Fakultet zdravstvenih nauka

Studijski program – Sanitarni inženjering

*NAPOMENA:

Prilikom učitavanja rasporeda neophodan je „refresh (F5)“

Sve izmjene vezane za rasporeda pratite i na OGLASNOJ TABLI

Od ponuđena dva strana jezika student bira jedan

Od ponuđenih izbornih predmeta student polaže dva (jedan izborni za zimski, jedan izborni za ljetni semestar)

 

 

I i II semestar

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

I SEMESTAR

Anatomija

Predavanja

Prof.dr Slobodan Marinković

07.10.2022.

14.10.2022.

21.10.2022.

28.10.2022.

04.11.2022.

11.11.2022.

18.11.2022.

02.12.2022.

09.12.2022.

16.12.2022.

23.12.2022.

Petak

08.00-12.00

08.00-12.00

08.00-12.00

08.00-12.00

08.00-12.00

08.00-12.00

08.00-12.00

08.00-12.00

08.00-12.00

08.00-12.00

08.00-13.00

Veliki amfiteatar

Anatomija

Vježbe

Prof.dr Slobodan Marinković

Veliki amfiteatar

Fizika sa biofizikom

Predavanja

Prof.dr Jugoslav Stahov

05.10.2022.

12.10.2022.

19.10.2022.

26.10.2022.

02.11.2022.

09.11.2022.

16.11.2022.

23.11.2022.

30.11.2022.

07.12.2022.

Srijeda

10.00-13.00

10.00-13.00

10.00-13.00

10.00-13.00

10.00-13.00

15.00-18.00

10.00-13.00

10.00-13.00

10.00-13.00

10.00-13.00

Veliki amfiteatar

Fizika sa biofizikom

Vježbe

Prof.dr Jugoslav Stahov

 

 

 

Veliki amfiteatar

Opšta hemija

Predavanja

Prof.dr Ranka Kubiček

12.10.2022.

13.10.2022.

19.10.2022.

20.10.2022.

26.10.2022.

27.10.2022.

02.11.2022.

03.11.2022.

09.11.2022.

10.11.2022.

16.11.2022.

17.11.2022.

23.11.2022.

24.11.2022.

30.11.2022.

01.12.2022.

07.12.2022.

08.12.2022.

14.12.2022.

15.12.2022.

Srijeda

Četvrtak

Srijeda

Četvrtak

Srijeda

Četvrtak

Srijeda

Četvrtak

Srijeda

Četvrtak

Srijeda

Četvrtak

Srijeda

Četvrtak

Srijeda

Četvrtak

Srijeda

Četvrtak

Srijeda

Četvrtak

14.00-15.00

12.00-14.00

14.00-15.00

12.00-14.00

14.00-15.00

12.00-14.00

14.00-15.00

12.00-14.00

14.00-15.00

12.00-14.00

14.00-15.00

12.00-14.00

14.00-15.00

12.00-14.00

14.00-15.00

12.00-14.00

14.00-15.00

12.00-14.00

14.00-15.00

12.00-14.00

Kabinet muzike

Opšta hemija

Vježbe

Mr.sc Alma Jusufović, viši asistent

15.10.2022.

22.10.2022.

29.10.2022.

Subota

12.00-15.00

12.00-15.00

12.00-16.00

Labaratorija II

Engleski jezik I

Predavanja

Doc.dr Mirnes Avdić

10.10.2022.

17.10.2022.

31.10.2022.

14.11.2022.

21.11.2022.

05.12.2022.

12.12.2022.

Ponedjeljak

13.30-15.30

15.30-17.30

15.30-17.30

15.30-17.30

15.30-17.30

15.30-17.30

16.00-18.15

Veliki amfiteatar

Engleski jezik I

Vježbe

Mr Alisa Memić, lektor

11.10.2022.

18.10.2022.

25.10.2022.

01.11.2022.

15.11.2022.

22.11.2022.

06.12.2022.

13.12.2022.

Utorak

16.00-17.30

16.00-17.30

16.00-17.30

16.00-17.30

16.00-17.30

16.00-17.30

16.00-17.30

16.00-17.00

Veliki amfiteatar

Njemački jezik I

Predavanja

Mr Vahid Puškarević, lektor

05.10.2022.

19.10.2022.

02.11.2022.

16.11.2022.

30.11.2022.

14.12.2022.

 Srijeda

17.00-18.30

16.30-18.45

16.30-18.45

16.30-18.45

16.30-18.45

17.00-17.45

Mali amfiteatar

Njemački jezik I

Vježbe

Mr Vahid Puškarević, lektor

12.10.2022.

26.10.2022.

09.11.2022.

23.11.2022.

07.12.2022.

14.12.2022.

Srijeda

17.00-18.30

16.30-18.45

16.30-18.45

16.30-18.45

16.30-18.45

17.45-18.30

Mali amfiteatar

II SEMESTAR

Biologija sa humanom genetikom

Predavanja

Prof.dr Jasminka H. Halilović

Mali amfiteatar

Biologija sa humanom genetikom

Vježbe

Prof.dr Jasminka H.Halilović

Kabinet za mikroskopiju

Biohemija

Predavanja

Doc.dr Halida Mahmutbegović-Poljaković

Kabinet muzike

Biohemija

Vježbe

Mr. sc Alma Jusufović, viši asistent

Laboratorija II

Organska hemija

Predavanja

Prof.dr Jasminka Sadadinović

Kabinet br. III

Organska hemij

Vježbe

Mr. Sc Alma Jusufović, viši asistent

Laboratorija II

Ekologija i zaštita životne sredine

Predavanja

Prof.dr Jasminka Sadadinović

Kabinet br. III

Ekologija i zaštita životne sredine

Vježbe

Nedim Hadžimehmedović,ass

 

UKC Tuzla

 

IZBORNI PREDMETI

Osnovi informatike

Predavanje

Prof.dr Halid Žigić

Predavanja će se održati u ljetnom semestru

Kabinet informatike

Osnovi informatike

Vježbe

Mr Smiljana Bijelović, asistent

Vježbe će se održati u ljetnom semestru

Kabinet informatike

Sociologija*

Predavanja

Akademik prof.dr Zoran Milošević

Predavanja će se održati u ljetnom semestru

Veliki amfiteatar

Sociologija

Vježbe

Akademik prof.dr Zoran Milošević

Vježbe će se održati u ljetnom semestru

 

Medicinska etika

Predavanja

Prof.dr Sanda Pribić

Predavanja će se održati u ljetnom semestru

Mali amfiteatar

Medicinska etika

Vježbe

Prof.dr Sanda Pribić

Vježbe će se održati u ljetnom semestru

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

 

III i IV semestar

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

III SEMESTAR

Fiziologija sa patofiziologijom

Predavanja

Prof.dr Haris Huseinagić

11.10.2022.

25.10.2022.

01.11.2022.

08.11.2022.

15.11.2022.

22.11.2022.

29.11.2022.

06.12.2022.

13.12.2022.

20.12.2022.

Utorak

14.30-16.00

13.00-15.00

14.00-16.00

14.00-16.00

14.00-16.00

14.00-16.00

14.00-16.00

14.00-16.00

14.00-16.00

14.00-16.00

Kabinet br. XI

Fiziologija sa patofiziologijom

Vježbe

Prof.dr Haris Huseinagić

 

 

 

Kabinet br. XI

Mikrobiologija sa parazitologijom

Predavanja

Prof.dr Jasminka H. Halilović

05.10.2022.

12.10.2022.

19.10.2022.

26.10.2022.

Srijeda

12.00-15.00

12.00-15.00

12.00-15.00

12.00-15.00

Kabinet muzike

Mikrobiologija sa parazitologijom

Vježbe

Prof.dr Jasminka H. Halilović

06.10.2022.

13.10.2022.

20.10.2022.

27.10.2022.

Četvrtak

12.00-14.00

12.00-14.00

12.00-14.00

12.00-14.00

Kabinet muzike

Urgentna medicina

Predavanja

Doc. dr Suad Keranović

06.10.2022.

13.10.2022.

20.10.2022.

27.10.2022.

10.11.2022.

Četvrtak

16.00-18.00

16.00-18.00

16.00-18.00

16.00-18.00

16.00-18.00

Kabinet br. XI

Urgentna medicina

Vježbe

 

 

 

Kabinet br. XI

Engleski jezik II

Predavanja

Doc.dr Mirnes Avdić

10.10.2022.

17.10.2022.

31.10.2022.

14.11.2022.

21.11.2022.

05.12.2022.

12.12.2022.

Ponedjeljak

15.30-17.30

13.30-15.30

13.30-15.30

13.30-15.30

13.30-15.30

13.30-15.30

13.30-15.45

Veliki amfiteatar

Engleski jezik II

Vježbe

Mr Alisa Memić, lektor

11.10.2022.

18.10.2022.

25.10.2022.

01.11.2022.

15.11.2022.

22.11.2022.

06.12.2022.

13.12.2022.

Utorak

17.30-19.00

17.30-19.00

17.30-19.00

17.30-19.00

17.30-19.00

17.30-19.00

17.30-19.00

17.00-18.00

Veliki amfiteatar

Njemački jezik II

Predavanja

Mr Vahid Puškarević, lektor

21.10.2022.

11.11.2022.

28.11.2022.

Petak

Petak

Ponedjeljak

16.30-18.00

16.30-18.45

16.30-18.00

Mali amfiteatar

Njemački jezik II

Vježbe

 

 

 

Mali amfiteatar

IV SEMESTAR

Farmakologija sa toksikologijom

Predavanja

Doc.dr Suad Keranović

Veliki amfiteatar

Farmakologija sa toksikologijom

Vježbe

Halida Mahmutbegović,ass

Kabinet IV

Patologija

Predavanja

Prof.dr Zinaida Karasalihović

Kabinet muzike

Patologija

Vježbe

Mr.med.sc.dr.Maja Konrad Čustović
Mr.med.sc.dr. Azra Sadiković

Kabinet mikroskopije

Prehrambeni aditivi i kontaminenti

Predavanja

Prof.dr Jasminka Sadadinović

Kabinet muzike

Prehrambeni aditivi i kontaminenti

Vježbe

Mr. Sc Alma Jusufović, viši asistent

Laboratorija II

Upravljanje i zaštita voda

Predavanja

Doc.dr Igor Dragičević

Mali amfiteatar

Upravljanje i zaštita voda

Vježbe

Mirza Baćić,ass

UKC Tuzla

IZBORNI PREDMETI

Menadžment*

Predavanja

Prof.dr Hariz Agić

04.10.2022.

18.10.2022.

01.11.2022.

08.11.2022.

15.11.2022.

29.11.2022.

06.12.2022.

20.12.2022.

27.12.2022.

Utorak

16.00-18.00

16.00-18.00

16.00-18.00

16.00-18.00

16.00-18.00

16.00-18.00

16.00-18.00

15.00-18.00

15.00-18.00

Mali amfiteatar

Menadžment*

Vježbe

Prof.dr Hariz Agić

 

 

 

Mali amfiteatar

Ekologija i higijena radne sredine*

Predavanja

Prof.dr Azijada Beganlić

05.10.2022.

19.10.2022.

09.11.2022.

23.11.2022.

Srijeda

15.00-15.45

15.00-16.30

15.00-16.30

15.00-15.45

Kabinet br. V

Ekologija i higijena radne sredine*

Vježbe

Prof.dr Azijada Beganlić

Kabinet br. V

Statističke metode

Predavanja

Prof. dr Lidija Vučičević

Predavanja će se održati u ljetnom semestru

Kabinet br.1

Statističke metode

Vježbe

Prof. dr Lidija Vučičević

Vježbe će se održati u ljetnom semestru

 

Predmeti označeni * su izborni predmei

 

 

 

V i VI semestar

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

V SEMESTAR

Homeopatija

Predavanja

Prof.dr Munevera Bećarević

01.11.2022.

04.11.2022.

08.11.2022.

10.11.2022.

15.11.2022.

17.11.2022.

22.11.2022.

Utorak

Petak

Utorak

Četvrtak

Utorak

Četvrtak

Utorak

16.45-18.15

16.45-18.15

16.30-18.15

15.00-18.45

16.45-18.15

15.00-18.45

16.30-18.00

Kabinet br. X

Homeopatija

Vježbe

Prof.dr Munevera Bećarević

 

 

 

 

Kabinet br. X

Analiza vode

Predavanja

Doc.dr Igor Dragičević

15.10.2022.

11.11.2022.

12.11.2022.

16.12.2022.

17.12.2022.

Subota

Petak

Subota

Petak

Subota

10:30-12:00

11:15-12:00

11:15-12:00

11:15-12:00

11:15-12:00

Mali amfiteatar

Analiza vode

Vježbe

Doc.dr Igor Dragičević

 

 

 

Mali amfiteatar

Analiza namirnica

Predavanja

Prof.dr Mustafa Burgić

10.10.2022.

24.10.2022.

14.11.2022.

28.11.2022.

05.12.2022.

Ponedjeljak

16.00-18.00

16.00-18.00

16.00-18.00

16.00-18.00

16.00-18.00

Kabinet br. XII

Analiza namirnica

Vježbe

Prof.dr Mustafa Burgić

 

 

 

Kabinet br. XII

Stručna praksa I

Prof.dr Fahir Baraković

 

VI SEMESTAR

Ishrana, nutritivna terapija i dijetetika

Predavanja

Prof.dr Munevera Osmić

Kabinet muzike

Ishrana, nutritivna terapija i dijetetika

Vježbe

Mujaga Čičkušić, ass

UKC Tuzla

Upravljanje otpadom

Predavanja

Doc.dr Igor Dragičević

Mali amfiteatar

Upravljanje otpadom

Vježbe

Mirza Baćić,

UKC Tuzla

Ekološko sanitarno zakonodavstvo i nadzor

Predavanja

Prof.dr Mustafa Burgić

Kabinet br. XII

Ekološko sanitarno zakonodavstvo i nadzor

Vježbe

Nedim Hadžimehmedović,ass

UKC Tuzla

Stručna praksa II

Dekan Fakulteta zdrvastvenih nauka

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Organizacija zdravstvene zaštite*

Predavanja

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

Predavanja će se održati u ljetnom semestru

Kabinet br. XI

Organizacija zdravstvene zaštite*

Vježbe

Elvir Kulanić,ass

Vježbe će se održati u ljetnom semestru

UKC Tuzla

Mentalno zdravlje*

Predavanja

Prof.dr Fahir Baraković

06.10.2022.

20.10.2022.

27.10.2022.

03.11.2022.

10.11.2022.

17.11.2022.

24.11.2022.

Četvrtak

13.00-16.00

13.00-16.00

13.00-16.00

13.00-16.00

13.00-16.00

13.00-16.00

13.00-16.00

Kabinet br. XI

Mentalno zdravlje*

Vježbe

Prof.dr Fahir Baraković

 

 

 

Kabinet br. XI

Prevencija i rano otkrivanje raka*

Predavanja

Prof.dr Sanda Pribić

08.10.2022.

05.11.2022.

19.11.2022.

03.12.2022.

Subota

08.00-12.00

08.00-12.00

08.00-12.45

08.00-12.45

Mali amfiteatar

Prevencija i rano otkrivanje raka*

Vježbe

Prof.dr Sanda Pribić

 

 

 

Mali amfiteatar

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

 

VII i VIII semestar

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

VII SEMESTAR

Uzorkovanje u sanitarnom higijenskom nadzoru

Predavanja

Doc.dr Igor Dragičević

15.10.2022.

11.11.2022.

12.11.2022.

16.12.2022.

17.12.2022.

Subota

Petak

Subota

Petak

Subota

12:30-14:00

12:45-13:30 

12:45-13:30

12:45-13:30

12:45-13:30

Mali amfiteatar

Uzorkovanje u sanitarnom higijenskom nadzoru

Vježbe

Doc.dr Igor Dragičević

 

 

 

Mali amfiteatar

Analiza, kontrola i zaštita vazduha

Predavanja

Prof.dr Mustafa Burgić

11.10.2022.

25.10.2022.

15.11.2022.

29.11.2022.

06.12.2022.

Utorak

16.00-18.00

16.00-18.00

16.00-18.00

16.00-18.00

16.00-18.00

Kabinet br. XII

Analiza, kontrola i zaštita vazduha

Vježbe

Prof.dr Mustafa Burgić

 

 

 

Kabinet br. XII

Dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija

Predavanja

Doc.dr Igor Dragičević

15.10.2022.

11.11.2022.

12.11.2022.

16.12.2022.

17.12.2022.

Subota

Petak

Subota

Petak

Subota

14:30-16:00

13:30-14:15

13:30-14:15

13:30-14:15

13:30-14:15

Mali amfiteatar

Dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija

Vježbe

Doc.dr Igor Dragičević

 

 

 

Mali amfiteatar

Sanitarni problemi okoliša

Predavanja

Doc.dr Igor Dragičević

15.10.2022.

11.11.2022.

12.11.2022.

16.12.2022.

17.12.2022.

Subota

Petak

Subota

Petak

Subota

16:00-17:30

14:30-15:15

14:30-15:15

14:30-15:15

14:30-15:15

Mali amfiteatar

Sanitarni problemi okoliša

Vježbe

Doc.dr Igor Dragičević

 

 

 

Mali amfiteatar

VIII SEMESTAR

Kvalitet i bezbjednost hrane

Predavanja

Prof.dr Mustafa Burgić

Kabinet br. XII

Kvalitet i bezbjednost hrane

Vježbe

Mirza Baćić,

UKC Tuzla

Sanitarni inženjering vode za kupanje i rekreaciju Predavanja

Prof.dr Mustafa Burgić

Kabinet br. XII

Sanitarni inženjering vode za kupanje i rekreaciju Vježbe

Mirza Baćić,

UKC Tuzla

                                                             IZBORNI PREDMETI

Zdravstveno pravo

Predavanja

Predavanja će se održati u ljetnom semestru

Sudnica

Zdravstveno pravo

Vježbe

Mr. Ervin Mujkić, viši asistent

Vježbe će se održati u ljetnom semestru

Mali amfitetatar

Osnovi biomedicine*

Predavanja

Prof.dr Fahir Baraković

Doc. dr Enes Osmanović

06.10.2022.

20.10.2022.

27.10.2022.

03.11.2022.

10.11.2022.

17.11.2022.

24.11.2022.

Četvrtak

10.00-12.00

10.00-12.00

10.00-12.00

10.00-12.00

10.00-12.00

10.00-12.00

10.00-11.00

Kabinet br. XI

Osnovi biomedicine*

Vježbe

 

 

 

 

 

Epidemiološke metode u medicini*

Predavanja

Prof. dr Munevera Osmić

Predavanja će se održati u ljetnom semestru

Kabinet muzike

Epidemiološke metode u medicini*

Vježbe

Nedim Hadžimehmedović,ass

Vježbe će se održati u ljetnom semestru

UKC Tuzla

Predmeti označeni * su izborni predmeti