Fakultet zdravstvenih nauka

Studijski program – Sanitarni inženjering

*NAPOMENA:

Prilikom učitavanja rasporeda neophodan je „refresh (F5)“

Sve izmjene vezane za rasporeda pratite i na OGLASNOJ TABLI

Od ponuđena dva strana jezika student bira jedan

Od ponuđenih izbornih predmeta student polaže dva (jedan izborni za zimski, jedan izborni za ljetni semestar)

 

I i II semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

I SEMESTAR

Anatomija Predavanja

Prof.dr Slobodan Marinković

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veliki amfiteatar

Anatomija(Vježbe)

Prof.dr Slobodan Marinković

 

 

 

Veliki amfiteatar

Fizika sa biofizikom

Prof.dr Jugoslav Stahov

 

 

 

Veliki amfiteatar

Fizika sa biofizikom(Vježbe)

Prof.dr Jugoslav Stahov

 

 

 

Veliki amfiteatar

Opšta hemija

Prof.dr Ranka Kubiček

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kabinet muzike

Opšta hemija(Vježbe)

Alma Jusufović, demonstrator

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

Kabinet muzike

Engleski jezik I

Doc.dr Mirnes Avdić

Veliki amfiteatar

Engleski jezik I (VJEŽBE)

Doc.dr Mirnes Avdić

Veliki amfiteatar

Njemački jezik I

Mr Mebrura Selić, lektor

 

 

Mali amfiteatar

Njemački jezik I(Vježbe)

Mr Mebrura Selić, lektor

 

 

 

Mali amfiteatar

II SEMESTAR

Biologija sa humanom genetikom (Predavanja)

Prof.dr Jasminka H. Halilović

22.02.2022.

08.03.2022.

15.03.2022.

22.03.2022.

29.03.2022.

05.04.2022.

12.04.2022.

19.04.2022.

26.04.2022.

03.05.2022.

10.05.2022.

17.05.2022.

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

12.00-15.00

12.00-15.00

12.00-15.00

12.00-15.00

12.00-15.00

12.00-15.00

12.00-14.00

12.00-14.00

12.00-14.00

12.00-14.00

12.00-14.00

12.00-14.00

Mali amfiteatar

Biologija sa humanom genetikom (Vježbe)

Prof.dr Jasminka H.Halilović

12.03.2022.

24.03.2022.

14.04.2022.

28.04.2022.

12.05.2022.

19.05.2022.

26.05.2022.

27.05.2022.

02.06.2022.

Subota

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Petak

Četvrtak

14.00-16.00

12.00-14.00

10.00-13.45

12.00-14.00

12.00-14.00

12.00-14.00

10.00-13.45

10.00-13.45

10.00-13.45

Kabinet za mikroskopiju

Biohemija

Doc.dr Jasmina Gradaščević - Gubaljević

26.02.2022.

05.03.2022.

19.03.2022.

02.04.2022.

16.04.2022.

07.05.2022.

09.05.2022.

16.05.2022.

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

Ponedjeljak

Ponedjeljak

10.45-13.45

10.45-13.45

10.45-13.45

10.45-13.45

10.45-13.45

10.45-13.45

17.00-18.30

09.00-12.00

Kabinet muzike

Biohemija (Vježbe)

Mr. sc Alma Jusufović, viši asistent

08.03.2022.

11.03.2022.

18.03.2022.

25.03.2022.

08.04.2022.

29.04.2022.

06.05.2022.

13.05.2022.

20.05.2022.

Petak

 

08.00-12.30

08.00-12.30

10.00-12.00

10.00-12.00

10.00-12.00

10.00-12.00

10.00-12.00

08.00-12.30

08.00-09.30

Laboratorija II

Organska hemija

Prof.dr Jasminka Sadadinović

24.02.2022.

03.03.2022.

10.03.2022.

17.03.2022.

24.03.2022.

31.03.2022.

07.04.2022.

14.04.2022.

21.04.2022.

28.04.2022.

05.05.2022.

12.05.2022.

19.05.2022.

26.05.2022.

02.06.2022.

Četvrtak

14.00-16.00

Kabinet br. III

Organska hemija (Vježbe)

Mr. Sc Alma Jusufović, viši asistent

16.03.2022.

23.03.2022.

30.03.2022.

06.04.2022.

13.04.2022.

20.04.2022.

27.04.2022.

04.05.2022.

11.05.2022.

16.05.2022.

25.05.2022.

01.05.2022.

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Ponedjeljak

Srijeda

Srijeda

 

11.00-13.00

11.00-13.00

11.00-13.00

11.00-13.00

11.00-13.00

11.00-12.00

10.00-13.00

10.00-12.00

10.00-12.00

14.30-16.30

10.00-14.00

10.00-14.00

Laboratorija II

Ekologija i zaštita životne sredine

Prof.dr Jasminka Sadadinović

 

24.02.2022.

03.03.2022.

10.03.2022.

17.03.2022.

24.03.2022.

31.03.2022.

07.04.2022.

14.04.2022.

21.04.2022.

28.04.2022.

05.05.2022.

12.05.2022.

19.05.2022.

26.05.2022.

02.06.2022.

Četvrtak

 

11.00-13.00

11.00-13.00

11.00-13.00

11.00-13.00

10.30-12.00

11.00-13.00

11.00-13.00

10.30-12.00

11.00-13.00

10.30-12.00

08.00-11.45

08.00-11.45

08.00-11.45

08.00-11.45

08.00-11.45

 

Kabinet br. III

Ekologija i zaštita životne sredine (Vježbe)

Nedim Hadžimehmedović,ass

18.03.2022.

25.03.2022.

01.04.2022.

08.04.2022.

15.04.2022.

22.04.2022.

29.04.2022.

06.05.2022.

13.05.2022.

20.05.2022.

23.05.2022.

27.05.2022.

30.05.2022.

03.06.2022.

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Ponedjeljak

Petak

Ponedjeljak

Petak

13.00-16.00

 

UKC Tuzla

 

IZBORNI PREDMETI

Osnovi informatike

Prof.dr Halid Žigić

23.02.2022.

02.03.2022.

09.03.2022.

16.03.2022.

23.03.2022.

Srijeda

13.00-15.15

Kabinet informatike

Osnovi informatike

(Vježbe)

Mr Smiljana Bijelović, asistent

26.03.2022.

12.03.2022.

16.04.2022.

23.04.2022.

30.04.2022.

Subota

14.00-16.15

Kabinet informatike

Sociologija* Predavanja

Akademik prof.dr Zoran Milošević

07.03.2022.

21.03.2022.

28.03.2022.

04.04.2022.

Ponedjeljak

09.30-12.30

09.30-12.30

09.30-12.30

09.30-11.45

Veliki amfiteatar

Sociologija Vježbe

Akademik prof.dr Zoran Milošević

 

Medicinska etika Predavanja

Prof.dr Sanda Pribić

12.03.2022.

09.04.2022.

26.04.2022.

06.05.2022.

Subota

Subota

Utorak

Petak

10.00-14.00

10.00-14.00

16.00-19.00

16.00-19.00

Mali amfiteatar

Medicinska etika Vježbe

Prof.dr Sanda Pribić

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

III i IV semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

III SEMESTAR

Fiziologija sa patofiziologijom

Prof.dr Haris Huseinagić

 

 

Kabinet br. XI

Fiziologija sa patofiziologijom(Vježbe)

Prof.dr Haris Huseinagić

 

 

 

Kabinet br. XI

Mikrobiologija sa parazitologijom

Prof.dr Jasminka H. Halilović

Kabinet muzike

Mikrobiologija sa parazitologijom(Vježbe)

Prof.dr Jasminka H. Halilović

 

 

Kabinet muzike

Urgentna medicina

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

Kabinet br. XI

Urgentna medicina(Vježbe)

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

 

 

 

Kabinet br. XI

Engleski jezik II

Doc.dr Mirnes Avdić

Veliki amfiteatar

Engleski jezik II (VJEŽBE)

Doc. dr Mirnes Avdić

 

 

 

 

 

 

Veliki amfiteatar

Njemački jezik II

Mr Mebrura Selić, lektor

Mali amfiteatar

Njemački jezik II(Vježbe)

Mr Mebrura Selić, lektor

 

 

 

Mali amfiteatar

IV SEMESTAR

Farmakologija sa toksikologijom

Doc.dr Suad Keranović

07.03.2022.

14.03.2022.

21.03.2022.

28.03.2022.

04.04.2022.

11.04.2022.

18.04.2022.

25.04.2022.

09.05.2022.

16.05.2022.

17.05.2022.

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Utorak

16.00-18.00

16.00-18.00

16.00-18.00

16.00-18.00

16.00-18.00

16.00-18.00

16.00-18.00

16.00-18.00

16.00-18.00

16.00-18.00

09.00-12.00

Veliki amfiteatar

Farmakologija sa toksikologijom (Vježbe)

Halida Mahmutbegović,ass

 

12.04.2022.

18.04.2022.

25.04.2022.

26.04.2022.

10.05.2022.

14.05.2022.

21.05.2022.

28.05.2022.

 

Utorak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Utorak

Utorak

Petak

Petak

Petak

 

08.00-09.30

08.00-09.30

08.00-09.30

08.00-09.30

08.00-09.30

08.00-11.45

08.00-11.45

08.00-10.15

Kabinet IV

Patologija

Prof.dr Zinaida Karasalihović

 

24.02.2022.

03.03.2022.

10.03.2022.

17.03.2022.

24.03.2022.

31.03.2022.

07.04.2022.

14.04.2022.

 

Četvrtak

 

16.00-18.00

16.00-18.00

16.00-18.00

16.00-18.00

16.00-18.00

16.00-18.00

16.00-18.00

16.00-17.00

 

Kabinet muzike

Patologija (Vježbe)

Mr.med.sc.dr.Maja Konrad Čustović
Mr.med.sc.dr. Azra Sadiković

09.03.2022.

30.03.2022.

13.04.2022.

20.04.2022.

27.04.2022.

Srijeda

15.00-17.00

15.00-17.00

15.00-18.00

15.00-18.00

14.00-19.00

Kabinet mikroskopije

Prehrambeni aditivi i kontaminenti

Prof.dr Jasminka Sadadinović

23.02.2022.

02.03.2022.

09.03.2022.

16.03.2022.

23.03.2022.

11.05.2022.

18.05.2022.

25.05.2022.

Srijeda

13.00-15.00

13.00-15.00

13.00-15.00

13.00-15.00

13.00-15.00

13.00-15.00

13.00-15.00

13.00-14.00

Kabinet muzike

Prehrambeni aditivi i kontaminenti (Vježbe)

Mr. Sc Alma Jusufović, viši asistent

14.03.2022.

21.03.2022.

28.03.2022.

04.04.2022.

11.04.2022.

18.04.2022.

Ponedjeljak

14.00-16.00

14.00-16.00

14.00-16.00

13.00-16.00

13.00-16.00

13.00-16.00

 

 

Laboratorija II

Upravljanje i zaštita voda (Predavanja)

Doc.dr Igor Dragičević

26.02.2022.

19.03.2022.

02.04.2022.

30.04.2022.

14.05.2022.

21.05.2022.

28.05.2022.

Subota

14.45-15.30

13.30-15.00

14.00-15.30

13.30-15.45

14.00-15.30

14.00-15.30

14.00-16.15

Mali amfiteatar

Upravljanje i zaštita voda (Vježbe)

Mirza Baćić,ass

17.03.2022.

24.03.2022.

31.03.2022.

07.04.2022.

14.04.2022.

21.04.2022.

28.04.2022.

05.05.2022.

Četvrtak

13.00-15.00

UKC Tuzla

IZBORNI PREDMETI

Menadžment*

Prof.dr Hariz Agić

 

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

 

Mali amfiteatar

Menadžment*(Vježbe)

Prof.dr Hariz Agić

 

 

 

Mali amfiteatar

Ekologija i higijena radne sredine*

Prof.dr Azijada Beganlić

Predavanja su održana u zimskom semestru

Kabinet br. V

Ekologija i higijena radne sredine*(Vježbe)

Prof.dr Azijada Beganlić

Kabinet br. V

Statističke metode

Prof. dr Lidija Vučičević

05.03.2022.

19.03.2022..

Subota

Subota

09.00-13.00

09.00-13.00

Kabinet br. I

Statističke metode

Prof. dr Lidija Vučičević

 

Predmeti označeni * su izborni predmei

 

 

V i VI semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

V SEMESTAR

Homeopatija

Prof.dr Munevera Bećarević

 

 

 

 

 

 

Kabinet br. X

Homeopatija(Vježbe)

Prof.dr Munevera Bećarević

 

 

 

 

Kabinet br. X

Analiza vode

Doc.dr Igor Dragičević

 

 

 

Mali amfiteatar

Analiza vode(Vježbe)

Doc.dr Igor Dragičević

 

 

 

Mali amfiteatar

Analiza namirnica

Prof.dr Mustafa Burgić

 

 

 

 

Kabinet br. XII

Analiza namirnica(Vježbe)

Prof.dr Mustafa Burgić

 

 

 

Kabinet br. XII

Stručna praksa I

Prof.dr Fahir Baraković

 

VI SEMESTAR

Ishrana, nutritivna terapija i dijetetika

Prof.dr Munevera Osmić

25.02.2022.

15.03.2022.

17.03.2022.

18.03.2022.

25.03.2022.

01.04.2022.

08.04.2022.

15.04.2022.

22.04.2022.

29.04.2022.

06.05.2022.

Petak

Utorak

Četvrtak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

16.00-17.30

16.00-17.30

16.00-17.30

16.00-17.30

16.00-17.30

16.00-17.30

16.00-17.30

16.00-17.30

16.00-17.30

16.00-17.30

16.00-17.30

Kabinet muzike

Ishrana, nutritivna terapija i dijetetika (Vježbe)

Mujaga Čičkušić, ass

17.03.2022.

24.03.2022.

31.03.2022.

07.04.2022.

14.04.2022.

21.04.2022.

28.04.2022.

05.05.2022.

Četvrtak

10.00-13.00

 

 

 

    UKC Tuzla

Upravljanje otpadom

Doc.dr Igor Dragičević

26.02.2022.

19.03.2022.

02.04.2022.

30.04.2022.

14.05.2022.

21.05.2022.

27.05.2022.

28.05.2022.

04.06.2022.

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

Petak

Subota

Subota

14.00-14.45

12.00-13.30

12.30-14.00

11.00-13.15

12.30-14.00

11.00-14.00

11.00-14.00

11.00-14.00

11.00-14.45

Mali amfiteatar

Upravljanje otpadom (Vježbe)

Mirza Baćić,

21.03.2022.

28.03.2022.

04.04.2022.

11.04.2022.

18.04.,2022.

25.04.2022.

09.05.2022.

16.05.2022.

Ponedjeljak

12.00-14.00

 

 

 

 

UKC Tuzla

Ekološko sanitarno zakonodavstvo i nadzor

Prof.dr Mustafa Burgić

 

08.03.2022.

22.03.2022.

05.04.2022.

19.04.2022.

17.05.2022.

24.05.2022.

31.05.2022.

01.06.2022.

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Srijeda

 

15.00-17.00

15.00-17.00

15.00-17.00

15.00-17.00

15.00-17.00

15.00-19.00

14.00-19.00

14.00-19.00

 

Kabinet br. XII

Ekološko sanitarno zakonodavstvo i nadzor (Vježbe)

Nedim Hadžimehmedović,ass

16.03.2022.

23.03.2022.

06.04.2022.

20.04.2022.

04.05.2022.

11.05.2022.

18.05.2022.

25.05.2022.

Srijeda

12.00-14.00

UKC Tuzla

Stručna praksa II

Dekan Fakulteta zdrvastvenih nauka

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Organizacija zdravstvene zaštite*

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

 

 

08.03.2022.

09.03.2022.

22.03.2022.

23.03.2022.

12.04.2022.

13.04.2022.

03.05.2022.

16.05.2022.

17.05.2022.

 

 

Utorak

Srijeda

Utorak

Srijeda

Utorak

Srijeda

Utorak

Ponedjeljak

Utorak

 

 

09.00-12.00

09.00-11.00

09.00-12.00

09.00-11.00

09.00-12.00

09.00-11.00

08.00-10.15

14.00-15.00

09.00-12.00

 

Kabinet br. XI

Organizacija zdravstvene zaštite* (Vježbe)

Elvir Kulanić,ass

21.03.2022.

28.03.2022.

04.04.2022.

11.04.2022.

18.04.2022.

Ponedjeljak

08.00-11.00

UKC Tuzla

Mentalno zdravlje*

Prof.dr Fahir Baraković

 

Predavanja su održana u zimskom semestru

Četvrtak

 

 

Kabinet br. XI

 

 

 

 

 

 

Mentalno zdravlje*(Vježbe)

Prof.dr Fahir Baraković

 

 

 

Kabinet br. XI

Prevencija i rano otkrivanje raka*

Prof.dr Sanda Pribić

Predavanja su održana u zimskom semestru

Srijeda

Mali amfiteatar

Prevencija i rano otkrivanje raka*(Vježbe)

Prof.dr Sanda Pribić

 

 

 

Mali amfiteatar

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

VII i VIII semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

VII SEMESTAR

Uzorkovanje u sanitarnom higijenskom nadzoru

Doc.dr Igor Dragičević

 

 

 

 

 

 

Mali amfiteatar

Uzorkovanje u sanitarnom higijenskom nadzoru

(Vježbe)

Doc.dr Igor Dragičević

 

 

 

Mali amfiteatar

Analiza, kontrola i zaštita vazduha

Prof.dr Mustafa Burgić

 

 

 

 

 

 

Kabinet br. XII

Analiza, kontrola i zaštita vazduha

(Vježbe)

Prof.dr Mustafa Burgić

 

 

 

Kabinet br. XII

Dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija

Doc.dr Igor Dragičević

 

 

 

Mali amfiteatar

Dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija

(Vježbe)

Doc.dr Igor Dragičević

 

 

 

Mali amfiteatar

Sanitarni problemi okoliša

Doc.dr Igor Dragičević

 

 

 

 

 

Mali amfiteatar

Sanitarni problemi okoliša(Vježbe)

Doc.dr Igor Dragičević

 

 

 

Mali amfiteatar

VIII SEMESTAR

Kvalitet i bezbjednost hrane

Prof.dr Mustafa Burgić

07.03.2022.

21.03.2022.

04.04.2022.

18.04.2022.

16.05.2022.

23.05.2022.

30.05.2022.

31.05.2022.

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Utorak

17.00-19.00

17.00-19.00

17.00-19.00

17.00-19.00

17.00-19.00

15.00-19.00

14.00-19.00

08.00-12.00

Kabinet br. XII

Kvalitet i bezbjednost hrane (Vježbe)

Mirza Baćić,

18.03.2022.

25.03.2022.

01.04.2022.

08.04.2022.

15.04.2022.

22.04.2022.

29.04.2022.

06.05.2022.

13.05.2022.

20.05.2022.

27.05.2022.

03.06.2022.

Petak

10.00-12.00

UKC Tuzla

Sanitarni inženjering vode za kupanje i rekreaciju

Prof.dr Mustafa Burgić

 

 

08.03.2022.

22.03.2022.

05.04.2022.

19.04.2022.

17.05.2022.

24.05.2022.

31.05.2022.

 

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

 

17.00-19.00

17.00-19.00

17.00-19.00

17.00-19.00

17.00-19.00

12.00-15.00

12.00-14.00

 

Kabinet br. XII

Sanitarni inženjering vode za kupanje i rekreaciju (Vježbe)

Mirza Baćić,

16.03.2022.

23.03.2022.

06.04.2022.

20.04.2022.

04.05.2022.

11.05.2022.

18.05.2022.

25.05.2022.

Srijeda

12.00-14.00

UKC Tuzla

                                                             IZBORNI PREDMETI

Zdravstveno pravo (Predavanja)

Doc. dr Biljana Dimitrić

 

 

 

 

05.03.2022.

19.03.2022.

Subota

14.00-17.00

14.00-17.00

Sudnica

Zdravstveno pravo

(Vježbe)

Ervin Mujkić, ass

09.04.2022.

30.04.2022.

07.05.2022.

Subota

11.00-13.15

11.00-13.15

11.00-12.30

Mali amfitetatar

Osnovi biomedicine*(Predavanja + Vježbe)

Prof.dr Fahir Baraković

 

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Kabinet br. XI

Epidemiološke metode u medicini*

Prof. dr Munevera Osmić

 

25.02.2022.

15.03.2022.

17.03.2022.

18.03.2022.

25.03.2022.

01.04.2022.

08.04.2022.

15.04.2022.

 

Petak

Utorak

Četvrtak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

17.30-19.00

17.30-19.00

17.30-19.00

17.30-19.00

17.30-19.00

17.30-19.00

17.30-19.00

17.30-18.15

Kabinet muzike

Epidemiološke metode u medicini* (Vježbe)

Nedim Hadžimehmedović,ass

17.03.2022.

24.03.2022.

31.03.2022.

07.04.2022.

Četvrtak

10.00-12.00

UKC Tuzla

Predmeti označeni * su izborni predmeti