Fakultet zdravstvenih nauka

Studijski program – Radiologija

*NAPOMENA:

Prilikom učitavanja rasporeda neophodan je „refresh (F5)“

Sve izmjene vezane za rasporeda pratite i na OGLASNOJ TABLI

Od ponuđena dva strana jezika student bira jedan

Od ponuđenih izbornih predmeta student polaže dva (jedan izborni za zimski, jedan izborni za ljetni semestar)

 

 

I i II semestar

PREDMET

PROFESOR

DAN

VRIJEME

MJESTO

I SEMESTAR

Anatomija

(Predavanja)

Prof.dr Slobodan Marinković

 

 

Veliki amfiteatar

Anatomija

(Vježbe)

Prof.dr Slobodan Marinković

 

 

 

Fizika sa biofizikom

(Predavanja)

Prof.dr Jugoslav Stahov

 

 

Veliki amfiteatar

Fizika sa biofizikom

(Vježbe)

Prof.dr Jugoslav Stahov

 

 

 

Zaštita od zračenja

(Predavanja)

Doc.dr Dario Galić

 

 

Kabinet geodezije

Zaštita od zračenja

(Vježbe)

 

 

 

 

Engleski jezik I

(Predavanja)

Doc.dr Mirnes Avdić

 

 

Veliki amfiteatar

Engleski jezik I

(Vježbe)

Mr Alisa Memić, lektor

 

 

Veliki amfiteatar

Njemački jezik I

(Predavanja)

Mr Vahid Puškarević, lektor

 

 

Mali amfiteatar

Njemački jezik I

(Vježbe)

Mr Vahid Puškarević, lektor

 

 

Mali amfiteatar

II SEMESTAR

Biologija sa humanom genetikom  (Predavanja)

Prof.dr Jasminka H. Halilović

Srijeda

12.00-15.00

Kabinet br. I

Biologija sa humanom genetikom  (Vježbe)

Prof.dr Jasminka H.Halilović

Četvrtak

16.00-19.00

Kabinet br. I

Radiološka prepedeutika

(Predavanja)

Prof.dr Haris Huseinagić

Ponedjeljak

13:00-15:15

Kabinet br. III

Radiološka prepedeutika

(Vježbe)

Prof.dr Haris Huseinagić

Ponedjeljak

16.00-18.15

Kabinet br. XI

Priprema pacijenata za radiološke postupke (Predavanja)

Prof.dr Adi Rifatbegović

Srijeda/

Petak

08.15-11.15/

09.00-11.00

UKC Tuzla

Priprema pacijenata za radiološke postupke  (Vježbe)

Prof.dr Adi Rifatbegović

Četvrtak

16.00-17.30

UKC Tuzla

IZBORNI PREDMETI

Osnovi informatike

(Predavanja)

Prof. dr Halid Žigić

Srijeda

10.00-11.00

Kabinet br. II

Osnovi informatike

(Vježbe)

Prof. dr Halid Žigić

Srijeda

11.00-12.00

Kabinet br. II

Sociologija*

(Predavanja)

Akademik prof.dr Zoran Milošević

Petak

10.00-11.00

Kabinet br. II

Sociologija

(Vježbe)

Akademik prof.dr Zoran Milošević

Petak

11.00-12.00

Mali amfiteatar

Medicinska etika

(Predavanja)

Prof.dr Sanda Pribić

Petak/Subota

08.00-09.00

Kabinet br. V

Medicinska etika

(Vježbe)

Prof.dr Sanda Pribić

Petak/Subota

09.00-10.00

Kabinet br. V

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

 

III i IV semestar

PREDMET

PROFESOR

DAN

VRIJEME

MJESTO

III SEMESTAR

Fiziologija sa patofiziologijom

(Predavanja)

Prof.dr Haris Huseinagić

 

 

Kabinet br. XI

Fiziologija sa patofiziologijom

(Vježbe)

 

 

 

 

Urgentna medicina

(Predavanja)

Doc. dr Suad Keranović

 

 

Kabinet br. XI

Urgentna medicina

(Vježbe)

 

 

 

 

Radiologija i nuklearna medicina

(Predavanja)

Prof.dr Haris Huseinagić

 

 

Kabinet br. XI

Radiologija i nuklearna medicina

(Vježbe)

 

 

 

 

Engleski jezik II

(Predavanja)

Doc.dr Mirnes Avdić

 

 

Veliki amfiteatar

Engleski jezik II

(Vježbe)

Mr Alisa Memić, lektor

 

 

Veliki amfiteatar

Njemački jezik II

(Predavanja)

Mr Vahid Puškarević, lektor

 

 

Mali amfiteatar

Njemački jezik II

(Vježbe)

 

 

 

 

IV SEMESTAR

Farmakologija sa toksikologijom

(Predavanja)

Doc.dr Suad Keranović

Ponedjeljak

16.00-18.00

Kabinet muzike

Farmakologija sa toksikologijom

(Vježbe)

Halida Mahmutbegović, ass

Subota

16.30-19.00

Kabinet IV

Radiografske tehnike I

(Predavanja)

Prof.dr Haris Huseinagić

Srijeda

13.00-13:45

Kabinet br.XI

Radiografske tehnike I

(Vježbe)

Amela Selimović,ass

Petak

14.00-16.00

UKC Tuzla

Dozimetrija u radioterapiji

(Predavanja)

Prof.dr Branimir Marjanović

Ponedejljak/Utorak

14.00-15.00/

16.00-18.00

Kabinet muzike

Dozimetrija u radioterapiji

(Vježbe)

Mirza Jahić, ass

Četvrtak

12.00-15.00

UKC Tuzla

IZBORNI PREDMETI

Menadžment*

(Predavanja)

Prof.dr Hariz Agić

 

 

Mali amfiteatar

Menadžment*

(Vježbe)

 

 

 

 

Ekologija i higijena radne sredine*

(Predavanja)

Prof.dr Azijada Beganlić

 

 

Kabinet br. V

Ekologija i higijena radne sredine*

(Vježbe)

 

 

 

 

Statističke metode*

(Predavanja)

Doc.dr Lidija Vučičević

Utorak/

Subota

09.00-12.00/

10.00-12.00

Kabinet br. I

Statističke metode*

(Vježbe)

Doc.dr Lidija Vučičević

Subota

11.00-12.00

Kabinet br. VI

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

 

V i VI semestar

PREDMET

PROFESOR

DAN

VRIJEME

MJESTO

V SEMESTAR

Konvencijalne radiološke metode

(Predavanja)

Prof.dr Haris Huseinagić

 

 

Kabinet br. XI

Konvencijalne radiološke metode

(Vježbe)

Tatjana Paočić,ass

 

 

 

Homeopatija

(Predavanja)

Prof.dr Munevera Bećarević

 

 

Kabinet br. X

Homeopatija

(Vježbe)

 

 

 

 

Radiološka onkologija

(Predavanja)

Doc.dr Hasan Osmić

 

 

Kabinet br. VI

Radiološka onkologija

(Vježbe)

Lejla Balvanović, ass

 

 

UKC Tuzla

Stručna praksa I

Dekan Fakulteta zdravstvenih nauka

VI SEMESTAR

Intervencijska radiologija

(Predavanja)

Doc.dr Hasan Osmić

Četvrtak/

Petak

15.00-16.30/

18.00-19.00

Kabinet br. XI

Intervencijska radiologija

(Vježbe)

Mirza Jahić,ass

Subota

12.00-15.00

UKC Tuzla

Radiografske tehnike II

(Predavanja)

Prof.dr Haris Huseinagić

Srijeda

13:45-14:30

Kabinet br. XI

Radiografske tehnike II

(Vježbe)

Adisa Mešić,ass

Petak

16.00-18.00

UKC Tuzla

Radioterapija

(Predavanja)

Doc.dr Hasan Osmić

Četvrtak/

Utorak

15.00-16.30/

18.00-19.00

Kabinet br. XI

Radioterapija

(Vježbe)

Lejla Balvanović,ass

Utorak

10.00-12.00

UKC Tuzla

Stručna praksa II

Dekan Fakulteta zdravstvenih nauka

IZBORNI PREDMETI

Organizacija zdravstvene zaštite*

(Predavanja)

Akademik prof.dr. Rudika Gmajnić

Ponedjeljak/Utorak

09.00-13.00

Kabinet br. XI

Organizacija zdravstvene zaštite*

(Vježbe)

Elvir Kulanić,ass

Ponedjeljak

13.00-15.00

UKC Tuzla

Mentalno zdravlje*

(Predavanja)

Prof.dr Fahir Baraković

 

 

Kabinet br. XI

Mentalno zdravlje*

(Vježbe)

 

 

 

 

Prevencija i rano otkrivanje raka*

(Predavanja)

Prof.dr Sanda Pribić

 

 

Mali amfiteatar

Prevencija i rano otkrivanje raka*

(Vježbe)

 

 

 

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

 

VII i VIII semestar

PREDMET

PROFESOR

DAN

VRIJEME

MJESTO

VII SEMESTAR

Zbrinjavanje otpada u radiologiji (Predavanja)

Doc.dr Hasan Osmić

 

 

Kabinet br. XI

Zbrinjavanje otpada u radiologiji (Vježbe)

Lejla Balvanović, ass

 

 

 

Digitalna radiologija

(Predavanja)

Prof.dr Haris Huseinagić

 

 

Kabinet br. XI

Digitalna radiologija

(Vježbe)

 

 

 

 

Radiološke intervencije u hitnim stanjima

(Predavanja)

Prof.dr Branimir Marjanović

 

 

Kabinet br. VI

Radiološke intervencije u hitnim stanjima

(Vježbe)

 

 

 

 

VIII SEMESTAR

Modifikacija radioloških metoda

(Predavanja)

Prof.dr Haris Huseinagić

Srijeda

(svake druge srijede)/

Četvrtak

14:30-15:15/

16.00-18.00

Kabinet br.XI

Modifikacija radioloških metoda

(Vježbe)

Tatjana Paočić,ass

Ponedjeljak

08.00-11.00

UKC Tuzla

Kompjuterizovane radiološke metode  (Predavanja)

Prof.dr Haris Huseinagić

Srijeda

(svake druge srijede)/

Utorak

13:00-13:45/

16.30-18.30

Kabinet br.V

Kompjuterizovane radiološke metode  (Vježbe)

Amela Selimović,ass

 

 

UKC Tuzla

IZBORNI PREDMETI

Zdravstveno pravo

(Predavanja)

Doc.dr Denis Husić

Četvrtak

16.00-18.00

Kabinet br. IV

Zdravstveno pravo

(Vježbe)

Mr. Ervin Mujkić, viši asistent

Četvrtak

16.15-18.15

Sudnica

Osnovi biomedicine*

(Predavanja)

Prof.dr Fahir Baraković

Doc.dr Enes Osmanović

 

 

Kabinet br. XI

Osnovi biomedicine*

(Vježbe)

 

 

 

 

Epidemiološke metode u medicini*

(Predavanja)

Prof.dr Munevera Osmić

Petak

16.00-18.00

Kabinet br.XI

Epidemiološke metode u medicini*

(Vježbe)

Nedim Hadžimehmedović,ass

Ponedjeljak

13.00-14.00

UKC Tuzla

Predmeti označeni * su izborni predmeti