Ekonomski fakultet

Studijski program – Računovodstvo i revizija

*NAPOMENA:

Prilikom učitavanja rasporeda neophodan je „refresh (F5)“

Sve izmjene vezane za rasporeda pratite i na OGLASNOJ TABLI

Od ponuđena dva strana jezika student bira jedan

Od ponuđenih izbornih predmeta student polaže dva (jedan izborni za zimski, jedan izborni za ljetni semestar)

 

I i II semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

I SEMESTAR

Osnovi ekonomije Predavanja

Prof.dr Izet Banda

 

 

 

Kabinet br. I

Osnovi ekonomije Vježbe

 

 

 

 

 

Matematika Predavanja

Prof.dr Radoslav Galić

 

 

 

Mali amfiteatar

Matematika Vježbe

Senad Hodžić, demonstrator

 

 

 

Mali amfiteatar

Engleski jezik I Predavanja

Doc.dr Mirnes Avdić

 

 

 

Veliki amfiteatar

Engleski jezik I Vježbe

Mr Alisa Memić, lektor

 

 

 

Veliki amfiteatar

Njemački jezik I Predavanja

Mr Mebrura Selić, lektor

 

 

 

Mali amfiteatar

Njemački jezik I Vježbe

 

 

 

 

 

II SEMESTAR

Makroekonomija Predavanja

Prof.dr Ferhat Čejvanović

Kabinet br. I

Makroekonomija Vježbe

Prof.dr Ferhat Čejvanović

Kabinet br. I

Sociologija Predavanja

Akademik prof.dr Zoran Milošević

Veliki amfiteatar

Sociologija Vježbe

Akademik prof.dr Zoran Milošević

 

Osnovi informatike Predavanja

Prof.dr Halid Žigić

Kabinet informatike

Osnovi informatike Vježbe

Mr Smiljana Bijelović, asistent

 

IZBORNI PREDMETI

Statističke metode* (Predavanja)

Doc.dr Lidija Vučičević

Kabinet br. I

Statističke metode*

 

(Vježbe)

Doc.dr Lidija Vučičević

 

Preduzetništvo* Predavanja

Prof.dr Izet Banda

Kabinet br. I

Preduzetništvo* Vježbe

Prof.dr Izet Banda

 

Menadžment*Predavanja

Prof.dr Hariz Agić

Predavanje je održano u zimskom semestru

Menadžment* Vježbe

 

Predavanje je održano u zimskom semestru

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

III i IV semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

III SEMESTAR

Računovodstvo Predavanja

Prof.dr Anka Bulatović

 

 

 

Kabinet br. III

Računovodstvo Vježbe

 

 

 

 

 

Međunarodna ekonomija Predavanja

Prof.dr Izet Banda

 

 

 

Kabinet br. I

Međunarodna ekonomija Vježbe

 

 

 

 

 

Engleski jezik II Predavanja

Doc.dr Mirnes Avdić

 

 

 

Veliki amfiteatar

Engleski jezik II Vježbe

Mr Alisa Memić, lektor

 

 

 

Veliki amfiteatar

Njemački jezik II Predavanja

Mr Mebrura Selić, lektor

 

 

 

Mali amfiteatar

Njemački jezik II Vježbe

 

 

 

 

 

IV SEMESTAR

Ekonomika preduzeća Predavanja

Prof.dr Ferhat Čejvanović

Kabinet br. I

Ekonomika preduzeća Vježbe

Prof.dr Ferhat Čejvanović

 

Marketing  Predavanja

Doc.dr Lidija Vučićević

 

 

Kabinet br. I

Marketing Vježbe

Mr Marijana Džombić, viši asistent

 

Finansijsko izvještavanje  Predavanja

Prof.dr Anka Bulatović

 

 

 

 

Kabinet br.III

Finansijsko izvještavanje Vježbe

Mr Marijana Džombić, viši asistent

 

IZBORNI PREDMETI

Projektni menadžment* Predavanja

Prof.dr Semsudin Dervić

 

Kabinet br. III

Projektni menadžment* Vježbe

Prof.dr Izet Banda

Kabinet br. III

Organizacija preduzeća* Predavanja

Prof.dr Ferhat Ćejvanović

 

 

 

 

Organizacija preduzeća* Vježbe

 

 

 

 

 

Menadžment ljudskih resursa* Predavanja

Prof.dr Hariz Agić

Mali amfiteatar

Menadžment ljudskih resursa* Vježbe

Prof.dr Hariz Agić

 

Mali amfiteatar

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

V i VI semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

V SEMESTAR

Bankarstvo Predavanja

Prof.dr Anka Bulatović

Kabinet br. III

Bankarstvo Vježbe

 

 

 

 

 

Poslovne finansije Predavanja

Prof.dr Izet Banda

Kabinet br. I

Poslovne finansije Vježbe

 

 

 

 

 

Poslovno pravo Predavanja

Prof.dr Nenad Avramović

 

 

 

 

 

Sudnica

Poslovno pravo Vježbe

 

 

 

 

 

VI SEMESTAR

Revizija Predavanja

Prof.dr Anka Bulatović

25.02.2022.

04.03.2022.

11.03.2022.

18.03.2022.

25.03.2022.

01.04.2022.

08.04.2022.

15.04.2022.

22.04.2022.

29.04.2022.

06.05.2022.

13.05.2022.

20.05.2022.

Petak

14.00-15.00

14.00-15.00

14.00-15.00

14.00-15.00

14.00-15.00

14.00-15.00

14.00-15.00

14.00-15.00

14.00-15.00

14.00-15.00

14.00-19.00

14.00-19.00

14.00-17.00

 

 

 

Kabinet br. I

Revizija Vježbe

Mr Milena Katić Brajić, ass

07.03.2022.

14.03.2022.

21.03.2022.

28.03.2022.

04.04.2022.

11.04.2022.

Ponedjeljak

15.00-18.45

Kabinet br. I

 

 

 

 

 

 

Finansijska tržišta Predavanja

Prof.dr Lidija Vučičević

22.02.2022.

08.03.2022.

15.03.2022.

22.03.2022.

29.03.2022.

05.04.2022.

12.04.2022.

19.04.2022.

26.04.2022.

03.05.2022.

10.05.2022.

17.05.2022.

24.05.2022.

Utorak

14.00-15.00

14.00-15.00

14.00-15.00

14.00-15.00

14.00-15.00

14.00-15.00

14.00-15.00

14.00-15.00

14.00-15.00

14.00-15.00

15.00-19.00

15.00-19.00

14.00-19.00

 

 

 

 

 

 

Kabinet br. I

 

 

 

 

 

Finansijska tržišta Vježbe

 

 

 

 

 

Mr Marijana Džombić, viši asistent

17.03.2022.

24.03.2022.

31.03.2022.

07.04.2022.

14.04.2022.

21.04.2022.

28.04.2022.

05.05.2022.

12.05.2022.

19.05.2022.

26.05.2022.

 

Četvrtak

 

 

 

 

 

 

08.00-09.30

 

 

 

 

 

 

Kabinet I

 

 

Finansijsko računovodstvo Predavanja

 

 

Doc. dr Đorđe Lazić

19.03.2022.

09.04.2022.

14.05.2022.

21.05.2022.

28.05.2022.

04.06.2022.

Subota

13.00-15.00

10.00-12.00

10.00-12.00

13.00-16.00

13.00-16.00

13.00-17.00

 

 

Kabinet br. III

Finansijsko računovodstvo Vježbe

Mr Marijana Džombić, viši asistent

 

IZBORNI PREDMETI

Istraživanje tržišta* Predavanja

Prof.dr Lidija Vučičević

22.02.2022.

08.03.2022.

15.03.2022.

22.03.2022.

29.03.2022.

05.04.2022.

12.04.2022.

19.04.2022.

26.04.2022.

03.05.2022.

10.05.2022.

17.05.2022.

24.05.2022.

Utorak

15.00-16.00

15.00-16.00

15.00-16.00

15.00-16.00

15.00-16.00

15.00-16.00

15.00-16.00

15.00-16.00

15.00-16.00

15.00-16.00

13.00-15.00

13.00-15.00

13.00-14.00

Kabinet br. I

Istraživanje tržišta* Vježbe

Mr. Marijana Džombić, viši asistent

17.03.2022.

24.03.2022.

31.03.2022.

07.04.2022.

14.04.2022.

21.04.2022.

28.04.2022.

05.05.2022.

Četvrtak

10.00-11.30

Kabinet br. I

Marketing logistike* Predavanja

Doc.dr Mirsad Nalić

Predavanja su održana u zimskom semestru

Kabinet br. III

Marketing logistike* Vježbe

 

 

 

 

 

Pravo osiguranja* Predavanja

Prof.dr Nenad Avramović

 

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

 

 

 

 

 

Sudnica

Pravo osiguranja* Vježbe

Asim Bojić vss

 

 

 

Sudnica

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

VII i VIII semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

VII SEMESTAR

Specijalni bilansi Predavanja

Prof.dr Anka Bulatović

Kabinet br. III

Specijalni bilansi Vježbe

 

 

 

 

 

Javne finansije Predavanja

Prof.dr Izet Banda

Kabinet br. I

Javne finansije Vježbe

 

 

 

 

 

Računovodstveni informacioni sistemi Predavanja

Prof.dr Anka Bulatović

 

 

Kabinet br. III

Računovodstveni informacioni sistemi Vježbe

 

 

 

 

 

VIII SEMESTAR

 

 

 

 

 

 

Upravljačko računovodstvo Predavanja

 

 

 

 

 

 

Prof.dr Anka Bulatović

 

 

02.03.2022.

23.03.2022.

13.04.2022.

04.05.2022.

18.05.2022.

19.05.2022.

25.05.2022.

26.05.2022.

01.06.2022.

02.06.2022.

03.06.2022.

 

 

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Četvrtak

Srijeda

Četvrtak

Srijeda

Četvrtak

Petak

 

 

13.00-16.00

13.00-16.00

13.00-16.00

13.00-16.00

13.00-16.00

08.00-13.00

08.00-13.00

08.00-13.00

08.00-13.00

08.00-13.00

08.00-13.00

 

 

 

 

 

 

Kabinet br. III

 

 

Upravljačko računovodstvo Vježbe

Milena Katić Brajić, ass

12.03.2022.

19.03.2022.

26.03.2022.

02.04.2022.

09.04.2022.

16.04.2022.

 

Subota

 

12.00-15.45

 

 

 

Kabinet br. III

 

 

 

 

Komparativno računovodstvo Predavanja

 

Prof.dr Anka Bulatović

09.03.2022.

16.03.2022.

30.03.2022.

20.04.2022.

11.05.2022.

19.05.2022.

26.05.2022.

02.06.2022.

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

 

13.00-15.00

13.00-15.00

13.00-15.00

13.00-15.00

13.00-15.00

13.00-17.00

13.00-17.00

13.00-18.00

Kabinet br. III

 

 

 

 

Komparativno računovodstvo Vježbe

Marijana Džombić, viši asistent

26.03.2022.

02.04.2022.

09.04.2022

16.04.2022.

23.04.2022.

30.04.2022.

07.05.2022.

14.05.2022.

21.05.2022.

28.05.2022.

Subota

 

 

 

 

 

08.00-09.30

 

 

 

 

 

Kabinet br. I

IZBORNI PREDMETI

Poreski sistem* Predavanja

Doc.dr Boro Ninić

25.02.2022.

04.03.2022.

11.03.2022.

18.03.2022.

25.03.2022.

01.04.2022.

08.04.2022.

15.04.2022.

22.04.2022.

29.04.2022.

06.05.2022.

Petak

13.00-14.00

13.00-14.00

13.00-14.00

13.00-14.00

13.00-14.00

13.00-14.00

13.00-14.00

13.00-14.00

13.00-14.00

13.00-14.00

09.00-14.00

Kabinet br. I

Poreski sistem* Vježbe

Adnan Kamerić,ass

 

Interni obračun Predavanja

Doc.dr Lidija Vučićević

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

Interni obračun Vježbe

 

 

 

 

 

 

 

 

Međunarodno poslovno finansiranje* Predavanja

 

 

 

 

Prof.dr Mirsad Nalić

22.02.2022.

04.03.2022.

11.03.2022.

18.03.2022.

25.03.2022.

01.04.2022.

08.04.2022.

15.04.2022.

Petak

 

 

 

 

10.00-12.00

 

 

 

 

Kabinet br. I

 

 

Međunarodno poslovno finansiranje* Vježbe

Doc.dr Boro Ninić

07.03.2022.

14.03.2022.

21.03.2022.

28.03.2022.

04.04.2022.

11.04.2022

 

Ponedjeljak

15.00-18.45

Kabinet I

Predmeti označeni * su izborni predmeti