Fakultet zdravstvenih nauka

Studijski program – Radiologija

*NAPOMENA:

Prilikom učitavanja rasporeda neophodan je „refresh (F5)“

Sve izmjene vezane za rasporeda pratite i na OGLASNOJ TABLI

Od ponuđena dva strana jezika student bira jedan

Od ponuđenih izbornih predmeta student polaže dva (jedan izborni za zimski, jedan izborni za ljetni semestar)

 

I i II semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

I SEMESTAR

Anatomija(Predavanja + Vježbe)

Prof.dr Slobodan Marinković

 

 

 

Veliki amfiteatar

Fizika sa biofizikom(Predavanja + Vježbe)

Prof.dr Jugoslav Stahov

 

 

 

Veliki amfiteatar

Zaštita od zračenja(Predavanja + Vježbe)

Doc.dr Dario Galić

 

 

 

Kabinet geodezije

Engleski jezik I

Doc.dr Mirnes Avdić

 

 

 

Veliki amfiteatar

Engleski jezik I ( VJEŽBE )

Mr Alisa Memić, lektor

 

 

 

Veliki amfiteatar

Njemački jezik I(Predavanja + Vježbe)

Mr Mebrura Selić, lektor

 

 

 

Mali amfiteatar

II SEMESTAR

Biologija sa humanom genetikom (Predavanja)

Prof.dr Jasminka H. Halilović

Kabinet za mikroskopiju

Biologija sa humanom genetikom (Vježbe)

Prof.dr Jasminka H.Halilović

 

Radiološka prepedeutika (Predavanja)

Prof.dr Haris Huseinagić

Kabinet muzike

Radiološka prepedeutika ( Vježbe)

Prof.dr Haris Huseinagić

 

 

 

Priprema pacijenata za radiološke postupke (Predavanja)

Prof.dr Adi Rifatbegović

Kabinet br. V

Priprema pacijenata za radiološke postupke (Vježbe)

Prof.dr Adi Rifatbegović

 

IZBORNI PREDMETI

Osnovi informatike

Prof. dr Halid Žigić

Kabinet br. I

Osnovi informatike

Prof. dr Halid Žigić

 

Sociologija* Predavanja

Akademik prof.dr Zoran Milošević

Veliki amfiteatar

Sociologija Vježbe

Akademik prof.dr Zoran Milošević

 

Medicinska etika Predavanja

Prof.dr Sanda Pribić

Kabinet br. III

Medicinska etika Vježbe

Prof.dr Sanda Pribić

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

III i IV semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

III SEMESTAR

Fiziologija sa patofiziologijom(Predavanja + Vježbe)

Prof.dr Haris Huseinagić

 

 

Kabinet br. XI

Urgentna medicina(Predavanja + Vježbe)

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

Kabinet br. XI

Radiologija i uklearna medicina(Predavanja + Vježbe)

Prof.dr Haris Huseinagić

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kabinet br. XI

Engleski jezik II

Doc.dr Mirnes Avdić

Veliki amfiteatar

Engleski jezik II (VJEŽBE)

Doc. dr Mirnes Avdić

 

 

 

 

 

 

Veliki amfiteatar

Njemački jezik II(Predavanja + Vježbe)

Mr Mebrura Selić, lektor

Mali amfiteatar

IV SEMESTAR

 

 

 

 

 

 

 

Farmakologija sa toksikologijom Predavanja

Doc.dr Suad Keranović

07.03.2022.

14.03.2022.

21.03.2022.

28.03.2022.

04.04.2022.

11.04.2022.

18.04.2022.

25.04.2022.

09.05.2022.

16.05.2022.

17.05.2022.

23.05.2022.

24.05.2022.

30.05.2022.

31.06.2022.

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Utorak

Ponedjeljak

Utorak

Ponedjeljak

Utorak

16.00-18.00

16.00-18.00

16.00-18.00

16.00-18.00

16.00-18.00

16.00-18.00

16.00-18.00

16.00-18.00

16.00-18.00

16.00-18.00

09.00-14.00

14.00-19.00

09.00-14.00

14.00-19.00

14.00-19.00

Veliki amfiteatar

 

 

 

 

 

 

Farmakologija sa toksikologijom Vježbe

Halida Mahmutbegović, ass

12.04.2022.

18.04.2022.

25.04.2022.

26.04.2022.

10.05.2022.

14.05.2022.

21.05.2022.

28.05.2022.

03.06.2022.

Utorak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Utorak

Utorak

Petak

Petak

Petak

Petak

 

 

08.00-09.30

08.00-09.30

08.00-09.30

08.00-09.30

08.00-09.30

08.00-11.45

08.00-11.45

08.00-11.45

08.00-11.45

 

 

Kabinet IV

Radiografske tehnike I (Predavanja)

Prof.dr Haris Huseinagić

21.02.2022.

28.02.2022.

07.03.2022.

14.03.2022.

21.03.2022.

28.03.2022.

04.04.2022.

11.04.2022.

18.04.2022.

25.04.2022.

02.05.2022.

09.05.2022.

16.05.2022.

17.05.2022.

23.05.2022.

24.05.2022.

30.05.2022.

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Utorak

Ponedjeljak

Utorak

Ponedjeljak

13.00-14.00

13.00-14.00

13.00-14.00

13.00-14.00

13.00-14.00

13.00-14.00

13.00-14.00

13.00-14.00

13.00-14.00

13.00-14.00

10.00-13.45

13.00-16.45

10.00-13.45

10.00-13.45

10.00-13.45

10.00-13.45

10.00-13.45

Kabinet muzike

Radiografske tehnike I ( Vježbe)

Amela Selimović,ass

10.03.2022.

17.03.2022.

24.03.2022.

31.03.2022.

07.04.2022.

14.04.2022.

21.04.2022.

28.04.2022.

05.05.2022.

12.05.2022.

19.05.2022.

26.05.2022.

02.06.2022.

Četvrtak

10.00-13.00

10.00-13.00

10.00-13.00

10.00-13.00

10.00-13.00

10.00-13.00

10.00-13.00

10.00-14.00

10.00-14.00

10.00-14.00

10.00-14.00

10.00-14.00

10.00-14.00

UKC Tuzla

Dozimetrija u radioterapiji (Predavanja)

Prof.dr Branimir Marjanović

14.03.2022.

21.03.2022.

04.04.2022.

09.05.2022.

16.05.2022.

23.05.2022.

30.05.2022

Ponedjeljak

10.00-12.00

10.00-13.00

10.00-12.00

10.00-13.00

08.00-10.00

08.00-10.00

09.00-10.00

Kabinet br. III

Dozimetrija u radioterapiji (Vježbe)

Mirza Jahić, ass

16.03.2022.

23.03.2022.

30.03.2022.

06.04.2022.

13.04.2022.

20.04.2022.

27.04.2022.

04.05.2022.

11.05.2022.

18.05.2022.

25.05.2022.

01.06.2022.

Srijeda

10.00-13.00

10.00-13.00

10.00-13.00

10.00-14.00

10.00-14.00

10.00-14.00

10.00-14.00

10.00-14.00

10.00-14.00

10.00-14.00

10.00-14.00

10.00-14.00

UKC Tuzla

IZBORNI PREDMETI

Menadžment*(Predavanja + Vježbe)

Prof.dr Hariz Agić

 

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

 

Mali amfiteatar

Ekologija i higijena radne sredine*(Predavanja + Vježbe)

Prof.dr Azijada Begnalić

Predavanja su održana u zimskom semestru

Kabinet br. V

Statističke metode* (Predavanja)

Doc.dr Lidija Vučičević

 

05.03.2022.

19.03.2022.

02.04.2022.

14.04.2022.

.

 

Subota

Subota

Subota

Četvrtak

 

09.00-13.00

09.00-13.00

09.00-13.00

09.00-12.00

Kabinet br. I

Statističke metode*

 

(Vježbe)

Doc.dr Lidija Vučičević

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

V i VI semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

V SEMESTAR

Konvencijalne radiološke metode(Predavanja + Vježbe)

Prof.dr Haris Huseinagić

 

 

 

 

 

Kabinet br. VI

Homeopatija(Predavanja + Vježbe)

Prof.dr Munevera Bećarević

 

 

 

 

Kabinet br. X

Radiološka onkologija(Predavanja + Vježbe)

Doc.dr Hasan Osmić

 

 

 

 

 

Kabinet br. VI

Stručna praksa I

Dekan Fakulteta zdravstvenih nauka

 

VI SEMESTAR

 

 

 

 

 

Intervencijska radiologija (Predavanja)

Doc.dr Hasan Osmić

07.03.2022.

21.03.2022.

04.04.2022.

18.04.2022.

09.05.2022.

12.05.2022.

13.05.2022.

19.05.2022.

20.05.2022.

02.06.2022.

03.06.2022.

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Četvrtak

Petak

Četvrtak

Petak

Četvrtak

Petak

15.00-17.00

15.00-17.00

15.00-17.00

15.00-17.00

15.00-17.00

14.00-18.30

14.00-18.30

14.00-18.30

14.00-18.30

14.00-18.30

14.00-17.45

Kabinet br. XI

 

 

 

 

 

Intervencijska radiologija (Vježbe)

Mirza Jahić,ass

15.03.2022.

22.03.2022.

29.03.2022.

05.04.2022.

12.04.2022.

19.04.2022.

26.04.2022.

03.05.2022.

10.05.2022.

17.05.2022.

Utorak

11.00-14.00

UKC Tuzla

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Radiografske tehnike II (Predavanja)

Prof.dr Haris Huseinagić

21.02.2022.

28.02.2022.

07.03.2022.

14.03.2022.

21.03.2022.

28.03.2022.

04.04.2022.

11.04.2022.

18.04.2022.

25.04.2022.

02.05.2022.

09.05.2022.

16.05.2022.

17.05.2022.

23.05.2022.

24.05.2022.

30.05.2022.

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Utorak

Ponedjeljak

Utorak

Ponedjeljak

14.00-15.00

14.00-15.00

14.00-15.00

14.00-15.00

14.00-15.00

14.00-15.00

14.00-15.00

14.00-15.00

14.00-15.00

14.00-15.00

14.00-17.45

09.00-13.45

14.00-17.45

14.00-17.45

14.00-17.45

14.00-17.45

14.00-17.45

Kabinet muzike

 

 

 

 

 

 

Radiografske tehnike II (Vježbe)

Adisa Mešić,ass

11.03.2022.

18.03.2022.

25.03.2022.

01.04.2022.

08.04.2022.

15.04.2022.

22.04.2022.

29.04.-2022.

06.05.2022.

13.05.2022.

20.05.2022.

27.05.2022.

03.06.2022.

Petak

10.00-12.00

10.00-12.00

10.00-12.00

10.00-12.00

10.00-12.00

10.00-12.00

10.00-12.00

10.00-12.00

10.00-12.00

10.00-13.00

10.00-13.00

10.00-13.00

10.00-13.00

UKC Tuzla

 

 

 

 

Radioterapija (Predavanja )

Doc.dr Hasan Osmić

14.03.2022.

28.03.2022.

11.04.2022.

25.04.2022.

16.05.2022.

19.05.2022.

20.05.2022.

02.06.2022.

03.06.2022.

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Četvrtak

Petak

Četvrtak

Petak

15.00-17.00

15.00-17.00

15.00-17.00

15.00-17.00

15.00-17.00

10.00-13.45

10.00-13.45

10.00-13.45

10.00-13.45

Kabinet br. VI

 

 

 

 

Radioterapija (Vježbe)

Lejla Balvanović,ass

23.03.2022.

30.03.2022.

06.04.2022.

13.04.2022.

20.04.2022.

27.04.2022.

04.05.2022.

11.05.2022.

18.05.2022.

19.05.2022.

Srijeda

12.00-15.00

UKC Tuzla

Stručna praksa II

Prof.dr Fahir Baraković

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Organizacija zdravstvene zaštite* (Predavanja)

Akademik prof.dr. Rudika Gmajnić

 

 

08.03.2022.

09.03.2022.

22.03.2022.

23.03.2022.

12.04.2022.

13.04.2022.

03.05.2022.

04.05.2022.

10.05.2022.

11.05.2022.

16.05.2022.

17.05.2022

24.05.2022.

 

Utorak

Srijeda

Utorak

Srijeda

Utorak

Srijeda

Utorak

Srijeda

Utorak

Srijeda

Ponedjeljak

Utorak

Utorak

09.00-12.00

09.00-11.00

09.00-12.00

09.00-11.00

09.00-12.00

09.00-11.00

08.00-11.45

08.00-11.45

08.00-11.45

08.00-11.45

14.00-15.00

09.00-12.00

08.00-11.45

Kabinet br. XI

Organizacija zdravstvene zaštite* (Vježbe)

Elvir Kulanić,ass

21.03.2022.

28.03.2022.

04.04.2022.

11.04.2022.

18.04.2022.

25.04.2022.

09.05.2022.

16.05.2022.

23.05.2022.

30.05.2022.

Ponedjeljak

08.00-11.00

UKC Tuzla

Mentalno zdravlje*(Predavanja + Vježbe)

Prof.dr Fahir Baraković

 

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

 

Kabinet br. XI

Prevencija i rano otkrivanje raka*(Predavanja + Vježbe)

Prof.dr Sanda Pribić

Predavanja su održana u zimskom semestru

Mali amfiteatar

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

VII i VIII semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

VII SEMESTAR

Zbrinjavanje otpada u radiologiji(Predavanja + Vježbe)

Doc.dr Hasan Osmić

 

 

 

 

 

 

Kabinet br. VI

Digitalna radiologija(Predavanja + Vježbe)

Prof.dr Haris Huseinagić

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kabinet br. VI

Radiološke intervencije u hitnim stanjima(Predavanja + Vježbe)

Prof.dr Branimir Marjanović

 

 

 

 

 

Kabinet br. VI

VIII SEMESTAR

Modifikacija radioloških metoda (Predavanja)

Prof.dr Haris Huseinagić

 

23.02.2022.

02.03.2022.

09.03.2022.

16.03.2022.

23.03.2022.

30.03.2022.

06.04.2022.

13.04.2022.

20.04.2022.

27.04.2022.

04.05.2022.

11.05.2022.

18.05.2022.

19.05.2022.

25.05.2022.

26.05.2022.

01.06.2022.

 

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Četvrtak

Srijeda

Četvrtak

Srijeda

 

13.00-14.00

13.00-14.00

13.00-14.00

13.00-14.00

13.00-14.00

13.00-14.00

13.00-14.00

13.00-14.00

13.00-14.00

13.00-14.00

10.00-13.45

10.00-13.45

10.00-13.45

10.00-13.45

10.00-13.45

10.00-13.45

10.00-13.45

Kabinet br.I

Modifikacija radioloških metoda (Vježbe)

Tatjana Paočić,ass

14.03.2022.

21.03.2022.

28.03.2022.

04.04.2022.

11.04.2022.

18.04.2022.

25.04.2022.

02.05.2022.

09.05.2022.

16.05.2022.

23.05.2022.

30.05.2022.

Ponedjeljak

10.00-13.00

10.00-13.00

10.00-13.00

10.00-14.00

10.00-14.00

10.00-14.00

10.00-14.00

10.00-14.00

10.00-14.00

10.00-14.00

10.00-14.00

10.00-14.00

UKC Tuzla

Kompjuterizovane radiološke metode (Predavanja )

Prof.dr Haris Huseinagić

 

23.02.2022.

02.03.2022.

09.03.2022.

16.03.2022.

23.03.2022.

30.03.2022.

06.04.2022.

13.04.2022.

20.04.2022.

27.04.2022.

04.05.2022.

11.05.2022.

18.05.2022.

19.05.2022.

25.05.2022.

26.05.2022.

01.06.2022.

 

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Četvrtak

Srijeda

Četvrtak

Srijeda

 

14.00-15.00

14.00-15.00

14.00-15.00

14.00-15.00

14.00-15.00

14.00-15.00

14.00-15.00

14.00-15.00

14.00-15.00

14.00-15.00

14.00-17.45

14.00-17.45

14.00-17.45

14.00-17.45

14.00-17.45

14.00-17.45

14.00-17.45

Kabinet br.I

Kompjuterizovane radiološke metode (Vježbe)

Amela Selimović,ass

 

18.03.2022.

25.03.2022.

01.04.2022.

08.04.2022.

15.04.2022.

22.04.2022.

29.04-2022.

06.05.2022.

13.05.2022.

20.05.2022.

27.05.2022.

03.06.2022.

Petak

10.00-13.00

10.00-13.00

10.00-13.00

10.00-14.00

10.00-14.00

10.00-14.00

10.00-14.00

10.00-14.00

10.00-14.00

10.00-14.00

10.00-14.00

10.00-14.00

UKC Tuzla

IZBORNI PREDMETI

Zdravstveno pravo (Predavanja)

Doc. dr Biljana Dimitrić

 

 

 

 

05.03.2022.

19.03.2022.

09.04.2022.

07.05.2022.

Subota

14.00-17.00

14.00-17.00

14.00-17.00

14.00-16.15

Sudnica

Zdravstveno pravo

vježbe

Ervin Mujkić, ass

09.04.2022.

30.04.2022.

07.05.2022.

14.05.2022.

Subota

11.00-13.15

11.00-13.15

11.00-14.00

10.00-13.45

Mali amfitetatar

Osnovi biomedicine*(Predavanja)

Prof.dr Fahir Baraković

 

 

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Kabinet br. XI

Osnovi biomedicine*( Vježbe)

Prof.dr Fahir Baraković

 

 

 

 

Epidemiološke metode u medicini* (Predavanja)

Prof.dr Munevera Osmić

 

25.02.2022.

15.03.2022.

17.03.2022.

18.03.2022.

25.03.2022.

01.04.2022.

08.04.2022.

15.04.2022.

 

Petak

Utorak

Četvrtak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

17.30-19.00

17.30-19.00

17.30-19.00

17.30-19.00

17.30-19.00

17.30-19.00

17.30-19.00

17.30-18.15

Kabinet muzike

Epidemiološke metode u medicini* (Vježbe)

Nedim Hadžimehmedović,ass

17.03.2022.

24.03.2022.

31.03.2022.

07.04.2022.

14.04.2022.

21.04.2022.

28.04.2022.

05.05.2022.

Četvrtak

10.00-12.00

UKC Tuzla

Predmeti označeni * su izborni predmeti