Fakultet zdravstvenih nauka

Studijski program – Sanitarni inženjering

*NAPOMENA:

Prilikom učitavanja rasporeda neophodan je „refresh (F5)“

Sve izmjene vezane za rasporeda pratite i na OGLASNOJ TABLI

Od ponuđena dva strana jezika student bira jedan

Od ponuđenih izbornih predmeta student polaže dva (jedan izborni za zimski, jedan izborni za ljetni semestar)

 

 

I i II semestar

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

KABINET

I SEMESTAR

Anatomija

(Predavanja)

Prof.dr Slobodan Marinković

 

 

 

Kabinet br. VII

Anatomija

(Vježbe)

Prof.dr Slobodan Marinković

 

 

 

Kabinet br. VII

Fizika sa biofizikom

(Predavanja)

Prof.dr Jugoslav Stahov

 

 

 

Mali amfiteatar

Fizika sa biofizikom

(Vježbe)

Prof.dr Jugoslav Stahov

 

 

 

Veliki amfiteatar

Opšta hemija

(Predavanja)

Prof.dr Ranka Kubiček

 

 

 

Kabinet br. VII

Opšta hemija

(Vježbe)

Alma Jusufović, demonstrator

 

 

 

Labaratorija II

Engleski jezik I

(Predavanja)

Doc.dr Mirnes Avdić

 

 

 

Mali amfiteatar

Engleski jezik I

(Vježbe)

Doc.dr Mirnes Avdić

 

 

 

Mali amfiteatar

Njemački jezik I

(Predavanja)

Mr Vahid Puškarević, lektor

 

 

 

Kabinet br. VII

Njemački jezik I

(Vježbe)

Mr Vahid Puškarević, lektor

 

 

 

Kabinet br. IV

II SEMESTAR

Biologija sa humanom genetikom  (Predavanja)

Prof.dr Jasminka H. Halilović

 

 

 

Mali amfiteatar

Biologija sa humanom genetikom (Vježbe)

Prof.dr Jasminka H.Halilović

 

 

 

Kabinet za mikroskopiju

Biohemija

(Predavanja)

Doc.dr Halida Mahmutbegović-Poljaković

 

 

 

Kabinet br.IV

Biohemija

(Vježbe)

Mr. sc Alma Jusufović, viši asistent

 

 

 

Laboratorija II

Organska hemija

(Predavanja)

Prof.dr Jasminka Sadadinović

 

 

 

Kabinet br. IV

Organska hemij

(Vježbe)

Anela Arnautović, demonstrator

 

 

 

Laboratorija II

Ekologija i zaštita životne sredine (Predavanja)

Prof.dr Jasminka Sadadinović

 

 

 

Kabinet br. IV

Ekologija i zaštita životne sredine (Vježbe)

Nedim Hadžimehmedović,ass

 

 

 

UKC Tuzla

IZBORNI PREDMETI

Osnovi informatike

(Predavanja)

Prof.dr Halid Žigić

 

 

 

Kabinet informatike

Osnovi informatike

(Vježbe)

Mr Smiljana Bijelović, asistent

 

 

 

Kabinet informatike

Sociologija*

(Predavanja)

Akademik prof.dr Zoran Milošević

 

 

 

Mali amfiteatar

Sociologija

(Vježbe)

Akademik prof.dr Zoran Milošević

 

 

 

 

Medicinska etika

(Predavanja)

Prof.dr Sanda Pribić

 

 

 

Mali amfiteatar

Medicinska etika

(Vježbe)

Prof.dr Sanda Pribić

 

 

 

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

 

III i IV semester

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

KABINET

III SEMESTAR

Fiziologija sa patofiziologijom

(Predavanja)

Prof.dr Haris Huseinagić

02.10.2023.

09.10.2023.

16.10.2023.

23.10.2023.

30.10.2023.

06.11.2023.

13.11.2023.

20.11.2023.

27.11.2023.

04.12.2023.

Ponedjeljak

14.30-16.00

14.30-16.00

14.30-16.00

14.30-16.00

14.30-16.00

14.30-16.00

14.30-16.00

14.30-16.00

14.30-16.00

14.30-16.00

Kabinet br. IX

Fiziologija sa patofiziologijom

(Vježbe)

Prof.dr Haris Huseinagić

 

 

 

Kabinet br. XI

Mikrobiologija sa parazitologijom

(Predavanja)

Prof.dr Jasminka H. Halilović

04.10.2023.

11.10.2023.

18.10.2023.

25.10.2023.

01.11.2023.

08.11.2023.

15.11.2023.

22.11.2023.

29.11.2023.

06.12.2023.

13.12.2023.

20.12.2023.

27.12.2023.

03.01.2024.

10.01.2024.

Srijeda

12.00-15.00

12.00-15.00

12.00-15.00

12.00-15.00

12.00-15.00

12.00-15.00

12.00-15.00

12.00-15.00

12.00-15.00

12.00-15.00

12.00-15.00

12.00-15.00

12.00-15.00

12.00-15.00

12.00-15.00

Kabinet za mikroskopiju

Mikrobiologija sa parazitologijom

(Vježbe)

Prof.dr Jasminka H. Halilović

 

 

 

Kabinet muzike

Urgentna medicina

(Predavanja)

Doc. dr Suad Keranović

05.10.2023.

12.10.2023.

19.10.2023.

26.10.2023.

09.11.2023.

16.11.2023.

30.11.2023.

14.12.2023.

21.12.2023.

28.12.2023.

Četvrtak

16.00-18.00

16.00-18.00

16.00-18.00

16.00-18.00

16.00-18.00

16.00-18.00

16.00-18.00

16.00-18.00

16.00-18.00

16.00-18.00

Kabinet br. VII

Urgentna medicina

(Vježbe)

 

 

 

 

Kabinet br. XI

Engleski jezik II

(Predavanja)

Doc.dr Mirnes Avdić

16.10.2023.

23.10.2023.

30.10.2023.

06.11.2023.

13.11.2023.

20.11.2023.

27.11.2023.

04.12.2023.

11.12.2023.

18.12.2023.

25.12.2023.

08.01.2024.

Ponedjeljak

17.30-18.15

17.30-18.15

16.45-18.15

16.45-17.30

17.30-18.15

17.30-18.15

16.45-18.15

16.45-17.30

17.30-18.15

17.30-18.15

16.45-18.15

16.45-17.30

Mali amfiteatar

Engleski jezik II

(Vježbe)

Doc.dr Mirnes Avdić

16.10.2023.

23.10.2023.

30.10.2023.

06.11.2023.

13.11.2023.

20.11.2023.

27.11.2023.

04.12.2023.

11.12.2023.

18.12.2023.

25.12.2023.

08.01.2024.

Ponedjeljak

18.15-19.00

18.15-19.00

18.15-19.00

17.30-19.00

18.15-19.00

18.15-19.00

18.15-19.00

17.30-19.00

18.15-19.00

18.15-19.00

18.15-19.00

17.30-19.00

Mali amfiteatar

Njemački jezik II

(Predavanja)

Mr Vahid Puškarević, lektor

06.10.2023.

27.10.2023.

10.11.2023.

24.11.2023.

08.12.2023.

22.12.2023.

05.01.2024.

12.01.2024.

Petak

17.30-18.15

17.00-18.30

16.00-17.30

16.00-17.30

17.00-18.30

17.00-18.30

16.00-18.15

16.00-16.45

Kabinet br. VII

Njemački jezik II

(Vježbe)

Mr Vahid Puškarević, lektor

12.10.2023.

03.11.2023.

17.11.2023.

01.12.2023.

15.12.2023.

29.12.2023.

12.01.2024.

Četvrtak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

17.30-19.00

17.00-18.30

16.00-17.30

16.00-17.30

17.00-18.30

17.00-18.30

16.45-19.00

Kabinet br. VII

IV SEMESTAR

Farmakologija sa toksikologijom

(Predavanja)

Doc.dr Suad Keranović

 

 

 

Veliki amfiteatar

Farmakologija sa toksikologijom

(Vježbe)

Halida Mahmutbegović,ass

 

 

 

Kabinet IV

Patologija

(Predavanja)

Doc.dr Zinaida Karasalihović

 

 

 

Kabinet muzike

Patologija

(Vježbe)

Mr.med.sc.dr.Maja Konrad Čustović
Mr.med.sc.dr. Azra Sadiković

 

 

 

Kabinet mikroskopije

Prehrambeni aditivi i kontaminenti

(Predavanja)

Prof.dr Jasminka Sadadinović

 

 

 

Kabinet br. IV

Prehrambeni aditivi i kontaminenti

(Vježbe)

Mr. sc Alma Jusufović, viši asistent

 

 

 

Laboratorija II

Upravljanje i zaštita voda

(Predavanja)

Doc.dr Igor Dragičević

 

 

 

Mali amfiteatar

Upravljanje i zaštita voda

(Vježbe)

Mirza Baćić,ass

 

 

 

UKC Tuzla

IZBORNI PREDMETI

Menadžment*

(Predavanja)

Doc.dr Halid Mahmutbegović

08.11.2023.

15.11.2023.

22.11.2023.

29.11.2023.

06.12.2023.

12.12.2023.

Srijeda

16.00-16.45

16.00-16.45

16.00-16.45

16.00-16.45

16.00-16.45

16.00-16.45

Mali amfiteatar

Menadžment*

(Vježbe)

 

 

 

Mali amfiteatar

Ekologija i higijena radne sredine*

(Predavanja)

Prof.dr Azijada Beganlić

03.10.2023.

31.10.2023.

07.11.2023.

28.11.2023.

19.12.2023.

Utorak

15.00-16.30

15.00-16.30

15.00-16.30

15.00-16.30

15.00-16.30

Kabinet br. VI

Ekologija i higijena radne sredine*

(Vježbe)

Prof.dr Azijada Beganlić

 

 

 

Kabinet br. V

Statističke metode

(Predavanja)

Prof. dr Lidija Vučičević

 

 

 

Kabinet br.VI

Statističke metode

(Vježbe)

Prof. dr Lidija Vučičević

 

 

 

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

 

 

V i VI semestar

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

KABINET

V SEMESTAR

Homeopatija

(Predavanja)

Prof.dr Munevera Bećarević

06.10.2023.

07.10.2023.

10.10.2023.

17.10.2023.

20.10.2023.

21.10.2023.

24.10.2023.

27.10.2023.

31.10.2023.

03.11.2023.

04.11.2023.

07.11.2023.

08.11.2023.

10.11.2023.

14.11.2023.

17.11.2023.

18.11.2023.

Petak

Subota

Utorak

Utorak

Petak

Subota

Utorak

Petak

Utorak

Petak

Subota

Utorak

Srijeda

Petak

Utorak

Petak

Subota

16.00-17.30

14.00-15.30

17.30-18.15

16.00-16.45

16.00-17.30

14.00-15.30

17.30-18.15

16.00-17.30

16.00-16.45

16.00-17.30

14.00-15.30

17.30-18.15

17.30-19.00

16.00-17.30

16.00-17.30

15.15-17.30

14.00-15.30

Kabinet br. VI

Homeopatija

(Vježbe)

Prof.dr Munevera Bećarević

 

 

 

Kabinet br. X

Analiza vode

(Predavanja)

Doc.dr Igor Dragičević

14.10.2023.

04.11.2023.

11.11.2023.

Subota

Subota

Subota

10.30-12.00

10.30-12.00

10.30-12.00

Mali amfiteatar

Analiza vode

(Vježbe)

Doc.dr Igor Dragičević

 

 

 

Mali amfiteatar

Analiza namirnica

(Predavanja)

Prof.dr Mustafa Burgić

09.10.2023.

23.10.2023.

13.11.2023.

27.11.2023.

11.12.2023.

25.12.2023.

Ponedjeljak

15.00-16.00

15.00-16.00

15.00-16.00

15.00-16.00

15.00-16.00

15.00-16.00

Kabinet br. IV

Analiza namirnica

(Vježbe)

Prof.dr Mustafa Burgić

 

 

 

Kabinet br. XII

Stručna praksa I

Dekan Fakulteta zdrvastvenih nauka

VI SEMESTAR

Ishrana, nutritivna terapija i dijetetika  (Predavanja)

Prof.dr Munevera Osmić

 

 

 

Kabinet br.XI

Ishrana, nutritivna terapija i dijetetika  (Vježbe)

Mujaga Čičkušić, ass

 

 

 

UKC Tuzla

Upravljanje otpadom

(Predavanja)

Doc.dr Igor Dragičević

 

 

 

Mali amfiteatar

Upravljanje otpadom

(Vježbe)

Mirza Baćić,

 

 

 

UKC Tuzla

Ekološko sanitarno zakonodavstvo i nadzor  (Predavanja)

Prof.dr Mustafa Burgić

 

 

 

Kabinet br. XI

Ekološko sanitarno zakonodavstvo i nadzor  (Vježbe)

Nedim Hadžimehmedović,ass

 

 

 

UKC Tuzla

Stručna praksa II

Dekan Fakulteta zdrvastvenih nauka

IZBORNI PREDMETI

Organizacija zdravstvene zaštite*

(Predavanja)

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

 

 

 

Kabinet br. XI

Organizacija zdravstvene zaštite*

(Vježbe)

Elvir Kulanić,ass

 

 

 

UKC Tuzla

Mentalno zdravlje*

(Predavanja)

Prof.dr Fahir Baraković

05.10.2023.

12.10.2023.

19.10.2023.

26.10.2023.

02.11.2023.

09.11.2023.

16.11.2023.

23.11.2023.

30.11.2023.

07.12.2023.

14.12.2023.

21.12.2023.

28.12.2023.

04.01.2024.

11.01.2024.

Četvrtak

13.00-14.00

13.00-14.00

13.00-14.00

13.00-14.00

13.00-14.00

13.00-14.00

13.00-14.00

13.00-14.00

13.00-14.00

13.00-14.00

13.00-14.00

13.00-14.00

13.00-14.00

13.00-14.00

13.00-14.00

Kabinet br. V

Mentalno zdravlje*

(Vježbe)

Prof.dr Fahir Baraković

 

 

 

Kabinet br. XI

Prevencija i rano otkrivanje raka*

(Predavanja)

Prof.dr Sanda Pribić

14.10.2023.

28.10.2023.

04.11.2023.

18.11.2023.

28.11.2023.

02.12.2023.

Subota

Subota

Subota

Subota

Utorak

Subota

12.00-13.00

12.00-17.00

12.00-17.00

12.00-17.00

12.00-17.00

12.00-16.00

Kabinet br. IX

Prevencija i rano otkrivanje raka*

(Vježbe)

Prof.dr Sanda Pribić

 

 

 

Mali amfiteatar

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

 

VII i VIII semestar

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

KABINET

VII SEMESTAR

Uzorkovanje u sanitarnom higijenskom nadzoru

(Predavanja)

Doc.dr Igor Dragičević

14.10.2023.

04.11.2023.

11.11.2023.

Subota

Subota

Subota

12.30-14.00

12.30-14.00

12.30-14.00

Mali amfiteatar

Uzorkovanje u sanitarnom higijenskom nadzoru

(Vježbe)

Doc.dr Igor Dragičević

 

 

 

Mali amfiteatar

Analiza, kontrola i zaštita vazduha

(Predavanja)

Prof.dr Mustafa Burgić

09.10.2023.

23.10.2023.

13.11.2023.

27.11.2023.

11.12.2023.

25.12.2023.

Ponedjeljak

16.00-17.00

16.00-17.00

16.00-17.00

16.00-17.00

16.00-17.00

16.00-17.00

Kabinet br. IV

Analiza, kontrola i zaštita vazduha

(Vježbe)

Prof.dr Mustafa Burgić

 

 

 

Kabinet br. XII

Dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija

(Predavanja)

Doc.dr Igor Dragičević

14.10.2023.

04.11.2023.

11.11.2023.

Subota

Subota

Subota

14.00-15.30

14.00-15.30

14.00-15.30

Mali amfiteatar

Dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija

(Vježbe)

Doc.dr Igor Dragičević

 

 

 

Mali amfiteatar

Sanitarni problemi okoliša

(Predavanja)

Doc.dr Igor Dragičević

14.10.2023.

04.11.2023.

11.11.2023.

Subota

Subota

Subota

15.30-17.00

15.30-17.00

15.30-17.00

Mali amfiteatar

Sanitarni problemi okoliša

(Vježbe)

Doc.dr Igor Dragičević

 

 

 

Mali amfiteatar

VIII SEMESTAR

Kvalitet i bezbjednost hrane

(Predavanja)

Prof.dr Mustafa Burgić

 

 

 

Kabinet br. XI

Kvalitet i bezbjednost hrane

(Vježbe)

Mirza Baćić,

 

 

 

UKC Tuzla

Sanitarni inženjering vode za kupanje i rekreaciju (Predavanja)

Prof.dr Mustafa Burgić

 

 

 

Kabinet br. XII

Sanitarni inženjering vode za kupanje i rekreaciju (Vježbe)

Mirza Baćić,

 

 

 

UKC Tuzla

IZBORNI PREDMETI

Zdravstveno pravo

(Predavanja)

Doc.dr Denis Husić

 

 

 

Sudnica

Zdravstveno pravo

(Vježbe)

Mr. Ervin Mujkić, viši asistent

 

 

 

Mali amfitetatar

Osnovi biomedicine*

(Predavanja)

Prof.dr Fahir Baraković

Doc. dr Enes Osmanović

05.10.2023.

12.10.2023.

19.10.2023.

26.10.2023.

02.11.2023.

09.11.2023.

16.11.2023.

23.11.2023.

30.11.2023.

07.12.2023.

14.12.2023.

21.12.2023.

28.12.2023.

04.01.2024.

11.01.2024.

Četvrtak

11.00-12.00

11.00-12.00

11.00-12.00

11.00-12.00

11.00-12.00

11.00-12.00

11.00-12.00

11.00-12.00

11.00-12.00

11.00-12.00

11.00-12.00

11.00-12.00

11.00-12.00

11.00-12.00

11.00-12.00

Kabinet br. V

Osnovi biomedicine*

(Vježbe)

 

 

 

 

 

Epidemiološke metode u medicini*

(Predavanja)

Prof. dr Munevera Osmić

 

 

 

Kabinet muzike

Epidemiološke metode u medicini*

(Vježbe)

Nedim Hadžimehmedović,ass

 

 

 

UKC Tuzla

Predmeti označeni * su izborni predmeti