Fakultet zdravstvenih nauka

Studijski program – Radiologija

*NAPOMENA:

Prilikom učitavanja rasporeda neophodan je „refresh (F5)“

Sve izmjene vezane za rasporeda pratite i na OGLASNOJ TABLI

Od ponuđena dva strana jezika student bira jedan

Od ponuđenih izbornih predmeta student polaže dva (jedan izborni za zimski, jedan izborni za ljetni semestar)

 

I i II semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

I SEMESTAR

Anatomija(Predavanja + Vježbe)

Prof.dr Slobodan Marinković

 

 

 

Veliki amfiteatar

Fizika sa biofizikom(Predavanja + Vježbe)

Prof.dr Jugoslav Stahov

 

 

 

Veliki amfiteatar

Zaštita od zračenja(Predavanja + Vježbe)

Doc.dr Dario Galić

 

 

 

Kabinet geodezije

Engleski jezik I

Doc.dr Valentina Budinčić

 

 

 

Veliki amfiteatar

Engleski jezik I ( VJEŽBE )

Mr Alisa Memić, lektor

 

 

 

Veliki amfiteatar

Njemački jezik I(Predavanja + Vježbe)

Mr Mebrura Selić, lektor

 

 

 

Mali amfiteatar

II SEMESTAR

Biologija sa humanom genetikom (Predavanja)

Prof.dr Jasminka H. Halilović

09.03.2021.god.

16.03.2021.god.

23.03.2021.god.

30.03.2021.god.

06.04.2021.god.

13.04.2021.god.

20.04.2021.god.

27.04.2021.god.

04.05.2021.god.

11.05.2021.god.

18.05.2021.god.

25.05.2021.god.

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

12:00-15:00h

12:00-15:00h

12:00-15:00h

12:00-15:00h

12:00-14:00h

12:00-13:00h

12:00-15:00h

12:00-15:00h

12:00-15:00h

12:00-15:00h

12:00-14:00h

12:00-13:00h

Kabinet za mikroskopiju

Biologija sa humanom genetikom (Vježbe)

Prof.dr Jasminka H.Halilović

17.03.2021.god.

18.03.2021.god.

30.03.2021.god.

01.04.2021.god.

06.04.2021.god.

08.04.2021.god.

13.04.2021.god.

15.04.2021.god.

06.05.2021.god.

20.05.2021.god.

27.05.2021.god.

03.06.2021.god.

Srijeda

Četvrtak

Utorak

Četvrtak

Utorak

Četvrtak

Utorak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

13:00-17:00h

15:00-19:00h

14:00-18:00h

13:00-18:00h

13:00-18:00h

13:00-18:00h

13:00-18:00h

13:00-18:00h

15:00-18:00h

15:00-18:00h

15:00-18:00h

15:00-18:00h

 

Radiološka prepedeutika (Predavanja + Vježbe)

Prof.dr Haris Huseinagić

05.04.2021.god.

12.04.2021.god.

19.04.2021.god.

26.04.2021.god.

03.05.2021.god.

10.05.2021.god.

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

12:00-15:00h

12:00-15:00h

13:00-15:00h

13:00-15:00h

14:00-15:00h

14:00-15:00h

Kabinet muzike

 

 

 

 

 

 

Priprema pacijenata za radiološke postupke (Predavanja + Vježbe)

Prof.dr Adi Rifatbegović

23.03.2021.god.

30.03.2021.god.

06.04.2021.god.

13.04.2021.god.

20.04.2021.god.

27.04.2021.god.

04.05.2021.god.

11.05.2021.god.

18.05.2021.god.

25.05.2021.god.

01.06.2021.god.

08.06.2021.god.

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

16.00-17.30h

16.00-17.30h

16.00-17.30h

16.00-17.30h

16.00-17.30h

16.00-17.30h

16.00-17.30h

16.00-17.30h

16.00-17.30h

16.00-17.30h

16.00-17.30h

16.00-17.30h

Kabinet br. V

 

 

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Statističke metode* (Predavanja)

Doc.dr Lidija Vučičević

06.03.2021.god.

20.03.2021.god.

17.04.2021.god.

24.04.2021.god.

15.05.2021.god.

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

12:00-14:30h

09:00-14:30h

13:00-14:30h

13:00-14:30h

13:00-15:00h

Kabinet br. I

Statističke metode*

 

(Vježbe)

Doc.dr Lidija Vučičević

06.03.2021.god.

20.03.2021.god.

17.04.2021.god.

Subota

Subota

Subota

14.30-17.30h

14.30-17.30h

14.30-17.30h

 

Sociologija* Predavanja

Akademik prof.dr Zoran Milošević

15.03.2021.

19.04.2021.

26.04.2021.

10.05.2012.

17.05.2021.

21.05.2021.

24.05.2021.

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Petak

Ponedeljak

13.00-17.00h

13.00-17.00h

09.00-14.00h

09.00-14.00h

09.00-14.00h

09.00-14.00h

09.00-14.00h

Veliki amfiteatar

Sociologija Vježbe

Akademik prof.dr Zoran Milošević

06.03.2021.

15.03.2021.

03.04.2021.

10.04.2021.

17.04.2021.

19.04.2021.

Subota

Ponedeljak

Subota

Subota

Subota

Ponedeljak

08.00-12.00h

08.00-09.00h

08.00-13.00h

08.00-13.00h

08.00-13.00h

08.00-09.00h

 

Medicinska etika Predavanja

Prof.dr Sanda Pribić

16.03.2021.god.

24.03.2021.god.

31.03.2021.god.

14.04.2021.god.

21.04.2021.god.

28.04.2021.god.

05.05.2021.god.

12.05.2021.god.

19.05.2021.god.

26.05.2021.god.

Utorak

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

12:00-15:00h

10:00-14:00h

10:00-14:00h

10:00-14:00h

10:00-13:00h

10:00-13:00h

10:00-13:00h

10:00-13:00h

10:00-13:00h

10:00-13:00h

Kabinet br. III

Medicinska etika Vježbe

Prof.dr Sanda Pribić

01.03.2021.

15.03.2021.

22.03.2021.

29.03.2021.

12.04.2021.

19.04.2021.

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

16.00-19.00h

16.00-19.00h

16.00-19.00h

16.00-19.00h

16.00-19.00h

16.00-19.00h

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

III i IV semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

III SEMESTAR

Fiziologija sa patofiziologijom(Predavanja + Vježbe)

Prof.dr Haris Huseinagić

 

 

 

Kabinet br. XI

Urgentna medicina(Predavanja + Vježbe)

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

 

 

 

Kabinet br. XI

Nuklearna medicina(Predavanja + Vježbe)

Prof.dr Fahir Baraković

 

 

 

Kabinet br. XI

Engleski jezik II

Doc.dr Valentina Budinčić

 

 

 

Veliki amfiteatar

Engleski jezik II (VJEŽBE)

Mr Alisa Memić, lektor

 

 

 

Veliki amfiteatar

Njemački jezik II(Predavanja + Vježbe)

Mr Mebrura Selić, lektor

 

 

 

Mali amfiteatar

IV SEMESTAR

Farmakologija sa toksikologijom (Predavanja + Vježbe)

Doc.dr Suad Keranović

05.03.2021.god.

19.03.2021.god.

26.03.2021.god.

02.04.2021.god.

09.04.2021.god.

16.04.2021.god.

23.04.2021.god.

07.05.2021.god.

14.05.2021.god.

21.05.2021.god.

Petak

16:00-18.00h

Veliki amfiteatar

Radiografske tehnike I (Predavanja + Vježbe)

Prof.dr Haris Huseinagić

06.04.2021.god.

13.04.2021.god.

20.04.2021.god.

27.04.2021.god.

04.05.2021.god.

11.05.2021.god.

Utorak

16:00-17:00h

Kabinet muzike

Dozimetrija u radioterapiji (Predavanja + Vježbe)

Prof.dr Branimir Marjanović

08.03.2021.god.

15.03.2021.god.

26.04.2021.god.

10.05.2021.god.

17.05.2021.god.

Ponedjeljak

14:30-16:30h

Kabinet br. VI

IZBORNI PREDMETI

Menadžment*(Predavanja + Vježbe)

Prof.dr Hariz Agić

 

 

 

Mali amfiteatar

Ekologija i higijena radne sredine*(Predavanja + Vježbe)

Prof.dr Azijada Begnalić

Kabinet br. V

Zdravstveno pravo*

Predavanja

Akademik prof.dr Nedeljko Stanković

06.03.2021.god.

13.03.2021.god.

20.03.2021.god.

27.03.2021.god.

17.04.2021.god.

08.05.2021.god.

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

15:00-17:00h

15:00-17:00h

15:00-17:00h

15:00-18:00h

15:00-19:00h

15:00-17:00h

Sudnica

Zdravstveno pravo*

Vježbe

Doc.dr Biljana Dimitrić

06.03.2021.god.

13.03.2021.god.

20.03.2021.god.

27.03.2021.god.

17.04.2021.god.

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

12.00-15.00h

12.00-15.00h

12.00-15.00h

12.00-15.00h

12.00-15.00h

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

V i VI semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

V SEMESTAR

Konvencijalne radiološke metode(Predavanja + Vježbe)

Prof.dr Haris Huseinagić

 

 

 

Kabinet br. VI

Homeopatija(Predavanja + Vježbe)

Prof.dr Munevera Bećarević

 

 

 

Kabinet br. X

Radiološka onkologija(Predavanja + Vježbe)

Doc.dr Hasan Osmić

 

 

 

Kabinet br. VI

Stručna praksa I

Dekan Fakulteta zdravstvenih nauka

 

VI SEMESTAR

Intervencijska radiologija (Predavanja + Vježbe)

Doc.dr Hasan Osmić

16.03.2021.god.

30.03.2021.god.

13.04.2021.god.

27.04.2021.god.

11.05.2021.god.

Utorak

15:00-16:30h

Kabinet br. VI

Radiografske tehnike II (Predavanja + Vježbe)

Prof.dr Haris Huseinagić

05.04.2021.god.

12.04.2021.god.

19.04.2021.god.

26.04.2021.god.

03.05.2021.god.

10.05.2021.god.

Ponedjeljak

15:00-16:00h

Kabinet muzike

Radioterapija (Predavanja + Vježbe)

Doc.dr Hasan Osmić

09.03.2021.god.

23.03.2021.god.

06.04.2021.god.

20.04.2021.god.

04.05.2021.god.

Utorak

15:00-16:30h

Kabinet br. VI

Stručna praksa II

Prof.dr Fahir Baraković

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Organizacija zdravstvene zaštite* (Predavanja + Vježbe)

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

16.03.2021.god.

24.03.2021.god.

31.03.2021.god.

14.04.2021.god.

21.04.2021.god.

28.04.2021.god.

05.05.2021.god.

12.05.2021.god.

19.05.2021.god.

26.05.2021.god.

Utorak

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

12:00-14:00h

14:00-16:00h

14:00-16:00h

14:00-16:00h

13:00-16:00h

13:00-16:00h

13:00-15:00h

13:00-15:00h

13:00-15:00h

13:00-15:00h

Kabinet br. XI

Mentalno zdravlje*(Predavanja + Vježbe)

Prof.dr Fahir Baraković

 

 

 

Kabinet br. XI

Prevencija i rano otkrivanje raka*(Predavanja + Vježbe)

Prof.dr Sanda Pribić

 

 

 

Mali amfiteatar

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

VII i VIII semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

VII SEMESTAR

Zbrinjavanje otpada u radiologiji(Predavanja + Vježbe)

Doc.dr Hasan Osmić

 

 

 

Kabinet br. VI

Digitalna radiologija(Predavanja + Vježbe)

Prof.dr Haris Huseinagić

 

 

 

Kabinet br. VI

Radiološke intervencije u hitnim stanjima(Predavanja + Vježbe)

Prof.dr Branimir Marjanović

 

 

 

Kabinet br. VI

VIII SEMESTAR

Modifikacija radioloških metoda (Predavanja + Vježbe)

Prof.dr Haris Huseinagić

05.04.2021.god.

12.04.2021.god.

19.04.2021.god.

26.04.2021.god.

03.05.2021.god.

10.05.2021.god.

17.05.2021.god.

24.05.2021.god.

Ponedjeljak

16:00-17:00h

16:00-17:00h

16:00-17:00h

16:00-17:00h

16:00-17:00h

16:00-17:00h

16:00-18:00h

16:00-18:00h

Kabinet muzike

Kompijuterizovane radiološke metode (Predavanja + Vježbe)

Prof.dr Haris Huseinagić

06.04.2021.god.

13.04.2021.god.

20.04.2021.god.

27.04.2021.god.

04.05.2021.god.

11.05.2021.god.

18.05.2021.god.

25.05.2021.god.

Utorak

17:00-18:00h

17:00-18:00h

17:00-18:00h

17:00-18:00h

17:00-18:00h

17:00-18:00h

17:00-19:00h

17:00-19:00h

Kabinet muzike

IZBORNI PREDMETI

Osnovi informatike* (Predavanja + Vježbe)

Prof.dr Halid Žigić

10.03.2021.god.

17.03.2021.god.

24.03.2021.god.

31.03.2021.god.

07.04.2021.god.

14.04.2021.god.

21.04.2021.god.

28.04.2021.god.

05.05.2021.god.

12.05.2021.god.

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

10:00-12:00h

10:00-12:00h

10:00-12:00h

10:00-12:00h

10:00-12:00h

10:00-12:00h

10:00-12:00h

10:00-12:00h

10:00-12:00h

10:00-12:00h

Kabinet informatike

Osnovi informatike

vježbe

Mr Smiljana Bijelović, asistent

06.03.2021.

13.03.2021.

20.03.2021.

27.03.2021.

10.04.2021.

17.04.2021.

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

15.00-19.00h

15.00-19.00h

15.00-19.00h

15.00-19.00h

15.00-19.00h

15.00-19.00h

 

Osnovi biomedicine*(Predavanja + Vježbe)

Prof.dr Fahir Baraković

 

 

 

Kabinet br. XI

Epidemiološke metode u medicini* (Predavanja + Vježbe)

Doc.dr Munevera Osmić

25.03.2021.god.

01.04.2021.god.

08.04.2021.god.

Četvrtak

16:00-18:00h

Kabinet muzike

Predmeti označeni * su izborni predmeti