Fakultet zdravstvenih nauka

Studijski program – Radiologija

*NAPOMENA:

Prilikom učitavanja rasporeda neophodan je „refresh (F5)“

Sve izmjene vezane za rasporeda pratite i na OGLASNOJ TABLI

Od ponuđena dva strana jezika student bira jedan

Od ponuđenih izbornih predmeta student polaže dva (jedan izborni za zimski, jedan izborni za ljetni semestar)

 

 

I i II semestar

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

KABINET

I SEMESTAR

Anatomija

(Predavanja)

Prof.dr Slobodan Marinković

 

 

 

Kabinet anatomije

Anatomija

(Vježbe)

Prof.dr Slobodan Marinković

 

 

 

Kabinet anatomije

Fizika sa biofizikom

(Predavanja)

Prof.dr Jugoslav Stahov

 

 

 

Mali amfiteatar

Fizika sa biofizikom

(Vježbe)

Prof.dr Jugoslav Stahov

 

 

 

 

Zaštita od zračenja

(Predavanja)

Doc.dr Dario Galić

 

 

 

Kabinet br. IX

Zaštita od zračenja

(Vježbe)

 

 

 

 

 

Engleski jezik I

(Predavanja)

Doc.dr Mirnes Avdić

 

 

 

Mali amfiteatar

Engleski jezik I

(Vježbe)

Doc.dr Mirnes Avdić

 

 

 

Mali amfiteatar

Njemački jezik I

(Predavanja)

Mr Vahid Puškarević, lektor

 

 

 

Kabinet br. IV

Njemački jezik I

(Vježbe)

Mr Vahid Puškarević, lektor

 

 

 

Kabinet br. IV

II SEMESTAR

Biologija sa humanom genetikom  (Predavanja)

Prof.dr Jasminka H. Halilović

29.02.2024.

07.03.2024.

14.03.2024.

21.03.2024.

28.03.2024.

04.04.2024.

11.04.2024.

18.04.2024.

09.05.2024.

16.05.2024.

18.05.2024.

23.05.2024.

25.05.2024.

30.05.2024.

01.06.2024.

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Subota

Četvrtak

Subota

Četvrtak

Subota

13.00-15.00

13.00-15.00

13.00-15.00

13.00-15.00

13.00-15.00

13.00-15.00

14.00-16.00

14.00-16.00

14.00-16.00

14.00-16.00

14.00-16.00

14.00-16.00

12.00-14.00

14.00-16.00

12.00-14.00

Kabinet br. VII

Biologija sa humanom genetikom  (Vježbe)

Doc. dr Sabina H.Halilović

20.05.2024.

21.05.2024.

22.05.2024.

23.05.2024.

25.05.2024.

27.05.2024.

28.05.2024.

29.05.2024.

30.05.2024.

31.05.2024.

01.06.2024.

Ponedjeljak

Utorak

Srijeda

Četvrtak

Subota

Ponedjeljak

Utorak

Srijeda

Četvrtak

Petak

Subota

16.00-18.15

16.00-18.15

14.00-15.30

16.00-18.15

14.00-16.15

14.00-15.30

14.00-15.30

16.00-18.15

16.00-18.15

13.00-15.30

14.00-18.45

Kabinet mikroskopije

Radiološka propedeutika

(Predavanja)

Prof.dr Haris Huseinagić

11.03.2024.

18.03.2024.

25.03.2024.

01.04.2024.

08.04.2024.

15.04.2024.

22.04.2024.

29.04.2024.

06.05.2024.

13.05.2024.

20.05.2024.

27.05.2024.

Ponedjeljak

14.30-17.00

14.30-17.00

14.30-17.00

14.30-17.00

14.30-17.00

14.30-17.00

14.30-17.00

14.30-17.00

14.30-17.00

14.30-17.00

13.00-17.00

13.00-17.00

Kabinet saobraćaja

Radiološka propedeutika

(Vježbe)

Prof.dr Haris Huseinagić

 

 

 

 

Priprema pacijenata za radiološke postupke (Predavanja)

Prof.dr Adi Rifatbegović

21.02.2024.

28.02.2024.

06.03.2024.

13.03.2024.

20.03.2024.

27.03.2024.

03.04.2024.

24.04.2024.

26.04.2024.

03.05.2024.

08.05.2024.

10.05.2024.

15.05.2024.

22.05.2024.

29.05.2024.

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Petak

Petak

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

11.30-13.00

11.30-13.00

11.30-13.00

11.30-13.00

11.30-13.00

11.30-13.00

11.30-13.00

11.30-13.00

11.30-13.00

11.30-13.00

11.30-13.00

11.30-13.00

11.30-13.00

11.30-13.00

11.30-13.00

UKC Tuzla

Priprema pacijenata za radiološke postupke  (Vježbe)

Prof.dr Adi Rifatbegović

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Osnovi informatike

(Predavanja)

Prof. dr Halid Žigić

21.02.2024.

28.02.2024.

06.03.2024.

13.03.2024.

20.03.2024.

27.03.2024.

03.04.2024.

17.04.2024.

24.04.2024.

08.05.2024.

15.05.2024.

22.05.2024.

29.05.2024.

Srijeda

10.00-12.00

10.00-12.00

10.00-12.00

10.00-12.00

10.00-12.00

10.00-12.00

10.00-12.00

10.00-12.00

10.00-12.00

10.00-12.00

10.00-12.00

10.00-12.00

10.00-12.00

Kabinet informatike

Osnovi informatike

(Vježbe)

Prof.dr Halid Žigić

20.05.2024.

21.05.2024.

27.05.2024.

28.05.2024.

Ponedjeljak

Utorak

Ponedjeljak

Utorak

09.00-12.00

12.00-15.00

09.00-12.00

12.00-15.00

Kabinet informatike

Sociologija*

(Predavanja)

Prof. dr Edhem Muftić

04.03.2024.

11.03.2024.

18.03.2024.

25.03.2024.

01.04.2024.

08.04.2024.

15.04.2024.

22.04.2024.

29.04.2024.

06.05.2024.

13.05.2024.

20.05.2024.

30.05.2024.

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Četvrtak

12.00-14.00

12.00-15.00

12.00-14.00

12.00-15.00

12.00-14.00

12.00-14.00

12.00-14.00

12.00-14.00

12.00-14.00

12.00-15.00

12.00-14.00

12.00-15.00

12.00-14.00

 Kabinet informatike

Sociologija

(Vježbe)

Prof. dr Edhem Muftić

20.05.2024.

21.05.2024.

30.05.2024.

31.05.2024.

Ponedjeljak

Utorak

Četvrtak

Petak

15.00-16.00

12.00-15.00

14.00-16.00

12.00-15.00

Kabinet informatike

Medicinska etika

(Predavanja)

Prof.dr Sanda Pribić

23.03.2024.

06.04.2024.

13.04.2024.

20.04.2024.

04.05.2024.

Subota

08.00-11.00

08.00-11.00

08.00-14.00

15.00-17.00

15.00-17.00

Kabinet br. VII

Medicinska etika

(Vježbe)

Prof.dr Sanda Pribić

 

 

 

Kabinet br. I

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

 

III i IV semestar

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

KABINET

III SEMESTAR

Fiziologija sa patofiziologijom

(Predavanja)

Prof.dr Haris Huseinagić

 

 

 

Kabinet br. IX

Fiziologija sa patofiziologijom

(Vježbe)

 

 

 

 

 

Urgentna medicina

(Predavanja)

Doc. dr Suad Keranović

 

 

 

Mali amfiteatar

Urgentna medicina

(Vježbe)

 

 

 

 

 

Radiologija i nuklearna medicina

(Predavanja)

Prof.dr Haris Huseinagić

 

 

 

Kabinet br. IX

Radiologija i nuklearna medicina

(Vježbe)

 

 

 

 

 

Engleski jezik II

(Predavanja)

Doc.dr Mirnes Avdić

 

 

 

Mali amfiteatar

Engleski jezik II

(Vježbe)

Doc.dr Mirnes Avdić

 

 

 

Mali amfiteatar

Njemački jezik II

(Predavanja)

Mr Vahid Puškarević, lektor

 

 

 

Kabinet br. VII

Njemački jezik II

(Vježbe)

Mr Vahid Puškarević, lektor

 

 

 

Kabinet br. V

IV SEMESTAR

Farmakologija sa toksikologijom

(Predavanja)

Doc.dr Suad Keranović

26.02.2024.

04.03.2024.

11.03.2024.

18.03.2024.

25.03.2024.

01.04.2024.

08.04.2024.

15.04.2024.

22.04.2024.

29.04.2024.

06.05.2024.

13.05.2024.

15.05.2024.

20.05.2024.

27.05.2024.

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Srijeda

Ponedjeljak

Ponedjeljak

16.00-18.00

16.00-18.00

16.00-18.00

16.00-18.00

16.00-18.00

16.00-18.00

16.00-18.00

16.00-18.00

16.00-18.00

16.00-18.00

16.00-18.00

16.00-18.00

16.00-18.00

16.00-18.00

16.00-18.00

Mali amfiteatar

Farmakologija sa toksikologijom

(Vježbe)

Halida Mahmutbegović, ass

 

 

 

Kabinet IV

Radiografske tehnike I

(Predavanja)

Prof.dr Haris Huseinagić

18.03.2024.

01.04.2024.

15.04.2024.

29.04.2024.

13.05.2024.

Ponedjeljak

13.00-14.30

13.00-14.30

13.00-14.30

13.00-14.30

13.00-14.30

Kabinet br. IX

Radiografske tehnike I

(Vježbe)

Amela Selimović,ass

 

 

 

UKC Tuzla

Dozimetrija u radioterapiji

(Predavanja)

Prof.dr Branimir Marjanović

09.03.2024.

15.03.2024.

22.03.2024.

29.03.2024.

05.04.2024.

12.04.2024.

19.04.2024.

17.05.2024.

24.05.2024.

01.06.2024.

Subota

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Subota

13.00-14.00

13.00-14.00

13.00-14.00

13.00-14.00

13.00-14.00

13.00-14.00

13.00-14.00

13.00-14.00

13.00-14.00

13.00-14.00

Kabinet anatomije

Dozimetrija u radioterapiji

(Vježbe)

Mirza Jahić, ass

 

 

 

UKC Tuzla

IZBORNI PREDMETI

Menadžment*

(Predavanja)

Prof.dr Hariz Agić

 

 

 

Mali amfiteatar

Menadžment*

(Vježbe)

 

 

 

 

 

Ekologija i higijena radne sredine*

(Predavanja)

Prof.dr Azijada Beganlić

 

 

 

Kabinet br. V

Ekologija i higijena radne sredine*

(Vježbe)

 

 

 

 

 

Statističke metode*

(Predavanja)

Doc.dr Lidija Vučičević

02.03.2024.

16.03.2024.

30.03.2024.

06.04.2024.

20.04.2024.

18.05.2024.

25.05.2024.

Subota

10.15-12.30

10.15-12.30

10.15-12.30

10.15-12.30

10.15-12.30

10.15-12.30

09.30-11.00

Kabinet saobraćaja

Statističke metode*

(Vježbe)

Doc.dr Lidija Vučičević

17.05.2024.

21.05.2024.

24.05.2024.

Petak

Utorak

Petak

10.00-13.00

10.00-13.00

10.00-13.00

Kabinet br. VI

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

 

V i VI semestar

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

KABINET

V SEMESTAR

Konvencijalne radiološke metode

(Predavanja)

Prof.dr Haris Huseinagić

 

 

 

Kabinet br. VII

Konvencijalne radiološke metode

(Vježbe)

Tatjana Paočić,ass

 

 

 

UKC Tuzla

Homeopatija

(Predavanja)

Prof.dr Munevera Bećarević

 

 

 

Kabinet br. VI

Homeopatija

(Vježbe)

 

 

 

 

 

Radiološka onkologija

(Predavanja)

Doc.dr Hasan Osmić

 

 

 

Kabinet br. IV

Radiološka onkologija

(Vježbe)

Lejla Balvanović, ass

 

 

 

UKC Tuzla

Stručna praksa I

Dekan Fakulteta zdravstvenih nauka

VI SEMESTAR

Intervencijska radiologija

(Predavanja)

Doc.dr Hasan Osmić

23.02.2024.

15.03.2024.

05.04.2024.

26.04.2024.

Petak

15.00-17.30

15.00-17.30

15.00-16.30

15.00-16.30

Kabinet br. V

Intervencijska radiologija

(Vježbe)

Mirza Jahić,ass

 

 

 

UKC Tuzla

Radiografske tehnike II

(Predavanja)

Prof.dr Haris Huseinagić

11.03.2024.

25.03.2024.

08.04.2024.

22.04.2024.

06.05.2024.

Ponedjeljak

13.00-14.30

13.00-14.30

13.00-14.30

13.00-14.30

13.00-14.30

Kabinet br. XI

Radiografske tehnike II

(Vježbe)

Adisa Mešić,ass

 

 

 

UKC Tuzla

Radioterapija

(Predavanja)

Doc.dr Hasan Osmić

19.02.2024.

26.02.2024.

11.03.2024.

25.03.2024.

Ponedjeljak

15.00-17.30

15.00-17.30

15.00-16.30

15.00-16.30

Kabinet br. VI

Radioterapija

(Vježbe)

Lejla Balvanović,ass

28.03.2024.

04.04.2024.

18.04.2024.

08.05.2024.

22.05.2024.

Četvrtak

12.00-14.00

12.00-14.00

12.00-14.00

12.00-14.00

12.00-14.00

UKC Tuzla

Stručna praksa II

Dekan Fakulteta zdravstvenih nauka

IZBORNI PREDMETI

Organizacija zdravstvene zaštite*

(Predavanja)

Akademik prof.dr. Rudika Gmajnić

20.03.2024.

06.04.2024.

13.04.2024.

11.05.2024.

18.05.2024.

25.05.2024.

28.05.2024.

Srijeda

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

Utorak

15.00-16.00

15.00-16.00

14.00-15.00

14.00-15.00

14.00-15.00

14.00-15.00

14.00-15.00

Kabinet br. IX

Organizacija zdravstvene zaštite*

(Vježbe)

Elvir Kulanić,ass

 

 

 

 

Mentalno zdravlje*

(Predavanja)

Prof.dr Fahir Baraković

 

 

 

Kabinet br. V

Mentalno zdravlje*

(Vježbe)

 

 

 

 

 

Prevencija i rano otkrivanje raka*

(Predavanja)

Prof.dr Sanda Pribić

 

 

 

Kabinet br. VII

Prevencija i rano otkrivanje raka*

(Vježbe)

 

 

 

 

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

 

VII i VIII semestar

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

KABINET

VII SEMESTAR

Zbrinjavanje otpada u radiologiji (Predavanja)

Doc.dr Hasan Osmić

 

 

 

Kabinet br. V

Zbrinjavanje otpada u radiologiji (Vježbe)

Lejla Balvanović, ass

 

 

 

 

Digitalna radiologija

(Predavanja)

Prof.dr Haris Huseinagić

 

 

 

Kabinet br. VII

Digitalna radiologija

(Vježbe)

 

 

 

 

 

Radiološke intervencije u hitnim stanjima

(Predavanja)

Prof.dr Branimir Marjanović

 

 

 

Kabinet br. VI

Radiološke intervencije u hitnim stanjima

(Vježbe)

 

 

 

 

 

VIII SEMESTAR

Modifikacija radioloških metoda

(Predavanja)

Prof.dr Haris Huseinagić

29.04.2024.

06.05.2024.

13.05.2024.

20.05.2024.

27.05.2024.

Ponedjeljak

17.00-18.00

17.00-18.00

17.00-18.00

17.00-18.00

17.00-18.00

Kabinet saobraćaja

Modifikacija radioloških metoda

(Vježbe)

Tatjana Paočić,ass

 

 

 

UKC Tuzla

Kompjuterizovane radiološke metode  (Predavanja)

Prof.dr Haris Huseinagić

29.04.2024.

06.05.2024.

13.05.2024.

20.05.2024.

27.05.2024.

Ponedjeljak

18.00-19.00

18.00-19.00

18.00-19.00

18.00-19.00

18.00-19.00

Kabinet saobraćaja

Kompjuterizovane radiološke metode  (Vježbe)

Amela Selimović,ass

 

 

 

UKC Tuzla

IZBORNI PREDMETI

Zdravstveno pravo

(Predavanja)

Doc.dr Denis Husić

08.03.2024.

13.03.2024.

20.03.2024.

27.03.2024.

03.04.2024.

17.04.2024.

24.04.2024.

26.04.2024.

08.05.2024.

15.05.2024.

22.05.2024.

29.05.2024.

Petak

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Petak

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

15.00-16.30

15.00-16.30

14.30-16.00

14.30-16.00

14.30-16.00

14.30-16.00

14.30-16.00

15.00-16.30

14.30-16.00

14.30-16.00

14.30-16.00

14.30-16.00

Mali amfiteatar

Zdravstveno pravo

(Vježbe)

Mr. Ervin Mujkić, viši asistent

20.05.2024.

24.05.2024.

27.05.2024.

31.05.2024.

Ponedjeljak

Petak

Ponedjeljak

Petak

16.30-18.00

16.30-18.00

16.30-18.00

16.30-18.00

Kabinet informatike

Osnovi biomedicine*

(Predavanja)

Prof.dr Fahir Baraković

Doc.dr Enes Osmanović

 

 

 

Kabinet br. V

Osnovi biomedicine*

(Vježbe)

 

 

 

 

 

Epidemiološke metode u medicini*

(Predavanja)

Prof.dr Munevera Osmić

05.04.2024.

26.04.2024.

20.05.2024.

Petak

Petak

Ponedjeljak

16.00-18.00

16.00-18.00

16.00-18.00

Kabinet br. IV

Epidemiološke metode u medicini*

(Vježbe)

Nedim Hadžimehmedović,ass

 

 

 

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti