Fakultet zdravstvenih nauka

Studijski program – Sestrinstvo

*NAPOMENA:

Prilikom učitavanja rasporeda neophodan je „refresh (F5)“

Sve izmjene vezane za rasporeda pratite i na OGLASNOJ TABLI

Od ponuđena dva strana jezika student bira jedan

Od ponuđenih izbornih predmeta student polaže dva (jedan izborni za zimski, jedan izborni za ljetni semestar)

 

I i II semestar

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

KABINET

I SEMESTAR

Anatomija

(Predavanja)

Prof.dr Slobodan Marinković

05.10.2023.

12.10.2023.

19.10.2023.

26.10.2023.

02.11.2023.

09.11.2023.

16.11.2023.

23.11.2023.

02.12.2023.

07.12.2023.

14.12.2023.

23.12.2023.

28.12.2023.

11.01.2024.

13.01.2023.

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Subota

Četvrtak

Četvrtak

Subota

Četvrtak

Četvrtak

Subota

09.00-12.00

09.00-12.00

09.00-12.00

09.00-12.00

09.00-12.00

09.00-12.00

09.00-12.00

09.00-12.00

09.00-12.00

09.00-12.00

09.00-12.00

09.00-12.00

09.00-12.00

09.00-12.00

09.00-12.00

Kabinet anatomije

Anatomija

(Vježbe)

Prof.dr Slobodan Marinković

05.10.2023.

12.10.2023.

19.10.2023.

26.10.2023.

02.11.2023.

09.11.2023.

16.11.2023.

23.11.2023.

02.12.2023.

07.12.2023.

14.12.2023.

23.12.2023.

28.12.2023.

11.01.2024.

13.01.2023.

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Subota

Četvrtak

Četvrtak

Subota

Četvrtak

Četvrtak

Subota

12.30-15.30

12.30-15.30

12.30-15.30

12.30-15.30

12.30-15.30

12.30-15.30

12.30-15.30

12.30-15.30

12.30-15.30

12.30-15.30

12.30-15.30

12.30-15.30

12.30-15.30

12.30-15.30

12.30-15.30

Kabinet anatomije

Fizika sa biofizikom

(Predavanja)

Prof.dr Jugoslav Stahov

11.10.2023.

18.10.2023.

25.10.2023.

01.11.2023.

08.11.2023.

15.11.2023.

22.11.2023.

29.11.2023.

06.12.2023.

13.12.2023.

Srijeda

10.00-13.00

10.00-13.00

10.00-13.00

10.00-13.00

10.00-13.00

10.00-13.00

10.00-13.00

10.00-13.00

10.00-13.00

10.00-13.00

Mali amfiteatar

Fizika sa biofizikom

(Vježbe)

 

 

 

 

 

Epidemiologija i infektivne bolesti

(Predavanja)

Doc.dr Igor Dragičević

14.10.2023.

24.10.2023.

04.11.2023.

11.11.2023.

18.11.2023.

23.12.2023.

13.01.2024.

Subota

Utorak

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

09.00-10.30

10.00-14.30

09.00-10.30

09.00-10.30

09.00-13.30

09.00-13.30

10.00-14.30

Kabinet br. VI

Epidemiologija i infektivne bolesti

(Vježbe)

 

 

 

 

 

Engleski jezik I

(Predavanja)

Doc.dr Mirnes Avdić

16.10.2023.

23.10.2023.

30.10.2023.

06.11.2023.

09.11.2023.

13.11.2023.

20.11.2023.

27.11.2023.

04.12.2023.

11.12.2023.

18.12.2023.

25.12.2023.

04.01.2023.

08.01.2024.

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Četvrtak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Četvrtak

Ponedjeljak

15.15-16.45

15.15-16.00

15.15-16.00

15.15-16.45

16.00-16.45

15.15-17.30

15.15-17.30

15.15-16.45

15.15-16.45

15.15-17.30

15.15-17.30

15.15-16.45

16.00-18.15

15.15-16.45

Mali amfiteatar

Engleski jezik I

(Vježbe)

Doc.dr Mirnes Avdić

16.10.2023.

23.10.2023.

30.10.2023.

09.11.2023.

16.11.2023.

23.11.2023.

30.11.2023.

07.12.2023.

14.12.2023.

21.12.2023.

28.12.2023.

11.01.2024.

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

16.45-17.30

16.00-17.30

16.00-16.45

16.45-18.15

16.00-18.15

16.00-18.15

16.00-18.15

16.00-18.15

16.00-18.15

16.00-18.15

16.00-18.15

16.00-18.15

Mali amfiteatar

Njemački jezik I

(Predavanja)

Mr Vahid Puškarević, lektor

06.10.2023.

16.10.2023.

30.10.2023.

13.11.2023.

27.11.2023.

11.12.2023.

12.12.2023.

25.12.2023.

Petak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Utorak

Ponedjeljak

16.00-17.30

17.00-18.30

17.00-18.30

17.00-18.30

17.00-18.30

17.00-18.30

17.00-17.45

17.00-18.30

Kabinet br. IV

Njemački jezik I

(Vježbe)

Mr Vahid Puškarević, lektor

09.10.2023.

23.10.2023.

06.11.2023.

20.11.2023.

04.12.2023.

12.12.2023.

18.12.2023.

03.01.2024.

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Utorak

Ponedjeljak

Srijeda

17.00-18.30

17.00-18.30

17.00-18.30

17.00-18.30

17.00-18.30

17.45-18.30

17.00-18.30

17.00-18.30

Kabinet br. IV

II SEMESTAR

Biologija sa humanom genetikom

(Predavanja)

Prof.dr Jasminka H. Halilović

 

 

 

Mali amfiteatar

Biologija sa humanom genetikom

(Vježbe)

Prof.dr Jasminka H.Halilović

 

 

 

Kabinet za mikroskopiju

Biohemija

(Predavanja)

Doc.dr Halida Mahmutbegović Poljaković

 

 

 

Kabinet muzike

Biohemija

(Vježbe)

Alma Jusufović, demonstrator

 

 

 

Laboratorija II

Uvod u zdravstvenu njegu

(Predavanja)

Prof.dr Azijada Beganlić

 

 

 

Kabinet br. III

Uvod u zdravstvenu njegu

(Vježbe)

Elmana Aljić,ass

 

 

 

UKC Tuzla

Farmakologija sa toksikologijom

(Predavanja)

Doc.dr Suad Keranović

 

 

 

Veliki amfiteatar

Farmakologija sa toksikologijom

(Vježbe)

Halida Mahmutbegović

 

 

 

Kabinet I

IZBORNI PREDMETI

Osnovi informatike

(Predavanja)

Prof.dr Halid Žigić

 

 

 

Kabinet informatike

Osnovi informatike

(Vježbe)

Mr Smiljana Bijelović, asistent

 

 

 

Kabinet informatike

Sociologija* 

(Predavanja)

Akademik prof.dr Zoran Milošević

 

 

 

Mali amfiteatar

Sociologija

(Vježbe)

Akademik prof.dr Zoran Milošević

 

 

 

 

Medicinska etika

(Predavanja)

Prof.dr Sanda Pribić

 

 

 

Kabinet br. XI

Medicinska etika

(Vježbe)

Prof.dr Sanda Pribić

 

 

 

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

 

III i IV semestar

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

KABINET

III SEMESTAR

Fiziologija sa patofiziologijom

(Predavanja)

Prof.dr Haris Huseinagić

02.10.2023.

09.10.2023.

16.10.2023.

23.10.2023.

30.10.2023.

06.11.2023.

13.11.2023.

20.11.2023.

27.11.2023.

04.12.2023.

Ponedjeljak

14.30-16.00

14.30-16.00

14.30-16.00

14.30-16.00

14.30-16.00

14.30-16.00

14.30-16.00

14.30-16.00

14.30-16.00

14.30-16.00

Kabinet br. V

Fiziologija sa patofiziologijom

(Vježbe)

 

 

 

 

 

Mikrobiologija sa parazitologijom

(Predavanja)

Prof.dr Jasminka H. Halilović

04.10.2023.

11.10.2023.

18.10.2023.

25.10.2023.

01.11.2023.

08.11.2023.

15.11.2023.

22.11.2023.

29.11.2023.

06.12.2023.

13.12.2023.

20.12.2023.

27.12.2023.

03.01.2024.

10.01.2024.

Srijeda

12.00-15.00

12.00-15.00

12.00-15.00

12.00-15.00

12.00-15.00

12.00-15.00

12.00-15.00

12.00-15.00

12.00-15.00

12.00-15.00

12.00-15.00

12.00-15.00

12.00-15.00

12.00-15.00

12.00-15.00

Kabinet za mikroskopiju

Mikrobiologija sa parazitologijom

(Vježbe)

Prof.dr Jasminka H. Halilović

 

 

 

 

Urgentna medicina

(Predavanja)

Doc. dr Suad Keranović

05.10.2023.

12.10.2023.

19.10.2023.

26.10.2023.

09.11.2023.

16.11.2023.

30.11.2023.

14.12.2023.

21.12.2023.

28.12.2023.

Četvrtak

16.00-18.00

16.00-18.00

16.00-18.00

16.00-18.00

16.00-18.00

16.00-18.00

16.00-18.00

16.00-18.00

16.00-18.00

16.00-18.00

Kabinet br. VII

Urgentna medicina

(Vježbe)

 

 

 

 

 

Engleski jezik II

(Predavanja)

Doc.dr Mirnes Avdić

16.10.2023.

23.10.2023.

30.10.2023.

06.11.2023.

13.11.2023.

20.11.2023.

27.11.2023.

04.12.2023.

11.12.2023.

18.12.2023.

25.12.2023.

08.01.2024.

Ponedjeljak

17.30-18.15

17.30-18.15

16.45-18.15

16.45-17.30

17.30-18.15

17.30-18.15

16.45-18.15

16.45-17.30

17.30-18.15

17.30-18.15

16.45-18.15

16.45-17.30

Mali amfiteatar

Engleski jezik II

(Vježbe)

Doc.dr Mirnes Avdić

16.10.2023.

23.10.2023.

30.10.2023.

06.11.2023.

13.11.2023.

20.11.2023.

27.11.2023.

04.12.2023.

11.12.2023.

18.12.2023.

25.12.2023.

08.01.2024.

Ponedjeljak

18.15-19.00

18.15-19.00

18.15-19.00

17.30-19.00

18.15-19.00

18.15-19.00

18.15-19.00

17.30-19.00

18.15-19.00

18.15-19.00

18.15-19.00

17.30-19.00

Mali amfiteatar

Njemački jezik II

(Predavanja)

Mr Vahid Puškarević, lektor

06.10.2023.

27.10.2023.

10.11.2023.

24.11.2023.

08.12.2023.

22.12.2023.

05.01.2024.

12.01.2024.

Petak

17.30-18.15

17.00-18.30

16.00-17.30

16.00-17.30

17.00-18.30

17.00-18.30

16.00-18.15

16.00-16.45

Kabinet br. VII

Njemački jezik II

(Vježbe)

Mr Vahid Puškarević, lektor

12.10.2023.

03.11.2023.

17.11.2023.

01.12.2023.

15.12.2023.

29.12.2023.

12.01.2024.

Četvrtak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

17.30-19.00

17.00-18.30

16.00-17.30

16.00-17.30

17.00-18.30

17.00-18.30

16.45-19.00

 

IV SEMESTAR

Interna medicina

(Predavanja)

Prof.dr Mithat Tabaković

 

 

 

Kabinet br. X

Interna medicina

(Vježbe)

Anes Hadžiefendić,ass

 

 

 

UKC Tuzla

Patologija

(Predavanja)

Doc.dr Zinaida Karasalihović

 

 

 

Kabinet muzike

Patologija

(Vježbe)

Mr.med.sc.dr.Maja Konrad Čustović
Mr.med.sc.dr. Azra Sadiković

 

 

 

Kabinet za mikroskopiju

Njega internističkih bolesnika

(Predavanja)

Prof.dr Mithat Tabaković

 

 

 

Kabinet br. X

Njega internističkih bolesnika

(Vježbe)

Eldina Mandžukić,ass

Amra Fišeković,ass

 

 

 

UKC Tuzla

Zdravstvena njega u pedijatriji i ginekologiji  (Predavanja)

Doc. dr Enida Nevačinović

 

 

 

Kabinet br. XI

Zdravstvena njega u pedijatriji i ginekologiji  (Vježbe)

Meliha Ćurćić,ass

 

 

 

UKC Tuzla

IZBORNI PREDMETI

Menadžment*

(Predavanja)

Prof.dr Hariz Agić

17.10.2023.

24.10.2023.

31.10.2023.

07.11.2023.

14.11.2023.

21.11.2023.

28.11.2023.

19.12.2023.

26.12.2023.

09.01.2024.

Utorak

16.00-18.00

16.00-18.00

16.00-18.00

16.00-18.00

16.00-18.00

16.00-18.00

16.00-18.00

16.00-18.00

16.00-18.00

16.00-18.00

Mali amfiteatar

Menadžment*

(Vježbe)

 

 

 

 

 

Ekologija i higijena radne sredine* (Predavanja)

Prof.dr Azijada Beganlić

03.10.2023.

31.10.2023.

07.11.2023.

28.11.2023.

19.12.2023.

Utorak

15.00-16.30

15.00-16.30

15.00-16.30

15.00-16.30

15.00-16.30

Kabinet br. VI

Ekologija i higijena radne sredine* (Vježbe)

 

 

 

 

 

Statističke metode*

(Predavanja)

Doc.dr Lidija Vučičević

 

 

 

Kabinet br.VI

Statističke metode*

(Vježbe)

Doc.dr Lidija Vučičević

 

 

 

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

 

V i VI semestar

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

KABINET

V SEMESTAR

Fizikalna terapija i rehabilitacija

(Predavanja)

Prof.dr Nedima Kapidžić Bašić

16.10.2023.

23.10.2023.

30.10.2023.

06.11.2023.

13.11.2023.

20.11.2023.

27.11.2023.

04.12.2023.

11.12.2023.

18.12.2023.

Ponedjeljak

14.00-17.00

14.00-17.00

14.00-17.00

14.00-17.00

14.00-17.00

14.00-17.00

14.00-17.00

14.00-17.00

14.00-17.00

14.00-17.00

Lječilište Aqua Bristol

Fizikalna terapija i rehabilitacija

(Vježbe)

 

 

 

 

 

Homeopatija

(Predavanja)

Prof.dr Munevera Bećarević

06.10.2023.

07.10.2023.

10.10.2023.

17.10.2023.

20.10.2023.

21.10.2023.

24.10.2023.

27.10.2023.

31.10.2023.

03.11.2023.

04.11.2023.

07.11.2023.

08.11.2023.

10.11.2023.

14.11.2023.

17.11.2023.

18.11.2023.

Petak

Subota

Utorak

Utorak

Petak

Subota

Utorak

Petak

Utorak

Petak

Subota

Utorak

Srijeda

Petak

Utorak

Petak

Subota

16.00-17.30

14.00-15.30

17.30-18.15

16.00-16.45

16.00-17.30

14.00-15.30

17.30-18.15

16.00-17.30

16.00-16.45

16.00-17.30

14.00-15.30

17.30-18.15

17.30-19.00

16.00-17.30

16.00-17.30

15.15-17.30

14.00-15.30

Kabinet br. VI

Homeopatija

(Vježbe)

 

 

 

 

 

Infektologija i pridružena njega

(Predavanja)

Prof.dr Sead Ahmetagić

04.10.2023.

11.10.2023.

25.10.2023.

27.10.2023.

01.11.2023.

08.11.2023.

15.11.2023.

22.11.2023.

29.11.2023.

06.12.2023.

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Petak

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

12.30-14.00

12.30-14.00

12.30-14.00

12.30-14.00

12.30-14.00

12.30-14.00

12.30-14.00

12.30-14.00

12.30-14.00

12.30-14.00

Kabinet br. V

Infektologija i pridružena njega

(Vježbe)

 

 

 

 

 

Stručna praksa I

Dekan fakulteta zrdavstvenih nauka

VI SEMESTAR

Onkologija i palijativna zdravstvena njega  (Predavanja)

Doc.dr Samir Husić

 

 

 

Kabinet br. III

Onkologija i palijativna zdravstvena njega  (Vježbe)

Mujaga Čičkušić,ass

 

 

 

UKC Tuzla

Ishrana, nutritivna terapija i dijetetika (Predavanja)

Prof.dr Munevera Osmić

 

 

 

Kabinet br.XI

Ishrana, nutritivna terapija i dijetetika  (Vježbe)

Mujaga Čičkušić,ass

 

 

 

UKC Tuzla

Hirurgija

(Predavanja)

Prof.dr Adi Rifatbegović

 

 

 

UKC Tuzla

Hirurgija

(Vježbe)

Elmana Aljić,ass

Mediha Bukvić,ass

 

 

 

UKC Tuzla

Stručna praksa II

Dekan fakulteta zrdavstvenih nauka

IZBORNI PREDMETI

Organizacija zdravstvene zaštite*

(Predavanja)

Akademik prof.dr. Rudika Gmajnić

 

 

 

Kabinet br. XI

Organizacija zdravstvene zaštite*

(Vježbe)

Elvir Kulanić, ass

 

 

 

UKC Tuzla

Mentalno zdravlje*

(Predavanja)

Prof.dr Fahir Baraković

05.10.2023.

12.10.2023.

19.10.2023.

26.10.2023.

02.11.2023.

09.11.2023.

16.11.2023.

23.11.2023.

30.11.2023.

07.12.2023.

14.12.2023.

21.12.2023.

28.12.2023.

04.01.2024.

11.01.2024.

Četvrtak

13.00-14.00

13.00-14.00

13.00-14.00

13.00-14.00

13.00-14.00

13.00-14.00

13.00-14.00

13.00-14.00

13.00-14.00

13.00-14.00

13.00-14.00

13.00-14.00

13.00-14.00

13.00-14.00

13.00-14.00

Kabinet br. V

Mentalno zdravlje*

(Vježbe)

 

 

 

 

 

Prevencija i rano otkrivanje raka*  (Predavanja)

Prof.dr Sanda Pribić

14.10.2023.

28.10.2023.

04.11.2023.

18.11.2023.

28.11.2023.

02.12.2023.

Subota

Subota

Subota

Subota

Utorak

Subota

12.00-13.00

12.00-17.00

12.00-17.00

12.00-17.00

12.00-17.00

12.00-16.00

Kabinet br. IX

Prevencija i rano otkrivanje raka* (Vježbe)

 

 

 

 

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

 

VII i VIII semestar

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

KABINET

VII SEMESTAR

Osnovi hirurškog instrumentiranja

(Predavanja)

Prof.dr Branimir Marjanović

31.10.2023.

04.11.2023.

07.11.2023.

10.11.2023.

18.11.2023.

Utorak

Subota

Utorak

Petak

Subota

10.00-14.00

10.00-14.00

10.00-14.00

10.00-14.00

10.00-14.00

Kabinet br. VI

Osnovi hirurškog instrumentiranja

(Vježbe)

 

 

 

 

 

Dermatovenerologija i pridružena njega

(Predavanja)

Prof.dr Nerma Sijerčić

12.10.2023.

19.10.2023.

26.10.2023.

02.11.2023.

09.11.2023.

16.11.2023.

23.11.2023.

30.11.2023.

07.12.2023.

14.12.2023.

Četvrtak

12.00-13.30

12.00-13.30

12.00-13.30

12.00-13.30

12.00-13.30

12.00-13.30

12.00-13.30

12.00-13.30

12.00-13.30

12.00-13.30

Kabinet br. VI

Dermatovenerologija i pridružena njega

(Vježbe)

 

 

 

 

 

Neurologija i pridružena njega

(Predavanja)

 

 

 

Neurologija i pridružena njega

(Vježbe)

 

 

 

 

 

Njega hirurških bolesnika

(Predavanja)

Prof.dr Adi Rifatbegović

11.10.2023.

13.10.2023.

18.10.2023.

20.10.2023.

25.10.2023.

27.10.2023.

01.11.2023.

03.11.2023.

08.11.2023.

10.11.2023.

15.11.2023.

17.11.2023.

22.11.2023.

24.11.2023.

29.11.2023.

01.12.2023.

06.12.2023.

08.12.2023.

13.12.2023.

15.12.2023.

Srijeda

Petak

Srijeda

Petak

Srijeda

Petak

Srijeda

Petak

Srijeda

Petak

Srijeda

Petak

Srijeda

Petak

Srijeda

Petak

Srijeda

Petak

Srijeda

Petak

13.00-14.00

09.00-10.00

13.00-14.00

09.00-10.00

13.00-14.00

09.00-10.00

13.00-14.00

09.00-10.00

13.00-14.00

09.00-10.00

13.00-14.00

09.00-10.00

13.00-14.00

09.00-10.00

13.00-14.00

09.00-10.00

13.00-14.00

09.00-10.00

13.00-14.00

09.00-10.00

UKC Tuzla

Njega hirurških bolesnika

(Vježbe)

 

 

 

 

 

VIII SEMESTAR

Intenzivna njega

(Predavanja)

Doc.dr Suad Keranović

 

 

 

Veliki amfiteatar

Intenzivna njega

(Vježbe)

Elvir Kulanić, ass

Eldina Mandžukić,ass

 

 

 

UKC Tuzla

Psihijatrija i pridružena njega

(Predavanja)

Prof.dr Nikola Ilanković

 

 

 

Zoom

Psihijatrija i pridružena njega

(Vježbe)

Emina Hujdur,ass

 

 

 

UKC Tuzla

IZBORNI PREDMETI

Zdravstveno pravo

(Predavanja)

Doc.dr Denis Husić

 

 

 

Sudnica

Zdravstveno pravo

(Vježbe)

Mr. Ervin Mujkić, viši asistent

 

 

 

Mali amfitetatar

Osnovi biomedicine*

(Predavanja)

Prof.dr Fahir Baraković

Doc. dr Enes Osmanović

05.10.2023.

12.10.2023.

19.10.2023.

26.10.2023.

02.11.2023.

09.11.2023.

16.11.2023.

23.11.2023.

30.11.2023.

07.12.2023.

14.12.2023.

21.12.2023.

28.12.2023.

04.01.2024.

11.01.2024.

Četvrtak

11.00-12.00

11.00-12.00

11.00-12.00

11.00-12.00

11.00-12.00

11.00-12.00

11.00-12.00

11.00-12.00

11.00-12.00

11.00-12.00

11.00-12.00

11.00-12.00

11.00-12.00

11.00-12.00

11.00-12.00

Kabinet br. V

Osnovi biomedicine*

(Vježbe)

 

 

 

 

 

Epidemiološke metode u medicini* Predavanja

Prof.dr Munevera Osmić

 

 

 

Kabinet br.XI

Epidemiološke metode u medicini*

(Vježbe)

Nedim Hadžimehmedović,ass

 

 

 

UKC Tuzla

Predmeti označeni * su izborni predmeti