Fakultet zdravstvenih nauka

Studijski program – Sestrinstvo

*NAPOMENA:

Prilikom učitavanja rasporeda neophodan je „refresh (F5)“

Sve izmjene vezane za rasporeda pratite i na OGLASNOJ TABLI

Od ponuđena dva strana jezika student bira jedan

Od ponuđenih izbornih predmeta student polaže dva (jedan izborni za zimski, jedan izborni za ljetni semestar)

 

I i II semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

I SEMESTAR

Anatomija

Predavanja

Prof.dr Slobodan Marinković

07.10.2022.

14.10.2022.

21.10.2022.

28.10.2022.

04.11.2022.

11.11.2022.

18.11.2022.

02.12.2022.

09.12.2022.

16.12.2022.

23.12.2022.

Petak

08.00-12.00

08.00-12.00

08.00-12.00

08.00-12.00

08.00-12.00

08.00-12.00

08.00-12.00

08.00-12.00

08.00-12.00

08.00-12.00

08.00-13.00

Veliki amfiteatar

Anatomija

Vježbe

Prof.dr Slobodan Marinković

 

Fizika sa biofizikom

Predavanja

Prof.dr Jugoslav Stahov

05.10.2022.

12.10.2022.

19.10.2022.

26.10.2022.

02.11.2022.

09.11.2022.

16.11.2022.

23.11.2022.

30.11.2022.

07.12.2022.

Srijeda

10.00-13.00

10.00-13.00

10.00-13.00

10.00-13.00

10.00-13.00

15.00-18.00

10.00-13.00

10.00-13.00

10.00-13.00

10.00-13.00

Veliki amfiteatar

Fizika sa biofizikom

Vježbe

 

 

 

 

 

Epidemiologija i infektivne bolesti

Predavanja

Doc.dr Igor Dragičević

15.10.2022.

29.10.2022.

11.11.2022.

12.11.2022.

16.12.2022.

17.12.2022.

Subota

Subota

Petak

Subota

Petak

Subota

09.00-10.30

09.00-13.45

09.00-11.15

09.00-11.15

09.00-11.15

09.00-11.15

Mali amfiteatar

Epidemiologija i infektivne bolesti

Vježbe

 

 

 

 

 

Engleski jezik I

Predavanja

Doc.dr Mirnes Avdić

10.10.2022.

17.10.2022.

31.10.2022.

14.11.2022.

21.11.2022.

05.12.2022.

12.12.2022.

Ponedjeljak

13.30-15.30

15.30-17.30

15.30-17.30

15.30-17.30

15.30-17.30

15.30-17.30

16.00-18.15

Veliki amfiteatar

Engleski jezik I

Vježbe

Mr Alisa Memić, lektor

11.10.2022.

18.10.2022.

25.10.2022.

01.11.2022.

15.11.2022.

22.11.2022.

06.12.2022.

13.12.2022.

Utorak

16.00-17.30

16.00-17.30

16.00-17.30

16.00-17.30

16.00-17.30

16.00-17.30

16.00-17.30

16.00-17.00

Veliki amfiteatar

Njemački jezik I

Predavanja

Mr Vahid Puškarević, lektor

05.10.2022.

19.10.2022.

02.11.2022.

16.11.2022.

30.11.2022.

14.12.2022.

 Srijeda

17.00-18.30

16.30-18.45

16.30-18.45

16.30-18.45

16.30-18.45

17.00-17.45

Mali amfiteatar

Njemački jezik I

Vježbe

Mr Vahid Puškarević, lektor

12.10.2022.

26.10.2022.

09.11.2022.

23.11.2022.

07.12.2022.

14.12.2022.

Srijeda

17.00-18.30

16.30-18.45

16.30-18.45

16.30-18.45

16.30-18.45

17.45-18.30

Mali amfiteatar

II SEMESTAR

Biologija sa humanom genetikom

Predavanja

Prof.dr Jasminka H. Halilović

Mali amfiteatar

Biologija sa humanom genetikom

Vježbe

Prof.dr Jasminka H.Halilović

Kabinet za mikroskopiju

Biohemija

Predavanja

Doc.dr Halida Mahmutbegović-Poljaković

Kabinet muzike

Biohemija

Vježbe

Mr. sc Alma Jusufović, viši asistent

Laboratorija II

Uvod u zdravstvenu njegu

Predavanja

Prof.dr Azijada Beganlić

Kabinet br. III

Uvod u zdravstvenu njegu

Vjezbe

Elmana Aljić,ass

UKC Tuzla

Farmakologija sa toksikologijom

Predavanja

Doc.dr Suad Keranović

Veliki amfiteatar

Farmakologija sa toksikologijom

Vježbe

Halida Mahmutbegović

 

 

 

Kabinet I

IZBORNI PREDMETI

Osnovi informatike

Predavanja

Prof.dr Halid Žigić

Predavanja će se održati u ljetnom semestru

Kabinet informatike

Osnovi informatike

Vježbe

Mr Smiljana Bijelović, asistent

Vježbe će se održati u ljetnom semestru

Kabinet informatike

Sociologija* 

Predavanja

Akademik prof.dr Zoran Milošević

Predavanja će se održati u ljetnom semestru

Veliki amfiteatar

Sociologija

Vježbe

Akademik prof.dr Zoran Milošević

Vježbe će se održati u ljetnom semestru

 

Medicinska etika

Predavanja

Prof.dr Sanda Pribić

Predavanja će se održati u ljetnom semestru

Mali amfiteatar

Medicinska etika

Vježbe

Prof.dr Sanda Pribić

Vježbe će se održati u ljetnom semestru

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

 

III i IV semestar

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

III SEMESTAR

Fiziologija sa patofiziologijom

Predavanja

Prof.dr Haris Huseinagić

11.10.2022.

25.10.2022.

01.11.2022.

08.11.2022.

15.11.2022.

22.11.2022.

29.11.2022.

06.12.2022.

13.12.2022.

20.12.2022.

Utorak

14.30-16.00

13.00-15.00

14.00-16.00

14.00-16.00

14.00-16.00

14.00-16.00

14.00-16.00

14.00-16.00

14.00-16.00

14.00-16.00

Kabinet br. XI

Fiziologija sa patofiziologijom

Vježbe

 

 

 

 

 

Mikrobiologija sa parazitologijom

Predavanja

Prof.dr Jasminka H. Halilović

05.10.2022.

12.10.2022.

19.10.2022.

26.10.2022.

Srijeda

12.00-15.00

12.00-15.00

12.00-15.00

12.00-15.00

Kabinet muzike

Mikrobiologija sa parazitologijom

Vježbe

Prof.dr Jasminka H. Halilović

06.10.2022.

13.10.2022.

20.10.2022.

27.10.2022.

Četvrtak

12.00-14.00

12.00-14.00

12.00-14.00

12.00-14.00

 

Urgentna medicina

Predavanja

Doc. dr Suad Keranović

06.10.2022.

13.10.2022.

20.10.2022.

27.10.2022.

10.11.2022.

17.11.2022.

24.11.2022.

08.12.2022.

15.12.2022.

22.12.2022.

Četvrtak

16.00-18.00

16.00-18.00

16.00-18.00

16.00-18.00

16.00-18.00

16.00-18.00

16.00-18.00

16.00-18.00

16.00-18.00

16.00-18.00

Kabinet br. XI

Urgentna medicina

Vježbe

 

 

 

 

 

Engleski jezik II

Predavanja

Doc.dr Mirnes Avdić

10.10.2022.

17.10.2022.

31.10.2022.

14.11.2022.

21.11.2022.

05.12.2022.

12.12.2022.

Ponedjeljak

15.30-17.30

13.30-15.30

13.30-15.30

13.30-15.30

13.30-15.30

13.30-15.30

13.30-15.45

Veliki amfiteatar

Engleski jezik II

Vježbe

Mr Alisa Memić, lektor

11.10.2022.

18.10.2022.

25.10.2022.

01.11.2022.

15.11.2022.

22.11.2022.

06.12.2022.

13.12.2022.

Utorak

17.30-19.00

17.30-19.00

17.30-19.00

17.30-19.00

17.30-19.00

17.30-19.00

17.30-19.00

17.00-18.00

Veliki amfiteatar

Njemački jezik II

Predavanja

Mr Vahid Puškarević, lektor

21.10.2022.

11.11.2022.

28.11.2022.

Petak

Petak

Ponedjeljak

16.30-18.00

16.30-18.45

16.30-18.00

Mali amfiteatar

Njemački jezik II

Vježbe

 

 

 

 

 

IV SEMESTAR

Interna medicina

Predavanja

Prof.dr Mithat Tabaković

Kabinet br. X

Interna medicina

Vježbe

Anes Hadžiefendić,ass

 

 

 

 

 

UKC Tuzla

Patologija

Predavanja

Prof.dr Zinaida Karasalihović

Kabinet muzike

Patologija

Vježbe

Mr.med.sc.dr.Maja Konrad Čustović
Mr.med.sc.dr. Azra Sadiković

 

 

 

Kabinet za mikroskopiju

Njega internističkih bolesnika

Predavanja

Prof.dr Mithat Tabaković

Kabinet br. X

Njega internističkih bolesnika

Vježbe

Eldina Mandžukić,ass

Amra Fišeković,ass

UKC Tuzla

Zdravstvena njega u pedijatriji i ginekologiji  Predavanja

Doc. dr Enida Nevačinović

Kabinet br. XI

Zdravstvena njega u pedijatriji i ginekologiji  Vježbe

Meliha Ćurćić,ass

UKC Tuzla

IZBORNI PREDMETI

Menadžment*

Predavanja

Prof.dr Hariz Agić

04.10.2022.

18.10.2022.

01.11.2022.

08.11.2022.

15.11.2022.

29.11.2022.

06.12.2022.

20.12.2022.

27.12.2022.

Utorak

16.00-18.00

16.00-18.00

16.00-18.00

16.00-18.00

16.00-18.00

16.00-18.00

16.00-18.00

15.00-18.00

15.00-18.00

Mali amfiteatar

Menadžment*

Vježbe

 

 

 

 

 

Ekologija i higijena radne sredine* Predavanja

Prof.dr Azijada Beganlić

05.10.2022.

19.10.2022.

09.11.2022.

23.11.2022.

07.12.2022.

14.12.2022.

Srijeda

15.00-15.45

15.00-16.30

15.00-16.30

15.00-15.45

15.00-16.30

15.00-16.30

Kabinet br. IX

Ekologija i higijena radne sredine* Vježbe

 

 

 

 

 

Statističke metode*

Predavanja

Doc.dr Lidija Vučičević

Predavanja će se održati u ljetnom semestru

Kabinet br.I

Statističke metode*

Vježbe

Doc.dr Lidija Vučičević

Vježbe će se održati u ljetnom semestru

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

 

V i VI semestar

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

V SEMESTAR

Fizikalna terapija i rehabilitacija

Predavanja

Prof.dr Nedima Kapidžić Bašić

05.10.2022.

12.10.2022.

26.10.2022.

02.11.2022.

09.11.2022.

16.11.2022.

23.11.2022.

07.12.2022.

14.12.2022.

21.12.2022.

Srijeda

16.00-18.00

16.00-18.00

16.00-18.00

16.00-18.00

16.00-18.00

16.00-18.00

16.00-18.00

16.00-18.00

16.00-18.00

16.00-18.00

Kabinet br. VI

Fizikalna terapija i rehabilitacija

Vježbe

 

 

 

 

 

Homeopatija

Predavanja

Prof.dr Munevera Bećarević

01.11.2022.

04.11.2022.

08.11.2022.

10.11.2022.

15.11.2022.

17.11.2022.

22.11.2022.

Utorak

Petak

Utorak

Četvrtak

Utorak

Četvrtak

Utorak

16.45-18.15

16.45-18.15

16.30-18.15

15.00-18.45

16.45-18.15

15.00-18.45

16.30-18.00

Kabinet br. X

Homeopatija

Vježbe

 

 

 

 

 

Infektologija i pridružena njega

Predavanja

Prof.dr Sead Ahmetagić

05.10.2022.

12.10.2022.

19.10.2022.

26.10.2022.

02.11.2022.

09.11.2022.

16.11.2022.

23.11.2022.

30.11.2022.

07.12.2022.

Srijeda

12.00-13.30

12.00-13.30

12.00-13.30

12.00-13.30

12.00-13.30

12.00-13.30

12.00-13.30

12.00-13.30

12.00-13.30

12.00-13.30

Kabinet muzike

Infektologija i pridružena njega

Vježbe

 

 

 

 

 

Stručna praksa I

Prof.dr Fahir Baraković

 

VI SEMESTAR

Onkologija i palijativna zdravstvena njega  Predavanja

Doc.dr Samir Husić

Kabinet br. III

Onkologija i palijativna zdravstvena njega  Vježbe

Mujaga Čičkušić,ass

 

UKC Tuzla

Ishrana, nutritivna terapija i dijetetika Predavanja

Prof.dr Munevera Osmić

Kabinet muzike

Ishrana, nutritivna terapija i dijetetika

Vježbe

Mujaga Čičkušić,ass

UKC Tuzla

Hirurgija

Predavanja

Prof.dr Adi Rifatbegović

 

 

 

Veliki amfitetar

Hirurgija

Vježbe

Elmana Aljić,ass

Mediha Bukvić,ass

 

 

 

UKC Tuzla

Stručna praksa II

Prof.dr Fahir Baraković

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Organizacija zdravstvene zaštite*

Predavanja

Akademik prof.dr. Rudika Gmajnić

Predavanja će se održati u ljetnom semestru

Kabinet br. XI

Organizacija zdravstvene zaštite*

Vježbe

Elvir Kulanić, ass

Vježbe će se održati u ljetnom semestru

UKC Tuzla

Mentalno zdravlje*

Predavanja

Prof.dr Fahir Baraković

06.10.2022.

20.10.2022.

27.10.2022.

03.11.2022.

10.11.2022.

17.11.2022.

24.11.2022.

Četvrtak

13.00-16.00

13.00-16.00

13.00-16.00

13.00-16.00

13.00-16.00

13.00-16.00

13.00-16.00

Kabinet br. XI

Mentalno zdravlje*

Vježbe

 

 

 

 

 

Prevencija i rano otkrivanje raka*  Predavanja

Prof.dr Sanda Pribić

08.10.2022.

05.11.2022.

19.11.2022.

03.12.2022.

Subota

08.00-12.00

08.00-12.00

08.00-12.45

08.00-12.45

Mali amfiteatar

Prevencija i rano otkrivanje raka*  Vježbe

 

 

 

 

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

 

VII i VIII semestar

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

VII SEMESTAR

Osnovi hirurškog instrumentiranja

Predavanja

Prof.dr Branimir Marjanović

17.10.2022.

25.10.2022.

14.11.2022.

19.11.2022.

26.11.2022.

Ponedjeljak

Utorak

Ponedjeljak

Subota

Subota

10.00-14.00

10.00-14.00

10.00-14.00

10.00-14.00

10.00-14.00

Kabinet br. VI

Osnovi hirurškog instrumentiranja

Vježbe

 

 

 

 

Dermatovenerologija i pridružena njega

Predavanja

Prof.dr Nerma Sijerčić

13.10.2022.

20.10.2022.

27.10.2022.

03.11.2022.

10.11.2022.

17.11.2022.

24.11.2022.

01.12.2022.

08.12.2022.

Četvrtak

12.00-14.00

12.00-14.00

12.00-14.00

12.00-14.00

12.00-14.30

12.00-14.00

12.00-14.30

12.00-14.00

12.00-14.00

Kabinet muzike

Dermatovenerologija i pridružena njega

Vježbe

 

 

 

 

 

Neurologija i pridružena njega

Predavanja

Prof.dr Nikola Ilanković

26.11.2022.

26.11.2022.

28.11.2022.

29.11.2022.

30.11.2022.

Subota

Subota

Ponedjeljak

Utorak

Srijeda

10.00-13.00

15.00-18.00

17.00-20.00

17.00-20.00

17.00-20.00

Zoom

Neurologija i pridružena njega

Vježbe

 

 

 

 

 

Njega hirurških bolesnika

Predavanja

Prof.dr Adi Rifatbegović

19.10.2022.

26.10.2022.

02.11.2022.

09.11.2022.

16.11.2022.

23.11.2022.

30.11.2022.

07.12.2022.

14.12.2022.

21.12.2022.

 

 

 

 

Srijeda

10.00-11.30

10.00-11.30

10.00-11.30

10.00-11.30

10.00-11.30

10.00-11.30

10.00-11.30

10.00-11.30

10.00-11.30

10.00-11.30

Kabinet muzike

Njega hirurških bolesnika

Vježbe

 

 

 

 

 

VIII SEMESTAR

Intenzivna njega

Predavanja

Prof.dr Mithat Tabaković

Kabinet br. X

Intenzivna njega

Vježbe

Elvir Kulanić, ass

Eldina Mandžukić,ass

UKC Tuzla

Psihijatrija i pridružena njega

Predavanja

Prof.dr Nikola Ilanković

 

 

 

 

Zoom

Psihijatrija i pridružena njega

Vježbe

Emina Hujdur,ass

UKC Tuzla

IZBORNI PREDMETI

Zdravstveno pravo

Predavanja

Prof.dr Albina Fazlović

Predavanja će se održati u ljetnom semestru

Sudnica

Zdravstveno pravo

Vježbe

Mr. Ervin Mujkić, viši asistent

Vježbe će se održati u ljetnom semestru

Mali amfitetatar

Osnovi biomedicine*

Predavanja

Prof.dr Fahir Baraković

Doc. dr Enes Osmanović

06.10.2022.

20.10.2022.

27.10.2022.

03.11.2022.

10.11.2022.

17.11.2022.

24.11.2022.

Četvrtak

10.00-12.00

10.00-12.00

10.00-12.00

10.00-12.00

10.00-12.00

10.00-12.00

10.00-11.00

Kabinet br. XI

Osnovi biomedicine*

Vježbe

 

 

 

 

 

Epidemiološke metode u medicini* Predavanja

Prof. dr Munevera Osmić

Predavanja će se održati u ljetnom semestru

Kabinet muzike

Epidemiološke metode u medicini*

Vježbe

Nedim Hadžimehmedović,ass

Vježbe će se održati u ljetnom semestru

UKC Tuzla

Predmeti označeni * su izborni predmeti