Pedagoški fakultet

Studijski program – Razredna nastava opći smjer

*NAPOMENA:

Prilikom učitavanja rasporeda neophodan je „refresh (F5)“

Sve izmjene vezane za rasporeda pratite i na OGLASNOJ TABLI

Od ponuđena dva strana jezika student bira jedan

Od ponuđenih izbornih predmeta student polaže dva (jedan izborni za zimski, jedan izborni za ljetni semestar)

 

I i II semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

I SEMESTAR

B/H/S jezici  Predavanje

Doc.dr Dragana Aleksić

 

 

 

Kabinet br. IX

B/H/S jezici  Vježbe

 

 

 

 

 

Matematika  Predavanje

Prof.dr Radoslav Galić

 

 

 

Mali amfiteatar

Matematika Vježbe

Senad Hodžić, demonstrator

 

 

 

Mali amfiteatar

Engleski jezik I  Predavanje

Doc.dr Valentina Budinčić

 

 

 

Veliki amfiteatar

Engleski jezik I Vježbe

Mr Alisa Memić, lektor

 

 

 

Veliki amfiteatar

Njemački jezik I  Predavanje

Mr Mebrura Selić, lektor

 

 

 

Mali amfiteatar

Njemački jezik I  Vježbe

 

 

 

 

 

II SEMESTAR

Sociologija  Predavanje

Akademik prof.dr Zoran Milošević

Veliki amfiteatar

Sociologija  Vježbe

 

 

 

 

 

Opšta pedagogija  Predavanje

Prof.dr Esed Karić

Mali amfiteatar

Opšta pedagogija  Vježbe

 

 

 

 

 

Vokalno – instrumentalna nastava  Predavanje

 

 

 

 

 

Vokalno – instrumentalna nastava  Vježbe

 

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Osnovi ekonomije*  Predavanje

Prof.dr Izet Banda

 

 

 

Kabinet br. I

Osnovi ekonomije*  Vježbe

 

 

 

 

 

Higijena*  Predavanje

Prof.dr Azijada Beganlić

22.04.2021.

06.05.2021.

11.05.2021.

18.05.2021.

Četvrtak

Četvrtak

Utorak

Utorak

16.00-17.00h

16.00-18.00h

16.00-16.45h

16.00-17.30h

Kabinet br. IX

Higijena*  Vježbe

 

 

 

 

 

Opšta lingvistika*  Predavanje

Doc.dr Dragana Aleksić

 

 

 

Kabinet br. IX

Opšta lingvistika*  Vježbe

 

 

 

 

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

III i IV semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

III SEMESTAR

Opšta psihologija  Predavanje

Prof.dr Nermin Mulaosmanović

 

 

 

Kabinet muzike

Opšta psihologija  Vježbe

 

 

 

 

 

Didaktika  Predavanje

Prof.dr Esed Karić

 

 

 

Mali amfiteatar

Didaktika  Vježbe

 

 

 

 

 

Engleski jezik II Predavanje

Doc.dr Valentina Budinčić

 

 

 

Veliki amfiteatar

Engleski jezik II Vježbe

Mr Alisa Memić, lektor

 

 

 

Veliki amfiteatar

Njemački jezik II  Predavanje

Mr Mebrura Selić, lektor

 

 

 

Mali amfiteatar

Njemački jezik II  Vježbe

 

 

 

 

 

IV SEMESTAR

Književnost  Predavanje

Doc.dr Dragana Aleksić

 

 

 

Kabinet br. X

Književnost  Vježbe

 

 

 

 

 

Pedagoška psihologija Predavanje

Prof.dr Nermin Mulaosmanović

 

 

 

Kabinet br. I

Pedagoška psihologija  Vježbe

 

 

 

 

 

Porodična pedagogija Predavanje

Prof.dr Esed Karić

 

 

 

Mali amfiteatar

Porodična pedagogija  Vježbe

 

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Osnovi informatike Predavanje

Prof.dr Halid Žigić

 

 

 

Kabinet informatike

Osnovi informatike  Vježbe

Mr Smiljana Bijelović, asistent

 

 

 

 

Filmska i TV kultura* Predavanje

Doc.dr Larisa Softić Gasal

 

 

 

Kabinet br. III

Filmska i TV kultura*

Vježbe

 

 

 

 

 

Pedagoška informatika*  Predavanje

Prof.dr Esed Karić

 

 

 

Mali amfiteatar

Pedagoška informatika*  Vježbe

 

 

 

 

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

V i VI semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

V SEMESTAR

Priroda i društvo  Predavanje

Prof.dr Tešo Ristić

 

 

 

Kabinet br. XII

Priroda i društvo  Vježbe

 

 

 

 

 

Književnost za djecu  Predavanje

Doc.dr Dragana Aleksić

 

 

 

Kabinet br. IX

Književnost za djecu  Vježbe

 

 

 

 

 

Metodika nastave likovne kulture  Predavanje

Mr Nemanja Smičiklas

 

 

 

Kabinet muzike

Metodika nastave likovne kulture  Vježbe

 

 

 

 

 

VI SEMESTAR

Razvojna psihologija Predavanje

Prof.dr Nermin Mulaosmanović

03.03.2021.god.

04.03.2021.god.

24.03.2021.god.

25.03.2021.god.

07.04.2021.god.

08.04.2021.god.

21.04.2021.god.

05.05.2021.god.

19.05.2021.god.

02.06.2021.god.

Srijeda

Četvrtak

Srijeda

Četvrtak

Srijeda

Četvrtak

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

18:00-18:45h

10.00-14.00h

16:30-18:00h

10.00-14.00h

18:00-18:45h

10.00-14.00h

16:30-18:00h

18:00-18:45h

16:30-18:00h

17:15-18:00h

Kabinet br. I

Razvojna psihologija  Vježbe

Prof.dr Nermin Mulaosmanović

01.03.2021.

08.03.2021.

15.03.2021.

22.03.2021.

29.03.2021.

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

10.00-14.00h

10.00-14.00h

10.00-14.00h

10.00-14.00h

10.00-14.00h

 

Metodika nastave sa učenicima blago ometenim u razvoju Predavanje

Doc.dr Edisa Šljivić

27.03.2021.god.

05.03.2021.

12.03.2021.

19.03.2021.

26.03.2021.

03.04.2021.

Subota

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

09:30-14:00h

09.00-13.00h

09.00-13.00h

09.00-13.00h

09.00-13.00h

09.00-13.00h

Kabinet br. III

Metodika nastave sa učenicima blago ometenim u razvoju

Vježbe

Doc.dr Edisa Šljivić

02.03.2021.

09.03.2021.

16.03.2021.

23.03.2021.

30.03.2021.

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

10.00-14.00h

10.00-14.00h

10.00-14.00h

10.00-14.00h

10.00-14.00h

 

Metodika nastave B/H/S jezika i književnosti  Predavanje

Doc.dr Dragana Aleksić

01.03.2021.god.

06.03.2021.god.

13.03.2021.god.

24.03.2021.god.

25.03.2021.god.

26.03.2021.god.

26.04.2021.god.

27.04.2021.god.

20.05.2021.god.

Ponedjeljak

Subota

Subota

Srijeda

Četvrtak

Petak

Ponedjeljak

Utorak

Četvrtak

14:00-19:00h

10:00-15:00h

10:00-15:00h

10:00-15:00h

10:00-15:00h

10.00-15.00h

14:30-18:00h

14:30-18:00h

13:30-15:00h

 

Kabinet br. X

Metodika nastave B/H/S jezika i književnosti  Vježbe

Doc.dr Dragana Aleksić

03.04.2021.

17.04.2021.

19.04.2021.

24.04.2021.

26.04.2021.

Subota

Subota

Ponedjeljak

Subota

Ponedjeljak

10.00-15.00h

10.00-15.00h

10.00-15.00h

10.00-15.00h

10.00-15.00h

 

IZBORNI PREDMETI

Scenska umjetnost*  Predavanje

Prof.dr Dragica Panjić Kašanski

 

 

 

Kabinet muzike

Scenska umjetnost*  Vježbe

 

 

 

 

 

Metodika rada u kombinovanom odjeljenju*

Predavanje

Prof.dr Esed Karić

 

 

 

Kabinet br. VI

Metodika rada u kombinovanom odjeljenju*  Vježbe

 

 

 

 

 

Školsko pravo i administracija*  Predavanje

Doc.dr Biljana Dimitrić

 

 

 

Sudnica

Školsko pravo i administracija*  Vježbe

 

 

 

 

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

VII i VIII semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

VII SEMESTAR

Metodika nastave prirode i društva  Predavanje

Prof.dr Tešo Ristić

 

 

 

Kabinet br. XII

Metodika nastave prirode i društva  Vježbe

 

 

 

 

 

Metodika nastave matematike  Predavanje

Prof.dr Branko Sarić

 

 

 

Kabinet br. I

Metodika nastave matematike  Vježbe

 

 

 

 

 

Metodika nastave muzičke kulture  Predavanje

Doc.dr Dragica Panjić Kašanski

 

 

 

Kabinet muzike

Metodika nastave muzičke kulture  Vježbe

 

 

 

 

 

VIII SEMESTAR

Metodika nastave fizičke kulture

Predavanje

Prof.dr Izudin Tanović

02.03.2021.god.

03.03.2021.god.

15.03.2021.god.

16.03.2021.god.

02.04.2021.god.

16.04.2021.god.

05.05.2021.god.

21.05.2021.god.

Utorak

Srijeda

Ponedjeljak

Utorak

Petak

Petak

Srijeda

Petak

11:00-16:00h

11:00-16:00h

11:00-16:00h

11:00-16:00h

11:00-16:00h

11:00-16:00h

11:00-16:00h

11:00-14:00h

Kabinet br. I

Metodika nastave fizičke kulture  Vježbe

Prof.dr Izudin Tanović

06.03.2021.

13.03.2021.

20.03.2021.

27.03.2021.

10.04.2021.

17.04.2021.

24.04.2021.

08.05.2021.

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

15.00-19.00h

15.00-19.00h

14.00-19.00h

14.00-19.00h

15.00-19.00h

15.00-19.00h

15.00-19.00h

14.00-19.00h

Kabinet br. I

Kineziologija

Predavanje

Prof.dr Branimir Mikić

09.03.2021.god.

16.03.2021.god.

30.03.2021.god.

06.04.2021.god.

13.04.2021.god.

22.04.2021.god.

26.04.2021.god.

10.05.2021.god.

17.05.2021.god.

27.05.2021.god.

31.05.2021.god.

07.06.2021.god.

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Četvrtak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Četvrtak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

11:00-13:30h

11:00-13:30h

11:00-13:30h

11:00-13:30h

11:00-13:30h

11:00-13:30h

11:00-12:30h

11:00-12:30h

11:00-12:30h

11:00-12:30h

11:00-13:15h

11:00-13:15h

Kabinet br. VI

Kineziologija  Vježbe

Prof.dr Branimir Mikić

10.03.2021.

17.03.2021.

24.03.2021.

31.03.2021.

07.04.2021.

14.04.2021.

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

09.00-14.00h

09.00-14.00h

09.00-14.00h

09.00-14.00h

09.00-14.00h

09.00-14.00h

Kabinet br. VI

Metodička praksa

Predavanje

Prof.dr Esed Karić

11.03.2021.god.

18.03.2021.god.

25.03.2021.god.

01.04.2021.god.

08.04.2021.god.

15.04.2021.god.

22.04.2021.god.

29.04.2021.god.

06.05.2021.god.

13.05.2021.god.

20.05.2021.god.

26.05.2021.

04.06.2021.

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Srijeda

Petak

16:30-17:15h

16:30-17:15h

16:30-17:15h

16:30-17:15h

16:30-17:15h

16:30-17:15h

16:30-17:15h

16:30-17:15h

16:30-17:15h

16:30-17:15h

15:00-16.00h

14:00-15:30h

14:30-16:00h

Mali amfiteatar

Metodička praksa  Vježbe

Prof.dr Esed Karić

05.03.2021.god.

12.03.2021.god.

19.03.2021.god.

26.03.2021.god.

02.04.2021.god.

09.04.2021.god.

16.04.2021.god.

23.04.2021.god.

07.05.2021.god.

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

09.00-13.00h

09.00-13.00h

09.00-13.00h

09.00-13.00h

09.00-11.00h

09.00-13.00h

09.00-11.00h

09.00-12.00h

09.00-12.00h

Mali amfiteatar

IZBORNI PREDMETI

Komunikacija i grupni rad u nastavi*  Predavanje

Prof.dr Esed Karić

 

 

 

 

Komunikacija i grupni rad u nastavi*  Vježbe

 

 

 

 

 

Ocjenjivanje i vrednovanje učeničkog dostignuća*

Predavanje

Prof.dr Esed Karić

 

 

 

Mali amfiteatar

Ocjenjivanje i vrednovanje učeničkog dostignuća*

Vježbe

 

 

 

 

 

Metodika dopunske i dodatne nastave*

Predavanje

Prof.dr Esed Karić

 

 

 

Mali amfiteatar

Metodika dopunske i dodatne nastave*

Vježbe

 

 

 

 

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti