Fakultet zdravstvenih nauka

Studijski program – Stomatologija

*NAPOMENA:

Prilikom učitavanja rasporeda neophodan je „refresh (F5)“

Sve izmjene vezane za rasporeda pratite i na OGLASNOJ TABLI

Od ponuđena dva strana jezika student bira jedan

Od ponuđenih izbornih predmeta student polaže dva (jedan izborni za zimski, jedan izborni za ljetni semestar)

 

 

I i II semestar

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

KABINET

I SEMESTAR

Anatomija

(Predavanja)

Prof.dr Slobodan Marinković

 

 

 

Kabinet anatomije

Anatomija

(Vježbe)

Prof.dr Slobodan Marinković

 

 

 

Kabinet anatomije

Fizika sa biofizikom

(Predavanja)

Prof.dr Jugoslav Stahov

 

 

 

Mali amfiteatar

Fizika sa biofizikom

(Vježbe)

 

 

 

 

 

Opšta hemija

(Predavanja)

Prof.dr Ranka Kubiček

 

 

 

Kabinet br. VII

Opšta hemija

(Vježbe)

Mr Alma Jusufović, viši asistent

 

 

 

Laboratorija I

Medicinska terminologija

(Predavanja)

Doc. dr Edin Kaletović

 

 

 

Mali amfiteatar

Medicinska terminologija

(Vježbe)

Doc. dr Edin Kaletović

 

 

 

JZU Dom zdravlja Tuzla

Engleski jezik I

(Predavanja)

Doc.dr Mirnes Avdić

 

 

 

Mali amfiteatar

Engleski jezik I

(Vježbe)

Doc.dr Mirnes Avdić

 

 

 

Mali amfiteatar

Njemački jezik I

(Predavanja)

Mr Vahid Puškarević, lektor

 

 

 

Kabinet br. IV

Njemački jezik I

(Vježbe)

Mr Vahid Puškarević, lektor

 

 

 

Kabinet br. IV

II SEMESTAR

Biologija sa humanom genetikom

(Predavanja)

Prof.dr Jasminka H. Halilović

29.02.2024.

07.03.2024.

14.03.2024.

21.03.2024.

28.03.2024.

04.04.2024.

11.04.2024.

18.04.2024.

25.04.2024.

09.05.2024.

16.05.2024.

23.05.2024.

30.05.2024.

Četvrtak

13.00-15.00

13.00-15.00

13.00-15.00

13.00-15.00

13.00-15.00

13.00-15.00

14.00-16.00

14.00-16.00

14.00-16.00

14.00-16.00

14.00-16.00

14.00-16.00

14.00-16.00

Kabinet br. VII

Biologija sa humanom genetikom

(Vježbe)

Prof.dr Jasminka H.Halilović

 

 

 

Kabinet za mikroskopiju

Dentalna anatomija

(Predavanja)

Doc.dr Nenad Tanasković

11.03.2024.

11.04.2024.

Ponedjeljak

Četvrtak

10.00-12.00

10.00-12.00

Kabinet br. IV

Dentalna anatomija

(Vježbe)

Doc.dr Nenad Tanasković

 

 

 

 

Biohemija

(Predavanja)

Doc.dr Halida Mahmutbegović Poljaković

24.02.2024.

02.03.2024.

16.03.2024.

30.03.2024.

13.04.2024.

27.04.2024.

11.05.2024.

18.05.2024.

Subota

09.00-13.30

09.00-13.30

09.00-13.30

09.00-13.30

09.00-13.30

09.00-12.45

09.00-12.45

09.00-12.45

Mali amfiteatar

Biohemija

(Vježbe)

Mr. sc Anela Arnautović, viši asistent

29.04.2024.

30.04.2024.

03.05.2024.

13.05.2024.

14.05.2024.

17.05.2024.

22.05.2024.

27.05.2024.

28.05.2024.

31.05.2024.

Ponedjeljak

Utorak

Petak

Ponedjeljak

Utorak

Petak

Srijeda

Ponedjeljak

Utorak

Petak

15.30-19.00

15.30-19.00

15.30-19.00

15.30-19.00

15.30-19.00

15.30-19.00

15.30-19.00

15.30-19.00

15.30-19.00

15.30-19.00

Laboratorija I

Histologija i embriologija

(Predavanja)

Prof.dr Branimir Marjanović

09.03.2024.

15.03.2024.

22.03.2024.

29.03.2024.

05.04.2024.

12.04.2024.

19.04.2024.

17.05.2024.

24.05.2024.

01.06.2024.

Subota

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Subota

10.00-13.00

10.00-13.00

10.00-13.00

10.00-13.00

10.00-13.00

10.00-13.00

10.00-13.00

10.00-13.00

10.00-13.00

10.00-13.00

Kabinet mikroskopije

Histologija i embriologija 

(Vježbe)

Prof.dr Branimir Marjanović

 

 

 

Kabinet br. VI

IZBORNI PREDMETI

Statističke metode*

(Predavanja)

Doc.dr Lidija Vučičević

02.03.2024.

16.03.2024.

30.03.2024.

06.04.2024.

20.04.2024.

18.05.2024.

25.05.2024.

Subota

10.15-12.30

10.15-12.30

10.15-12.30

10.15-12.30

10.15-12.30

10.15-12.30

09.30-11.00

Kabinet saobraćaja

Statističke metode*

(Vježbe)

Doc.dr Lidija Vučičević

 

 

 

Sociologija*

(Predavanja)

Prof. dr Edhem Muftić

04.03.2024.

11.03.2024.

18.03.2024.

25.03.2024.

01.04.2024.

08.04.2024.

15.04.2024.

22.04.2024.

29.04.2024.

06.05.2024.

13.05.2024.

20.05.2024.

27.05.2024.

Ponedjeljak

12.00-14.00

12.00-15.00

12.00-14.00

12.00-15.00

12.00-14.00

12.00-14.00

12.00-14.00

12.00-14.00

12.00-14.00

12.00-15.00

12.00-14.00

12.00-15.00

12.00-14.00

Mali amfiteatar

Sociologija

(Vježbe)

 

 

 

Medicinska etika

(Predavanja)

Prof.dr Sanda Pribić

23.03.2024.

06.04.2024.

13.04.2024.

20.04.2024.

04.05.2024.

Subota

08.00-11.00

08.00-11.00

08.00-14.00

15.00-17.00

15.00-17.00

Kabinet br. VII

Medicinska etika

(Vježbe)

Prof.dr Sanda Pribić

 

 

 

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

 

III i IV semestar

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

KABINET

III SEMESTAR

Fiziologija sa patofiziologijom

(Predavanja)

Prof.dr Haris Huseinagić

 

 

 

Kabinet br. IX

Fiziologija sa patofiziologijom

(Vježbe)

 

 

 

 

 

Urgentna medicina

(Predavanja)

Doc. dr Suad Keranović

 

 

 

Mali amfiteatar

Urgentna medicina

(Vježbe)

 

 

 

 

 

Mikrobiologija sa prazitologijom

(Predavanja)

Prof.dr Jasminka H. Halilović

 

 

 

Kabinet mikroskopije

Mikrobiologija sa parazitologijom (Vježbe)

Prof.dr Jasminka H.Halilović

 

 

 

Kabinet za mikroskopiju

Cervikofacijalna patologija

(Predavanja)

Doc. dr Zinaida Karasalihović

 

 

 

Kabinet br. VI

Cervikofacijalna patologija

(Vježbe)

Doc. dr Zinaida Karasalihović

 

 

 

 

Engleski jezik II

(Predavanja)

Doc.dr Mirnes Avdić

 

 

 

Mali amfiteatar

Engleski jezik II

(Vježbe)

Doc.dr Mirnes Avdić

 

 

 

Mali amfiteatar

Njemački jezik II

(Predavanja)

Mr Vahid Puškarević, lektor

 

 

 

Kabinet br. VII

Njemački jezik II

(Vježbe)

Mr Vahid Puškarević, lektor

 

 

 

Kabinet br. V

IV SEMESTAR

Farmakologija sa toksikologijom (Predavanja)

Doc.dr Suad Keranović

26.02.2024.

04.03.2024.

11.03.2024.

18.03.2024.

25.03.2024.

01.04.2024.

08.04.2024.

15.04.2024.

22.04.2024.

29.04.2024.

06.05.2024.

13.05.2024.

15.05.2024.

20.05.2024.

27.05.2024.

Ponedjeljak

16.00-18.00

16.00-18.00

16.00-18.00

16.00-18.00

16.00-18.00

16.00-18.00

16.00-18.00

16.00-18.00

16.00-18.00

16.00-18.00

16.00-18.00

16.00-18.00

16.00-18.00

16.00-18.00

16.00-18.00

Mali amfiteatar

Farmakologija sa toksikologijom (Vježbe)

Halida Mahmutbegović,ass

 

 

 

Kabinet IV

Uvod u dentalnu medicinu (Predavanja)

Prof.dr Mirjana Duspara

22.02.2024.

27.02.2024.

22.04.2024.

Četvrtak

Utorak

Ponedjeljak

15.00-18.00

15.00-18.00

15.00-16.30

Kabinet br. V

Uvod u dentalnu medicinu

(Vježbe)

Dr Alma Tobudić, ass

02.04.2024.

04.04.2024.

15.04.2024.

07.05.2024.

Utorak

Četvrtak

Ponedjeljak

Utorak

13.00-15.00

13.00-15.00

08.00-11.00

08.00-11.00

JZU Dom zdravlja Tuzla

Oralna medicina i oralna patologija (Predavanja)

Doc. dr Elvis Saletović

12.03.2024.

19.03.2024.

26.03.2024.

02.04.2024.

09.04.2024.

16.04.2024.

23.04.2024.

Utorak

15.00-15.45

10.00-10.45

15.00-16.30

10.00-10.45

15.00-16.30

10.00-10.45

15.00-16.30

Kabinet br. VI

Oralna medicina i oralna patologija (Vježbe)

Doc. dr Elvis Saletović

14.03.2024.

28.03.2024.

11.04.2024.

25.04.2024.

09.05.2024.

Četvrtak

10.30-12.00

10.30-12.00

10.30-12.00

10.30-12.00

10.30-12.00

JZU Dom zdravlja Tuzla

Stomatološka propedeutika (Predavanja)

Prof. dr Mirjana Duspara

06.05.2024.

13.05.2024.

21.05.2024.

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Utorak

15.00-18.00

15.00-18.00

15.00-16.30

Kabinet br. V

Stomatološka propedeutika (Vježbe)

 

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Menadžment*

(Predavanja)

Prof.dr Hariz Agić

 

 

 

Mali amfiteatar

Menadžment*

(Vježbe)

 

 

 

 

 

Ekologija i higijena radne sredine*

(Predavanja)

Prof.dr Azijada Beganlić

 

 

 

Kabinet br. V

Ekologija i higijena radne sredine*

(Vježbe)

 

 

 

 

 

Zdravstveno pravo*

(Predavanja)

Doc. dr Denis Husić

08.03.2024.

13.03.2024.

20.03.2024.

27.03.2024.

03.04.2024.

17.04.2024.

24.04.2024.

Petak

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

15.00-16.30

15.00-16.30

14.30-16.00

14.30-16.00

14.30-16.00

14.30-16.00

14.30-16.00

Mali amfiteatar

Zdravstveno pravo*

(Vježbe)

Mr. Ervin Mujkić, viši asistent

 

 

 

Mali amfitetatar

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

 

V i VI semestar

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

KABINET

V SEMESTAR

Dermatovenerologija

(Predavanja)

Prof.dr Nerma Sijerčić

 

 

 

Kabinet br. VI

Dermatovenerologija

(Vježbe)

Dr Senada Resić

 

 

 

 

Neurologija i psihijatrija sa medicinskom psihologijom (Predavanja)

Prof. dr Alija Sutović

 

 

 

Kabinet br. V

Neurologija i psihijatrija sa medicinskom psihologijom (Vježbe)

 

 

 

 

 

Dentalna radiologija

(Predavanja)

Prof.dr Haris Huseinagić

 

 

 

Kabinet br. IX

Dentalna radiologija

(Vježbe)

Dip.ing. Jusuf Subašić

 

 

 

JZU Dom zdravlja Tuzla

Imunologija

(Predavanja)

Prof.dr Munevera Osmić

 

 

 

Kabinet br. IV

Imunologija

(Vježbe)

 

 

 

 

 

Epidemiologija i infektivne bolesti

(Predavanja)

Doc.dr Igor Dragičević

 

 

 

Kabinet br. VI

Epidemiologija i infektivne bolesti

(Vježbe)

 

 

 

 

 

Stomatološka anesteziologija (Predavanja)

Prof.dr Dobrila Regoje

 

 

 

Kabinet br. VII

Stomatološka anesteziologija (Vježbe)

 

 

 

 

 

VI SEMESTAR

Psihostomatologija

(Predavanja)

Doc.dr Edin Kaletović

12.03.2024.

16.03.2024.

06.04.2024.

16.04.2024.

Utorak

Subota

Subota

Utorak

15.00-18.00

09.00-12.00

16.00-18.00

14.00-16.00

Kabinet br. IV

Psihostomatologija 

(Vježbe)

Dr Dalida Subašić,ass

18.04.2024.

22.04.2024.

25.04.2024.

29.04.2024.

30.04.2024.

Četvrtak

Ponedjeljak

Četvrtak

Ponedjeljak

Utorak

10.00-12.00

13.00-15.00

12.30-14.30

10.00-12.00

10.15-12.15

JZU Dom

zdravlja Tuzla

Otorinolaringologija

(Predavanja)

Doc.dr Suad Keranović

06.03.2024.

27.03.2024.

09.04.2024.

24.04.2024.

22.05.2024.

Srijeda

Srijeda

Utorak

Srijeda

Srijeda

16.00-18.00

16.00-18.00

16.00-18.00

16.00-18.00

16.00-18.00

Kabinet br. IX

Otorinolaringologija 

(Vježbe)

Dr. Nedžad Salkić, ass

 

 

 

UKC Tuzla

Gnatologija

(Predavanja)

Doc. dr Edin Hrštić

14.03.2024.

21.03.2024.

26.03.2024.

29.03.2024.

30.03.2024.

23.04.2024.

Četvrtak

Četvrtak

Utorak

Petak

Subota

Utorak

14.30-16.00

14.30-16.00

16.00-16.45

14.30-16.00

16.00-16.45

15.45-16.30

Kabinet br. IX

Gnatologija

(Vježbe)

 

 

 

 

Kabinet stomatologije

Ginekologija i porodništvo

(Predavanja)

Doc.dr Lejla Kamerić

22.02.2024.

29.02.2024.

07.03.2024.

14.03.2024.

21.03.2024.

Četvrtak

16.00-18.00

16.00-18.00

16.00-18.00

16.00-18.00

16.00-18.00

Kabinet br. IV

Ginekologija i porodništvo

(Vježbe)

Dr. Alma Tabudi, ass

16.04.2024.

18.04.2024.

23.04.2024.

06.05.2024.

08.05.2024.

Utorak

Četvrtak

Utorak

Ponedjeljak

Srijeda

10.00-12.00

10.00-12.00

08.00-10.00

10.00-12.00

08.00-10.00

JZU Dom zdravlja Tuzla

Interna medicina

(Predavanja)

Doc. dr Daniela Lončar

26.02.2024.

04.03.2024.

11.03.2024.

12.04.2024.

26.04.2024.

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Petak

Petak

17.00-18.00

14.00-15.00

15.00-16.00

16.15-17.00

09.00-11.00

Kabinet br. VI

Interna medicina

(Vježbe)

 

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Organizacija zdravstvene zaštite*

(Predavanja)

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

20.03.2024.

06.04.2024.

13.04.2024.

Srijeda

Subota

Subota

15.00-16.00

15.00-16.00

14.00-15.00

Mali amfiteatar

Organizacija zdravstvene zaštite*

(Vježbe)

Elvir Kulanić,ass

 

 

 

UKC Tuzla

Mentalno zdravlje*

(Predavanja)

Prof.dr Fahir Baraković

 

 

 

Kabinet br. V

Mentalno zdravlje*

(Vježbe)

 

 

 

 

 

Prevencija i rano otkrivanje raka*

(Predavanja)

Prof.dr Sanda Pribić

 

 

 

Kabinet br. IX

Prevencija i rano otkrivanje raka*

(Vježbe)

 

 

 

 

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

 

VII i VIII semestar

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

KABINET

VII SEMESTAR

Oralna hirurgija I

(Predavanja)

Prof.dr Dobrila Regoje

 

 

 

Kabinet br. IV

Oralna hirurgija I

(Vježbe)

Doc.dr Edin Kaletović

 

 

 

JZU Dom zdravlja Tuzla

Pretklinika i laboratorijska protetika

(Predavanja)

Doc.dr Edin Kaletović

 

 

 

Kabinet br. V

Pretklinika i laboratorijska protetika (Vježbe)

Doc.dr Edin Kaletović

 

 

 

JZU Dom zdravlja Tuzla

Maksilofacijalna hirurgija

(Predavanja)

Prof.dr Adi Rifatbegović

 

 

 

UKC Tuzla

Maksilofacijalna hirurgija  (Vježbe)

Prof.dr Adi Rifatbegović

 

 

 

UKC Tuzla

VIII SEMESTAR

Oralna hirurgija II

(Predavanja)

Prof.dr Dobrila Regoje

12.03.2024.

23.03.2024.

26.03.2024.

02.04.2024.

16.04.2024.

Utorak

Subota

Utorak

Utorak

Utorak

15.00-19.00

10.00-14.00

15.00-19.00

15.00-19.00

15.00-19.00

Kabinet br. IX

Oralna hirurgija II

(Vježbe)

Doc.dr Edin Kaletović

14.03.2024.

18.03.2024.

22.03.2024.

29.03.2024.

Četvrtak

Ponedjeljak

Četvrtak

Petak

08.00-12.00

13.00-17.00

13.00-17.00

08.00-12.00

JZU Dom

zdravlja Tuzla

Pacijenti rizika u stomatologiji

(Predavanja)

Prof.dr Adi Rifatbegović

28.02.2024.

13.03.2024.

20.03.2024.

27.03.2024.

03.04.2024.

24.04.2024.

26.04.2024.

08.05.2024.

15.05.2024.

22.05.2024.

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Petak

Srijeda

Srijeda

Srijeda

14.30-15.15

14.30-15.15

14.30-15.15

14.30-15.15

14.30-15.15

14.30-15.15

14.30-15.15

14.30-15.15

14.30-15.15

14.30-15.15

UKC Tuzla

Pacijenti rizika u stomatologiji

(Vježbe)

Dr Dženeta Azabagić Ganić

15.03.2024.

29.03.2024.

12.04.2024.

10.05.2024.

24.05.2024.

Petak

16.00-17.30

16.00-17.30

16.00-17.30

16.00-17.30

16.00-17.30

Kabinet br. IX

Oralna implantologija

(Predavanja)

Doc.dr Nenad Tanasković

11.04.2024.

Četvrtak

12.00-14.00

Kabinet br. IV

Oralna implantologija

(Vježbe)

Doc. dr Elvis Saletović

 

 

 

JZU Dom

zdravlja Tuzla

Restauracijska stomatologija 

(Predavanja)

Prof.dr Mirjana Duspara

25.03.2024.

01.04.2024.

15.04.2024.

Ponedjeljak

15.00-18.00

15.00-18.00

15.00-16.30

Kabinet br. IV

Restauracijska stomatologija

(Vježbe)

Dr. Aida Pirić

11.04.2024.

18.04.2024.

25.04.2024.

09.05.2024.

16.05.2024.

23.05.2024.

Četvrtak

15.00-18.00

15.00-18.00

10.00-11.30

15.00-18.00

10.00-11.30

15.00-18.00

Kabinet stomatologije

Stomatološki materijali

(Predavanja)

Doc.dr Edin Kaletović

13.03.2024.

30.03.2024.

09.04.2024.

26.04.2024.

Srijeda

Četvrtak

Utorak

Petak

16.00-19.00

08.30-11.30

16.00-18.00

16.00-19.00

Kabinet br. IV

Stomatološki materijali

(Vježbe)

Dr Dalida Subašić, ass

19.04.2024.

23.04.2024.

30.04.2024.

03.05.2024.

06.05.2024.

Petak

Utorak

Utorak

Petak

Ponedjeljak

10.00-12.00

12.00-14.00

12.00-14.00

10.00-12.00

10.00-12.00

JZU Dom

zdravlja Tuzla

IZBORNI PREDMETI

Gerontostomatologija

(Predavanja)

Doc. dr Edin Hrštić

 

 

 

Kabinet br. IV

Gerontostomatologija

(Vježbe)

 

 

 

 

 

Prevencija i kontrola infekcije*  (Predavanja)

Doc.dr Igor Dragičević

16.03.2024.

30.03.2024.

06.04.2024.

20.04.2024.

25.05.2024.

Subota

11.30-13.00

11.30-13.00

11.30-13.00

11.30-13.00

11.30-13.00

Kabinet mikroskopije

Prevencija i kontrola infekcije* (Vježbe)

Nedim Hadžimehmedović,ass

 

 

 

UKC Tuzla

Osnovi biomedicine*

(Predavanja)

Prof. dr Fahir Baraković

Doc. dr Enes Osmanović

 

 

 

Kabinet br. V

Osnovi biomedicine*

(Vježbe)

 

 

 

 

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

 

IX i X semestar

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

KABINET

IX SEMESTAR

Poslovno upravljanje u dentalnoj medicini

(Predavanja)

Prof. dr Fahir Baraković

Doc. dr Edin Kaletović

 

 

 

Kabinet br. V

Poslovno upravljanje u dentalnoj medicini

(Vježbe)

 

 

 

 

 

Endodoncija

(Predavanja)

Prof.dr Mirjana Duspara

 

 

 

Kabinet br. V

Endodoncija

(Vježbe)

Dr. Aida Pirić

 

 

 

JZU Dom zdravlja Tuzla

Paradontologija

(Predavanja)

Doc. dr Edin Kaletović

 

 

 

Kabinet br. IX

Paradontologija

(Vježbe)

Doc. dr Elvis Saletović

 

 

 

JZU Dom zdravlja Tuzla

Dječija i preventivna stomatologija

(Predavanja)

Doc. dr Edin Kaletović

 

 

 

JZU Dom zdravlja Tuzla

Dječija i preventivna stomatologija  (Vježbe)

Dr. Alma Tobudić

 

 

 

JZU Dom zdravlja Tuzla

X SEMESTAR

Sudska medicina

(Predavanja)

Mr Emir Alić

08.04.2024.

Ponedjeljak

16.00-19.00

Kabinet br. VI

Sudska medicina

(Vježbe)

Mr Emir Alić

 

 

 

JZU Dom zdravlja Tuzla

Ortodoncija

(Predavanja)

Doc. dr Edin Hrštić

14.03.2024.

21.03.2024.

26.03.2024.

29.03.2024.

30.03.2024.

23.04.2024.

Četvrtak

Četvrtak

Utorak

Petak

Subota

Utorak

16.00-16.45

16.00-16.45

14.30-16.00

16.00-16.45

14.30-16.00

15.00-15.45

Kabinet br. IX

Ortodoncija

(Vježbe)

Suada Dautović, demonstrator

 

 

 

JZU Dom zdravlja Tuzla

Mobilna protetika

(Predavanja)

Doc. dr Edin Kaletović

20.03.2024.

22.04.2024.

Srijeda

Ponedjeljak

08.30-11.30

14.00-17.00

Kabinet br. IV

Mobilna protetika

(Vježbe)

Dr. Murisa M. Halilović

 

 

 

JZU Dom zdravlja Tuzla

IZBORNI PREDMETI

Metodologija naučnog istraživanja

(Predavanja)

Prof. dr Mithat Tabaković

 

 

 

Mali amfiteatar

Metodologija naučnog istraživanja

(Vježbe)

 

 

 

 

 

Okluzije*

(Predavanja)

Doc. dr Edin Hrštić

 

 

 

Kabinet br. IV

Okluzije*

(Vježbe)

 

 

 

 

 

Prometni traumatizam*

(Predavanja)

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

20.03.2024.

06.04.2024.

13.04.2024.

Srijeda

Subota

Subota

18.00-19.00

17.00-18.00

17.00-18.00

Mali amfiteatar

Prometni traumatizam*

(Vježbe)

Eldina Mandžukić,ass

 

 

 

UKC Tuzla

                                                                                                                                                                                Predmeti označeni * su izborni predmeti                                                                                                                                                                                                                                                        

 

 

XI i XII semestar

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

KABINET

XI SEMESTAR

Estetska stomatologija

(Predavanje)

Doc.dr Edin Kaletović

 

 

 

Kabinet br. V

Estetska stomatologija

(Vježbe)

Doc. dr Elvis Saletović

 

 

 

JZU Dom zdravlja Tuzla

Fiksna protetika 

(Predavanje)

Doc. dr Edin Kaletović

 

 

 

Kabinet br. IV

Fiksna protetika  

(Vježbe)

Dr. Murisa M. Halilović

 

 

 

JZU Dom zdravlja Tuzla

Forenzička stomatologija

(Predavanje)

Doc. dr Zinaida Karasalihović

Mr Emir Alić

 

 

 

Kabinet stomatologije

Forenzička stomatologija

(Vježbe)

Mr Emir Alić