Fakultet zdravstvenih nauka

Studijski program – Radiologija

*NAPOMENA:

Prilikom učitavanja rasporeda neophodan je „refresh (F5)“

Sve izmjene vezane za rasporeda pratite i na OGLASNOJ TABLI

Od ponuđena dva strana jezika student bira jedan

Od ponuđenih izbornih predmeta student polaže dva (jedan izborni za zimski, jedan izborni za ljetni semestar)

 

I i II semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

I SEMESTAR

Anatomija

Predavanja

Prof.dr Slobodan Marinković

07.10.2022.

14.10.2022.

21.10.2022.

28.10.2022.

04.11.2022.

11.11.2022.

18.11.2022.

02.12.2022.

09.12.2022.

16.12.2022.

23.12.2022.

Petak

08.00-12.00

08.00-12.00

08.00-12.00

08.00-12.00

08.00-12.00

08.00-12.00

08.00-12.00

08.00-12.00

08.00-12.00

08.00-12.00

08.00-13.00

Veliki amfiteatar

Anatomija

Vježbe

Prof.dr Slobodan Marinković

 

Fizika sa biofizikom

Predavanja

Prof.dr Jugoslav Stahov

05.10.2022.

12.10.2022.

19.10.2022.

26.10.2022.

02.11.2022.

09.11.2022.

16.11.2022.

23.11.2022.

30.11.2022.

07.12.2022.

Srijeda

10.00-13.00

10.00-13.00

10.00-13.00

10.00-13.00

10.00-13.00

15.00-18.00

10.00-13.00

10.00-13.00

10.00-13.00

10.00-13.00

Veliki amfiteatar

Fizika sa biofizikom

Vježbe

Prof.dr Jugoslav Stahov

 

 

 

 

Zaštita od zračenja

Predavanja

Doc.dr Dario Galić

18.10.2022.

15.11.2022.

16.12.2022.

Utorak

Utorak

Petak

10.00-11.30

10.00-11.30

10.00-11.30

Kabinet geodezije

Zaštita od zračenja

Vježbe

 

 

 

 

 

Engleski jezik I

Predavanja

Doc.dr Mirnes Avdić

10.10.2022.

17.10.2022.

31.10.2022.

14.11.2022.

21.11.2022.

05.12.2022.

12.12.2022.

Ponedjeljak

13.30-15.30

15.30-17.30

15.30-17.30

15.30-17.30

15.30-17.30

15.30-17.30

16.00-18.15

Veliki amfiteatar

Engleski jezik I

Vježbe

Mr Alisa Memić, lektor

11.10.2022.

18.10.2022.

25.10.2022.

01.11.2022.

15.11.2022.

22.11.2022.

06.12.2022.

13.12.2022.

Utorak

16.00-17.30

16.00-17.30

16.00-17.30

16.00-17.30

16.00-17.30

16.00-17.30

16.00-17.30

16.00-17.00

Veliki amfiteatar

Njemački jezik I

Predavanja

Mr Vahid Puškarević, lektor

05.10.2022.

19.10.2022.

02.11.2022.

16.11.2022.

30.11.2022.

14.12.2022.

 Srijeda

17.00-18.30

16.30-18.45

16.30-18.45

16.30-18.45

16.30-18.45

17.00-17.45

Mali amfiteatar

Njemački jezik I

Vježbe

Mr Vahid Puškarević, lektor

12.10.2022.

26.10.2022.

09.11.2022.

23.11.2022.

07.12.2022.

14.12.2022.

Srijeda

17.00-18.30

16.30-18.45

16.30-18.45

16.30-18.45

16.30-18.45

17.45-18.30

Mali amfiteatar

II SEMESTAR

Biologija sa humanom genetikom

Predavanja

Prof.dr Jasminka H. Halilović

Kabinet za mikroskopiju

Biologija sa humanom genetikom

Vježbe

Prof.dr Jasminka H.Halilović

 

Radiološka prepedeutika

Predavanja

Prof.dr Haris Huseinagić

Kabinet muzike

Radiološka prepedeutika

Vježbe

Prof.dr Haris Huseinagić

 

 

 

Priprema pacijenata za radiološke postupke Predavanja

Prof.dr Adi Rifatbegović

Kabinet br. V

Priprema pacijenata za radiološke postupke

Vježbe

Prof.dr Adi Rifatbegović

 

IZBORNI PREDMETI

Osnovi informatike

Predavanja

Prof. dr Halid Žigić

Predavanja će se održati u ljetnom semestru

Kabinet br. I

Osnovi informatike

Vježbe

Prof. dr Halid Žigić

Vježbe će se održati u ljetnom semestru

 

Sociologija*

Predavanja

Akademik prof.dr Zoran Milošević

Predavanja će se održati u ljetnom semestru

Veliki amfiteatar

Sociologija

Vježbe

Akademik prof.dr Zoran Milošević

Vježbe će se održati u ljetnom semestru

 

Medicinska etika

Predavanja

Prof.dr Sanda Pribić

Predavanja će se održati u ljetnom semestru

Kabinet br. III

Medicinska etika

Vježbe

Prof.dr Sanda Pribić

Vježbe će se održati u ljetnom semestru

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

 

III i IV semestar

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

III SEMESTAR

Fiziologija sa patofiziologijom

Predavanja

Prof.dr Haris Huseinagić

11.10.2022.

25.10.2022.

01.11.2022.

08.11.2022.

15.11.2022.

22.11.2022.

29.11.2022.

06.12.2022.

13.12.2022.

20.12.2022.

Utorak

14.30-16.00

13.00-15.00

14.00-16.00

14.00-16.00

14.00-16.00

14.00-16.00

14.00-16.00

14.00-16.00

14.00-16.00

14.00-16.00

Kabinet br. XI

Fiziologija sa patofiziologijom

Vježbe

 

 

 

 

 

Urgentna medicina

Predavanja

Doc. dr Suad Keranović

06.10.2022.

13.10.2022.

20.10.2022.

27.10.2022.

10.11.2022.

17.11.2022.

24.11.2022.

08.12.2022.

15.12.2022.

22.12.2022.

Četvrtak

16.00-18.00

16.00-18.00

16.00-18.00

16.00-18.00

16.00-18.00

16.00-18.00

16.00-18.00

16.00-18.00

16.00-18.00

16.00-18.00

Kabinet br. XI

Urgentna medicina

Vježbe

 

 

 

 

 

Radiologija i nuklearna medicina

Predavanja

Prof.dr Haris Huseinagić

11.10.2022.

25.10.2022.

01.11.2022.

08.11.2022.

15.11.2022.

22.11.2022.

29.11.2022.

06.12.2022.

13.12.2022.

20.12.2022.

27.12.2022.

Utorak

16.00-17.30

16.00-17.30

16.00-17.30

16.00-18.15

16.00-18.15

16.00-18.15

16.00-18.15

16.00-18.15

16.00-18.15

16.00-18.15

16.00-18.15

Kabinet br. XI

Radiologija i nuklearna medicina

Vježbe

 

 

 

 

 

Engleski jezik II

Predavanja

Doc.dr Mirnes Avdić

10.10.2022.

17.10.2022.

31.10.2022.

14.11.2022.

21.11.2022.

05.12.2022.

12.12.2022.

Ponedjeljak

15.30-17.30

13.30-15.30

13.30-15.30

13.30-15.30

13.30-15.30

13.30-15.30

13.30-15.45

Veliki amfiteatar

Engleski jezik II

Vježbe

Mr Alisa Memić, lektor

11.10.2022.

18.10.2022.

25.10.2022.

01.11.2022.

15.11.2022.

22.11.2022.

06.12.2022.

13.12.2022.

Utorak

17.30-19.00

17.30-19.00

17.30-19.00

17.30-19.00

17.30-19.00

17.30-19.00

17.30-19.00

17.00-18.00

Veliki amfiteatar

Njemački jezik II

Predavanja

Mr Vahid Puškarević, lektor

21.10.2022.

11.11.2022.

28.11.2022.

Petak

Petak

Ponedjeljak

16.30-18.00

16.30-18.45

16.30-18.00

Mali amfiteatar

Njemački jezik II

Vježbe

 

 

 

 

 

IV SEMESTAR

Farmakologija sa toksikologijom

Predavanja

Doc.dr Suad Keranović

 

Veliki amfiteatar

Farmakologija sa toksikologijom

Vježbe

Halida Mahmutbegović, ass

 

Kabinet IV

Radiografske tehnike I

Predavanja

Prof.dr Haris Huseinagić

 

Kabinet muzike

Radiografske tehnike I

Vježbe

Amela Selimović,ass

UKC Tuzla

Dozimetrija u radioterapiji

Predavanja

Prof.dr Branimir Marjanović

Kabinet br. III

Dozimetrija u radioterapiji

Vježbe

Mirza Jahić, ass

UKC Tuzla

IZBORNI PREDMETI

Menadžment*

Predavanja

Prof.dr Hariz Agić

04.10.2022.

18.10.2022.

01.11.2022.

08.11.2022.

15.11.2022.

29.11.2022.

06.12.2022.

20.12.2022.

27.12.2022.

Utorak

16.00-18.00

16.00-18.00

16.00-18.00

16.00-18.00

16.00-18.00

16.00-18.00

16.00-18.00

15.00-18.00

15.00-18.00

Mali amfiteatar

Menadžment*

Vježbe

 

 

 

 

 

Ekologija i higijena radne sredine*

Predavanja

Prof.dr Azijada Beganlić

05.10.2022.

19.10.2022.

09.11.2022.

23.11.2022.

07.12.2022.

14.12.2022.

Srijeda

15.00-15.45

15.00-16.30

15.00-16.30

15.00-15.45

15.00-16.30

15.00-16.30

Kabinet br. V

Ekologija i higijena radne sredine*

Vježbe

 

 

 

 

 

Statističke metode*

Predavanja

Doc.dr Lidija Vučičević

Predavanja će se održati u ljetnom semestru

Sudnica

Statističke metode*

Vježbe

Doc.dr Lidija Vučičević

Vježbe će se održati u ljetnom semestru

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

 

V i VI semestar

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

V SEMESTAR

Konvencijalne radiološke metode

Predavanja

Prof.dr Haris Huseinagić

11.10.2022.

18.10.2022.

02.11.2022.

16.11.2022.

07.12.2022.

Utorak

Utorak

Srijeda

Srijeda

Srijeda

13.00-14.30

13.00-14.30

15.00-17.00

15.00-17.00

15.00-17.00

Kabinet br. VI

Konvencijalne radiološke metode

Vježbe

Tatjana Paočić,ass

07.11.2022.

15.11.2022.

22 11.2022.

01 12.2022.

13.12.2022.

20.12.2022.

Ponedjeljak

Utorak

Utorak

Četvrtak

Utorak

Utorak

14.00-15.00

14.00-15.00

14.00-15.00

14.00-15.00

14.00-15.00

14.00-15.00

 

Homeopatija

Predavanja

Prof.dr Munevera Bećarević

01.11.2022.

04.11.2022.

08.11.2022.

10.11.2022.

15.11.2022.

17.11.2022.

22.11.2022.

Utorak

Petak

Utorak

Četvrtak

Utorak

Četvrtak

Utorak

16.45-18.15

16.45-18.15

16.30-18.15

15.00-18.45

16.45-18.15

15.00-18.45

16.30-18.00

Kabinet br. X

Homeopatija

Vježbe

 

 

 

 

 

Radiološka onkologija

Predavanja

Doc.dr Hasan Osmić

18.10.2022.

01.11.2022.

15.11.2022.

29.11.2022.

13.12.2022.

Utorak

15.00-17.00

15.00-17.00

15.00-17.00

15.00-17.00

15.00-17.00

Kabinet br. VI

Radiološka onkologija

Vježbe

Lejla Balvanović, ass

16.11.2022.

30.11.2022.

14.12.2022.

Srijeda

12.00-14.00

12.00-14.00

12.00-14.00

UKC Tuzla

Stručna praksa I

Dekan Fakulteta zdravstvenih nauka

 

VI SEMESTAR

Intervencijska radiologija

Predavanja

Doc.dr Hasan Osmić

 

Kabinet br. XI

 

Intervencijska radiologija

Vježbe

Mirza Jahić,ass

UKC Tuzla

Radiografske tehnike II

Predavanja

Prof.dr Haris Huseinagić

Kabinet muzike

Radiografske tehnike II

Vježbe

Adisa Mešić,ass

 

UKC Tuzla

Radioterapija

Predavanja

Doc.dr Hasan Osmić

Kabinet br. VI

Radioterapija

Vježbe

Lejla Balvanović,ass

UKC Tuzla

Stručna praksa II

Prof.dr Fahir Baraković

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Organizacija zdravstvene zaštite*

Predavanja

Akademik prof.dr. Rudika Gmajnić

Predavanja će se održati u ljetnom semestru

Kabinet br. XI

Organizacija zdravstvene zaštite*

Vježbe

Elvir Kulanić,ass

Vježbe će se održati u ljetnom semestru

 

Mentalno zdravlje*

Predavanja

Prof.dr Fahir Baraković

06.10.2022.

20.10.2022.

27.10.2022.

03.11.2022.

10.11.2022.

17.11.2022.

24.11.2022.

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

13.00-16.00

13.00-16.00

13.00-16.00

13.00-16.00

13.00-16.00

13.00-16.00

13.00-16.00

Kabinet br. XI

Mentalno zdravlje*

Vježbe

 

 

 

 

 

Prevencija i rano otkrivanje raka*

Predavanja

Prof.dr Sanda Pribić

08.10.2022.

05.11.2022.

19.11.2022.

03.12.2022.

Subota

08.00-12.00

08.00-12.00

08.00-12.45

08.00-12.45

Mali amfiteatar

Prevencija i rano otkrivanje raka*

Vježbe

 

 

 

 

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

 

VII i VIII semestar

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

VII SEMESTAR

Zbrinjavanje otpada u radiologiji

Predavanja

Doc.dr Hasan Osmić

08.11.2022.

06.12.2022.

20.12.2022.

Utorak

15.00-17.00

15.00-17.00

15.00-17.00

Kabinet br. VI

Zbrinjavanje otpada u radiologiji

Vježbe

Lejla Balvanović, ass

23.11.2022.

07.12.2022.

21.12.2022.

Srijeda

12.00-14.00

12.00-14.00

12.00-14.00

 

Digitalna radiologija

Predavanja

Prof.dr Haris Huseinagić

18.10.2022.

25.10.2022.

09.11.2022.

23.11.2022.

14.12.2022.

21.12.2022.

Utorak

Utorak

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

14.30-15.30

15.00-16.00

15.00-16.00

15.00-16.00

15.00-16.00

16.00-17.00

Kabinet br. VI

Digitalna radiologija

Vježbe

 

 

 

 

 

Radiološke intervencije u hitnim stanjima

Predavanja

Prof.dr Branimir Marjanović

17.10.2022.

25.10.2022.

14.11.2022.

19.11.2022.

26.11.2022.

Ponedjeljak

Utorak

Ponedjeljak

Subota

Subota

14.00-16.00

14.00-15.00

14.00-15.00

14.00-15.00

14.00-15.00

Kabinet br. VI

Radiološke intervencije u hitnim stanjima

Vježbe

 

 

 

 

 

VIII SEMESTAR

Modifikacija radioloških metoda

Predavanja

Prof.dr Haris Huseinagić

Kabinet br.I

Modifikacija radioloških metoda

Vježbe

Tatjana Paočić,ass

UKC Tuzla

Kompjuterizovane radiološke metode

Predavanja

Prof.dr Haris Huseinagić

Kabinet br.I

Kompjuterizovane radiološke metode

Vježbe

Amela Selimović,ass

UKC Tuzla

IZBORNI PREDMETI

Zdravstveno pravo

Predavanja

Prof. dr Albina Fazlović

Predavanja će se održati u ljetnom semestru

Kabinet informatike

Zdravstveno pravo

Vježbe

Mr. Ervin Mujkić, viši asistent

Vježbe će se održati u ljetnom semestru

 

Osnovi biomedicine*

Predavanja

Prof.dr Fahir Baraković

Doc. dr Enes Osmanović

06.10.2022.

20.10.2022.

27.10.2022.

03.11.2022.

10.11.2022.

17.11.2022.

24.11.2022.

Četvrtak

10.00-12.00

10.00-12.00

10.00-12.00

10.00-12.00

10.00-12.00

10.00-12.00

10.00-11.00

Kabinet br. XI

Osnovi biomedicine*

Vježbe

 

 

 

 

Epidemiološke metode u medicini*

Predavanja

Prof.dr Munevera Osmić

Predavanja će se održati u ljetnom semestru

Kabinet muzike

Epidemiološke metode u medicini*

Vježbe

Nedim Hadžimehmedović,ass

Vježbe će se održati u ljetnom semestru

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti