Ekonomski fakultet

Studijski program – Računovodstvo i revizija

*NAPOMENA:

Prilikom učitavanja rasporeda neophodan je „refresh (F5)“

Sve izmjene vezane za rasporeda pratite i na OGLASNOJ TABLI

Od ponuđena dva strana jezika student bira jedan

Od ponuđenih izbornih predmeta student polaže dva (jedan izborni za zimski, jedan izborni za ljetni semestar)

 

I i II semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

I SEMESTAR

Osnovi ekonomije

Predavanja

Doc. dr Mirsad Nalić

 

 

 

Kabinet br. I

Osnovi ekonomije

Vježbe

Prof.dr Izet Banda

 

 

 

 

Matematika I

Predavanja

Prof.dr Radoslav Galić

 

 

 

Mali amfiteatar

Matematika I

Vježbe

Senad Hodžić, demonstrator

 

 

 

Mali amfiteatar

Engleski jezik I

Predavanja

Doc.dr Mirnes Avdić

 

 

 

Veliki amfiteatar

Engleski jezik I

Vježbe

Doc.dr Mirnes Avdić

 

 

 

Veliki amfiteatar

Njemački jezik I

Predavanja

Mr Vahid Puškarević, lektor

 

 

 

Mali amfiteatar

Njemački jezik I

Vježbe

 

 

 

 

 

II SEMESTAR

Makroekonomija

Predavanja

Prof.dr Ferhat Čejvanović

Kabinet br. I

Makroekonomija

Vježbe

Prof.dr Ferhat Čejvanović

Kabinet br. I

Sociologija

Predavanja

Akademik prof.dr Zoran Milošević

Veliki amfiteatar

Sociologija

Vježbe

Akademik prof.dr Zoran Milošević

 

Osnovi informatike

Predavanja

Prof.dr Halid Žigić

Kabinet informatike

Osnovi informatike

Vježbe

Mr Smiljana Bijelović, asistent

 

IZBORNI PREDMETI

Statističke metode* Predavanja

Doc.dr Lidija Vučičević

Predavanja će se održati u ljetnom semestru.

Kabinet br. I

Statističke metode*

Vježbe

Doc.dr Lidija Vučičević

Vježbe će se održati u ljetnom semestru.

 

Preduzetništvo*

Predavanja

Prof.dr Izet Banda

Predavanja će se održati u ljetnom semestru.

Kabinet br. I

Preduzetništvo*

Vježbe

Prof.dr Izet Banda

Vježbe će se održati u ljetnom semestru.

 

Menadžment*

Predavanja

Prof.dr Haris Agić

 

 

 

 

Menadžment*

Vježbe

Prof.dr Haris Agić

 

 

 

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

 

III i IV semestar

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

III SEMESTAR

Računovodstvo

Predavanja

Prof.dr Anka Bulatović

05.10.2022.

12.10.2022.

19.10.2022.

26.10.2022.

02.11.2022.

09.11.2022.

16.11.2022.

23.11.2022.

30.11.2022.

07.12.2022.

14.12.2022.

Srijeda

13.00-15.00

13.00-15.00

13.00-15.00

13.00-15.00

13.00-15.00

13.00-15.00

13.00-15.00

13.00-15.00

13.00-15.00

13.00-15.00

13.00-15.00

Kabinet br. III

Računovodstvo

Vježbe

Mr. Marijana Džombić

 

 

 

 

Međunarodna ekonomija Predavanja

Doc. dr Mirsad Nalić

15.10.2022.

22.10.2022.

29.10.2022.

05.11.2022.

12.11.2022.

19.11.2022.

26.11.2022.

03.12.2022.

10.12.2022.

17.12.2022.

Subota

12.00-14.00

10.00-12.00

10.00-12.00

10.00-12.00

10.00-12.00

10.00-12.00

10.00-12.00

10.00-12.00

10.00-12.00

10.00-12.00

Kabinet br. I

Međunarodna ekonomija Vježbe

 

 

 

 

 

Engleski jezik II Predavanja

Doc.dr Mirnes Avdić

10.10.2022.

17.10.2022.

31.10.2022.

14.11.2022.

21.11.2022.

05.12.2022.

12.12.2022.

Ponedjeljak

15.30-17.30

13.30-15.30

13.30-15.30

13.30-15.30

13.30-15.30

13.30-15.30

13.30-15.45

Veliki amfiteatar

Engleski jezik II

Vježbe

Mr Alisa Memić, lektor

11.10.2022.

18.10.2022.

25.10.2022.

01.11.2022.

15.11.2022.

22.11.2022.

06.12.2022.

13.12.2022.

Utorak

17.30-19.00

17.30-19.00

17.30-19.00

17.30-19.00

17.30-19.00

17.30-19.00

17.30-19.00

17.00-18.00

Veliki amfiteatar

Njemački jezik II Predavanja

Mr Vahid Puškarević, lektor

21.10.2022.

11.11.2022.

28.11.2022.

Petak

Petak

Ponedjeljak

16.30-18.00

16.30-18.45

16.30-18.00

Mali amfiteatar

Njemački jezik II

Vježbe

 

 

 

 

 

IV SEMESTAR

Ekonomika preduzeća

Predavanja

Prof.dr Ferhat Čejvanović

Kabinet br. I

Ekonomika preduzeća

Vježbe

Prof.dr Ferhat Čejvanović

 

Marketing 

Predavanja

Doc.dr Lidija Vučićević

Kabinet br. I

Marketing

Vježbe

Mr Marijana Džombić, viši asistent

 

Finansijsko izvještavanje 

Predavanja

Prof.dr Anka Bulatović

Kabinet br.III

Finansijsko izvještavanje

Vježbe

Mr Marijana Džombić, viši asistent

 

IZBORNI PREDMETI

Projektni menadžment*

Predavanja

Prof.dr Šemsudin Dervić

Predavanja će se održati u ljetnom semestru.

Kabinet br. III

Projektni menadžment*

Vježbe

Prof.dr Šemsudin Dervić

Vježbe će se održati u ljetnom semestru.

Kabinet br. III

Organizacija preduzeća* Predavanja

Prof.dr Ferhat Ćejvanović

26.10.2022.

30.11.2022.

14.12.2022.

Srijeda

17.00-18.30

17.00-18.30

17.00-18.30

 

Organizacija preduzeća* Vježbe

Prof.dr Ferhat Ćejvanović

 

 

 

 

Menadžment ljudskih resursa*

Predavanja

Prof.dr Hariz Agić

Predavanja će se održati u ljetnom semestru.

Mali amfiteatar

Menadžment ljudskih resursa*

Vježbe

Prof.dr Hariz Agić

Vježbe će se održati u ljetnom semestru.

Mali amfiteatar

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

 

V i VI semestar

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

V SEMESTAR

Bankarstvo

Predavanja

Prof.dr Anka Bulatović

12.10.2022.

26.10.2022.

16.11.2022.

30.11.2022.

07.12.2022.

21.12.2022.

Srijeda

10.00-12.00

10.00-12.00

10.00-12.00

10.00-12.00

10.00-12.00

10.00-12.00

Kabinet br. III

Bankarstvo

Vježbe

Mr Milena Bajić Katić

 

 

 

 

Poslovne finansije

Predavanja

Doc. dr Mirsad Nalić

15.10.2022.

22.10.2022.

29.10.2022.

05.11.2022.

12.11.2022.

19.11.2022.

26.11.2022.

03.12.2022.

10.12.2022.

17.12.2022.

Subota

10.00-12.00

08.00-10.00

08.00-10.00

08.00-10.00

08.00-10.00

08.00-10.00

08.00-10.00

08.00-10.00

08.00-10.00

08.00-10.00

Kabinet br. I

Poslovne finansije

Vježbe

 

 

 

 

 

Poslovno pravo

Predavanja

Prof.dr Nenad Avramović

10.10.2022.

14.11.2022.

28.11.2022.

Ponedjeljak

15.30-17.00

13.45-15.15

12.00-13.30

Sudnica

Poslovno pravo

Vježbe

Mr.sc Asim Bojić, viši asistent

27.10.2022.

10.11.2022.

17.11.2022.

23.11.2022.

07.12.2022.

20.12.2022.

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Srijeda

Srijeda

Utorak

16.00-17.00

16.00-17.00

16.00-17.00

16.00-17.00

16.00-17.00

16.00-17.00

 

VI SEMESTAR

Revizija

Predavanja

Prof.dr Anka Bulatović

Kabinet br. I

Revizija

Vježbe

Mr Milena Katić Brajić, ass

Kabinet br. I

Finansijska tržišta

Predavanja

Prof.dr Lidija Vučičević

Kabinet br. I

Finansijska tržišta

Vježbe

Mr Marijana Džombić, viši asistent

Kabinet I

Finansijsko računovodstvo

Predavanja

Doc. dr Đorđe Lazić

Kabinet br. III

Finansijsko računovodstvo

Vježbe

Mr Marijana Džombić, viši asistent

 

IZBORNI PREDMETI

Istraživanje tržišta*

Predavanja

Prof.dr Lidija Vučičević

Predavanja će se održati u ljetnom semestru.

Kabinet br. I

Istraživanje tržišta*

Vježbe

Mr. Marijana Džombić, viši asistent

Vježbe će se održati u ljetnom semestru.

Kabinet br. I

Marketing logistike*

Predavanja

Doc.dr Mirsad Nalić

07.10.2022.

12.10.2022.

14.10.2022.

19.10.2022.

21.10.2022.

01.11.2022.

Petak

Srijeda

Petak

Srijeda

Petak

Utorak

14.00-15.00

14.00-15.00

14.00-15.00

14.00-15.00

14.00-15.00

14.00-15.00

Kabinet br. III

Marketing logistike*

Vježbe

 

 

 

 

 

Pravo osiguranja*

Predavanja

Prof.dr Nenad Avramović

24.10.2022.

14.11.2022.

28.11.2022.

Ponedjeljak

15.30-17.00

16.15-17.00

13.45-15.15

Sudnica

Pravo osiguranja*

Vježbe

Indira Alajbegović, vss

18.11.2022.

29.11.2022.

13.12.2022.

Petak

Utorak

Utorak

16.30-18.00

16.30-18.00

16.30-18.00

Sudnica

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

 

VII i VIII semestar

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

VII SEMESTAR

Specijalni bilansi Predavanja

Prof.dr Anka Bulatović

05.10.2022.

19.10.2022.

02.11.2022.

09.11.2022.

23.11.2022.

14.12.2022.

Srijeda

10.00-12.00

10.00-12.00

10.00-12.00

10.00-12.00

10.00-12.00

10.00-12.00

Kabinet br. III

Specijalni bilansi

Vježbe

Mr. Marijana Džombić

 

 

 

 

Javne finansije

Predavanja

Prof.dr Izet Banda

14.10.2022.

21.10.2022.

28.10.2022.

04.11.2022.

11.11.2022.

18.11.2022.

02.12.2022.

09.12.2022.

16.12.2022.

23.12.2022.

Petak

10.00-12.00

10.00-12.00

10.00-12.00

10.00-12.00

10.00-12.00

10.00-12.00

10.00-12.00

10.00-12.00

10.00-12.00

10.00-12.00

Kabinet br. I

Javne finansije

Vježbe

Mr. Marijana Džombić

 

 

 

 

Računovodstveni informacioni sistemi Predavanja

Doc. dr Boro Ninić

15.10.2022.

05.11.2022.

Subota

Subota

10.00-13.00

10.00-13.00

Kabinet br. III

Računovodstveni informacioni sistemi

Vježbe

 

 

 

 

 

VIII SEMESTAR

Upravljačko računovodstvo Predavanja

Prof.dr Anka Bulatović

Kabinet br. III

Upravljačko računovodstvo

Vježbe

Milena Katić Brajić, ass

 

Komparativno računovodstvo

Predavanja

Prof.dr Anka Bulatović

 

Kabinet br. III

Komparativno računovodstvo

Vježbe

Marijana Džombić, viši asistent

 

IZBORNI PREDMETI

Poreski sistem*

Predavanja

Doc.dr Boro Ninić

Predavanja će se održati u ljetnom semestru.

Kabinet br. I

Poreski sistem*

Vježbe

Adnan Kamerić,ass

Vježbe će se održati u ljetnom semestru.

 

Interni obračun

Predavanja

Doc.dr Lidija Vučićević

08.10.2022.

29.10.2022.

26.11.2022.

03.12.2022.

Subota

10.00-11.00

10.00-11.00

10.00-12.00

10.00-12.00

 

Interni obračun

Vježbe

 

 

 

 

 

Međunarodno poslovno finansiranje*

Predavanja

Prof.dr Mirsad Nalić

Predavanja će se održati u ljetnom semestru.

Kabinet br. I

Međunarodno poslovno finansiranje*

Vježbe

Doc.dr Boro Ninić

Vježbe će se održati u ljetnom semestru.

Kabinet I

Predmeti označeni * su izborni predmeti