Fakultet zdravstvenih nauka

Studijski program – Sportski trener

*NAPOMENA:

Prilikom učitavanja rasporeda neophodan je „refresh (F5)“

Sve izmjene vezane za rasporeda pratite i na OGLASNOJ TABLI

Od ponuđena dva strana jezika student bira jedan

Od ponuđenih izbornih predmeta student polaže dva (jedan izborni za zimski, jedan izborni za ljetni semestar)

 

I i II semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

I SEMESTAR

Menadžment

 

Prof.dr Hariz Agić

 

 

 

 

Menadžment (Vježbe)

 

Prof.dr Hariz Agić

 

 

 

 

Menadžment

 

Prof.dr Hariz Agić

 

 

 

 

Anatomija

Prof.dr Slobodan Marinković

 

 

 

 

Anatomija (Vježbe)

Prof.dr Slobodan Marinković

 

 

 

 

Engleski jezik I

Doc.dr Valentina Budinčić

 

 

 

 

Engleski jezik I ( VJEŽBE )

Mr Alisa Memić, lektor

 

 

 

 

Njemački jezik I

Mr Mebrura Selić, lektor

 

 

 

 

Njemački jezik I (Vježbe)

Mr Mebrura Selić, lektor

 

 

 

 

II SEMESTAR

Statističke metode

Doc.dr Lidija Vučičević

 

 

 

 

Statističke metode (Vježbe)

Doc.dr Lidija Vučičević

 

 

 

 

Antropomotorika

Akademik prof.dr Branimir Mikić

 

 

 

 

Antropomotorika (Vježbe)

Akademik prof.dr Branimir Mikić

 

 

 

 

Biomehanika

Akademik prof.dr Branimir Mikić

Kabinet br. VI

Biomehanika (Vježbe)

IZBORNI PREDMETI

Sociologija*

Akademik prof.dr Zoran Milošević

Sociologija* (Vježbe)

Sport i zdravlje*

Prof.dr Izudin Tanović

Predavanja će biti održana u ljetnom semstru

Sport i zdravlje* (Vježbe)

Prof.dr Izudin Tanović

Predavanja će biti održana u ljetnom semstru

Ekologija i higijena radne sredine*

Prof.dr Azijada Beganlić

Kabinet br. IX

Ekologija i higijena radne sredine* (Vježbe)

Prof.dr Azijada Beganlić

Kabinet br. IX

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

III i IV semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

III SEMESTAR

Kineziološke transformacije

Akademik prof.dr Branimir Mikić

 

 

 

 

Kineziološke transformacije (Vježbe)

Akademik prof.dr Branimir Mikić

 

 

 

 

Fitness

Akademik prof.dr Branimir Mikić

 

 

 

 

Fitness (Vježbe)

Akademik prof.dr Branimir Mikić

 

 

 

 

Engleski jezik II

Doc.dr Valentina Budimčić

 

 

 

 

Engleski jezik II (VJEŽBE)

Mr. Alisa Memić

 

 

 

 

Njemački jezik II

Mr. Mebrura selić

 

 

 

 

Njemački jezik II (Vježbe)

Mr. Mebrura selić

 

 

 

 

IV SEMESTAR

Sportski trening

Prof.dr Izudin Tanović

 

 

 

 

Sportski trening (Vježbe)

Prof.dr Izudin Tanović

 

 

 

 

Kineziologija

Akademik prof.dr Branimir Mikić

Kabinet br. VI

Kineziologija (Vježbe)

Komunikacijske vještine

Akademik prof.dr Zoran Milošević

 

Veliki amfiteatar

 

Komunikacijske vještine (Vježbe)

 

 

IZBORNI PREDMETI

Osnovi informatike*

Prof.dr Halid Žigić

 

 

 

 

Osnovi informatike* (Vježbe)

Prof.dr Halid Žigić

 

 

 

 

Sport i društveni sistem*

Prof.dr Izudin Tanović

 

 

 

 

Sport i društveni sistem* (Vježbe)

Prof.dr Izudin Tanović

 

 

 

 

Olimpijsko vaspitanje i obrazovanje*

Prof.dr Izudin Tanović

 

 

 

 

Olimpijsko vaspitanje i obrazovanje* (Vježbe)

Prof.dr Izudin Tanović

 

 

 

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

V i VI semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

V SEMESTAR

Metodika sportske grane

Prof.dr Izudin Tanović

 

 

 

Kabinet br. V

Metodika sportske grane(Vježbe)

Prof.dr Izudin Tanović

 

 

 

Kabinet br. V

Sportski trening u izabranom sportu

Doc.dr Asim Bojić

 

 

 

Kabinet br. V

Sportski trening u izabranom sportu(Vježbe)

Doc.dr Asim Bojić

 

 

 

Kabinet br. V

Strukturalne, funkcionalne i biomehaničke karakteristike sportske grane

Doc.dr Asim Bojić

 

 

 

Kabinet br. V

Strukturalne, funkcionalne i biomehaničke karakteristike sportske grane(Vježbe)

Doc.dr Asim Bojić

 

 

 

Kabinet br. V

VI SEMESTAR

Opšta pedagogija

Prof.dr Esed Karić

 

 

 

 

Opšta pedagogija(Vježbe)

Prof.dr Esed Karić

 

 

 

 

Psihologija sporta

 

 

 

 

 

Psihologija sporta (Vježbe)

 

 

 

 

 

Tehnika i taktika sportske grane

Prof.dr Izudin Tanović

 

 

 

 

Tehnika i taktika sportske grane (Vježbe)

Prof.dr Izudin Tanović

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Liderstvo u sportu*

Akademik prof.dr Branimir Mikić

 

 

 

 

Liderstvo u sportu* (Vježbe)

Akademik prof.dr Branimir Mikić

 

 

 

 

Menadžment ljudskih resursa*

Prof.dr Hariz Agić

 

 

 

 

Menadžment ljudskih resursa* (Vježbe)

Prof.dr Hariz Agić

 

 

 

 

Pravo i sport*

Akademik prof.dr Nedeljko Stanković

 

 

 

 

Pravo i sport* (Vježbe)

Akademik prof.dr Nedeljko Stanković

 

 

 

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

VII i VIII semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

VII SEMESTAR

Mendžment sportskih takmičenja

Akademik prof.dr Branimir Mikić

 

 

 

Kabinet br. III

Mendžment sportskih takmičenja(Vježbe)

Akademik prof.dr Branimir Mikić

 

 

 

Kabinet br. III

Kinezimetrija

Prof.dr Izudin Tanović

 

 

 

Kabinet br. V

Kinezimetrija(Vježbe)

Prof.dr Izudin Tanović

 

 

 

Kabinet br. V

Sredstva oporavka u sportu

Doc.dr Asim Bojić

 

 

 

Kabinet br. V

Sredstva oporavka u sportu(Vježbe)

Doc.dr Asim Bojić

 

 

 

Kabinet br. V

VIII SEMESTAR

Planiranje i programiranje u sportu

Prof.dr Izudin Tanović

 

Planiranje i programiranje u sportu (Vježbe)

 

Kondicijska priprema u sportu

Akademik prof.dr Branimir Mikić

Kabinet br. VI

Kondicijska priprema u sportu (Vježbe)

IZBORNI PREDMETI

Metodika fizičke kulture

Prof.dr Izudin Tanović

 

Metodika fizičke kulture (Vježbe)

Prof.dr Izudin Tanović

 

Sportski turizam i wellness

Akademik prof.dr Nedeljko Stanković

Sudnica

Sportski turizam i wellness (Vježbe)

Akademik prof.dr Nedeljko Stanković

 

 

 

 

PR u sportu

Akademik prof.dr Zoran Milošević

 

 

 

 

PR u sportu (Vježbe)

Akademik prof.dr Zoran Milošević

 

 

 

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti