Fakultet zdravstvenih nauka

Studijski program – Sestrinstvo

*NAPOMENA:

Prilikom učitavanja rasporeda neophodan je „refresh (F5)“

Sve izmjene vezane za rasporeda pratite i na OGLASNOJ TABLI

Od ponuđena dva strana jezika student bira jedan

Od ponuđenih izbornih predmeta student polaže dva (jedan izborni za zimski, jedan izborni za ljetni semestar)

 

I i II semestar

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

KABINET

I SEMESTAR

Anatomija

(Predavanja)

Prof.dr Slobodan Marinković

 

 

 

Kabinet anatomije

Anatomija

(Vježbe)

Prof.dr Slobodan Marinković

 

 

 

Kabinet anatomije

Fizika sa biofizikom

(Predavanja)

Prof.dr Jugoslav Stahov

 

 

 

Mali amfiteatar

Fizika sa biofizikom

(Vježbe)

 

 

 

 

 

Epidemiologija i infektivne bolesti

(Predavanja)

Doc.dr Igor Dragičević

 

 

 

Kabinet br. VI

Epidemiologija i infektivne bolesti

(Vježbe)

 

 

 

 

 

Engleski jezik I

(Predavanja)

Doc.dr Mirnes Avdić

 

 

 

Mali amfiteatar

Engleski jezik I

(Vježbe)

Doc.dr Mirnes Avdić

 

 

 

Mali amfiteatar

Njemački jezik I

(Predavanja)

Mr Vahid Puškarević, lektor

 

 

 

Kabinet br. IV

Njemački jezik I

(Vježbe)

Mr Vahid Puškarević, lektor

 

 

 

Kabinet br. IV

II SEMESTAR

Biologija sa humanom genetikom

(Predavanja)

Prof.dr Jasminka H. Halilović

29.02.2024.

07.03.2024.

14.03.2024.

21.03.2024.

28.03.2024.

04.04.2024.

11.04.2024.

18.04.2024.

09.05.2024.

16.05.2024.

18.05.2024.

23.05.2024.

25.05.2024.

30.05.2024.

01.06.2024.

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Subota

Četvrtak

Subota

Četvrtak

Subota

13.00-15.00

13.00-15.00

13.00-15.00

13.00-15.00

13.00-15.00

13.00-15.00

14.00-16.00

14.00-16.00

14.00-16.00

14.00-16.00

14.00-16.00

14.00-16.00

12.00-14.00

14.00-16.00

12.00-14.00

Kabinet br. VII

Biologija sa humanom genetikom

(Vježbe)

Doc. dr Sabina H.Halilović

20.05.2024.

21.05.2024.

22.05.2024.

23.05.2024.

25.05.2024.

27.05.2024.

28.05.2024.

29.05.2024.

30.05.2024.

31.05.2024.

01.06.2024.

Ponedjeljak

Utorak

Srijeda

Četvrtak

Subota

Ponedjeljak

Utorak

Srijeda

Četvrtak

Petak

Subota

16.00-18.15

16.00-18.15

14.00-15.30

16.00-18.15

14.00-16.15

14.00-15.30

14.00-15.30

16.00-18.15

16.00-18.15

13.00-15.30

14.00-18.45

Kabinet mikroskopije

Biohemija

(Predavanja)

Doc.dr Halida Mahmutbegović Poljaković

24.02.2024.

02.03.2024.

16.03.2024.

30.03.2024.

13.04.2024.

27.04.2024.

11.05.2024.

18.05.2024.

Subota

09.00-13.30

09.00-13.30

09.00-13.30

09.00-13.30

09.00-13.30

09.00-12.45

09.00-12.45

09.00-12.45

Kabinet br. VII

Biohemija

(Vježbe)

Mr. sc Anela Arnautović, viši asistent

29.04.2024.

30.04.2024.

03.05.2024.

13.05.2024.

14.05.2024.

17.05.2024.

22.05.2024.

27.05.2024.

28.05.2024.

31.05.2024.

Ponedjeljak

Utorak

Petak

Ponedjeljak

Utorak

Petak

Srijeda

Ponedjeljak

Utorak

Petak

15.30-19.00

15.30-19.00

15.30-19.00

15.30-19.00

15.30-19.00

15.30-19.00

15.30-19.00

15.30-19.00

15.30-19.00

15.30-19.00

Laboratorija I

Uvod u zdravstvenu njegu

(Predavanja)

Prof.dr Azijada Beganlić

21.02.2024.

28.02.2024.

13.03.2024.

14.03.2024.

20.03.2024.

21.03.2024.

27.03.2024.

28.03.2024.

03.04.2024.

17.04.2024.

24.04.2024.

22.05.2024.

23.05.2024.

29.05.2024.

30.05.2024.

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Četvrtak

Srijeda

Četvrtak

Srijeda

Četvrtak

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Četvrtak

Srijeda

Četvrtak

15.15-16.45

15.15-16.45

15.15-16.45

15.15-16.45

15.15-16.45

15.15-16.45

15.15-16.45

15.15-16.45

15.15-16.45

15.15-16.45

15.15-16.45

15.15-16.45

15.15-16.45

15.15-16.45

15.15-16.45

Kabinet br. IV

Uvod u zdravstvenu njegu

(Vježbe)

Elmana Aljić,ass

 

 

 

UKC Tuzla

Farmakologija sa toksikologijom

(Predavanja)

Doc.dr Suad Keranović

26.02.2024.

04.03.2024.

11.03.2024.

18.03.2024.

25.03.2024.

01.04.2024.

08.04.2024.

15.04.2024.

22.04.2024.

29.04.2024.

06.05.2024.

13.05.2024.

15.05.2024.

20.05.2024.

27.05.2024.

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Srijeda

Ponedjeljak

Ponedjeljak

16.00-18.00

16.00-18.00

16.00-18.00

16.00-18.00

16.00-18.00

16.00-18.00

16.00-18.00

16.00-18.00

16.00-18.00

16.00-18.00

16.00-18.00

16.00-18.00

16.00-18.00

16.00-18.00

16.00-18.00

Mali amfiteatar

Farmakologija sa toksikologijom

(Vježbe)

Halida Mahmutbegović

 

 

 

Kabinet I

IZBORNI PREDMETI

Osnovi informatike

(Predavanja)

Prof.dr Halid Žigić

21.02.2024.

28.02.2024.

06.03.2024.

13.03.2024.

20.03.2024.

27.03.2024.

03.04.2024.

17.04.2024.

24.04.2024.

08.05.2024.

15.05.2024.

22.05.2024.

29.05.2024.

Srijeda

10.00-12.00

10.00-12.00

10.00-12.00

10.00-12.00

10.00-12.00

10.00-12.00

10.00-12.00

10.00-12.00

10.00-12.00

10.00-12.00

10.00-12.00

10.00-12.00

10.00-12.00

Kabinet informatike

Osnovi informatike

(Vježbe)

Prof.dr Halid Žigić

20.05.2024.

21.05.2024.

27.05.2024.

28.05.2024.

Ponedjeljak

Utorak

Ponedjeljak

Utorak

09.00-12.00

12.00-15.00

09.00-12.00

12.00-15.00

Kabinet informatike

Sociologija* 

(Predavanja)

Prof. dr Edhem Muftić

04.03.2024.

11.03.2024.

18.03.2024.

25.03.2024.

01.04.2024.

08.04.2024.

15.04.2024.

22.04.2024.

29.04.2024.

06.05.2024.

13.05.2024.

20.05.2024.

30.05.2024.

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Četvrtak

12.00-14.00

12.00-15.00

12.00-14.00

12.00-15.00

12.00-14.00

12.00-14.00

12.00-14.00

12.00-14.00

12.00-14.00

12.00-15.00

12.00-14.00

12.00-15.00

12.00-14.00

Kabinet informatike

Sociologija

(Vježbe)

Prof. dr Edhem Muftić

20.05.2024.

21.05.2024.

30.05.2024.

31.05.2024.

Ponedjeljak

Utorak

Četvrtak

Petak

15.00-16.00

12.00-15.00

14.00-16.00

12.00-15.00

Kabinet informatike

Medicinska etika

(Predavanja)

Prof.dr Sanda Pribić

23.03.2024.

06.04.2024.

13.04.2024.

20.04.2024.

04.05.2024.

Subota

08.00-11.00

08.00-11.00

08.00-14.00

15.00-17.00

15.00-17.00

Kabinet br. VII

Medicinska etika

(Vježbe)

Prof.dr Sanda Pribić

 

 

 

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

 

III i IV semestar

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

KABINET

III SEMESTAR

Fiziologija sa patofiziologijom

(Predavanja)

Prof.dr Haris Huseinagić

 

 

 

Kabinet br. V

Fiziologija sa patofiziologijom

(Vježbe)

 

 

 

 

 

Mikrobiologija sa parazitologijom

(Predavanja)

Prof.dr Jasminka H. Halilović

 

 

 

Kabinet za mikroskopiju

Mikrobiologija sa parazitologijom

(Vježbe)

Prof.dr Jasminka H. Halilović

 

 

 

 

Urgentna medicina

(Predavanja)

Doc. dr Suad Keranović

 

 

 

Mali amfiteatar

Urgentna medicina

(Vježbe)

 

 

 

 

 

Engleski jezik II

(Predavanja)

Doc.dr Mirnes Avdić

 

 

 

Mali amfiteatar

Engleski jezik II

(Vježbe)

Doc.dr Mirnes Avdić

 

 

 

Mali amfiteatar

Njemački jezik II

(Predavanja)

Mr Vahid Puškarević, lektor

 

 

 

Kabinet br. VII

Njemački jezik II

(Vježbe)

Mr Vahid Puškarević, lektor

 

 

 

Kabinet br. V

IV SEMESTAR

Interna medicina

(Predavanja)

Doc. dr Daniela Lončar

26.02.2024.

04.03.2024.

11.03.2024.

12.04.2024.

26.04.2024.

23.05.2024.

30.05.2024.

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Petak

Petak

Četvrtak

Četvrtak

17.00-18.00

14.00-15.00

15.00-16.00

16.15-17.00

09.00-11.00

13.00-15.00

16.00-17.00

Mali amfiteatar

Interna medicina

(Vježbe)

Anes Hadžiefendić,ass

 

 

 

UKC Tuzla

Patologija

(Predavanja)

Doc.dr Zinaida Karasalihović

27.02.2024.

05.03.2024.

12.03.2024.

19.03.2024.

26.03.2024.

02.04.2024.

16.04.2024.

30.04.2024.

14.05.2024.

21.05.2024.

Utorak

16.00-18.00

16.00-18.00

16.00-18.00

16.00-18.00

16.00-18.00

16.00-18.00

16.00-18.00

16.00-18.00

16.00-18.00

16.00-18.00

Mali amfiteatar

Patologija

(Vježbe)

Mr.med.sc.dr.Maja Konrad Čustović
Mr.med.sc.dr. Azra Sadiković

 

 

 

Kabinet za mikroskopiju

Njega internističkih bolesnika

(Predavanja)

Doc. dr Daniela Lončar

26.02.2024.

04.03.2024.

11.03.2024.

12.04.2024.

26.04.2024.

23.05.2024.

30.05.2024.

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Petak

Petak

Četvrtak

Četvrtak

18.00-19.00

15.00-16.00

14.00-15.00

17.00-18.00

11.00-13.00

15.00-17.00

17.00-18.00

Mali amfiteatar

Njega internističkih bolesnika

(Vježbe)

Eldina Mandžukić,ass

Amra Fišeković,ass

 

 

 

UKC Tuzla

Zdravstvena njega u pedijatriji i ginekologiji  (Predavanja)

Doc. dr Enida Nevačinović

26.02.2024.

11.03.2024.

09.04.2024.

17.04.2024.

15.05.2024.

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Utorak

Srijeda

Srijeda

09.00-13.00

08.30-10.30

15.30-18.30

15.30-18.30

15.30-18.30

Kabinet br. IV

Zdravstvena njega u pedijatriji i ginekologiji  (Vježbe)

Meliha Ćurćić,ass

 

 

 

UKC Tuzla

IZBORNI PREDMETI

Menadžment*

(Predavanja)

Prof.dr Hariz Agić

 

 

 

Mali amfiteatar

Menadžment*

(Vježbe)

 

 

 

 

 

Ekologija i higijena radne sredine* (Predavanja)

Prof.dr Azijada Beganlić

 

 

 

Kabinet br. V

Ekologija i higijena radne sredine* (Vježbe)

 

 

 

 

 

Statističke metode*

(Predavanja)

Doc.dr Lidija Vučičević

02.03.2024.

16.03.2024.

30.03.2024.

06.04.2024.

20.04.2024.

18.05.2024.

25.05.2024.

Subota

10.15-12.30

10.15-12.30

10.15-12.30

10.15-12.30

10.15-12.30

10.15-12.30

09.30-11.00

Kabinet saobraćaja

Statističke metode*

(Vježbe)

Doc.dr Lidija Vučičević

17.05.2024.

21.05.2024.

24.05.2024.

Petak

Utorak

Petak

10.00-13.00

10.00-13.00

10.00-13.00

Kabinet br. VI

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

 

V i VI semestar

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

KABINET

V SEMESTAR

Fizikalna terapija i rehabilitacija

(Predavanja)

Prof.dr Nedima Kapidžić Bašić

 

 

 

Lječilište Aqua Bristol

Fizikalna terapija i rehabilitacija

(Vježbe)

 

 

 

 

 

Homeopatija

(Predavanja)

Prof.dr Munevera Bećarević

 

 

 

Kabinet br. VI

Homeopatija

(Vježbe)

 

 

 

 

 

Infektologija i pridružena njega

(Predavanja)

Prof.dr Sead Ahmetagić

 

 

 

Kabinet br. V

Infektologija i pridružena njega

(Vježbe)

 

 

 

 

 

Stručna praksa I

Dekan fakulteta zrdavstvenih nauka

VI SEMESTAR

Onkologija i palijativna zdravstvena njega  (Predavanja)

Prof. dr Samir Husić

09.03.2024.

05.04.2024.

06.04.2024.

10.05.2024.

11.05.2024.

Subota

Petak

Subota

Petak

Subota

10.00-13.00

09.00-12.00

09.00-12.00

09.00-12.00

09.00-12.00

Kabinet br.  VI

Onkologija i palijativna zdravstvena njega  (Vježbe)

 

 

 

UKC Tuzla

Ishrana, nutritivna terapija i dijetetika (Predavanja)

Prof.dr Munevera Osmić

23.02.2024.

15.03.2024.

22.03.2024.

29.03.2024.

12.04.2024.

19.04.2024.

17.05.2024.

24.05.2024.

31.05.2024.

Petak

16.00-18.00

16.00-18.00

16.00-18.00

16.00-18.00

16.00-18.00

16.00-18.00

16.00-18.00

16.00-19.00

16.00-19.00

Kabinet br. VII

Ishrana, nutritivna terapija i dijetetika  (Vježbe)

 

 

 

UKC Tuzla

Hirurgija

(Predavanja)

Prof.dr Adi Rifatbegović

28.02.2024.

13.03.2024.

20.03.2024.

27.03.2024.

03.04.2024.

24.04.2024.

08.05.2024.

10.05.2024.

15.05.2024.

22.05.2024.

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Petak

Srijeda

Srijeda

13.00-14.30

13.00-14.30

13.00-14.30

13.00-14.30

13.00-14.30

13.00-14.30

13.00-14.30

13.00-14.30

13.00-14.30

13.00-14.30

UKC Tuzla

Hirurgija

(Vježbe)

Elmana Aljić,ass

Mediha Bukvić,ass

 

 

 

UKC Tuzla

Stručna praksa II

Dekan fakulteta zrdavstvenih nauka

IZBORNI PREDMETI

Organizacija zdravstvene zaštite*

(Predavanja)

Akademik prof.dr. Rudika Gmajnić

20.03.2024.

06.04.2024.

13.04.2024.

11.05.2024.

18.05.2024.

Srijeda

Subota

Subota

Subota

Subota

15.00-16.00

15.00-16.00

14.00-15.00

14.00-15.00

14.00-15.00

Mali amfiteatar

Organizacija zdravstvene zaštite*

(Vježbe)

Elvir Kulanić, ass

 

 

 

UKC Tuzla

Mentalno zdravlje*

(Predavanja)

Prof.dr Fahir Baraković

 

 

 

Kabinet br. V

Mentalno zdravlje*

(Vježbe)

 

 

 

 

 

Prevencija i rano otkrivanje raka*  (Predavanja)

Prof.dr Sanda Pribić

 

 

 

Kabinet br. IX

Prevencija i rano otkrivanje raka* (Vježbe)

 

 

 

 

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

 

VII i VIII semestar

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

KABINET

VII SEMESTAR

Osnovi hirurškog instrumentiranja

(Predavanja)

Prof.dr Branimir Marjanović

 

 

 

Kabinet br. VI

Osnovi hirurškog instrumentiranja

(Vježbe)

 

 

 

 

 

Dermatovenerologija i pridružena njega

(Predavanja)

Prof.dr Nerma Sijerčić

 

 

 

Kabinet br. VI

Dermatovenerologija i pridružena njega

(Vježbe)

 

 

 

 

 

Neurologija i pridružena njega

(Predavanja)

Prof. dr Alija Sutović

 

 

 

Kabinet br. V

Neurologija i pridružena njega

(Vježbe)

 

 

 

 

 

Njega hirurških bolesnika

(Predavanja)

Prof.dr Adi Rifatbegović

 

 

 

UKC Tuzla

Njega hirurških bolesnika

(Vježbe)

 

 

 

 

 

VIII SEMESTAR

Intenzivna njega

(Predavanja)

Doc.dr Suad Keranović

28.02.2024.

14.03.2024.

21.03.2024.

28.03.2024.

11.04.2024.

18.04.2024.

25.04.2024.

09.05.2024.

16.05.2024.

23.05.2024.

Srijeda

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

16.00-18.00

16.00-18.00

16.00-18.00

16.00-18.00

16.00-18.00

16.00-18.00

16.00-18.00

16.00-18.00

16.00-18.00

16.00-18.00

Mali amfiteatar

Intenzivna njega

(Vježbe)

Elvir Kulanić, ass

Eldina Mandžukić,ass

 

 

 

UKC Tuzla

Psihijatrija i pridružena njega

(Predavanja)

Doc. dr Avdo Šakušić

27.02.2024.

05.03.2024.

12.03.2024.

19.03.2024.

26.03.2024.

02.04.2024.

16.04.2024.

23.04.2024.

07.05.2024.

14.05.2024.

Utorak

16.00-17.30

16.00-17.30

12.00-13.30

12.00-13.30

12.00-13.30

12.00-13.30

12.00-13.30

12.00-13.30

12.00-13.30

12.00-13.30

Kabinet br. IX

Psihijatrija i pridružena njega

(Vježbe)

Emina Hujdur,ass

 

 

 

UKC Tuzla

IZBORNI PREDMETI

Zdravstveno pravo

(Predavanja)

Doc.dr Denis Husić

08.03.2024.

13.03.2024.

20.03.2024.

27.03.2024.

03.04.2024.

17.04.2024.

24.04.2024.

26.04.2024.

08.05.2024.

15.05.2024.

22.05.2024.

29.05.2024.

Petak

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Petak

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

15.00-16.30

15.00-16.30

14.30-16.00

14.30-16.00

14.30-16.00

14.30-16.00

14.30-16.00

15.00-16.30

14.30-16.00

14.30-16.00

14.30-16.00

14.30-16.00

Mali amfiteatar

Zdravstveno pravo

(Vježbe)

Mr. Ervin Mujkić, viši asistent

20.05.2024.

24.05.2024.

27.05.2024.

31.05.2024.

Ponedjeljak

Petak

Ponedjeljak

Petak

16.30-18.00

16.30-18.00

16.30-18.00

16.30-18.00

Kabinet informatike

Osnovi biomedicine*

(Predavanja)

Prof.dr Fahir Baraković

Doc. dr Enes Osmanović

 

 

 

Kabinet br. V

Osnovi biomedicine*

(Vježbe)

 

 

 

 

 

Epidemiološke metode u medicini* Predavanja

Prof.dr Munevera Osmić

05.04.2024.

26.04.2024.

20.05.2024.

Petak

Petak

Ponedjeljak

16.00-18.00

16.00-18.00

16.00-18.00

Kabinet br. IV

Epidemiološke metode u medicini*

(Vježbe)

Nedim Hadžimehmedović,ass

 

 

 

UKC Tuzla

Predmeti označeni * su izborni predmeti