Ekonomski fakultet

Studijski program – Računovodstvo i revizija

*NAPOMENA:

Prilikom učitavanja rasporeda neophodan je „refresh (F5)“

Sve izmjene vezane za rasporeda pratite i na OGLASNOJ TABLI

Od ponuđena dva strana jezika student bira jedan

Od ponuđenih izbornih predmeta student polaže dva (jedan izborni za zimski, jedan izborni za ljetni semestar)

 

 

I i II semestar

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

KABINET

I SEMESTAR

Osnovi ekonomije

(Predavanja)

Prof. dr Izet Banda

05.10.2023.

12.10.2023.

19.10.2023.

26.10.2023.

02.11.2023.

09.11.2023.

16.11.2023.

23.11.2023.

30.11.2023.

07.12.2023.

14.12.2023.

21.12.2023.

28.12.2023.

04.01.2024.

11.01.2024.

Četvrtak

10.00-12.00

10.00-12.00

10.00-13.00

10.00-13.00

10.00-13.00

10.00-13.00

10.00-13.00

10.00-13.00

10.00-13.00

10.00-13.00

10.00-13.00

10.00-13.00

10.00-13.00

10.00-13.00

10.00-13.00

Kabinet br. IX

Osnovi ekonomije

(Vježbe)

 

 

 

 

Matematika I

(Predavanja)

Prof.dr Radoslav Galić

14.10.2023.

28.10.2023.

04.11.2023.

11.11.2023.

15.11.2023.

02.12.2023.

09.12.2023.

16.12.2023.

20.12.2023.

13.01.2023.

Subota

Subota

Subota

Subota

Srijeda

Subota

Subota

Subota

Srijeda

Subota

12.30-15.00

13.00-15.00

10.00-14.30

10.00-14.30

10.00-12.00

10.00-14.30

10.00-14.30

10.00-12.30

10.00-14.30

10.00-14.30

Kabinet br. VII

Matematika I

(Vježbe)

Senad Hodžić, demonstrator

14.11.2023.

21.11.2023.

28.11.2023.

05.12.2023.

12.12.2023.

Utorak

14.00-15.30

12.00-13.30

14.00-15.30

14.00-15.30

14.00-15.30

Kabinet br. VII

Engleski jezik I

(Predavanja)

Doc.dr Mirnes Avdić

16.10.2023.

23.10.2023.

30.10.2023.

06.11.2023.

09.11.2023.

13.11.2023.

20.11.2023.

27.11.2023.

04.12.2023.

11.12.2023.

18.12.2023.

25.12.2023.

04.01.2023.

08.01.2024.

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Četvrtak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Četvrtak

Ponedjeljak

15.15-16.45

15.15-16.00

15.15-16.00

15.15-16.45

16.00-16.45

15.15-17.30

15.15-17.30

15.15-16.45

15.15-16.45

15.15-17.30

15.15-17.30

15.15-16.45

16.00-18.15

15.15-16.45

Mali amfiteatar

Engleski jezik I

(Vježbe)

Doc.dr Mirnes Avdić

16.10.2023.

23.10.2023.

30.10.2023.

09.11.2023.

16.11.2023.

23.11.2023.

30.11.2023.

07.12.2023.

14.12.2023.

21.12.2023.

28.12.2023.

11.01.2024.

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

16.45-17.30

16.00-17.30

16.00-16.45

16.45-18.15

16.00-18.15

16.00-18.15

16.00-18.15

16.00-18.15

16.00-18.15

16.00-18.15

16.00-18.15

16.00-18.15

Mali amfiteatar

Njemački jezik I

(Predavanja)

Mr Vahid Puškarević, lektor

06.10.2023.

16.10.2023.

30.10.2023.

13.11.2023.

27.11.2023.

11.12.2023.

12.12.2023.

25.12.2023.

Petak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Utorak

Ponedjeljak

16.00-17.30

17.00-18.30

17.00-18.30

17.00-18.30

17.00-18.30

17.00-18.30

17.00-17.45

17.00-18.30

Kabinet br. IV

Njemački jezik I

(Vježbe)

Mr Vahid Puškarević, lektor

09.10.2023.

23.10.2023.

06.11.2023.

20.11.2023.

04.12.2023.

12.12.2023.

18.12.2023.

03.01.2024.

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Utorak

Ponedjeljak

Srijeda

17.00-18.30

17.00-18.30

17.00-18.30

17.00-18.30

17.00-18.30

17.45-18.30

17.00-18.30

17.00-18.30

Kabinet br. IV

II SEMESTAR

Makroekonomija

Predavanja

Prof.dr Ferhat Čejvanović

 

 

 

Kabinet br. I

Makroekonomija

Vježbe

Prof.dr Ferhat Čejvanović

 

 

 

Kabinet br. I

Sociologija

Predavanja

Akademik prof.dr Zoran Milošević

 

 

 

Mali amfiteatar

Sociologija

Vježbe

Akademik prof.dr Zoran Milošević

 

 

 

 

Osnovi informatike

Predavanja

Prof.dr Halid Žigić

 

 

 

Kabinet informatike

Osnovi informatike

Vježbe

Mr Smiljana Bijelović, asistent

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Statističke metode*

Predavanja

Doc.dr Lidija Vučičević

 

 

 

Kabinet br. VI

Statističke metode*

Vježbe

Doc.dr Lidija Vučičević

 

 

 

 

Preduzetništvo*

Predavanja

Prof.dr Izet Banda

 

 

 

Kabinet br. I

Preduzetništvo*

Vježbe

Prof.dr Izet Banda

 

 

 

 

Menadžment*

(Predavanja)

Prof.dr Haris Agić

17.10.2023.

24.10.2023.

31.10.2023.

07.11.2023.

14.11.2023.

21.11.2023.

28.11.2023.

19.12.2023.

26.12.2023.

09.01.2024.

Utorak

16.00-18.00

16.00-18.00

16.00-18.00

16.00-18.00

16.00-18.00

16.00-18.00

16.00-18.00

16.00-18.00

16.00-18.00

16.00-18.00

Mali amfiteatar

Menadžment*

(Vježbe)

Prof.dr Haris Agić

 

 

 

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

 

III i IV semestar

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

KABINET

III SEMESTAR

Računovodstvo

(Predavanja)

Prof.dr Anka Bulatović

11.10.2023.

25.10.2023.

15.11.2023.

29.11.2023.

13.12.2023.

27.12.2023.

10.01.2024.

Srijeda

10.00-12.00

10.00-12.00

10.00-12.00

10.00-12.00

10.00-12.00

10.00-12.00

10.00-12.00

Kabinet br. VI

Računovodstvo

(Vježbe)

Mr. Marijana Džombić

 

 

 

 

Međunarodna ekonomija

(Predavanja)

Doc. dr Mirsad Nalić

07.10.2023.

14.10.2023.

21.10.2023.

28.10.2023.

04.11.2023.

11.11.2023.

18.11.2023.

02.12.2023.

09.12.2023.

16.12.2023.

23.12.2023.

30.12.2023.

06.01.2024.

13.01.2024.

Subota

10.00-11.00

10.00-11.00

10.00-11.00

10.00-11.00

10.00-11.00

10.00-11.00

10.00-11.00

10.00-11.00

10.00-11.00

10.00-11.00

10.00-11.00

10.00-11.00

10.00-11.00

10.00-11.00

Kabinet br. IX

Međunarodna ekonomija (Vježbe)

 

 

 

 

 

Engleski jezik II (Predavanja)

Doc.dr Mirnes Avdić

16.10.2023.

23.10.2023.

30.10.2023.

06.11.2023.

13.11.2023.

20.11.2023.

27.11.2023.

04.12.2023.

11.12.2023.

18.12.2023.

25.12.2023.

08.01.2024.

Ponedjeljak

17.30-18.15

17.30-18.15

16.45-18.15

16.45-17.30

17.30-18.15

17.30-18.15

16.45-18.15

16.45-17.30

17.30-18.15

17.30-18.15

16.45-18.15

16.45-17.30

Mali amfiteatar

Engleski jezik II

(Vježbe)

Doc.dr Mirnes Avdić

16.10.2023.

23.10.2023.

30.10.2023.

06.11.2023.

13.11.2023.

20.11.2023.

27.11.2023.

04.12.2023.

11.12.2023.

18.12.2023.

25.12.2023.

08.01.2024.

Ponedjeljak

18.15-19.00

18.15-19.00

18.15-19.00

17.30-19.00

18.15-19.00

18.15-19.00

18.15-19.00

17.30-19.00

18.15-19.00

18.15-19.00

18.15-19.00

17.30-19.00

Mali amfiteatar

Njemački jezik II (Predavanja)

Mr Vahid Puškarević, lektor

06.10.2023.

27.10.2023.

10.11.2023.

24.11.2023.

08.12.2023.

22.12.2023.

05.01.2024.

12.01.2024.

Petak

17.30-18.15

17.00-18.30

16.00-17.30

16.00-17.30

17.00-18.30

17.00-18.30

16.00-18.15

16.00-16.45

Kabinet br. VII

Njemački jezik II

(Vježbe)

Mr Vahid Puškarević, lektor

12.10.2023.

03.11.2023.

17.11.2023.

01.12.2023.

15.12.2023.

29.12.2023.

12.01.2024.

Četvrtak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

17.30-19.00

17.00-18.30

16.00-17.30

16.00-17.30

17.00-18.30

17.00-18.30

16.45-19.00

Kabinet br. VII

IV SEMESTAR

Ekonomika preduzeća

Predavanja

Prof.dr Ferhat Čejvanović

 

 

 

Kabinet br. I

Ekonomika preduzeća

Vježbe

Prof.dr Ferhat Čejvanović

 

 

 

 

Marketing 

Predavanja

Doc.dr Lidija Vučićević

 

 

 

Kabinet br. VI

Marketing

Vježbe

Mr Marijana Džombić, viši asistent

 

 

 

 

Finansijsko izvještavanje 

Predavanja

Prof.dr Anka Bulatović

 

 

 

Kabinet br.III

Finansijsko izvještavanje

Vježbe

Mr Marijana Džombić, viši asistent

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Projektni menadžment*

Predavanja               

Prof.dr Šemsudin Dervić

 

 

 

Kabinet br. III

Projektni menadžment*

Vježbe

Prof.dr Šemsudin Dervić

 

 

 

Kabinet br. III

Organizacija preduzeća* (Predavanja)

Prof.dr Ferhat Ćejvanović

31.10.2023.

29.11.2023.

13.12.2023.

Utorak

Četvrtak

Srijeda

17.00-19.00

17.00-19.00

17.00-19.00

Kabinet br. IV

Organizacija preduzeća* (Vježbe)

Prof.dr Ferhat Ćejvanović

 

 

 

 

Menadžment ljudskih resursa*

Predavanja

Prof.dr Hariz Agić

 

 

 

Mali amfiteatar

Menadžment ljudskih resursa*

Vježbe

Prof.dr Hariz Agić

 

 

 

Mali amfiteatar

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

 

V i VI semestar

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

KABINET

V SEMESTAR

Bankarstvo

(Predavanja)

Prof.dr Anka Bulatović

04.10.2023.

18.10.2023.

08.11.2023.

22.11.2023.

06.12.2023.

20.12.2023.

03.01.2024.

Srijeda

10.00-12.00

10.00-12.00

10.00-12.00

10.00-12.00

10.00-12.00

10.00-12.00

10.00-12.00

Kabinet br. VI

Bankarstvo

(Vježbe)

Mr Milena Bajić Katić

 

 

 

 

Poslovne finansije

(Predavanja)

Doc. dr Mirsad Nalić

06.10.2023.

13.10.2023.

20.10.2023.

27.10.2023.

03.11.2023.

10.11.2023.

17.11.2023.

24.11.2023.

01.12.2023.

08.12.2023.

15.12.2023.

22.12.2023.

29.12.2023.

05.01.2024.

12.01.2024.

Petak

15.00-16.00

15.00-16.00

15.00-16.00

15.00-16.00

15.00-16.00

15.00-16.00

15.00-16.00

15.00-16.00

15.00-16.00

15.00-16.00

15.00-16.00

15.00-16.00

15.00-16.00

15.00-16.00

15.00-16.00

Kabinet br. IX

Poslovne finansije

(Vježbe)

 

 

 

 

 

Poslovno pravo

(Predavanja)

Prof.dr Nenad Avramović

04.10.2023.

08.12.2023.

13.12.2023.

21.12.2023.

08.01.2024.

Srijeda

Petak

Srijeda

Četvrtak

Ponedjeljak

14.00-14.45

12.00-13.30

12.00-12.45

12.00-12.45

12.00-12.45

Sudnica

Poslovno pravo

(Vježbe)

 

 

 

 

 

VI SEMESTAR

Revizija

Predavanja

Prof.dr Anka Bulatović

 

 

 

Kabinet br. I

Revizija

Vježbe

Mr Milena Katić Brajić, ass

 

 

 

Kabinet br. I

Finansijska tržišta

Predavanja

Prof.dr Lidija Vučičević

 

 

 

Kabinet br. VI

Finansijska tržišta

Vježbe

Mr Marijana Džombić, viši asistent

 

 

 

Kabinet I

Finansijsko računovodstvo

Predavanja

Prof.dr Izet Banda

 

 

 

Kabinet br. III

Finansijsko računovodstvo

Vježbe

Mr Marijana Džombić, viši asistent

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Istraživanje tržišta*

Predavanja

Prof.dr Lidija Vučičević

 

 

 

Kabinet br. VI

Istraživanje tržišta*

Vježbe

Mr. Marijana Džombić, viši asistent

 

 

 

Kabinet br. I

Marketing logistike*

(Predavanja)

Doc.dr Mirsad Nalić

20.10.2023.

27.10.2023.

10.11.2023.

24.11.2023.

08.12.2023.

22.12.2023.

Petak

14.00-15.00

14.00-15.00

14.00-15.00

14.00-15.00

14.00-15.00

14.00-15.00

Kabinet br. IX

Marketing logistike*

(Vježbe)

 

 

 

 

 

Pravo osiguranja*

(Predavanja)

Prof.dr Nenad Avramović

04.10.2023.

08.12.2023.

13.12.2023.

21.12.2023.

08.01.2024.

Srijeda

Petak

Srijeda

Četvrtak

Ponedjeljak

15.00-15.45

14.25-15.10

13.35-14.20

12.45-13.30

14.25-15.55

Sudnica

Pravo osiguranja*

(Vježbe)

Asim Bojić vss

 

 

 

Sudnica

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

 

VII i VIII semestar

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

KABINET

VII SEMESTAR

Specijalni bilansi (Predavanja)

Prof.dr Anka Bulatović

11.10.2023.

18.10.2023.

25.10.2023.

08.11.2023.

15.11.2023.

22.11.2023.

29.11.2023.

06.12.2023.

13.12.2023.

20.12.2023.

Srijeda

13.00-14.00

13.00-14.00

13.00-14.00

13.00-14.00

13.00-14.00

13.00-14.00

13.00-14.00

13.00-14.00

13.00-14.00

13.00-14.00

Kabinet br. VI

Specijalni bilansi

(Vježbe)

Mr. Marijana Džombić

 

 

 

 

Javne finansije

(Predavanja)

Prof.dr Izet Banda

06.10.2023.

13.10.2023.

20.10.2023.

27.10.2023.

03.11.2023.

10.11.2023.

17.11.2023.

24.11.2023.

01.12.2023.

08.12.2023.

15.12.2023.

22.12.2023.

29.12.2023.

05.01.2024.

12.01.2024.

Petak

10.00-12.00

10.00-12.00

10.00-12.00

10.00-12.00

10.00-12.00

10.00-12.00

10.00-12.00

10.00-12.00

10.00-12.00

10.00-12.00

10.00-12.00

10.00-12.00

10.00-12.00

10.00-12.00

10.00-12.00

Kabinet br. IX

Javne finansije

(Vježbe)

Mr. Marijana Džombić

 

 

 

 

Računovodstveni informacioni sistemi (Predavanja)

Doc. dr Boro Ninić

21.10.2023.

18.11.2023.

16.12.2023.

Subota

10.00-12.00

10.00-12.00

10.00-12.00

Kabinet br. VI

Računovodstveni informacioni sistemi

(Vježbe)

 

 

 

 

 

VIII SEMESTAR

Upravljačko računovodstvo Predavanja

Prof.dr Anka Bulatović

 

 

 

Kabinet br. III

Upravljačko računovodstvo

Vježbe

Milena Katić Brajić, ass

 

 

 

 

Komparativno računovodstvo

Predavanja

Prof.dr Anka Bulatović

 

 

 

Kabinet br. III

Komparativno računovodstvo

Vježbe

Marijana Džombić, viši asistent

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Poreski sistem*

Predavanja

Doc.dr Boro Ninić

 

 

 

Kabinet br. I

Poreski sistem*

Vježbe

Adnan Kamerić,ass

 

 

 

 

Interni obračun

(Predavanja)

Doc.dr Lidija Vučićević

21.10.2023.

04.11.2023.

02.12.2023.

Subota

10.00-12.00

10.00-12.00

10.00-12.00

 

Interni obračun

(Vježbe)

 

 

 

 

 

Međunarodno poslovno finansiranje*

Predavanja

Prof.dr Mirsad Nalić

 

 

 

Kabinet br. I

Međunarodno poslovno finansiranje*

Vježbe

Doc.dr Boro Ninić

 

 

 

Kabinet I

Predmeti označeni * su izborni predmeti