Fakultet zdravstvenih nauka

Studijski program – Stomatologija

*NAPOMENA:

Prilikom učitavanja rasporeda neophodan je „refresh (F5)“

Sve izmjene vezane za rasporeda pratite i na OGLASNOJ TABLI

Od ponuđena dva strana jezika student bira jedan

Od ponuđenih izbornih predmeta student polaže dva (jedan izborni za zimski, jedan izborni za ljetni semestar)

 

 

I i II semestar

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

I SEMESTAR

Anatomija

Predavanja

Prof.dr Slobodan Marinković

07.10.2022.

14.10.2022.

21.10.2022.

28.10.2022.

04.11.2022.

11.11.2022.

18.11.2022.

02.12.2022.

09.12.2022.

16.12.2022.

23.12.2022.

Petak

08.00-12.00

08.00-12.00

08.00-12.00

08.00-12.00

08.00-12.00

08.00-12.00

08.00-12.00

08.00-12.00

08.00-12.00

08.00-12.00

08.00-13.00

Veliki amfiteatar

Anatomija

Vježbe

Prof.dr Slobodan Marinković

07.10.2022.

14.10.2022.

21.10.2022.

28.10.2022.

04.11.2022.

11.11.2022.

18.11.2022.

02.12.2022.

09.12.2022.

16.12.2022.

23.12.2022.

Petak

13.00-17.00

12.00-16.00

13.00-17.00

13.00-17.00

13.00-17.00

13.00-17.00

13.00-17.00

13.00-17.00

13.00-17.00

13.00-17.00

13.00-18.00

Kabinet anatomije

Fizika sa biofizikom

Predavanja

Prof.dr Jugoslav Stahov

05.10.2022.

12.10.2022.

19.10.2022.

26.10.2022.

02.11.2022.

09.11.2022.

16.11.2022.

23.11.2022.

30.11.2022.

07.12.2022.

Srijeda

10.00-13.00

10.00-13.00

10.00-13.00

10.00-13.00

10.00-13.00

15.00-18.00

10.00-13.00

10.00-13.00

10.00-13.00

10.00-13.00

Veliki amfiteatar

Fizika sa biofizikom

Vježbe

 

 

 

 

 

Opšta hemija

Predavanja

Prof.dr Ranka Kubiček

12.10.2022.

13.10.2022.

19.10.2022.

20.10.2022.

26.10.2022.

27.10.2022.

02.11.2022.

03.11.2022.

09.11.2022.

10.11.2022.

16.11.2022.

17.11.2022.

23.11.2022.

24.11.2022.

30.11.2022.

01.12.2022.

07.12.2022.

08.12.2022.

14.12.2022.

15.12.2022.

Srijeda

Četvrtak

Srijeda

Četvrtak

Srijeda

Četvrtak

Srijeda

Četvrtak

Srijeda

Četvrtak

Srijeda

Četvrtak

Srijeda

Četvrtak

Srijeda

Četvrtak

Srijeda

Četvrtak

Srijeda

Četvrtak

14.00-15.00

12.00-14.00

14.00-15.00

12.00-14.00

14.00-15.00

12.00-14.00

14.00-15.00

12.00-14.00

14.00-15.00

12.00-14.00

14.00-15.00

12.00-14.00

14.00-15.00

12.00-14.00

14.00-15.00

12.00-14.00

14.00-15.00

12.00-14.00

14.00-15.00

12.00-14.00

Kabinet muzike

Opšta hemija

Vježbe

Mr.sc. Alma Jusufović, viši asistent 

15.10.2022.

22.10.2022.

29.10.2022.

Subota

12.00-15.00

12.00-15.00

12.00-16.00

 

Medicinska terminologija

Predavanja

Doc. dr Edin Kaletović

18.11.2022.

02.12.2022.

14.12.2022.

Petak

Petak

Srijeda

17.00-18.30

16.00-17.30

15.00-17.30

Kabinet br. V

Medicinska terminologija

Vježbe

 

 

 

 

 

Engleski jezik I

Predavanja

Doc.dr Mirnes Avdić

10.10.2022.

17.10.2022.

31.10.2022.

14.11.2022.

21.11.2022.

05.12.2022.

12.12.2022.

Ponedjeljak

13.30-15.30

15.30-17.30

15.30-17.30

15.30-17.30

15.30-17.30

15.30-17.30

16.00-18.15

Veliki amfiteatar

Engleski jezik I

Vježbe

Mr Alisa Memić, lektor

11.10.2022.

18.10.2022.

25.10.2022.

01.11.2022.

15.11.2022.

22.11.2022.

06.12.2022.

13.12.2022.

Utorak

16.00-17.30

16.00-17.30

16.00-17.30

16.00-17.30

16.00-17.30

16.00-17.30

16.00-17.30

16.00-17.00

Veliki amfiteatar

Njemački jezik I

Predavanja

Mr Vahid Puškarević, lektor

05.10.2022.

19.10.2022.

02.11.2022.

16.11.2022.

30.11.2022.

14.12.2022.

 Srijeda

17.00-18.30

16.30-18.45

16.30-18.45

16.30-18.45

16.30-18.45

17.00-17.45

Mali amfiteatar

Njemački jezik I

Vježbe

Mr Vahid Puškarević, lektor

12.10.2022.

26.10.2022.

09.11.2022.

23.11.2022.

07.12.2022.

14.12.2022.

Srijeda

17.00-18.30

16.30-18.45

16.30-18.45

16.30-18.45

16.30-18.45

17.45-18.30

Mali amfiteatar

II SEMESTAR

Biologija sa humanom genetikom

Predavanja

Prof.dr Jasminka H. Halilović

Kabinet za mikroskopiju

Biologija sa humanom genetikom

Vježbe

Prof.dr Jasminka H.Halilović

Kabinet za mikroskopiju

Dentalna anatomija

Predavanja

Doc.dr Nenad Tanasković

 

Dentalna anatomija

Vježbe

Doc.dr Nenad Tanasković

 

Biohemija

Predavanja

Doc.dr Halida Mahmutbegović-Poljaković

Kabinet muzike

Biohemija

Vježbe

Mr.sc. Alma Jusufović, viši asistent 

Kabinet muzike

Histologija i embriologija

Predavanja

Prof.dr Branimir Marjanović

Kabinet br. VI

Histologija i embriologija 

Vježbe

Prof.dr Branimir Marjanović

Kabinet br. VI

IZBORNI PREDMETI

Statističke metode*

Predavanja

Doc.dr Lidija Vučičević

Predavanja će se održati u ljetnom semestru.

Kabinet br. I

Statističke metode*

Vježbe

Doc.dr Lidija Vučičević

Vježbe će se održati u ljetnom semestru.

Kabinet br. I

Sociologija*

Predavanja

Akademik prof.dr Zoran Milošević

Predavanja će se održati u ljetnom semestru.

Veliki amfiteatar

Sociologija

Vježbe

Akademik prof.dr Zoran Milošević

Vježbe će se održati u ljetnom semestru.

Veliki amfiteatar

Medicinska etika

Predavanja

Prof.dr Sanda Pribić

Predavanja će se održati u ljetnom semestru.

 

Medicinska etika

Vježbe

Prof.dr Sanda Pribić

Vježbe će se održati u ljetnom semestru.

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

 

III i IV semestar

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

III SEMESTAR

Fiziologija sa patofiziologijom

Predavanja

Prof.dr Haris Huseinagić

11.10.2022.

25.10.2022.

01.11.2022.

08.11.2022.

15.11.2022.

22.11.2022.

29.11.2022.

06.12.2022.

13.12.2022.

20.12.2022.

Utorak

14.30-16.00

13.00-15.00

14.00-16.00

14.00-16.00

14.00-16.00

14.00-16.00

14.00-16.00

14.00-16.00

14.00-16.00

14.00-16.00

Kabinet br. XI

Fiziologija sa patofiziologijom

Vježbe

 

 

 

 

 

Urgentna medicina

Predavanja

Doc. dr Suad Keranović

06.10.2022.

13.10.2022.

20.10.2022.

27.10.2022.

10.11.2022.

Četvrtak

16.00-18.00

16.00-18.00

16.00-18.00

16.00-18.00

16.00-18.00

Kabinet br. XI

Urgentna medicina

Vježbe

 

 

 

 

 

Mikrobiologija sa prazitologijom

Predavanja

Prof.dr Jasminka H. Halilović

05.10.2022.

12.10.2022.

19.10.2022.

26.10.2022.

Srijeda

12.00-15.00

12.00-15.00

12.00-15.00

12.00-15.00

Kabinet muzike

Mikrobiologija sa parazitologijom Vježbe

Prof.dr Jasminka H.Halilović

06.10.2022.

13.10.2022.

20.10.2022.

27.10.2022.

Četvrtak

12.00-14.00

12.00-14.00

12.00-14.00

12.00-14.00

Kabinet za mikroskopiju

Cervikofacijalna patologija

Predavanja

Prof. dr Zinaida Karasalihović

17.10.2022.

27.10.2022.

05.11.2022.

10.11.2022.

17.11.2022.

24.11.2022.

08.12.2022.

15.12.2022.

Ponedjeljak

Četvrtak

Subota

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

17.00-19.00

18.00-19.00

09.00-11.00

18.00-19.00

16.00-17.00

16.00-17.00

16.00-17.00

16.00-17.00

Kabinet muzike

Cervikofacijalna patologija

Vježbe

Prof. dr Zinaida Karasalihović

 

 

 

 

Engleski jezik II

Predavanja

Doc.dr Mirnes Avdić

10.10.2022.

17.10.2022.

31.10.2022.

14.11.2022.

21.11.2022.

05.12.2022.

12.12.2022.

Ponedjeljak

15.30-17.30

13.30-15.30

13.30-15.30

13.30-15.30

13.30-15.30

13.30-15.30

13.30-15.45

Veliki amfiteatar

Engleski jezik II

Vježbe

Mr Alisa Memić, lektor

11.10.2022.

18.10.2022.

25.10.2022.

01.11.2022.

15.11.2022.

22.11.2022.

06.12.2022.

13.12.2022.

Utorak

17.30-19.00

17.30-19.00

17.30-19.00

17.30-19.00

17.30-19.00

17.30-19.00

17.30-19.00

17.00-18.00

Veliki amfiteatar

Njemački jezik II

Predavanja

Mr Vahid Puškarević, lektor

21.10.2022.

11.11.2022.

28.11.2022.

Petak

Petak

Ponedjeljak

16.30-18.00

16.30-18.45

16.30-18.00

Mali amfiteatar

Njemački jezik II

Vježbe

 

 

 

 

 

IV SEMESTAR

Farmakologija sa toksikologijom (Predavanja)

Doc.dr Suad Keranović

Veliki amfiteatar

Farmakologija sa toksikologijom (Vježbe)

Halida Mahmutbegović,ass

Kabinet IV

Uvod u dentalnu medicinu (Predavanja)

Doc.dr Selma Porović

Kabinet br. IV

Uvod u dentalnu medicinu (Vježbe)

Dr Alma Tobudić, ass

Kabinet stomatologije

Oralna medicina i oralna patologija (Predavanja)

Prof.dr Adi Rifatbegović

Veliki amfiteatar

Oralna medicina i oralna patologija (Vježbe)

Dr. Elvis Saletović,asistent

JZU Dom zdravlja Tuzla

Interna medicina (Predavanja)

Prof.dr Mithat Tabaković

Prof.dr Fahir Baraković

Kabinet br. X

Interna medicina (Vježbe)

Jasmin Hidanović,ass

 

 

 

UKC Tuzla

IZBORNI PREDMETI

Menadžment*

Predavanja

Prof.dr Hariz Agić

04.10.2022.

18.10.2022.

01.11.2022.

08.11.2022.

15.11.2022.

29.11.2022.

06.12.2022.

20.12.2022.

27.12.2022.

Utorak

16.00-18.00

16.00-18.00

16.00-18.00

16.00-18.00

16.00-18.00

16.00-18.00

16.00-18.00

15.00-18.00

15.00-18.00

Mali amfiteatar

Menadžment*

Vježbe

 

 

 

 

 

Ekologija i higijena radne sredine*

Predavanja

Prof.dr Azijada Beganlić

05.10.2022.

19.10.2022.

09.11.2022.

23.11.2022.

Srijeda

15.00-15.45

15.00-16.30

15.00-16.30

15.00-15.45

Kabinet br. IX

Ekologija i higijena radne sredine*

Vježbe

 

 

 

 

 

Zdravstveno pravo*

Prof.dr Albina Fazlović

Predavanja će se održati u ljetnom semestru.

Sudnica

Zdravstveno pravo*

Mr. Ervin Mujkić, viši asistent

Vježbe će se održati u ljetnom semestru.

Mali amfitetatar

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

 

V i VI semestar

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

V SEMESTAR

Dermatovenerologija

Predavanja

Prof.dr Nerma Sijerčić

11.10.2022.

18.10.2022.

25.10.2022.

01.11.2022.

08.11.2022.

Utorak

10.00-12.00

10.00-12.00

10.00-12.00

10.00-12.00

10.00-12.00

Kabinet muzike

Dermatovenerologija

Vježbe

Dr Senada Resić

19.10.2022.

26.10.2022.

02.11.2022.

09.11.2022.

16.11.2022.

23.11.2022.

30.11.2022.

07.12.2022.

Srijeda

12.00-14.00

12.00-14.00

12.00-14.00

12.00-14.00

12.00-14.00

12.00-14.00

12.00-14.00

12.00-13.00

UKC Tuzla

Neurologija i psihijatrija sa medicinskom psihologijom

Predavanja

Prof.dr Nikola Ilanković

22.11.2022.

23.11.2022.

24.11.2022.

Utorak

Srijeda

Četvrtak

17.00-20.00

17.00-20.00

17.00-19.00

Zoom

Neurologija i psihijatrija sa medicinskom psihologijom

Vježbe

 

 

 

 

 

Dentalna radiologija

Predavanja

Prof.dr Haris Huseinagić

26.10.2022.

02.11.2022.

09.11.2022.

16.11.2022.

23.11.2022.

30.11.2022.

07.12.2022.

14.12.2022.

21.12.2022.

Srijeda

14.00-15.00

14.00-15.00

14.00-15.00

14.00-15.00

14.00-15.00

14.00-15.00

14.00-15.00

14.00-15.00

14.00-16.00

Kabinet br. XI

Dentalna radiologija

Vježbe

Jusuf Subašić, ass

07.12.2022.

09.12.2022.

14.12.2022.

15.12.2022.

21.12.2022.

22.12.2022.

23.12.2022.

28.12.2022.

29.12.2022.

30.12.2022.

Srijeda

Petak

Srijeda

Četvrtak

Srijeda

Četvrtak

Petak

Srijeda

Četvrtak

Petak

08.00-09.00

08.00-09.00

08.00-09.00

08.00-09.00

08.00-09.00

08.00-09.00

08.00-09.00

08.00-09.00

08.00-09.00

08.00-09.00

 

Imunologija

Predavanja

Prof.dr Munevera Osmić

18.10.2022.

25.10.2022.

15.11.2022.

22.11.2022.

06.12.2022.

13.12.2022.

20.12.2022.

27.12.2022.

Utorak

16.00-18.00

16.00-18.00

15.00-17.00

15.00-17.00

15.00-17.00

15.00-17.00

15.00-17.00

15.00-17.00

Kabinet br. XI

Imunologija

Vježbe

 

 

 

 

 

Epidemiologija i infektivne bolesti

Predavanja

Doc.dr Igor Dragičević

15.10.2022.

29.10.2022.

11.11.2022.

12.11.2022.

16.12.2022.

17.12.2022.

Subota

Subota

Petak

Subota

Petak

Subota

09.00-10.30

09.00-13.45

09.00-11.15

09.00-11.15

09.00-11.15

09.00-11.15

Mali amfiteatar

Epidemiologija i infektivne bolesti

Vježbe

 

 

 

 

 

Stručna praksa I

Prof.dr Fahir Baraković

 

 

 

 

VI SEMEST

Psihostomatologija(Predavanja)

Doc.dr Edin Kaletović

 

Kabinet stomatologije

Psihostomatologija  (Vježbe)

Dr Dalida Subašić,ass

JZU Dom

zdravlja Tuzla

Otorinolaringologija(Predavanja)

Doc.dr Suad Keranović

Kabinet muzike

Otorinolaringologija  (Vježbe)

Dr. Nedžad Salkić, ass

UKC Tuzla

Gnatologija(Predavanja)

Doc. dr Edin Hrštić

Kabinet stomatologije

Gnatologija (Vježbe)

Kabinet stomatologije

Ginekologija i porodništvo(Predavanja)

Doc.dr Selma Porović

Kabinet br. V

Ginekologija i porodništvo (Vježbe)

Dr. Alma Tabudić

Kabinet VI

Stručna praksa II

Prof.dr Fahir Baraković

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Organizacija zdravstvene zaštite*

Predavanja

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

Predavanja će se održati u ljetnom semestru.

Kabinet br. XI

Organizacija zdravstvene zaštite*

Vježbe

Elvir Kulanić,ass

Vježbe će se održati u ljetnom semestru.

UKC Tuzla

Mentalno zdravlje*

Predavanja

Prof.dr Fahir Baraković

06.10.2022.

20.10.2022.

27.10.2022.

03.11.2022.

10.11.2022.

17.11.2022.

24.11.2022.

Četvrtak

13.00-16.00

13.00-16.00

13.00-16.00

13.00-16.00

13.00-16.00

13.00-16.00

13.00-16.00

Kabinet br. XI

Mentalno zdravlje*

Vježbe

 

 

 

 

 

Prevencija i rano otkrivanje raka*

Predavanja

Prof.dr Sanda Pribić

08.10.2022.

05.11.2022.

19.11.2022.

03.12.2022.

Subota

08.00-12.00

08.00-12.00

08.00-12.45

08.00-12.45

Mali amfiteatar

Prevencija i rano otkrivanje raka*

Vježbe

 

 

 

 

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

 

VII i VIII semestar

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

VII SEMESTAR

Oralna hirurgija I

Predavanja

Prof.dr Dobrila Regoje

19.10.2022.

04.11.2022.

09.11.2022.

16.11.2022.

18.11.2022.

23.11.2022.

Srijeda

Petak

Srijeda

Srijeda

Petak

Srijeda

13.00-17.00

10.00-13.00

13.00-16.00

09.00-12.00

09.00-12.00

13.00-17.00

Kabinet stomatologije

Oralna hirurgija I

Vježbe

Doc.dr Edin Kaletović

03.11.2022.

14.11.2022.

29.11.2022.

12.12.2022.

19.12.2022.

Četvrtak

Ponedjeljak

Utorak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

13.00-16.00

08.00-12.00

13.00-17.00

08.00-13.00

13.00-17.00

Dom zdravlja

Pretklinika i laboratorijska protetika

Predavanja

Doc.dr Edin Kaletović

29.10.2022.

08.11.2022.

18.11.2022.

19.12.2022.

Subota

Utorak

Petak

Ponedjeljak

10.00-13.00

15.00-17.30

12.00-14.00

09.00-11.00

Kabinet br. V

Pretklinika i laboratorijska protetika Vježbe

Doc.dr Edin Kaletović

29.10.2022.

18.11.2022.

13.12.2022.

Subota

Petak

Utorak

13.00-16.00

14.00-16.00

15.00-19.00

Kabinet stomatologije

Maksilofacijalna hirurgija

Predavanja

Prof.dr Adi Rifatbegović

19.10.2022.

26.10.2022.

02.11.2022.

09.11.2022.

16.11.2022.

23.11.2022.

01.12.2022.

08.12.2022.

14.12.2022.

21.12.2022.

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Četvrtak

Četvrtak

Srijeda

Srijeda

11.30-12.15

11.30-12.15

11.30-12.15

11.30-12.15

11.30-12.15

11.30-12.15

10.00-12.15

10.00-12.15

11.30-12.15

11.30-12.15

Kabinet muzike

Maksilofacijalna hirurgija

Vježbe

Prof.dr Adi Rifatbegović

10.11.2022.

17.11.2022.

24.11.2022.

01.12.2022.

08.12.2022.

Četvrtak

12.00-14.00

12.00-14.00

12.00-14.00

12.15-14.00

12.15-14.00

 

VIII SEMESTAR

Oralna hirurgija II

Predavanja

Doc.dr Dobrila Regoje

 

Kabinet stomatologije

Oralna hirurgija II

Vježbe

Dr Lejla Brajović

JZU Dom

zdravlja Tuzla

Pacijenti rizika u stomatologiji

Predavanja

Prof.dr Adi Rifatbegović

Veliki amafitetar

Pacijenti rizika u stomatologiji

Vježbe

Dr Dženeta Azabagić Ganić

Kabinet br. III

Oralna implantologija

Predavanja

Doc.dr Nenad Tanasković

Kabinet stomatologije

Oralna implantologija

Vježbe

Dr. Elvis Saletović, asistent

JZU Dom

zdravlja Tuzla

Restauracijska stomatologija 

Predavanja

Doc.dr Mirjana Duspara

Kabinet br. IV

Restauracijska stomatologija

Vježbe

Selma Šehidić, demonstrator

Kabinet stomatologije

Stomatološki materijali

Predavanja

Doc.dr Edin Kaletović

Kabinet stomatologije

Stomatološki materijali

Vježbe

Dr Dalida Subašić, ass

 

JZU Dom

zdravlja Tuzla

IZBORNI PREDMETI

Gerontostomatologija

Predavanja

Doc. dr Edin Hrštić

12.10.2022.

25.10.2022.

04.11.2022.

06.12.2022.

Srijeda

Utorak

Petak

Utorak

15.30-17.00

17.00-17.45

17.00-17.45

15.00-16.30

Kabinet br. V

Gerontostomatologija

Vježbe

 

 

 

 

 

Prevencija i kontrola infekcije*

Predavanja

Doc.dr Igor Dragičević

Predavanja će se održati u ljetnom semestru.

 

Prevencija i kontrola infekcije*

Vježbe

 

Nedim Hadžimehmedović,ass

Vježbe će se održati u ljetnom semestru.

UKC Tuzla

Osnovi biomedicine*

Predavanja

Prof.dr Fahir Baraković

Doc. dr Enes Osmanović

06.10.2022.

20.10.2022.

27.10.2022.

03.11.2022.

10.11.2022.

17.11.2022.

24.11.2022.

Četvrtak

10.00-12.00

10.00-12.00

10.00-12.00

10.00-12.00

10.00-12.00

10.00-12.00

10.00-11.00

Kabinet br. XI

Osnovi biomedicine*

Vježbe

 

 

 

 

 

 

 

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

 

IX i X semestar

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

IX SEMESTAR

Poslovno upravljanje u dentalnoj medicini

Predavanja

Doc. dr Edin Kaletović

21.10.2022.

28.10.2022.

04.11.2022.

11.11.2022.

18.11.2022.

02.12.2022.

09.12.2022.

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

10.00-12.00

10.00-12.00

10.00-12.00

10.00-12.00

10.00-12.00

10.00-12.00

10.00-12.00

Kabinet br. XI

Poslovno upravljanje u dentalnoj medicini Vježbe

 

 

 

 

 

Endodoncija

Predavanja

Doc.dr Mirjana Duspara

15.11.2022.

30.11.2022.

06.12.2022.

Utorak

15.00-18.00

15.00-18.00

15.00-16.30

 

Endodoncija

Vježbe

Selma Šehidić, demonstrator

12.12.2022.

14.12.2022.

19.12.2022.

21.12.2022.

Ponedjeljak

Srijeda

Ponedjeljak

Srijeda

14.30-16.45

14.30-16.45

15.00-16.30

15.00-16.30

Dom zdravlja

Paradontologija

Predavanja

Doc. dr Selma Porović

22.11.2022.

23.11.2022.

Utorak

Srijeda

08.00-12.00

15.00-19.00

 

Paradontologija

Vježbe

Dr. Elvis Saletović, asistent

28.11.2022.

05.12.2022.

Ponedjeljak

Ponedjeljak

13.00-15.15

07.30-09.45

Dom zdravlja

Dječija i preventivna stomatologija

Predavanja

Doc. dr Selma Porović

22.11.2022.

24.11.2022.

Utorak

Četvrtak

15.00-19.00

08.00-12.00

 

Dječija i preventivna stomatologija

Vježbe

Dr. Alma Tobudić

 

 

 

X SEMESTAR

Sudska medicina

Predavanja

Mr Emir Alić

 

Kabinet X

Sudska medicina

Vježbe

Mr Emir Alić

 

JZU Dom zdravlja Tuzla

Ortodoncija

Predavanja

Doc. dr Edin Hrštić

Kabinet stomatologije

Ortodoncija

Vježbe

Suada Dautović, demonstrator

JZU Dom zdravlja Tuzla

Mobilna protetika

Predavanja

Doc. dr Edin Kaletović

Kabinet stomatologije

Mobilna protetika

Vježbe

Elvis Saletović, demonstrator

JZU Dom zdravlja Tuzla

IZBORNI PREDMETI

Metodologija naučnog istraživanja

Predavanja

Prof. dr. Mithat Tabaković

26.10.2022.

02.11.2022.

09.11.2022.

16.11.2022.

23.11.2022.

30.11.2022.

07.12.2022.

14.12.2022.

Srijeda

 

10.00-12.00

10.00-12.00

10.00-12.00

10.00-12.00

10.00-12.00

10.00-12.00

10.00-12.00

10.00-11.00

Kabinet br. X

Metodologija naučnog istraživanja

Vježbe

 

 

 

 

 

Okluzije*

Predavanja

Doc. dr Edin Hrštić

25.10.2022.

04.11.2022.

09.11.2022.

Utorak

Petak

Srijeda

15.30-17.00

15.00-16.30

16.00-17.30

Kabinet br. V

Okluzije*

Vježbe

 

 

 

 

 

Prometni traumatizam*

Predavanja

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

Predavanja će se održati u ljetnom semestru.

Kabinet br. XI

Prometni traumatizam*

Vježbe

Eldina Mandžukić,ass

Vježbe će se održati u ljetnom semestru.

UKC Tuzla

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

XI i XII semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

XI SEMESTAR

Estetska stomatologija

Predavanja

Prof. dr Selma Porović

23.11.2022.

24.11.2022.

Srijeda

Četvrtak

08.00-12.00

14.00-18.00

Kabinet stomatologije

Estetska stomatologija

Vježbe

Dr. Elvis Saletović, asistent

 05.12.2022.

07.12.2022.

09.12.2022.

12.12.2022.

14.12.2022.

 Ponedjeljak

Srijeda

Petak

Ponedjeljak

Srijeda

10.00-13.00

10.00-13.00

10.00-13.00

13.00-16.00

13.00-16.00

Dom zdravlja

Fiksna protetika 

Predavanja

Doc. dr Edin Kaletović

31.10.2022.

04.11.2022.

03.12.2022.

16.12.2022.

Ponedjeljak

Petak

Subota

Petak

14.00-16.00

09.00-11.30

08.30-11.00

15.00-17.00

Kabinet br. V

Fiksna protetika  

Vježbe

Dr. Elvis Saletović, asistent

08.11.2022.

10.11.2022.

15.11.2022.

17.11.2022.

23.11.2022.

29.11.2022.

30.11.2022.

01.12.2022.

06.12.2022.

08.12.2022.

Utorak

Četvrtak

Utorak

Četvrtak

Srijeda

Utorak

Srijeda

Četvrtak

Utorak

Četvrtak

14.30-16.00

14.30-16.00

13.00-14.30

13.00-14.30

14.30-16.00

13.00-14.30

11.30-13.00

13.00-14.30

14.30-16.00

14.30-16.00

Kabinet stomatologije

Forenzička stomatologija

Predavanja

Prof.dr Zinaida Karasalihović

Mr Emir Alić

05.11.2022.

12.11.2022.

19.11.2022.

26.11.2022.

Subota

11.00-13.15

11.00-13.15

11.00-13.15

11.00-11.45

Kabinet stomatologije

Forenzička stomatologija

Vježbe

Mr Emir Alić

26.11.2022.

03.12.2022.

10.12.2022.

17.12.2022.

24.12.2022.

31.12.2022.

Subota

11.45-13.15

11.00-13.15

11.00-13.15

11.00-13.15

11.00-13.15

11.00-13.15

Kabinet stomatologije

Stomatološka praksa

 

 

 

 

 

XII SEMESTAR

Maksilofacijalna i oralna hirurgija u praksi

Dr. Elvis Saletović,asistent

 

Restaurativna stomatologija u praksi

Doc.dr Mirjana Duspara

 

Protetika u praksi

Dr. Elvis Saletović,asistent

 

Endodoncija u praksi

Doc.dr Mirjana Duspara

 

Ortodoncija u praksi

Doc.dr Mirjana Duspara

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti