2023.

07.11.2023.

14.11.2023.

21.11.2023.

05.12.2023.

12.12.2023.

Utorak

18.00-19.00

18.00-19.00

18.00-19.00

18.00-19.00

18.00-19.00

18.00-19.00

18.00-19.00

17.00-19.00

18.00-19.00

Kabinet br. VI

Cervikofacijalna patologija

(Vježbe)

Doc. dr Zinaida Karasalihović

 

 

 

 

Engleski jezik II

(Predavanja)

Doc.dr Mirnes Avdić

16.10.2023.

23.10.2023.

30.10.2023.

06.11.2023.

13.11.2023.

20.11.2023.

27.11.2023.

04.12.2023.

11.12.2023.

18.12.2023.

25.12.2023.

08.01.2024.

Ponedjeljak

17.30-18.15

17.30-18.15

16.45-18.15

16.45-17.30

17.30-18.15

17.30-18.15

16.45-18.15

16.45-17.30

17.30-18.15

17.30-18.15

16.45-18.15

16.45-17.30

Mali amfiteatar

Engleski jezik II

(Vježbe)

Doc.dr Mirnes Avdić

16.10.2023.

23.10.2023.

30.10.2023.

06.11.2023.

13.11.2023.

20.11.2023.

27.11.2023.

04.12.2023.

11.12.2023.

18.12.2023.

25.12.2023.

08.01.2024.

Ponedjeljak

18.15-19.00

18.15-19.00

18.15-19.00

17.30-19.00

18.15-19.00

18.15-19.00

18.15-19.00

17.30-19.00

18.15-19.00

18.15-19.00

18.15-19.00

17.30-19.00

Mali amfiteatar

Njemački jezik II

(Predavanja)

Mr Vahid Puškarević, lektor

06.10.2023.

27.10.2023.

10.11.2023.

24.11.2023.

08.12.2023.

22.12.2023.

05.01.2024.

12.01.2024.

Petak

17.30-18.15

17.00-18.30

16.00-17.30

16.00-17.30

17.00-18.30

17.00-18.30

16.00-18.15

16.00-16.45

Kabinet br. VII

Njemački jezik II

(Vježbe)

Mr Vahid Puškarević, lektor

12.10.2023.

03.11.2023.

17.11.2023.

01.12.2023.

15.12.2023.

29.12.2023.

12.01.2024.

Četvrtak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

17.30-19.00

17.00-18.30

16.00-17.30

16.00-17.30

17.00-18.30

17.00-18.30

16.45-19.00

Kabinet br. VII

IV SEMESTAR

Farmakologija sa toksikologijom (Predavanja)

Doc.dr Suad Keranović

 

 

 

Veliki amfiteatar

Farmakologija sa toksikologijom (Vježbe)

Halida Mahmutbegović,ass

 

 

 

Kabinet IV

Uvod u dentalnu medicinu (Predavanja)

Prof.dr Mirjana Duspara

 

 

 

Kabinet br. IV

Uvod u dentalnu medicinu

(Vježbe)

Dr Alma Tobudić, ass

 

 

 

JZU Dom zdravlja Tuzla

Oralna medicina i oralna patologija (Predavanja)

Prof.dr Adi Rifatbegović

 

 

 

UKC Tuzla

Oralna medicina i oralna patologija (Vježbe)

Dr. Elvis Saletović

 

 

 

JZU Dom zdravlja Tuzla

Stomatološka propedeutika (Predavanja)

Prof. dr Mirjana Duspara

 

 

 

 

Stomatološka propedeutika (Vježbe)

 

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Menadžment*

(Predavanja)

Prof.dr Hariz Agić

17.10.2023.

24.10.2023.

31.10.2023.

07.11.2023.

14.11.2023.

21.11.2023.

28.11.2023.

19.12.2023.

26.12.2023.

09.01.2024.

Utorak

16.00-18.00

16.00-18.00

16.00-18.00

16.00-18.00

16.00-18.00

16.00-18.00

16.00-18.00

16.00-18.00

16.00-18.00

16.00-18.00

Mali amfiteatar

Menadžment*

(Vježbe)

 

 

 

 

 

Ekologija i higijena radne sredine*

(Predavanja)

Prof.dr Azijada Beganlić

03.10.2023.

31.10.2023.

07.11.2023.

28.11.2023.

19.12.2023.

Utorak

15.00-16.30

15.00-16.30

15.00-16.30

15.00-16.30

15.00-16.30

Kabinet br. V

Ekologija i higijena radne sredine*

(Vježbe)

 

 

 

 

 

Zdravstveno pravo*

(Predavanja)

Doc. dr Denis Husić

 

 

 

Sudnica

Zdravstveno pravo*

(Vježbe)

Mr. Ervin Mujkić, viši asistent

 

 

 

Mali amfitetatar

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

 

V i VI semestar

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

KABINET

V SEMESTAR

Dermatovenerologija

(Predavanja)

Prof.dr Nerma Sijerčić

09.10.2023.

16.10.2023.

23.10.2023.

30.10.2023.

06.11.2023.

13.11.2023.

20.11.2023.

27.11.2023.

04.12.2023.

11.12.2023.

Ponedjeljak

09.30-11.45

09.30-11.45

09.30-11.45

09.30-11.45

09.30-11.45

09.30-11.45

09.30-11.45

09.30-11.45

09.30-11.45

09.30-11.45

Kabinet br. VI

Dermatovenerologija

(Vježbe)

Dr Senada Resić

 

 

 

 

Neurologija i psihijatrija sa medicinskom psihologijom (Predavanja)

 

 

 

Neurologija i psihijatrija sa medicinskom psihologijom (Vježbe)

 

 

 

 

 

Dentalna radiologija

(Predavanja)

Prof.dr Haris Huseinagić

04.10.2023.

18.10.2023.

01.11.2023.

15.11.2023.

29.11.2023.

Srijeda

13.00-14.30

13.00-14.30

13.00-14.30

13.00-14.30

13.00-14.30

Kabinet br. IX

Dentalna radiologija

(Vježbe)

Dip.ing. Jusuf Subašić

 

 

 

 

Imunologija

(Predavanja)

Prof.dr Munevera Osmić

11.10.2023.

25.10.2023.

08.11.2023.

22.11.2023.

29.11.2023.

Srijeda

16.00-18.00

16.00-18.00

16.00-18.00

16.00-18.00

16.00-18.00

Kabinet br. IV

Imunologija

(Vježbe)

 

 

 

 

 

Epidemiologija i infektivne bolesti

(Predavanja)

Doc.dr Igor Dragičević

14.10.2023.

24.10.2023.

04.11.2023.

11.11.2023.

18.11.2023.

23.12.2023.

13.01.2024.

Subota

Utorak

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

09.00-10.30

10.00-14.30

09.00-10.30

09.00-10.30

09.00-13.30

09.00-13.30

10.00-14.30

Kabinet br. VI

Epidemiologija i infektivne bolesti

(Vježbe)

 

 

 

 

 

Stomatološka anesteziologija (Predavanja)

Prof.dr Dobrila Regoje

21.11.2023.

28.11.2023.

27.12.2023.

Utorak

Utorak

Srijeda

11.00-15.00

11.00-15.00

10.00-14.00

Kabinet br. IV

Stomatološka anesteziologija (Vježbe)

 

 

 

 

 

VI SEMESTAR

Psihostomatologija

(Predavanja)

Doc.dr Edin Kaletović

 

 

 

Kabinet stomatologije

Psihostomatologija 

(Vježbe)

Dr Dalida Subašić,ass

 

 

 

JZU Dom

zdravlja Tuzla

Otorinolaringologija

(Predavanja)

Doc.dr Suad Keranović

 

 

 

Veliki amfiteatar

Otorinolaringologija 

(Vježbe)

Dr. Nedžad Salkić, ass

 

 

 

UKC Tuzla

Gnatologija

(Predavanja)

Doc. dr Edin Hrštić

 

 

 

Kabinet stomatologije

Gnatologija

(Vježbe)

 

 

 

 

Kabinet stomatologije

Ginekologija i porodništvo

(Predavanja)

Doc.dr Lejla Kamerić

 

 

 

Kabinet br. VI

Ginekologija i porodništvo

(Vježbe)

Dr. Alma Tabudić

 

 

 

JNZ Dom zdravlja Tuzla

Interna medicina

(Predavanja)

 

 

 

 

 

Interna medicina

(Vježbe)

 

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Organizacija zdravstvene zaštite*

(Predavanja)

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

 

 

 

Kabinet br. XI

Organizacija zdravstvene zaštite*

(Vježbe)

Elvir Kulanić,ass

 

 

 

UKC Tuzla

Mentalno zdravlje*

(Predavanja)

Prof.dr Fahir Baraković

05.10.2023.

12.10.2023.

19.10.2023.

26.10.2023.

02.11.2023.

09.11.2023.

16.11.2023.

23.11.2023.

30.11.2023.

07.12.2023.

14.12.2023.

21.12.2023.

28.12.2023.

04.01.2024.

11.01.2024.

Četvrtak

13.00-14.00

13.00-14.00

13.00-14.00

13.00-14.00

13.00-14.00

13.00-14.00

13.00-14.00

13.00-14.00

13.00-14.00

13.00-14.00

13.00-14.00

13.00-14.00

13.00-14.00

13.00-14.00

13.00-14.00

Kabinet br. V

Mentalno zdravlje*

(Vježbe)

 

 

 

 

 

Prevencija i rano otkrivanje raka*

(Predavanja)

Prof.dr Sanda Pribić

14.10.2023.

28.10.2023.

04.11.2023.

18.11.2023.

28.11.2023.

02.12.2023.

Subota

Subota

Subota

Subota

Utorak

Subota

12.00-13.00

12.00-17.00

12.00-17.00

12.00-17.00

12.00-17.00

12.00-16.00

Kabinet br. IX

Prevencija i rano otkrivanje raka*

(Vježbe)

 

 

 

 

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

 

VII i VIII semestar

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

KABINET

VII SEMESTAR

Oralna hirurgija I

(Predavanja)

Prof.dr Dobrila Regoje

25.10.2023.

07.11.2023.

15.11.2023.

21.11.2023.

28.11.2023.

Srijeda

Utorak

Srijeda

Utorak

Utorak

10.00-13.30

15.00-18.30

10.00-13.30

15.00-18.30

15.00-18.30

Kabinet br. IV

Oralna hirurgija I

(Vježbe)

Doc.dr Edin Kaletović

09.11.2023.

20.11.2023.

27.11.2023.

01.12.2023.

28.12.2023.

Ponedjeljak

Petak

Petak

Petak

Četvrtak

13.00-17.00

08.00-12.00

13.00-17.00

13.00-17.00

13.00-17.00

JZU Dom zdravlja Tuzla

Pretklinika i laboratorijska protetika

(Predavanja)

Doc.dr Edin Kaletović

16.10.2023.

17.10.2023.

03.11.2023.

24.11.2023.

04.12.2023.

05.12.2023.

Ponedjelajk

Utorak

Petak

Petak

Ponedjeljak

Utorak

15.00-17.00

15.00-17.00

15.00-17.00

15.30-18.00

15.00-19.00

15.00-19.00

Kabinet br. V

Pretklinika i laboratorijska protetika (Vježbe)

Doc.dr Edin Kaletović

 

 

 

Kabinet stomatologije

Maksilofacijalna hirurgija

(Predavanja)

Prof.dr Adi Rifatbegović

11.10.2023.

13.10.2023.

18.10.2023.

20.10.2023.

25.10.2023.

27.10.2023.

01.11.2023.

03.11.2023.

08.11.2023.

10.11.2023.

15.11.2023.

17.11.2023.

22.11.2023.

24.11.2023.

29.11.2023.

01.12.2023.

06.12.2023.

08.12.2023.

13.12.2023.

15.12.2023.

Srijeda

Petak

Srijeda

Petak

Srijeda

Petak

Srijeda

Petak

Srijeda

Petak

Srijeda

Petak

Srijeda

Petak

Srijeda

Petak

Srijeda

Petak

Srijeda

Petak

14.00-15.00

10.00-11.00

14.00-15.00

10.00-11.00

14.00-15.00

10.00-11.00

14.00-15.00

10.00-11.00

14.00-15.00

10.00-11.00

14.00-15.00

10.00-11.00

14.00-15.00

10.00-11.00

14.00-15.00

10.00-11.00

14.00-15.00

10.00-11.00

14.00-15.00

10.00-11.00

UKC Tuzla

Maksilofacijalna hirurgija  (Vježbe)

Prof.dr Adi Rifatbegović

 

 

 

 

VIII SEMESTAR

Oralna hirurgija II

(Predavanja)

Prof.dr Dobrila Regoje

 

 

 

Kabinet stomatologije

Oralna hirurgija II

(Vježbe)

Doc.dr Edin Kaletović

 

 

 

JZU Dom

zdravlja Tuzla

Pacijenti rizika u stomatologiji

(Predavanja)

Prof.dr Adi Rifatbegović

 

 

 

UKC Tuzla

Pacijenti rizika u stomatologiji

(Vježbe)

Dr Dženeta Azabagić Ganić

 

 

 

Kabinet br. III

Oralna implantologija

(Predavanja)

Doc.dr Nenad Tanasković

 

 

 

Kabinet stomatologije

Oralna implantologija

(Vježbe)

Elvis Saletović, demonstrator

 

 

 

JZU Dom

zdravlja Tuzla

Restauracijska stomatologija 

(Predavanja)

Prof.dr Mirjana Duspara

 

 

 

Kabinet br. IV

Restauracijska stomatologija

(Vježbe)

Dr. Aida Pirić

 

 

 

Kabinet stomatologije

Stomatološki materijali

(Predavanja)

Doc.dr Edin Kaletović

 

 

 

Kabinet stomatologije

Stomatološki materijali

(Vježbe)

Dr Dalida Subašić, ass

 

 

 

JZU Dom

zdravlja Tuzla

IZBORNI PREDMETI

Gerontostomatologija

(Predavanja)

Doc. dr Edin Hrštić

11.10.2023.

09.11.2023.

14.11.2023.

17.11.2023.

29.11.2023.

14.12.2023.

Srijeda

Četvrtak

Utorak

Petak

Srijeda

Četvrtak

16.00-16.45

17.00-17.45

15.00-16.30

17.00-17.45

15.15-16.45

15.30-17.00

Kabinet za fizioterapiju

Gerontostomatologija

(Vježbe)

 

 

 

 

 

Prevencija i kontrola infekcije*  (Predavanja)

Doc.dr Igor Dragičević

 

 

 

Mali amfiteatar

Prevencija i kontrola infekcije* (Vježbe)

Nedim Hadžimehmedović,ass

 

 

 

UKC Tuzla

Osnovi biomedicine*

(Predavanja)

Prof. dr Fahir Baraković

Doc. dr Enes Osmanović

05.10.2023.

12.10.2023.

19.10.2023.

26.10.2023.

02.11.2023.

09.11.2023.

16.11.2023.

23.11.2023.

30.11.2023.

07.12.2023.

14.12.2023.

21.12.2023.

28.12.2023.

04.01.2024.

11.01.2024.

Četvrtak

11.00-12.00

11.00-12.00

11.00-12.00

11.00-12.00

11.00-12.00

11.00-12.00

11.00-12.00

11.00-12.00

11.00-12.00

11.00-12.00

11.00-12.00

11.00-12.00

11.00-12.00

11.00-12.00

11.00-12.00

Kabinet br. V

Osnovi biomedicine*

(Vježbe)

 

 

 

 

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

 

IX i X semestar

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

KABINET

IX SEMESTAR

Poslovno upravljanje u dentalnoj medicini

(Predavanja)

Prof. dr Fahir Baraković

Doc. dr Edin Kaletović

06.10.2023.

13.10.2023.

20.10.2023.

27.10.2023.

03.11.2023.

10.11.2023.

17.11.2023.

24.11.2023.

01.12.2023.

08.12.2023.

15.12.2023.

22.12.2023.

29.12.2023.

05.01.2024.

12.01.2024.

Petak

11.00-12.00

11.00-12.00

11.00-12.00

11.00-12.00

11.00-12.00

11.00-12.00

11.00-12.00

11.00-12.00

11.00-12.00

11.00-12.00

11.00-12.00

11.00-12.00

11.00-12.00

11.00-12.00

11.00-12.00

Kabinet br. V

Poslovno upravljanje u dentalnoj medicini

(Vježbe)

 

 

 

 

 

Endodoncija

(Predavanja)

Prof.dr Mirjana Duspara

17.10.2023.

31.10.2023.

04.12.2023.

14.12.2023.

18.12.2023.

Utorak

Utorak

Ponedjeljak

Četvrtak

Ponedjeljak

15.00-18.00

15.00-18.00

15.00-18.00

15.00-18.00

15.00-18.00

Kabinet br. V

Endodoncija

(Vježbe)

Dr. Aida Pirić

02.11.2023.

16.11.2023.

30.11.2023.

14.12.2023.

28.12.2023.

Četvrtak

13.00-14.30

13.00-14.30

13.00-14.30

13.00-14.30

13.00-14.30

JZU Dom zdravlja Tuzla

Paradontologija

(Predavanja)

Doc. dr Edin Kaletović

21.10.2023.

16.11.2023.

07.12.2023.

13.12.2023.

Subota

Četvrtak

Četvrtak

Srijeda

13.00-15.00

15.30-18.00

15.00-19.00

15.00-19.00

Kabinet br. V

Paradontologija

(Vježbe)

Doc. dr Elvis Saletović

21.11.2023.

23.11.2023.

27.11.2023.

04.12.2023.

05.12.2023.

Utorak

Četvrtak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Utorak

08.00-11.00

08.00-11.00

13.00-16.00

08.00-11.00

08.00-11.00

JZU Dom zdravlja Tuzla

Dječija i preventivna stomatologija

(Predavanja)

Doc. dr Edin Kaletović

24.10.2023.

28.10.2023.

13.11.2023.

11.12.2023.

19.12.2023.

Utorak

Subota

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Utorak

15.00-17.00

13.00-15.00

15.30-18.00

15.00-19.00

15.00-19.00

Kabinet br. V

Dječija i preventivna stomatologija  (Vježbe)

Dr. Alma Tobudić

22.11.2023.

24.11.2023.

28.11.2023.

11.12.2023.

13.12.2023.

15.12.2023.

21.12.2023.

25.12.2023.

Srijeda

Petak

Utorak

Ponedjeljak

Srijeda

Petak

Četvrtak

Ponedjeljak

10.00-12.00

08.00-11.00

10.00-12.00

13.00-15.00

13.00-16.00

13.00-15.00

08.00-11.00

08.00-11.00

JZU Dom zdravlja Tuzla

X SEMESTAR

Sudska medicina

(Predavanja)

Mr Emir Alić

 

 

 

Kabinet X

Sudska medicina

(Vježbe)

Mr Emir Alić

 

 

 

JZU Dom zdravlja Tuzla

Ortodoncija

(Predavanja)