Ekonomski fakultet

Studijski program – Računovodstvo i revizija

*NAPOMENA:

Prilikom učitavanja rasporeda neophodan je „refresh (F5)“

Sve izmjene vezane za rasporeda pratite i na OGLASNOJ TABLI

Od ponuđena dva strana jezika student bira jedan

Od ponuđenih izbornih predmeta student polaže dva (jedan izborni za zimski, jedan izborni za ljetni semestar)

 

 

I i II semestar

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

KABINET

I SEMESTAR

Osnovi ekonomije

(Predavanja)

Prof. dr Izet Banda

 

 

 

Kabinet br. IX

Osnovi ekonomije

(Vježbe)

 

 

 

 

Matematika I

(Predavanja)

Prof.dr Radoslav Galić

 

 

 

Kabinet br. VII

Matematika I

(Vježbe)

Senad Hodžić, demonstrator

 

 

 

Kabinet br. VII

Engleski jezik I

(Predavanja)

Doc.dr Mirnes Avdić

 

 

 

Mali amfiteatar

Engleski jezik I

(Vježbe)

Doc.dr Mirnes Avdić

 

 

 

Mali amfiteatar

Njemački jezik I

(Predavanja)

Mr Vahid Puškarević, lektor

 

 

 

Kabinet br. IV

Njemački jezik I

(Vježbe)

Mr Vahid Puškarević, lektor

 

 

 

Kabinet br. IV

II SEMESTAR

Makroekonomija

(Predavanja)

Prof.dr Ferhat Čejvanović

27.03.2024.

24.04.2024.

22.05.2024.

Srijeda

17.00-18.30

17.00-18.30

17.00-18.30

Kabinet br. IX

Makroekonomija

(Vježbe)

Mr. Adnan Kamerić, viši asistent

 

 

 

Kabinet br. IX

Sociologija

(Predavanja)

Prof. dr Edhem Muftić

04.03.2024.

11.03.2024.

18.03.2024.

25.03.2024.

01.04.2024.

08.04.2024.

15.04.2024.

22.04.2024.

29.04.2024.

06.05.2024.

13.05.2024.

20.05.2024.

27.05.2024.

Ponedjeljak

12.00-14.00

12.00-15.00

12.00-14.00

12.00-15.00

12.00-14.00

12.00-14.00

12.00-14.00

12.00-14.00

12.00-14.00

12.00-15.00

12.00-14.00

12.00-15.00

12.00-14.00

Mali amfiteatar

Sociologija

Vježbe

Prof. dr Edhem Muftić

20.05.2024.

21.05.2024.

27.05.2024.

28.05.2024.

Ponedjeljak

Utorak

Ponedjeljak

Utorak

15.00-16.00

12.00-15.00

14.00-16.00

12.00-15.00

Mali amfiteatar

Osnovi informatike

(Predavanja)

Prof.dr Halid Žigić

21.02.2024.

28.02.2024.

06.03.2024.

13.03.2024.

20.03.2024.

27.03.2024.

03.04.2024.

17.04.2024.

24.04.2024.

08.05.2024.

15.05.2024.

22.05.2024.

29.05.2024.

Srijeda

10.00-12.00

10.00-12.00

10.00-12.00

10.00-12.00

10.00-12.00

10.00-12.00

10.00-12.00

10.00-12.00

10.00-12.00

10.00-12.00

10.00-12.00

10.00-12.00

10.00-12.00

Kabinet informatike

Osnovi informatike

Vježbe

Prof.dr Halid Žigić

20.05.2024.

21.05.2024.

27.05.2024.

28.05.2024.

Ponedjeljak

Utorak

Ponedjeljak

Utorak

09.00-12.00

12.00-15.00

09.00-12.00

12.00-15.00

Kabinet informatike

IZBORNI PREDMETI

Statističke metode*

(Predavanja)

Doc.dr Lidija Vučičević

02.03.2024.

16.03.2024.

30.03.2024.

06.04.2024.

20.04.2024.

18.05.2024.

25.05.2024.

Subota

10.15-12.30

10.15-12.30

10.15-12.30

10.15-12.30

10.15-12.30

10.15-12.30

09.30-11.00

Kabinet br. VII

Statističke metode*

Vježbe

Doc.dr Lidija Vučičević

17.05.2024.

21.05.2024.

24.05.2024.

Petak

Utorak

Petak

10.00-13.00

10.00-13.00

10.00-13.00

Kabinet br. VI

Preduzetništvo*

(Predavanja)

Prof.dr Damir Šarić

22.02.2024.

29.02.2024.

07.03.2024.

14.03.2024.

21.03.2024.

28.03.2024.

Četvrtak

16.30-17.30

16.30-17.30

16.30-17.30

16.30-17.30

16.30-17.30

16.30-17.30

Kabinet br. VI

Preduzetništvo*

Vježbe

Prof.dr Damir Šarić

20.05.2024.

21.05.2024.

24.05.2024.

30.05.2024.

Ponedjeljak

Utorak

Petak

Četvrtak

16.30-19.00

16.30-19.00

16.30-19.00

16.30-17.15

Kabinet muzike

Menadžment*

(Predavanja)

Prof.dr Haris Agić

 

 

 

Mali amfiteatar

Menadžment*

(Vježbe)

Prof.dr Haris Agić

 

 

 

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

 

III i IV semestar

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

KABINET

III SEMESTAR

Računovodstvo

(Predavanja)

Prof.dr Anka Bulatović

 

 

 

Kabinet br. VI

Računovodstvo

(Vježbe)

Mr. Marijana Džombić

 

 

 

 

Međunarodna ekonomija

(Predavanja)

Doc. dr Mirsad Nalić

 

 

 

Kabinet br. IX

Međunarodna ekonomija (Vježbe)

 

 

 

 

 

Engleski jezik II (Predavanja)

Doc.dr Mirnes Avdić

 

 

 

Mali amfiteatar

Engleski jezik II

(Vježbe)

Doc.dr Mirnes Avdić

 

 

 

Mali amfiteatar

Njemački jezik II (Predavanja)

Mr Vahid Puškarević, lektor

 

 

 

Kabinet br. VII

Njemački jezik II

(Vježbe)

Mr Vahid Puškarević, lektor

 

 

 

Kabinet br. V

IV SEMESTAR

Ekonomika preduzeća

(Predavanja)

Prof.dr Ferhat Čejvanović

13.03.2024.

17.04.2024.

15.05.2024.

Srijeda

17.00-18.30

17.00-18.30

17.00-18.30

Kabinet br. IX

Ekonomika preduzeća

Vježbe

Mr. Adnan Kamerić, viši asistent

 

 

 

 

Marketing 

(Predavanja)

Doc.dr Lidija Vučićević

02.03.2024.

16.03.2024.

30.03.2024.

06.04.2024.

20.04.2024.

18.05.2024.

Subota

09.30-10.15

09.30-10.15

09.30-10.15

09.30-10.15

09.30-10.15

09.30-10.15

Kabinet saobraćaja

Marketing

Vježbe

Doc.dr Lidija Vučićević

17.05.2024.

21.05.2024.

24.05.2024.

Petak

Utorak

Petak

13.00-14.15

13.00-14.15

13.00-14.15

Kabinet br. VI

Finansijsko izvještavanje 

(Predavanja)

Prof.dr Anka Bulatović

06.03.2024.

20.03.2024.

03.04.2024.

24.04.2024.

15.05.2024.

29.05.2024.

Srijeda

10.00-12.00

10.00-12.00

10.00-12.00

10.00-12.00

10.00-12.00

10.00-12.00

Kabinet br. VI

Finansijsko izvještavanje

Vježbe

Doc. dr  Azra Sadadinović Fazlić

22.05.2024.

23.05.2024.

25.05.2024.

28.05.2024.

30.05.2024.

Srijeda

Četvrtak

Subota

Utorak

Četvrtak

15.30-17.00

14.45-16.15

16.30-18.00

16.30-17.15

16.30-17.15

Kabinet informatike

IZBORNI PREDMETI

Projektni menadžment*

(Predavanja)

Prof.dr Izet Banda

09.05.2024.

16.05.2024.

23.05.2024.

30.05.2024.

Četvrtak

11.00-12.30

11.00-12.30

11.00-12.30

11.00-12.30

Kabinet br. IX

Projektni menadžment*

Vježbe

Doc. dr Mirsad Nalić

20.05.2024.

21.05.2024.

22.05.2024.

23.05.2024.

24.05.2024.

27.05.2024.

28.05.2024.

29.05.2024.

30.05.2024.

Ponedjeljak

Utorak

Srijeda

Četvrtak

Petak

Ponedjelajk

Utorak

Srijeda

Četvrtak

15.00-16.00

15.00-16.00

15.00-16.00

15.00-16.00

13.00-14.00

15.00-16.00

15.30-16.30

15.30-16.30

15.00-16.30

Kabinet br. V

Organizacija preduzeća* (Predavanja)

Prof.dr Ferhat Ćejvanović

 

 

 

Kabinet br. IV

Organizacija preduzeća* (Vježbe)

Prof.dr Ferhat Ćejvanović

 

 

 

 

Menadžment ljudskih resursa*

(Predavanja)

Prof.dr Hariz Agić

26.03.2024.

23.04.2024.

21.05.2024.

Utorak

Utorak

Utorak

15.00-17.00

15.00-17.00

15.00-17.00

Kabinet br. IV

Menadžment ljudskih resursa*

Vježbe

Mr. Nizama Hamzić, viši asistent

23.05.2024.

28.05.2024.

30.05.2024.

01.06.2024.

Četvrtak

Utorak

Četvrtak

Subota

13.00-15.30

13.30-16.00

13.00-15.30

10.00-12.30

Kabinet fizioterapije

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

 

V i VI semestar

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

KABINET

V SEMESTAR

Bankarstvo

(Predavanja)

Prof.dr Anka Bulatović

 

 

 

Kabinet br. VI

Bankarstvo

(Vježbe)

Mr Milena Bajić Katić

 

 

 

 

Poslovne finansije

(Predavanja)

Doc. dr Mirsad Nalić

 

 

 

Kabinet br. IX

Poslovne finansije

(Vježbe)

 

 

 

 

 

Poslovno pravo

(Predavanja)

Prof.dr Nenad Avramović

 

 

 

Sudnica

Poslovno pravo

(Vježbe)

 

 

 

 

 

VI SEMESTAR

Revizija

(Predavanja)

Prof.dr Anka Bulatović

24.02.2024.

09.03.2024.

16.03.2024.

23.03.2024.

30.03.2024.

06.04.2024.

13.04.2024.

20.04.2024.

27.04.2024.

04.05.2024.

11.05.2024.

18.05.2024.

25.05.2024.

Subota

09.00-10.00

09.00-10.00

09.00-10.00

09.00-10.00

09.00-10.00

09.00-10.00

09.00-10.00

09.00-10.00

09.00-10.00

09.00-10.00

09.00-10.00

09.00-10.00

09.00-10.00

Kabinet br. IX

Revizija

Vježbe

Doc. dr  Azra Sadadinović Fazlić

22.05.2024.

23.05.2024.

25.05.2024.

28.05.2024.

30.05.2024.

Srijeda

Četvrtak

Subota

Utorak

Četvrtak

13.00-14.30

12.00-12.45

13.00-14.30

13.00-14.30

13.00-14.30

Kabinet inforamatike

Finansijska tržišta

(Predavanja)

Prof.dr Lidija Vučičević

22.02.2024.

29.02.2024.

07.03.2024.

14.03.2024.

21.03.2024.

28.03.2024.

04.04.2024.

11.04.2024.

18.04.2024.

09.05.2024.

16.05.2024.

23.05.2024.

30.05.2024.

Četvrtak

15.00-16.00

15.00-16.00

15.00-16.00

15.00-16.00

15.00-16.00

15.00-16.00

15.00-16.00

15.00-16.00

15.00-16.00

15.00-16.00

15.00-16.00

15.00-16.00

15.00-16.00

Kabinet br. IX

Finansijska tržišta

Vježbe

Mr Marijana Džombić, viši asistent

 

 

 

Kabinet br. IX

Finansijsko računovodstvo

(Predavanja)

Prof.dr Izet Banda

23.02.2024.

08.03.2024.

15.03.2024.

22.03.2024.

29.03.2024.

05.04.2024.

12.04.2024.

19.04.2024.

26.04.2024.

03.05.2024.

10.05.2024.

17.05.2024.

24.05.2024.

31.05.2024.

Petak

10.00-11.00

10.00-11.00

10.00-11.00

10.00-11.00

10.00-11.00

10.00-11.00

10.00-11.00

10.00-11.00

10.00-11.00

10.00-11.00

10.00-11.00

10.00-11.00

10.00-11.00

10.00-11.00

Kabinet br. IX

Finansijsko računovodstvo

Vježbe

Doc. dr  Azra Sadadinović Fazlić

22.05.2024.

23.05.2024.

25.05.2024.

28.05.2024.

30.05.2024.

Srijeda

Četvrtak

Subota

Utorak

Četvrtak

14.45-15.30

13.00-14.30

14.45-16.15

14.45-16.15

14.45-16.15

Kabinet informatike

IZBORNI PREDMETI

Istraživanje tržišta*

(Predavanja)

Prof.dr Lidija Vučičević

23.02.2024.

08.03.2024.

15.03.2024.

22.03.2024.

29.03.2024.

05.04.2024.

12.04.2024.

19.04.2024.

26.04.2024.

03.05.2024.

10.05.2024.

17.05.2024.

24.05.2024.

31.05.2024.

Petak

14.30-15.15

14.30-15.15

14.30-15.15

14.30-15.15

14.30-15.15

14.30-15.15

15.00-15.45

15.00-15.45

15.00-15.45

15.00-15.45

15.00-15.45

15.00-15.45

15.00-15.45

15.00-15.45

Kabinet br. VI

Istraživanje tržišta*

Vježbe

Mr. Nizama Hamzić, viši asistent

18.05.2024.

22.05.2024.

24.05.2024.

29.05.2024.

Subota

Srijeda

Petak

Srijeda

10.00-13.00

13.30-16.00

13.00-15.30

13.00-15.00

Kabinet muzike

Marketing logistike*

(Predavanja)

Doc.dr Mirsad Nalić

 

 

 

Kabinet br. IX

Marketing logistike*

(Vježbe)

 

 

 

 

 

Pravo osiguranja*

(Predavanja)

Prof.dr Nenad Avramović

 

 

 

Sudnica

Pravo osiguranja*

(Vježbe)

 

 

 

Sudnica

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

 

VII i VIII semestar

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

KABINET

VII SEMESTAR

Specijalni bilansi (Predavanja)

Prof.dr Anka Bulatović

 

 

 

Kabinet br. VI

Specijalni bilansi

(Vježbe)

Mr. Marijana Džombić

 

 

 

 

Javne finansije

(Predavanja)

Prof.dr Izet Banda

 

 

 

Kabinet br. IX

Javne finansije

(Vježbe)

Mr. Marijana Džombić

 

 

 

 

Računovodstveni informacioni sistemi (Predavanja)

Doc. dr Boro Ninić

 

 

 

Kabinet br. VI

Računovodstveni informacioni sistemi

(Vježbe)

 

 

 

 

 

VIII SEMESTAR

Upravljačko računovodstvo (Predavanja)

Prof.dr Anka Bulatović

06.03.2024.

20.03.2024.

03.04.2024.

24.04.2024.

15.05.2024.

29.05.2024.

Srijeda

13.00-15.00

13.00-15.00

13.00-15.00

13.00-15.00

13.00-15.00

13.00-15.00

Kabinet br. VI

Upravljačko računovodstvo

(Vježbe)

Mr. Senada Jahić, viši asistent

18.05.2024.

20.05.2024.

27.05.2024.

29.05.2024.

Subota

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Srijeda

12.00-13.30

16.30-18.00

16.30-18.00

16.30-18.00

Kabinet muzike

Komparativno računovodstvo

(Predavanja)

Prof.dr Anka Bulatović

28.02.2024.

13.03.2024.

27.03.2024.

17.04.2024.

08.05.2024.

22.05.2024.

Srijeda

10.00-12.00

10.00-12.00

10.00-12.00

10.00-12.00

10.00-12.00

10.00-12.00

Kabinet br. VI

Komparativno računovodstvo

(Vježbe)

Mr. Senada Jahić, viši asistent

21.05.2024.

22.05.2024.

28.05.2024.

31.05.2024.

Utorak

Srijeda

Srijeda

Petak

16.30-18.00

18.00-18.45

16.30-18.00

16.30-18.00

Kabinet br. VI

IZBORNI PREDMETI

Poreski sistem*

(Predavanja)

Doc.dr Boro Ninić

23.02.2024.

08.03.2024.

15.03.2024.

22.03.2024.

29.03.2024.

05.04.2024.

12.04.2024.

19.04.2024.

26.04.2024.

03.05.2024.

10.05.2024.

17.05.2024.

24.05.2024.

31.05.2024.

Petak

15.15-16.00

15.15-16.00

15.15-16.00

15.15-16.00

15.15-16.00

15.15-16.00

15.45-16.30

15.45-16.30

15.45-16.30

15.45-16.30

15.45-16.30

15.45-16.30

15.45-16.30

15.45-16.30

Kabinet br. IX

Poreski sistem*

Vježbe

Mr. Senada Jahić, viši asistent

22.05.2024.

29.05.2024.

30.05.2024.

31.05.2024.

Srijeda

Srijeda

Četvrtak

Petak

16.30-18.00

18.00-18.45

16.30-18.00

18.00-18.45

Kabinet br. V

Interni obračun

(Predavanja)

Doc.dr Lidija Vučićević

 

 

 

 

Interni obračun

(Vježbe)

 

 

 

 

 

Međunarodno poslovno finansiranje*

(Predavanja)

Prof.dr Mirsad Nalić

24.02.2024.

09.03.2024.

16.03.2024.

23.03.2024.

30.03.2024.

06.04.2024.

13.04.2024.

20.04.2024.

27.04.2024.

04.05.2024.

11.05.2024.

18.05.2024.

25.05.2024.

Subota

10.00-11.00

10.00-11.00

10.00-11.00

10.00-11.00

10.00-11.00

10.00-11.00

10.00-11.00

10.00-11.00

10.00-11.00

10.00-11.00

10.00-11.00

10.00-11.00

10.00-11.00

Kabinet br. IX

Međunarodno poslovno finansiranje*

Vježbe

Mr. Nizama Hamzić, viši asistent

17.05.2024.

21.05.2024.

25.05.2024.

27.05.2024.

Petak

Utorak

Subota

Ponedjeljak

13.00-15.00

13.30-16.00

11.00-14.00

13.00-15.30

Kabinet muzike

Predmeti označeni * su izborni predmeti