Fakultet zdravstvenih nauka

Studijski program – Sestrinstvo

*NAPOMENA:

Prilikom učitavanja rasporeda neophodan je „refresh (F5)“

Sve izmjene vezane za rasporeda pratite i na OGLASNOJ TABLI

Od ponuđena dva strana jezika student bira jedan

Od ponuđenih izbornih predmeta student polaže dva (jedan izborni za zimski, jedan izborni za ljetni semestar)

 

I i II semestar

PREDMET

PROFESOR

DAN

VRIJEME

MJESTO

I SEMESTAR

Anatomija

(Predavanja)

Prof.dr Slobodan Marinković

 

 

Veliki amfiteatar

Anatomija

(Vježbe)

Prof.dr Slobodan Marinković

 

 

 

Fizika sa biofizikom

(Predavanja)

Prof.dr Jugoslav Stahov

 

 

Veliki amfiteatar

Fizika sa biofizikom

(Vježbe)

 

 

 

 

Epidemiologija i infektivne bolesti

(Predavanja)

Doc.dr Igor Dragičević

 

 

Mali amfiteatar

Epidemiologija i infektivne bolesti

(Vježbe)

 

 

 

 

Engleski jezik I

(Predavanja)

Doc.dr Mirnes Avdić

 

 

Veliki amfiteatar

Engleski jezik I

(Vježbe)

Mr Alisa Memić, lektor

 

 

Veliki amfiteatar

Njemački jezik I

(Predavanja)

Mr Vahid Puškarević, lektor

 

 

Mali amfiteatar

Njemački jezik I

(Vježbe)

Mr Vahid Puškarević, lektor

 

 

Mali amfiteatar

II SEMESTAR

Biologija sa humanom genetikom

(Predavanja)

Prof.dr Jasminka H. Halilović

Srijeda

12.00-15.00

Kabinet br. I

Biologija sa humanom genetikom

(Vježbe)

Prof.dr Jasminka H.Halilović

Četvrtak

16.00-19.00

Kabinet br. I

Biohemija

(Predavanja)

Doc.dr Halida Mahmutbegović Poljaković

Utorak/

Petak

15.00-18.45

Kabinet br.III

Biohemija

(Vježbe)

Alma Jusufović, demonstrator

Utorak/

Subota

10.00-15.00/

11.00-16.00

Kabinet br. III

Uvod u zdravstvenu njegu

(Predavanja)

Prof.dr Azijada Beganlić

Utorak/

Srijeda

15.00-16.30

Kabinet br. X

Uvod u zdravstvenu njegu

(Vježbe)

Elmana Aljić,ass

Srijeda

17.00-19.00

UKC Tuzla

Farmakologija sa toksikologijom

(Predavanja)

Doc.dr Suad Keranović

Ponedjeljak

16.00-18.00

Kabinet muzike

Farmakologija sa toksikologijom

(Vježbe)

Halida Mahmutbegović

Subota

16.30-19.00

Kabinet IV

IZBORNI PREDMETI

Osnovi informatike

(Predavanja)

Prof.dr Halid Žigić

Srijeda

10.00-11.00

Kabinet br. II

Osnovi informatike

(Vježbe)

Prof.dr Halid Žigić

Srijeda

11.00-12.00

Kabinet br. II

Sociologija* 

(Predavanja)

Akademik prof.dr Zoran Milošević

Petak

10.00-11.00

Kabinet br. II

Sociologija

(Vježbe)

Akademik prof.dr Zoran Milošević

Petak

11.00-12.00

Mali amfiteatar

Medicinska etika

(Predavanja)

Prof.dr Sanda Pribić

Petak/Subota

08.00-09.00

Kabinet br. V

Medicinska etika

(Vježbe)

Prof.dr Sanda Pribić

Petak/Subota

09.00-10.00

Kabinet br. V

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

 

III i IV semestar

PREDMET

PROFESOR

DAN

VRIJEME

MJESTO

III SEMESTAR

Fiziologija sa patofiziologijom

(Predavanja)

Prof.dr Haris Huseinagić

 

 

Kabinet br. XI

Fiziologija sa patofiziologijom

(Vježbe)

 

 

 

 

Mikrobiologija sa parazitologijom

(Predavanja)

Prof.dr Jasminka H. Halilović

 

 

Kabinet muzike

Mikrobiologija sa parazitologijom

(Vježbe)

Prof.dr Jasminka H. Halilović

 

 

 

Urgentna medicina

(Predavanja)

Doc. dr Suad Keranović

 

 

Kabinet br. XI

Urgentna medicina

(Vježbe)

 

 

 

 

Engleski jezik II

(Predavanja)

Doc.dr Mirnes Avdić

 

 

Veliki amfiteatar

Engleski jezik II

(Vježbe)

Mr Alisa Memić, lektor

 

 

Veliki amfiteatar

Njemački jezik II

(Predavanja)

Mr Vahid Puškarević, lektor

 

 

Mali amfiteatar

Njemački jezik II

(Vježbe)

 

 

 

 

IV SEMESTAR

Interna medicina

(Predavanja)

Prof.dr Mithat Tabaković

Srijeda

13.30-15.30

Kabinet br. X

Interna medicina

(Vježbe)

Jasmin Hidanović,ass

Srijeda

16.00-18.00

UKC Tuzla

Patologija

Predavanja

Prof.dr Zinaida Karasalihović

Četvrtak (svaki drugi)

Utorak (svaki drugi)

16.00-18.00

Kabinet muzike

Patologija

Vježbe

Mr.med.sc.dr.Maja Konrad Čustović
Mr.med.sc.dr. Azra Sadiković

Četvrtak (svaki drugi)

Utorak (svaki drugi)

16.00-18.00/

14.00-16.00

Kabinet br. IX

Njega internističkih bolesnika

(Predavanja)

Prof.dr Mithat Tabaković

Petak

13.00-15.00

Kabinet br. X

Njega internističkih bolesnika

(Vježbe)

Eldina Mandžukić,ass

Amra Fišeković,ass

Ponedjeljak

13.00-15.00

UKC Tuzla

Zdravstvena njega u pedijatriji i ginekologiji  (Predavanja)

Doc. dr Enida Nevačinović

Ponedjeljak/Subota

15.30-18.30

Kabinet br. V

Zdravstvena njega u pedijatriji i ginekologiji  (Vježbe)

Meliha Ćurćić,ass

Ponedjeljak

16.00-18.00

UKC Tuzla

IZBORNI PREDMETI

Menadžment*

(Predavanja)

Prof.dr Hariz Agić

 

 

Mali amfiteatar

Menadžment*

(Vježbe)

 

 

 

 

Ekologija i higijena radne sredine* (Predavanja)

Prof.dr Azijada Beganlić

 

 

Kabinet br. IX

Ekologija i higijena radne sredine* (Vježbe)

 

 

 

 

Statističke metode*

(Predavanja)

Doc.dr Lidija Vučičević

Utorak/

Subota

09.00-12.00/

10.00-12.00

Kabinet br.I

Statističke metode*

(Vježbe)

Doc.dr Lidija Vučičević

Subota

11.00-12.00

Kabinet br.VI

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

 

V i VI semestar

PREDMET

PROFESOR

DAN

VRIJEME

MJESTO

V SEMESTAR

Fizikalna terapija i rehabilitacija

(Predavanja)

Prof.dr Nedima Kapidžić Bašić

 

 

Kabinet br. VI

Fizikalna terapija i rehabilitacija

(Vježbe)

 

 

 

 

Homeopatija

(Predavanja)

Prof.dr Munevera Bećarević

 

 

Kabinet br. X

Homeopatija

(Vježbe)

 

 

 

 

Infektologija i pridružena njega

(Predavanja)

Prof.dr Sead Ahmetagić

 

 

Kabinet muzike

Infektologija i pridružena njega

(Vježbe)

 

 

 

 

Stručna praksa I

Dekan fakulteta zrdavstvenih nauka

 

 

 

VI SEMESTAR

Onkologija i palijativna zdravstvena njega  (Predavanja)

Doc.dr Samir Husić

Petak/Subota

10.00-13.00

Kabinet br. III

Onkologija i palijativna zdravstvena njega  (Vježbe)

Mujaga Čičkušić,ass

Petak

14.00-16.00

UKC Tuzla

Ishrana, nutritivna terapija i dijetetika (Predavanja)

Prof.dr Munevera Osmić

Srijeda

16.00-18.00

Kabinet br. III

Ishrana, nutritivna terapija i dijetetika  (Vježbe)

Mujaga Čičkušić,ass

Petak

16.00-17.00

UKC Tuzla

Hirurgija

(Predavanja)

Prof.dr Adi Rifatbegović

Srijeda/

Četvrtak

14.15-15.45/

12.45-13.45

UKC Tuzla

Hirurgija

(Vježbe)

Elmana Aljić,ass

Mediha Bukvić,ass

Utorak

15.00-17.00

UKC Tuzla

Stručna praksa II

Dekan fakulteta zrdavstvenih nauka

IZBORNI PREDMETI

Organizacija zdravstvene zaštite*

(Predavanja)

Akademik prof.dr. Rudika Gmajnić

Ponedjeljak/Utorak

09.00-13.00

Kabinet br. XI

Organizacija zdravstvene zaštite*

(Vježbe)

Elvir Kulanić, ass

Ponedjeljak

13.00-15.00

UKC Tuzla

Mentalno zdravlje*

(Predavanja)

Prof.dr Fahir Baraković

 

 

Kabinet br. XI

Mentalno zdravlje*

(Vježbe)

 

 

 

 

Prevencija i rano otkrivanje raka*  (Predavanja)

Prof.dr Sanda Pribić

 

 

Mali amfiteatar

Prevencija i rano otkrivanje raka* (Vježbe)

 

 

 

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

 

VII i VIII semestar

PREDMET

PROFESOR

DAN

VRIJEME

MJESTO

VII SEMESTAR

Osnovi hirurškog instrumentiranja

(Predavanja)

Prof.dr Branimir Marjanović

 

 

Kabinet br. VI

Osnovi hirurškog instrumentiranja

(Vježbe)

 

 

 

 

Dermatovenerologija i pridružena njega

(Predavanja)

Prof.dr Nerma Sijerčić

 

 

Kabinet muzike

Dermatovenerologija i pridružena njega

(Vježbe)

 

 

 

 

Neurologija i pridružena njega

(Predavanja)

Prof.dr Nikola Ilanković

 

 

Zoom

Neurologija i pridružena njega

(Vježbe)

 

 

 

 

Njega hirurških bolesnika

(Predavanja)

Prof.dr Adi Rifatbegović

 

 

Kabinet muzike

Njega hirurških bolesnika

(Vježbe)

 

 

 

 

VIII SEMESTAR

Intenzivna njega

(Predavanja)

Doc.dr Suad Keranović

Srijeda

16.00-19.00

Kabinet br. IV

Intenzivna njega

(Vježbe)

Elvir Kulanić, ass

Eldina Mandžukić,ass

Petak

12.00-15.00

UKC Tuzla

Psihijatrija i pridružena njega

(Predavanja)

Prof.dr Nikola Ilanković

Četvrtak

17.00-19.00

Zoom

Psihijatrija i pridružena njega

(Vježbe)

Emina Hujdur,ass

Ponedjeljak

10.00-12.00

UKC Tuzla

IZBORNI PREDMETI

Zdravstveno pravo

(Predavanja)

Doc.dr Denis Husić

Četvrtak

16.00-18.00

Kabinet br. IV

Zdravstveno pravo

(Vježbe)

Mr. Ervin Mujkić, viši asistent

Četvrtak

16.15-17.15

Mali amfitetatar

Osnovi biomedicine*

(Predavanja)

Prof.dr Fahir Baraković

Doc. dr Enes Osmanović

 

 

Kabinet br. XI

Osnovi biomedicine*

(Vježbe)

 

 

 

 

Epidemiološke metode u medicini* (Predavanja)

Prof. dr Munevera Osmić

Petak

16.00-17.00

Kabinet br.XI

Epidemiološke metode u medicini*

(Vježbe)

Nedim Hadžimehmedović,ass

Ponedjeljak

13.00-14.00

UKC Tuzla

Predmeti označeni * su izborni predmeti