Fakultet zdravstvenih nauka

Studijski program – Sestrinstvo

*NAPOMENA:

Prilikom učitavanja rasporeda neophodan je „refresh (F5)“

Sve izmjene vezane za rasporeda pratite i na OGLASNOJ TABLI

Od ponuđena dva strana jezika student bira jedan

Od ponuđenih izbornih predmeta student polaže dva (jedan izborni za zimski, jedan izborni za ljetni semestar)

 

I i II semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

I SEMESTAR

Anatomija(Predavanja + Vježbe)

Prof.dr Slobodan Marinković

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veliki amfiteatar

Fizika sa biofizikom(Predavanja + Vježbe)

Prof.dr Jugoslav Stahov

 

 

 

 

Veliki amfiteatar

Epidemiologija i infektivne bolesti(Predavanja + Vježbe)

Doc.dr Igor Dragičević

Mali amfiteatar

Engleski jezik I

Doc.dr Mirnes Avdić

Veliki amfiteatar

Engleski jezik I ( VJEŽBE )

Doc.dr Mirnes Avdić

Veliki amfiteatar

Njemački jezik I(Predavanja + Vježbe)

Mr Mebrura Selić, lektor

 

 

Mali amfiteatar

II SEMESTAR

Biologija sa humanom genetikom (Predavanja)

Prof.dr Jasminka H. Halilović

22.02.2022.

08.03.2022.

15.03.2022.

22.03.2022.

29.03.2022.

05.04.2022.

12.04.2022.

19.04.2022.

26.04.2022.

03.05.2022.

10.05.2022.

17.05.2022.

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

12.00-15.00

12.00-15.00

12.00-15.00

12.00-15.00

12.00-15.00

12.00-15.00

12.00-14.00

12.00-14.00

12.00-14.00

12.00-14.00

12.00-14.00

12.00-14.00

 

 

 

 

 

Mali amfiteatar

Biologija sa humanom genetikom (Vježbe)

Prof.dr Jasminka H.Halilović

25.02.2022.

04.03.2022.

11.03.2022.

18.03.2022.

25.03.2022.

01.04.2022.

08.04.2022.

15.04.2022.

22.04.2022.

29.04.2022.

06.05.2022.

13.05.2022.

20.05.2022.

27.05.2022.

03.06.2022.

Petak

14.00-16.15

 

 

 

 

 

 

 

Kabinet za mikroskopiju

Biohemija

Doc.dr Jasmina Gradaščević - Gubaljević

26.02.2022.

05.03.2022.

19.03.2022.

02.04.2022.

16.04.2022.

23.04.2022.

07.05.2022.

09.05.2022.

16.05.2022.

23.05.2022.

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

 

10.45-13.45

10.45-13.45

10.45-13.45

10.45-13.45

10.45-13.45

09.00-14.00

10.45-13.45

17.00-18.30

09.00-12.00

09.00-14.00

Kabinet muzike

Biohemija (Vježbe)

Alma Jusufović, demonstrator

17.03.2022.

24.03.2022.

31.03.2022.

07.04.2022.

14.04.2022.

21.04.2022.

28.04.2022.

05.05.2022.

12.05.2022.

19.05.2022.

Četvrtak

15.00-18.45

Laboratorija II

Uvod u zdravstvenu njegu (Predavanja)

Prof.dr Azijada Beganlić

15.03.2022.

18.03.2022.

22.03.2022.

29.03.2022.

05.04.2022.

12.04.2022.

26.04.2022.

10.05.2022.

17.05.2022.

24.05.2022.

28.05.2022.

31.05.2022.

Utorak

Petak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Subota

Utorak

15.00-16.30

15.00-16.30

15.00-16.30

15.00-16.30

15.00-16.30

15.00-16.30

15.00-16.30

15.00-16.30

15.00-16.30

16.30-18.00

15.00-18.45

15.00-18.45

Kabinet br. III

Uvod u zdravstvenu njegu (Vjezbe)

Elmana Aljić,ass

17.03.2022.

24.03.2022.

31.03.2022.

07.04.2022.

14.04.2022.

21.04.2022.

28.04.2022.

05.05.2022.

12.05.2022.

19.05.2022.

Četvrtak

10.00-13.00

   UKC Tuzla

Farmakologija sa toksikologijom (Predavanja)

Doc.dr Suad Keranović

07.03.2022.

14.03.2022.

21.03.2022.

28.03.2022.

04.04.2022.

11.04.2022.

18.04.2022.

25.04.2022.

09.05.2022.

16.05.2022.

17.05.2022.

23.05.2022.

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Utorak

Ponedjeljak

16.00-18.00

16.00-18.00

16.00-18.00

16.00-18.00

16.00-18.00

16.00-18.00

16.00-18.00

16.00-18.00

16.00-18.00

16.00-18.00

09.00-14.00

14.00-19.00

Veliki amfiteatar

Farmakologija sa toksikologijom (Vježbe)

Halida Mahmutbegović

23.03.2022.

30.03.2022.

06.04.2022.

13.04.2022.

20.04.2022.

27.04.2022.

04.05.2022.

11.05.2022.

Srijeda

16.00-19.00

16.00-19.00

16.00-19.00

16.00-19.00

16.00-19.00

16.00-19.00

16.00-18.15

16.00-18.15

Kabinet I

IZBORNI PREDMETI

Osnovi informatike

Prof.dr Halid Žigić

23.02.2022.

02.03.2022.

09.03.2022.

16.03.2022.

23.03.2022.

Srijeda

13.00-15.15

Kabinet informatike

Osnovi informatike

(Vježbe)

Mr Smiljana Bijelović, asistent

26.03.2022.

12.03.2022.

16.04.2022.

23.04.2022.

30.04.2022.

Subota

14.00-16.15

Kabinet informatike

Sociologija* Predavanja

Akademik prof.dr Zoran Milošević

 

07.03.2022.

21.03.2022.

28.03.2022.

04.04.2022.

Ponedjeljak

09.30-12.30

09.30-12.30

09.30-12.30

09.30-11.45

Veliki amfiteatar

Sociologija Vježbe

Akademik prof.dr Zoran Milošević

 

Medicinska etika Predavanja

Prof.dr Sanda Pribić

12.03.2022.

09.04.2022.

26.04.2022.

06.05.2022.

Subota

Subota

Utorak

Petak

10.00-14.00

10.00-14.00

16.00-19.00

16.00-19.00

Mali amfiteatar

Medicinska etika Vježbe

Prof.dr Sanda Pribić

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

III i IV semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

III SEMESTAR

Fiziologija sa patofiziologijom(Predavanja + Vježbe)

Prof.dr Haris Huseinagić

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kabinet br. XI

Mikrobiologija sa parazitologijom(Predavanja)

Prof.dr Jasminka H. Halilović

Kabinet muzike

Mikrobiologija sa parazitologijom(Vježbe)

Prof.dr Jasminka H. Halilović

 

Urgentna medicina(Predavanja)

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

Kabinet br. XI

Urgentna medicina (Vježbe)

 

 

 

 

 

Engleski jezik II

Doc.dr Mirnes Avdić

Veliki amfiteatar

Engleski jezik II (VJEŽBE)

Doc. dr Mirnes Avdić

 

 

 

 

 

 

 

Veliki amfiteatar

Njemački jezik II(Predavanja + Vježbe)

Mr Mebrura Selić, lektor

 

 

Mali amfiteatar

IV SEMESTAR

Interna medicina Predavanja)

Prof.dr Mithat Tabaković

25.02.2022.

04.03.2022.

11.03.2022.

18.03.2022.

25.03.2022.

01.04.2022.

08.04.2022.

15.04.2022.

22.04.2022.

29.04.2022.

06.05.2022.

13.05.2022.

20.05.2022.

27.05.2022.

03.06.2022.

Petak

10.00-13.00

Kabinet br. X

Interna medicina (vježbe)

Anes Hadžiefendić,ass

16.03.2022.

23.03.2022.

30.03.2022.

06.04.2022.

13.04.2022.

20.04.2022.

27.04.2022.

04.05.2022.

11.05.2022.

18.05.2022.

25.05.2022.

01.06.2022.

Srijeda

12.00-16.00

12.00-16.00

12.00-16.00

12.00-16.00

12.00-16.00

12.00-16.00

12.00-15.00

12.00-15.00

12.00-15.00

12.00-15.00

12.00-15.00

12.00-15.00

12.00-15.00

UKC Tuzla

 

 

 

 

 

 

Patologija (Predavanja)

Prof.dr Zinaida Karasalihović

 

24.02.2022.

03.03.2022.

10.03.2022.

17.03.2022.

24.03.2022.

31.03.2022.

07.04.2022.

14.04.2022.

21.04.2022.

28.04.2022.

05.05.2022.

12.05.2022.

 

Četvrtak

 

16.00-18.00

16.00-18.00

16.00-18.00

16.00-18.00

16.00-18.00

16.00-18.00

16.00-18.00

16.00-18.00

16.00-18.00

16.00-18.00

14.00-19.00

14.00-19.00

Kabinet muzike

Patologija (Vježbe)

Mr.med.sc.dr.Maja Konrad Čustović
Mr.med.sc.dr. Azra Sadiković

14.03.2022.

21.03.2022.

28.03.2022.

04.04.2022.

11.04.2022.

18.04.2022.

25.04.2022.

02.05.2022.

16.05.2022.

Ponedjeljak

15.00-18.00

15.00-18.00

15.00-18.00

15.00-18.00

15.00-18.00

15.00-18.00

15.00-19.00

15.00-19.00

15.00-19.00

Kabinet za mikroskopiju

 

 

 

 

 

 

 

Njega internističkih bolesnika (Predavanja)

Prof.dr Mithat Tabaković

25.02.2022.

04.03.2022.

11.03.2022.

18.03.2022.

25.03.2022.

01.04.2022.

08.04.2022.

15.04.2022.

22.04.2022.

29.04.2022.

06.05.2022.

13.05.2022.

20.05.2022.

27.05.2022.

03.06.2022.

Petak

14.00-16.00

Kabinet br. X

 

 

 

 

Njega internističkih bolesnika (Vježbe)

Eldina Mandžukić,ass

Amra Fišeković,ass

15.03.2022.

22.03.2022.

29.03.2022.

05.04.2022.

12.04.2022.

19.04.2022.

26.04.2022.

03.05.2022.

10.05.2022.

17.05.2022.

Utorak

12.00-15.00

UKC Tuzla

 

 

Zdravstvena njega u pedijatriji i ginekologiji (Predavanja)

Doc. dr Enida Nevačinović

26.02.2022.

11.03.2022.

02.04.2022.

23.04.2022.

14.05.2022.

19.05.2022.

26.05.2022.

Subota

Petak

Subota

Subota

Subota

Četvrtak

Četvrtak

13.00-16.00

16.00-19.00

13.00-16.00

13.00-16.00

12.00-15.00

15.00-18.45

15.00-18.45

 

 

 

Kabinet br. XI

 

 

 

 

Zdravstvena njega u pedijatriji i ginekologiji (Vježbe)

Meliha Ćurćić,ass

14.03.2022.

21.03.2022.

28.03.2022.

04.04.2022.

11.04.2022.

18.04.2022.

25.04.2022.

02.05.2022.

16.05.2022.

23.05.2022.

 

 

 

 

Ponedjeljak

 

 

 

 

11.00-14.00

 

 

 

 

UKC Tuzla

IZBORNI PREDMETI

Menadžment*(Predavanja + Vježbe)

Prof.dr Hariz Agić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

   

Mali amfiteatar

Ekologija i higijena radne sredine*(Predavanja + Vježbe)

Prof.dr Azijada Beganlić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

 

 

 

Kabinet br. IX

 

Statističke metode*

Predavanja

Doc.dr Lidija Vučičević

 

05.03.2022.

19.03.2022.

02.04.2022.

14.04.2022.

.

Subota

Subota

Subota

Četvrtak

09.00-13.00

09.00-13.00

09.00-13.00

09.00-12.00

Kabinet br. I

Statističke metode*

Vježbe

Doc.dr Lidija Vučičević

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

V i VI semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

V SEMESTAR

Fizikalna terapija i rehabilitacija(Predavanja + Vježbe)

Prof.dr Nedima Kapidžić Bašić

 

 

 

 

 

 

 

 

Kabinet br. VI

Homeopatija(Predavanja + Vježbe)

Prof.dr Munevera Bećarević

 

 

 

 

 

Kabinet br. X

Infektologija i pridružena njega(Predavanja + Vježbe)

Prof.dr Sead Ahmetagić

 

 

 

 

 

Kabinet muzike

Stručna praksa I

Prof.dr Fahir Baraković

 

VI SEMESTAR

 

 

Onkologija i palijativna zdravstvena njega  (Predavanja)

Doc.dr Samir Husić

05.03.2022.

26.03.2022.

16.04.2022.

14.05.2022.

21.05.2022.

28.05.2022.

04.06.2022.

 

 

 

Subota

10.00-15.00

Kabinet br. III

 

 

 

 

Onkologija i palijativna zdravstvena njega  (Vježbe)

Mujaga Čičkušić,ass

15.03.2022.

22.03.2022.

29.03.2022.

05.04.2022.

12.04.2022.

19.04.2022.

26.04.2022.

03.05.2022.

10.05.2022.

17.05.2022.

Utorak

12.00-15.00

UKC Tuzla

 

 

 

 

 

 

Ishrana, nutritivna terapija i dijetetika (Predavanja)

Prof.dr Munevera Osmić

25.02.2022.

15.03.2022.

17.03.2022.

18.03.2022.

25.03.2022.

01.04.2022.

08.04.2022.

15.04.2022.

22.04.2022.

29.04.2022.

06.05.2022.

13.05.2022.

20.05.2022.

27.05.2022.

28.08.2022.

03.06.2022.

Petak

Utorak

Četvrtak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Subota

Petak

16.00-17.30

16.00-17.30

16.00-17.30

16.00-17.30

16.00-17.30

16.00-17.30

16.00-17.30

16.00-17.30

16.00-17.30

16.00-17.30

16.00-17.30

15.00-18.45

15.00-18.45

15.00-18.45

11.00-13.15

15.00-18.45

Kabinet muzike

 

 

 

 

Ishrana, nutritivna terapija i dijetetika (Vježbe)

Mujaga Čičkušić,ass

17.03.2022.

24.03.2022.

31.03.2022.

07.04.2022.

14.04.2022.

21.04.2022.

28.04.2022.

05.05.2022.

12.05.2022.

19.05.2022.

26.05.2022.

Četvrtak

10.00-13.00

UKC Tuzla

 

 

 

 

 

 

 

Hirurgija (Predavanja)

Prof.dr Adi Rifatbegović

23.02.2022.

02.03.2022.

09.03.2022.

16.03.2022.

23.03.2022.

30.03.2022.

06.04.2022.

13.04.2022.

20.04.2022.

27.04.2022.

04.05.2022.

11.05.2022.

18.05.2022.

25.05.2022.

01.06.2022.

Srijeda

12.00-15.45

13.00-14.30

13.00-14.30

13.00-14.30

13.00-14.30

13.00-14.30

13.00-14.30

13.00-14.30

13.00-14.30

13.00-14.30

12.00-15.45

12.00-15.45

11.00-12.30

12.00-15.45

12.00-15.45

Veliki amfitetar

 

 

 

 

Hirurgija (Vježbe)

Elmana Aljić,ass

Mediha Bukvić,ass

09.03.2022.

16.03.2022.

23.03.2022.

30.03.2022.

06.04.2022.

13.04.2022.

20.04.2022.

27.04.2022.

04.05.2022.

11.05.2022.

 

Srijeda

 

 

 

 

 

16.00-18.00

 

 

 

 

 

UKC Tuzla

Stručna praksa II

Prof.dr Fahir Baraković

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Organizacija zdravstvene zaštite* (Predavanja)

Akademik prof.dr. Rudika Gmajnić

 

08.03.2022.

09.03.2022.

22.03.2022.

23.03.2022.

12.04.2022.

13.04.2022.

03.05.2022.

04.05.2022.

10.05.2022.

11.05.2022.

16.05.2022.

17.05.2022

24.05.2022.

 

Utorak

Srijeda

Utorak

Srijeda

Utorak

Srijeda

Utorak

Srijeda

Utorak

Srijeda

Ponedjeljak

Utorak

Utorak

09.00-12.00

09.00-11.00

09.00-12.00

09.00-11.00

09.00-12.00

09.00-11.00

08.00-11.45

08.00-11.45

08.00-11.45

08.00-11.45

14.00-15.00

09.00-12.00

08.00-11.45

Kabinet br. XI

Organizacija zdravstvene zaštite* (Vježbe)

Elvir Kulanić, ass

21.03.2022.

28.03.2022.

04.04.2022.

11.04.2022.

18.04.2022.

25.04.2022.

09.05.2022.

16.05.2022.

23.05.2022.

30.05.2022.

Ponedjeljak

08.00-11.00

UKC Tuzla

Mentalno zdravlje*(Predavanja + Vježbe)

Prof.dr Fahir Baraković

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

Kabinet br. XI

Prevencija i rano otkrivanje raka*(Predavanja + Vježbe)

Prof.dr Sanda Pribić

Predavanja su održana u zimskom semestru

Mali amfiteatar

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

VII i VIII semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

VII SEMESTAR

Osnovi hirurškog instrumentiranja

Prof.dr Branimir Marjanović

Kabinet br. VI

Osnovi hirurškog instrumentiranja (VJEŽBE)

Prof.dr Adi Rifatbegović

 

 

 

 

Dermatovenerologija i pridružena njega

(Predavanja + Vježbe)

Prof.dr Nerma Sijerčić

 

 

Kabinet muzike

Neurologija i pridružena njega(Predavanja + Vježbe)

Prof.dr Nikola Ilanković

 

 

 

 

 

 

 

Zoom

Njega hirurških bolesnika(Predavanja + Vježbe)

Prof.dr Adi Rifatbegović

 

 

 

 

 

Kabinet muzike

VIII SEMESTAR

 

 

 

 

 

 

 

Intenzivna njega (Predavanja)

Prof.dr Mithat Tabaković

24.02.2022.

03.03.2022.

10.03.2022.

17.03.2022.

24.03.2022.

31.03.2022.

07.04.2022.

14.04.2022.

21.04.2022.

28.04.2022.

05.05.2022.

12.05.2022.

19.05.2022.

26.05.2022.

02.06.2022.

Četvrtak

13.00-15.00

13.00-15.00

13.00-15.00

13.00-15.00

13.00-15.00

13.00-15.00

13.00-15.00

13.00-15.00

13.00-15.00

13.00-15.00

13.00-18.00

13.00-18.00

13.00-18.00

13.00-18.00

13.00-18.00

Kabinet br. X

 

 

 

 

 

 

Intenzivna njega (Vježbe)

Elvir Kulanić, ass

Eldina Mandžukić,ass

11.03.2022.

18.03.2022.

25.03.2022.

01.04.2022.

08.04.2022.

15.04.2022.

22.04.2022.

29.04.2022.

06.05.2022.

13.05.2022.

20.05.2022.

27.05.2022.

03.06.2022.

Petak

10.00-13.00

10.00-13.00

10.00-13.00

10.00-13.00

10.00-13.00

10.00-13.00

10.00-13.00

10.00-14.00

10.00-14.00

10.00-14.00

10.00-14.00

10.00-14.00

10.00-14.00

UKC Tuzla

 

 

Psihijatrija i pridružena njega (Predavanja)

Prof.dr Nikola Ilanković

14.03.2022.

15.03.2022.

16.03.2022.

17.03.2022.

18.03.2022.

19.03.2022.

21.03.2022.

Ponedjeljak

Utorak

Srijeda

Četvrtak

Petak

Subota

Ponedjeljak

17.00-20.00

17.00-20.00

17.00-20.00

17.00-20.00

17.00-20.00

16.00-19.45

16.00-19.45

 

 

 

Zoom

 

 

 

 

 

Psihijatrija i pridružena njega (Vježbe)

Emina Hujdur,ass

16.03.2022.

23.03.2022.

30.03.2022.

06.04.2022.

13.04.2022.

20.04.2022.

27.04.2022.

04.05.2022.

11.05.2022.

18.05.2022.

 

 

 

Srijeda

 

 

 

 

 

12.00-15.00

 

 

 

 

 

UKC Tuzla

IZBORNI PREDMETI

Zdravstveno pravo (Predavanja)

Doc. dr Biljana Dimitrić

 

 

05.03.2022.

19.03.2022.

09.04.2022.

07.05.2022.

Subota

14.00-17.00

14.00-17.00

14.00-17.00

14.00-16.15

Sudnica

Zdravstveno pravo

vježbe

Ervin Mujkić, ass

09.04.2022.

30.04.2022.

07.05.2022.

14.05.2022.

Subota

11.00-13.15

11.00-13.15

11.00-14.00

10.00-13.45

Mali amfitetatar

Osnovi biomedicine*(Predavanja + Vježbe)

Prof.dr Fahir Baraković

 

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Kabinet br. XI

Epidemiološke metode u medicini* (Predavanja)

Prof. dr Munevera Osmić

 

25.02.2022.

15.03.2022.

17.03.2022.

18.03.2022.

25.03.2022.

01.04.2022.

08.04.2022.

15.04.2022.

 

Petak

Utorak

Četvrtak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

17.30-19.00

17.30-19.00

17.30-19.00

17.30-19.00

17.30-19.00

17.30-19.00

17.30-19.00

17.30-18.15

Kabinet muzike

Epidemiološke metode u medicini* (Vježbe)

Nedim Hadžimehmedović,ass

17.03.2022.

24.03.2022.

31.03.2022.

07.04.2022.

14.04.2022.

21.04.2022.

28.04.2022.

05.05.2022.

Četvrtak

10.00-12.00

UKC Tuzla

Predmeti označeni * su izborni predmeti