Fakultet zdravstvenih nauka

Studijski program – Sanitarni inženjering

*NAPOMENA:

Prilikom učitavanja rasporeda neophodan je „refresh (F5)“

Sve izmjene vezane za rasporeda pratite i na OGLASNOJ TABLI

Od ponuđena dva strana jezika student bira jedan

Od ponuđenih izbornih predmeta student polaže dva (jedan izborni za zimski, jedan izborni za ljetni semestar)

 

I i II semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

I SEMESTAR

Anatomija

Prof.dr Slobodan Marinković

 

 

 

Veliki amfiteatar

Anatomija(Vježbe)

Prof.dr Slobodan Marinković

 

 

 

Veliki amfiteatar

Fizika sa biofizikom

Prof.dr Jugoslav Stahov

 

 

 

Veliki amfiteatar

Fizika sa biofizikom(Vježbe)

Prof.dr Jugoslav Stahov

 

 

 

Veliki amfiteatar

Opšta hemija

Prof.dr Ranka Kubiček

 

 

 

Kabinet muzike

Opšta hemija(Vježbe)

Prof.dr Ranka Kubiček

 

 

 

Kabinet muzike

Engleski jezik I

Doc.dr Valentina Budinčić

 

 

 

Veliki amfiteatar

Engleski jezik I (VJEŽBE)

Mr Alisa Memić, lektor

 

 

 

Veliki amfiteatar

Njemački jezik I

Mr Mebrura Selić, lektor

 

 

 

Mali amfiteatar

Njemački jezik I(Vježbe)

Mr Mebrura Selić, lektor

 

 

 

Mali amfiteatar

II SEMESTAR

Biologija sa humanom genetikom (Predavanja)

Prof.dr Jasminka H. Halilović

09.03.2021.god.

16.03.2021.god.

23.03.2021.god.

30.03.2021.god.

06.04.2021.god.

13.04.2021.god.

20.04.2021.god.

27.04.2021.god.

04.05.2021.god.

11.05.2021.god.

18.05.2021.god.

25.05.2021.god.

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

12:00-15:00h

12:00-15:00h

12:00-15:00h

12:00-15:00h

12:00-14:00h

12:00-13:00h

12:00-15:00h

12:00-15:00h

12:00-15:00h

12:00-15:00h

12:00-14:00h

12:00-13:00h

Kabinet za mikroskopiju

Biologija sa humanom genetikom (Vježbe)

Prof.dr Jasminka H.Halilović

17.03.2021.god.

18.03.2021.god.

30.03.2021.god.

01.04.2021.god.

06.04.2021.god.

08.04.2021.god.

13.04.2021.god.

15.04.2021.god.

06.05.2021.god.

20.05.2021.god.

27.05.2021.god.

03.06.2021.god.

Srijeda

Četvrtak

Utorak

Četvrtak

Utorak

Četvrtak

Utorak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

13:00-17:00h

15:00-19:00h

14:00-18:00h

13:00-18:00h

13:00-18:00h

13:00-18:00h

13:00-18:00h

13:00-18:00h

15:00-18:00h

15:00-18:00h

15:00-18:00h

15:00-18:00h

 

Biohemija

Doc.dr Jasmina Gradaščević - Gubaljević

10.03.2021.god.

17.03.2021.god.

24.03.2021.god.

31.03.2021.god.

07.04.2021.god.

14.04.2021.god.

28.04.2021.god.

05.05.2021.god.

11.05.2021.god.

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Utorak

16:00-18:15 h

16:00-18:15 h

16:00-18:15 h

16:00-18:15 h

16:00-18:15 h

16:00-18:15 h

16:00-18:15 h

16:45-19:00 h

16:45-19:00 h

Kabinet muzike

Biohemija (Vježbe)

Alma Jusufović, demonstrator

04.03.2021.

05.03.2021.

11.03.2021.

12.03.2021.

19.04.2021.

22.04.2021.

29.04.2021.

06.05.2021.

20.05.2021.

27.05.2021.

Četvrtak

Petak

Četvrtak

Petak

Ponedeljak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

10.00-14.00h

15.00-18.00h

10.00-14.00h

14.00-16.00h

10.00-14.00h

11.30-13.30h

11.30-13.30h

11.30-14.30h

11.30-14.30h

11.30-14.30h

 

Organska hemija

Prof.dr Jasminka Sadadinović

18.03.2021.god.

25.03.2021.god.

08.04.2021.god.

15.04.2021.god.

22.04.2021.god.

29.04.2021.god.

06.05.2021.god.

13.05.2021.god.

20.05.2021.god.

27.05.2021.god.

03.06.2021.god.

10.06.2021.god.

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

13:00-15:00h

13:00-15:00h

13:00-15:00h

13:00-15:00h

13:00-15:00h

13:00-15:00h

13:00-15:00h

13:00-15:00h

13:00-15:00h

13:00-15:00h

13:00-15:00h

13:00-15:00h

Kabinet br. III

Organska hemija (Vježbe)

Alma Jusufović, demonstrator

05.04.2021

12.04.2021

19.04.2021

26.04.2021

10.05.2021

17.05.2021

24.05.2021

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

13:00-15:00h

13:00-15:00h

13:00-15:00h

13:00-15:00h

13:00-15:00h

13:00-15:00h

13:00-16:00h

 

Ekologija i zaštita životne sredine

Prof.dr Jasminka Sadadinović

19.03.2021.god.

25.03.2021.god.

09.04.2021.god.

16.04.2021.god.

23.04.2021.god.

30.04.2021.god.

07.05.2021.god.

14.05.2021.god.

21.05.2021.god.

28.05.2021.god.

02.06.2021.god.

04.06.2021.god.

11.06.2021.god.

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Srijeda

Petak

Petak

11:00-13:00h

11:00-13:00h

11:00-13:00h

11:00-13:00h

11:00-13:00h

11:00-13:00h

11:00-13:00h

11:00-13:00h

11:00-13:00h

11:00-13:00h

11:00-13:00h

11:00-13:00h

11:00-13:00h

Kabinet br. III

Ekologija i zaštita životne sredine (Vježbe)

Prof.dr Jasminka Sadadinović

05.03.2021.god.

12.03.2021.god.

19.03.2021.god.

26.03.2021.god.

02.04.2021.god.

09.04.2021.god.

16.04.2021.god.

23.04.2021.god.

30.04.2021.god.

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

08.00-11.00h

08.00-11.00h

08.00-11.00h

08.00-11.00h

08.00-11.00h

08.00-11.00h

08.00-11.00h

08.00-11.00h

08.00-11.00h

 

IZBORNI PREDMETI

Statističke metode* (Predavanja)

Doc.dr Lidija Vučičević

06.03.2021.god.

20.03.2021.god.

17.04.2021.god.

24.04.2021.god.

15.05.2021.god.

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

12:00-14:30h

09:00-14:30h

13:00-14:30h

13:00-14:30h

13:00-15:00h

Kabinet br. I

Statističke metode*

 

(Vježbe)

Doc.dr Lidija Vučičević

06.03.2021.god.

20.03.2021.god.

17.04.2021.god.

Subota

Subota

Subota

14.30-17.30h

14.30-17.30h

14.30-17.30h

 

Sociologija* Predavanja

Akademik prof.dr Zoran Milošević

15.03.2021.

19.04.2021.

26.04.2021.

10.05.2012.

17.05.2021.

21.05.2021.

24.05.2021.

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Petak

Ponedeljak

13.00-17.00h

13.00-17.00h

09.00-14.00h

09.00-14.00h

09.00-14.00h

09.00-14.00h

09.00-14.00h

Veliki amfiteatar

Sociologija Vježbe

Akademik prof.dr Zoran Milošević

06.03.2021.

15.03.2021.

03.04.2021.

10.04.2021.

17.04.2021.

19.04.2021.

Subota

Ponedeljak

Subota

Subota

Subota

Ponedeljak

08.00-12.00h

08.00-09.00h

08.00-13.00h

08.00-13.00h

08.00-13.00h

08.00-09.00h

 

Medicinska etika Predavanja

Prof.dr Sanda Pribić

16.03.2021.god.

24.03.2021.god.

31.03.2021.god.

14.04.2021.god.

21.04.2021.god.

28.04.2021.god.

05.05.2021.god.

12.05.2021.god.

19.05.2021.god.

26.05.2021.god.

Utorak

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

12:00-15:00h

10:00-14:00h

10:00-14:00h

10:00-14:00h

10:00-13:00h

10:00-13:00h

10:00-13:00h

10:00-13:00h

10:00-13:00h

10:00-13:00h

Kabinet br. III

Medicinska etika Vježbe

Prof.dr Sanda Pribić

01.03.2021.

15.03.2021.

22.03.2021.

29.03.2021.

12.04.2021.

19.04.2021.

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

16.00-19.00h

16.00-19.00h

16.00-19.00h

16.00-19.00h

16.00-19.00h

16.00-19.00h

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

III i IV semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

III SEMESTAR

Fiziologija sa patofiziologijom

Prof.dr Haris Huseinagić

 

 

 

Kabinet br. XI

Fiziologija sa patofiziologijom(Vježbe)

Prof.dr Haris Huseinagić

 

 

 

Kabinet br. XI

Mikrobiologija sa parazitologijom

Prof.dr Jasminka H. Halilović

 

 

 

Kabinet muzike

Mikrobiologija sa parazitologijom(Vježbe)

Prof.dr Jasminka H. Halilović

 

 

 

Kabinet muzike

Urgentna medicina

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

 

 

 

Kabinet br. XI

Urgentna medicina(Vježbe)

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

 

 

 

Kabinet br. XI

Engleski jezik II

Doc.dr Valentina Budinčić

 

 

 

Veliki amfiteatar

Engleski jezik II (VJEŽBE)

Mr Alisa Memić, lektor

 

 

 

Veliki amfiteatar

Njemački jezik II

Mr Mebrura Selić, lektor

 

 

 

Mali amfiteatar

Njemački jezik II(Vježbe)

Mr Mebrura Selić, lektor

 

 

 

Mali amfiteatar

IV SEMESTAR Petak

Farmakologija sa toksikologijom

Doc.dr Suad Keranović

05.03.2021.god.

19.03.2021.god.

26.03.2021.god.

02.04.2021.god.

09.04.2021.god.

16.04.2021.god.

23.04.2021.god.

07.05.2021.god.

14.05.2021.god.

21.05.2021.god.

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

16:00-18.00h

16:00-18.00h

16:00-18.00h

16:00-18.00h

16:00-18.00h

16:00-18.00h

16:00-18.00h

16:00-18.00h

16:00-18.00h

16:00-18.00h

Veliki amfiteatar

Farmakologija sa toksikologijom (Vježbe)

Doc.dr Suad Keranović

23.03.2021.god.

30.03.2021.god.

06.04.2021.god.

13.04.2021.god.

20.04.2021.god.

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

10.00-13.00h

10.00-13.00h

10.00-13.00h

10.00-13.00h

10.00-13.00h

 

Patologija

Prof.dr Zinaida Karasalihović

11.03.2021.god.

18.03.2021.god.

25.03.2021.god.

01.04.2021.god.

08.04.2021.god.

15.04.2021.god.

22.04.2021.god.

29.04.2021.god.

06.05.2021.god.

11.05.2021.god.

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Utorak

16:00-18:00h

16:00-18:00h

16:00-18:00h

16:00-18:00h

16:00-18:00h

16:00-18:00h

16:00-18:00h

16:00-18:00h

16:00-18:00h

16:00-18:00h

Kabinet muzike

Patologija (Vježbe)

Mr.med.sc.dr.Maja Konrad Čustović
Mr.med.sc.dr. Azra Sadiković

26.03.2021.god.

02.04.2021.god.

09.04.2021.god.

16.04.2021.god.

23.04.2021.god.

30.04.2021.god.

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

15:00-18:00h

15:00-18:00h

15:00-18:00h

15:00-18:00h

15:00-18:00h

15:00-18:00h

 

Prehrambeni aditivi i kontaminenti

Prof.dr Jasminka Sadadinović

17.03.2021.god.

24.03.2021.god.

31.03.2021.god.

07.04.2021.god.

14.04.2021.god.

21.04.2021.god.

19.05.2021.god.

26.05.2021.god.

02.06.2021.god.

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

10:00-12:00h

10:00-12:00h

10:00-12:00h

10:00-12:00h

10:00-12:00h

10:00-12:00h

10:00-11:00h

10:00-11:00h

10:00-11:00h

Kabinet muzike

Prehrambeni aditivi i kontaminenti (Vježbe)

Prof.dr Jasminka Sadadinović

17.03.2021.god.

24.03.2021.god.

31.03.2021.god.

07.04.2021.god.

14.04.2021.god.

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

12.00-15.00h

12.00-15.00h

12.00-15.00h

12.00-15.00h

12.00-15.00h

 

Upravljanje i zaštita voda

Doc.dr Igor Dragičević

03.04.2021.god.

17.04.2021.god.

05.05.2021.god.

08.05.2021.god.

Subota

Subota

Srijeda

Subota

15:00-19:00h

11:00-13:00h

13:00-17:00h

11:00-15:00h

Mali amfiteatar

Upravljanje i zaštita voda (Vježbe)

Doc.dr Igor Dragičević

06.03.2021.god.

13.03.2021.god.

20.03.2021.god.

27.03.2021.god.

17.04.2021.god.

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

09.00-12.00h

09.00-12.00h

09.00-12.00h

09.00-12.00h

09.00-12.00h

 

IZBORNI PREDMETI

Menadžment*

Prof.dr Hariz Agić

 

 

 

Mali amfiteatar

Menadžment*(Vježbe)

Prof.dr Hariz Agić

 

 

 

Mali amfiteatar

Ekologija i higijena radne sredine*

Prof.dr Azijada Beganlić

Kabinet br. V

Ekologija i higijena radne sredine*(Vježbe)

Prof.dr Azijada Beganlić

Kabinet br. V

Zdravstveno pravo*

Akademik prof.dr Nedeljko Stanković

06.03.2021.god.

13.03.2021.god.

20.03.2021.god.

27.03.2021.god.

17.04.2021.god.

08.05.2021.god.

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

15:00-17:00h

15:00-17:00h

15:00-17:00h

15:00-18:00h

15:00-19:00h

15:00-17:00h

Sudnica

Zdravstveno pravo* (Vježbe)

Doc.dr Biljana Dimitrić

06.03.2021.god.

13.03.2021.god.

20.03.2021.god.

27.03.2021.god.

17.04.2021.god.

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

12.00-15.00h

12.00-15.00h

12.00-15.00h

12.00-15.00h

12.00-15.00h

 

Predmeti označeni * su izborni predmei

 

V i VI semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

V SEMESTAR

Homeopatija

Prof.dr Munevera Bećarević

 

 

 

Kabinet br. X

Homeopatija(Vježbe)

Prof.dr Munevera Bećarević

 

 

 

Kabinet br. X

Analiza vode

Doc.dr Igor Dragičević

 

 

 

Mali amfiteatar

Analiza vode(Vježbe)

Doc.dr Igor Dragičević

 

 

 

Mali amfiteatar

Analiza namirnica

Prof.dr Mustafa Burgić

 

 

 

Kabinet br. XII

Analiza namirnica(Vježbe)

Prof.dr Mustafa Burgić

 

 

 

Kabinet br. XII

Stručna praksa I

Prof.dr Fahir Baraković

 

VI SEMESTAR

Ishrana, nutritivna terapija i dijetetika

Doc.dr Munevera Osmić

29.03.2021.god.

05.04.2021.god.

12.04.2021.god.

19.04.2021.god.

26.04.2021.god.

10.05.2021.god.

17.05.2021.god.

24.05.2021.god.

31.05.2021.god.

07.06.2021.god.

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

16:00-19:00h

16:00-19:00h

16:00-19:00h

16:00-19:00h

16:00-19:00h

16:00-18:00h

16:00-18:00h

16:00-18:00h

16:00-18:00h

16:00-18:00h

Kabinet muzike

Ishrana, nutritivna terapija i dijetetika (Vježbe)

Doc.dr Munevera Osmić

03.03.2021.god.

04.03.2021.god.

10.03.2021.god.

11.03.2021.god.

17.03.2021.god.

18.03.2021.god.

24.03.2021.god.

25.03.2021.god.

31.03.2021.god.

01.04.2021.god.

08.04.2021.god.

14.04.2021.god.

15.04.2021.god.

22.04.2021.god.

29.04.2021.god.

Srijeda

Četvrtak

Srijeda

Četvrtak

Srijeda

Četvrtak

Srijeda

Četvrtak

Srijeda

Četvrtak

Četvrtak

Srijeda

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

16.00-19.00h

16.00-19.00h

16.00-19.00h

16.00-19.00h

16.00-19.00h

16.00-19.00h

16.00-19.00h

16.00-19.00h

16.00-19.00h

16.00-19.00h

16.00-19.00h

16.00-19.00h

16.00-19.00h

16.00-19.00h

16.00-19.00h

 

Upravljanje otpadom

Doc.dr Igor Dragičević

03.04.2021.god.

17.04.2021.god.

05.05.2021.god.

08.05.2021.god.

Srijeda

Subota

Srijeda

Subota

11:00-16:00h

09:00-15:00h

11:00-13:00h

09:00-11:00h

Mali amfiteatar

Upravljanje otpadom (Vježbe)

 

06.03.2021.

13.03.2021.

20.03.2021.

27.03.2021.

10.04.2021.

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

10.00-13.00h

10.00-13.00h

10.00-13.00h

10.00-13.00h

10.00-13.00h

 

Ekološko sanitarno zakonodavstvo i nadzor

Prof.dr Mustafa Burgić

12.03.2021.god.

26.03.2021.god.

09.04.2021.god.

23.04.2021.god.

07.05.2021.god.

21.05.2021.god.

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

15:00-19:00h

15:00-19:00h

15:00-19:00h

17:00-18:00h

17:00-18:00h

17:00-18:00h

Kabinet br. XII

Ekološko sanitarno zakonodavstvo i nadzor (Vježbe)

Prof.dr Mustafa Burgić

05.03.2021.

19.03.2021.

02.04.2021.

16.04.2021.

30.04.2021.

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

10.00-13.00h

10.00-13.00h

10.00-13.00h

10.00-13.00h

10.00-13.00h

 

Stručna praksa II

Dekan Fakulteta zdrvastvenih nauka

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Organizacija zdravstvene zaštite*

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

16.03.2021.god.

24.03.2021.god.

31.03.2021.god.

14.04.2021.god.

21.04.2021.god.

28.04.2021.god.

05.05.2021.god.

12.05.2021.god.

19.05.2021.god.

26.05.2021.god.

Utorak

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

12:00-14:00h

14:00-16:00h

14:00-16:00h

14:00-16:00h

13:00-16:00h

13:00-16:00h

13:00-15:00h

13:00-15:00h

13:00-15:00h

13:00-15:00h

Kabinet br. XI

Organizacija zdravstvene zaštite* (Vježbe)

 

 

 

 

 

Mentalno zdravlje*

Prof.dr Fahir Baraković

 

 

 

Kabinet br. XI

Mentalno zdravlje*(Vježbe)

Prof.dr Fahir Baraković

 

 

 

Kabinet br. XI

Prevencija i rano otkrivanje raka*

Prof.dr Sanda Pribić

 

 

 

Mali amfiteatar

Prevencija i rano otkrivanje raka*(Vježbe)

Prof.dr Sanda Pribić

 

 

 

Mali amfiteatar

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

VII i VIII semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

VII SEMESTAR

Uzorkovanje u sanitarnom higijenskom nadzoru

Doc.dr Igor Dragičević

 

 

 

Mali amfiteatar

Uzorkovanje u sanitarnom higijenskom nadzoru

(Vježbe)

Doc.dr Igor Dragičević

 

 

 

Mali amfiteatar

Analiza, kontrola i zaštita vazduha

Prof.dr Mustafa Burgić

 

 

 

Kabinet br. XII

Analiza, kontrola i zaštita vazduha

(Vježbe)

Prof.dr Mustafa Burgić

 

 

 

Kabinet br. XII

Dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija

Doc.dr Igor Dragičević

 

 

 

Mali amfiteatar

Dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija

(Vježbe)

Doc.dr Igor Dragičević

 

 

 

Mali amfiteatar

Sanitarni problemi okoliša

Doc.dr Igor Dragičević

 

 

 

Mali amfiteatar

Sanitarni problemi okoliša(Vježbe)

Doc.dr Igor Dragičević

 

 

 

Mali amfiteatar

VIII SEMESTAR

Kvalitet i bezbjednost hrane

Prof.dr Mustafa Burgić

09.03.2021.god.

23.03.2021.god.

06.04.2021.god.

20.04.2021.god.

04.05.2021.god.

18.05.2021.god.

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

14:00-17:00h

14:00-17:00h

14:00-17:00h

14:00-17:00h

14:00-16:00h

15:00-16:00h

Kabinet br. XII

Kvalitet i bezbjednost hrane (Vježbe)

Prof.dr Mustafa Burgić

05.03.2021.

19.03.2021.

02.04.2021.

16.04.2021.

30.04.2021.

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

13.00-16.00h

13.00-16.00h

13.00-16.00h

13.00-16.00h

13.00-16.00h

 

Sanitarni inženjering vode za kupanje i rekreaciju

Prof.dr Mustafa Burgić

09.03.2021.god.

23.03.2021.god.

06.04.2021.god.

20.04.2021.god.

04.05.2021.god.

18.05.2021.god.

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

17:00-19:00h

17:00-19:00h

17:00-19:00h

17:00-19:00h

16:00-19:00h

17:00-18:00h

Kabinet br. XII

Sanitarni inženjering vode za kupanje i rekreaciju (Vježbe)

Prof.dr Mustafa Burgić

06.03.2021.

13.03.2021.

20.03.2021.

27.03.2021.

10.04.2021.

17.04.2021.

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

10.00-13.00h

10.00-13.00h

10.00-13.00h

10.00-13.00h

10.00-13.00h

10.00-13.00h

 

IZBORNI PREDMETI

Osnovi informatike*

Prof.dr Halid Žigić

10.03.2021.god.

17.03.2021.god.

24.03.2021.god.

31.03.2021.god.

07.04.2021.god.

14.04.2021.god.

21.04.2021.god.

28.04.2021.god.

05.05.2021.god.

12.05.2021.god.

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

10:00-12:00h

10:00-12:00h

10:00-12:00h

10:00-12:00h

10:00-12:00h

10:00-12:00h

10:00-12:00h

10:00-12:00h

10:00-12:00h

10:00-12:00h

Kabinet informatike

Osnovi informatike* (Vježbe)

Mr Smiljana Bijelović, asistent

06.03.2021.

13.03.2021.

20.03.2021.

27.03.2021.

10.04.2021.

17.04.2021.

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

15.00-19.00h

15.00-19.00h

15.00-19.00h

15.00-19.00h

15.00-19.00h

15.00-19.00h

 

Osnovi biomedicine*(Predavanja + Vježbe)

Prof.dr Fahir Baraković

 

 

 

Kabinet br. XI

Epidemiološke metode u medicini*

Doc.dr Munevera Osmić

25.03.2021.god.

01.04.2021.god.

08.04.2021.god.

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

16:00-19:00h

16:00-19:00h

16:00-19:00h

Kabinet muzike

Epidemiološke metode u medicini* (Vježbe)

Doc.dr Munevera Osmić

04.03.2021.god.

11.03.2021.god.

30.03.2021.god.

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

16:00-19:00h

16:00-19:00h

16:00-19:00h

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti