Pedagoški fakultet

Studijski program – Razredna nastava sa engleskim jezikom

*NAPOMENA:

Prilikom učitavanja rasporeda neophodan je „refresh (F5)“

Sve izmjene vezane za rasporeda pratite i na OGLASNOJ TABLI

Od ponuđena dva strana jezika student bira jedan

Od ponuđenih izbornih predmeta student polaže dva (jedan izborni za zimski, jedan izborni za ljetni semestar)

 

I i II semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

I SEMESTAR

B/H/S jezici

Doc.dr Dragana Aleksić

 

 

 

Kabinet br. IX

B/H/S jezici(Vježbe)

Doc.dr Dragana Aleksić

 

 

 

Kabinet br. IX

Matematika

Prof.dr Radoslav Galić

 

 

 

Mali amfiteatar

Matematika (VJEŽBE)

Senad Hodžić, demonstrator

 

 

 

Mali amfiteatar

Engleski jezik I

Doc.dr Mirnes Avdić

 

 

 

Veliki amfiteatar

Engleski jezik I (VJEŽBE)

Mr Alisa Memić, lektor

 

 

 

Veliki amfiteatar

II SEMESTAR

Sociologija

Akademik prof.dr Zoran Milošević

Veliki amfiteatar

Sociologija (Vježbe)

 

 

 

 

Opšta pedagogija

Prof.dr Esed Karić

Mali amfiteatar

Opšta pedagogija (Vježbe)

 

 

 

 

Vokalno – instrumentalna nastava

 

 

 

 

 

Vokalno – instrumentalna nastava (Vježbe)

 

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Osnovi ekonomije*

Prof.dr Izet Banda

 

 

 

Kabinet br. I

Osnovi ekonomije*(Vježbe)

Prof.dr Izet Banda

 

 

 

Kabinet br. I

Osnovi informatike Predavanja

Prof.dr Halid Žigić

Kabinet br. IX

Osnovi informatike Vježbe

Prof.dr Halid Žigić

 

 

 

 

Opšta lingvistika*

Doc.dr Dragana Aleksić

 

 

 

Kabinet br. IX

Opšta lingvistika*(Vježbe)

Doc.dr Dragana Aleksić

 

 

 

Kabinet br. IX

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

III i IV semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

III SEMESTAR

Opšta psihologija

Prof.dr Nermin Mulaosmanović

 

 

 

Kabinet muzike

Opšta psihologija(Vježbe)

Prof.dr Nermin Mulaosmanović

 

 

 

Kabinet muzike

Didaktika

Prof.dr Esed Karić

 

 

 

Mali amfiteatar

Didaktika(Vježbe)

Prof.dr Esed Karić

 

 

 

Mali amfiteatar

Engleski jezik II

Doc.dr Mirnes Avdić

 

 

 

Veliki amfiteatar

Engleski jezik II (VJEŽBE)

Mr Alisa Memić, lektor

 

 

 

Veliki amfiteatar

IV SEMESTAR

Književnost

Doc.dr Dragana Aleksić

Kabinet br. X

Književnost (Vježbe)

Doc.dr Dragana Aleksić

 

 

 

 

Pedagoška psihologija

Prof.dr Nermin Mulaosmanović

Kabinet br. I

Pedagoška psihologija (Vježbe)

Prof.dr Nermin Mulaosmanović

 

 

 

 

Porodična pedagogija

Prof.dr Esed Karić

 

 

 

Mali amfiteatar

Porodična pedagogija (Vježbe)

Prof.dr Esed Karić

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Osnovi informatike

Prof.dr Halid Žigić

 

 

 

Kabinet informatike

Osnovi informatike   (Vježbe)

Mr Smiljana Bijelović, asistent

 

 

 

 

Filmska i TV kultura*

Doc.dr Larisa Softić Gasal

Kabinet br. III

Filmska i TV kultura* (Vježbe)

 

 

 

 

Pedagoška informatika*

Prof.dr Esed Karić

 

 

 

Mali amfiteatar

Pedagoška informatika*(Vježbe)

Prof.dr Esed Karić

 

 

 

Mali amfiteatar

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

V i VI semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

V SEMESTAR

Priroda i društvo

Prof.dr Tešo Ristić

 

 

 

Kabinet br. XII

Priroda i društvo(Vježbe)

Prof.dr Tešo Ristić

 

 

 

Kabinet br. XII

Književnost za djecu

Doc.dr Dragan Aleksić

 

 

 

Kabinet br. IX

Književnost za djecu(Vježbe)

Doc.dr Dragan Aleksić

 

 

 

Kabinet br. IX

Metodika nastave likovne kulture

Nemanja Smičiklas, lektor

 

 

 

Kabinet muzike

Metodika nastave likovne kulture(Vježbe)

Nemanja Smičiklas, lektor

 

 

 

Kabinet muzike

VI SEMESTAR

Metodika nastave sa engleskim jezikom

Doc.dr Valentina Budinčić

Veliki amfiteatar

Metodika nastave sa engleskim jezikom (Vježbe)

Doc.dr Valentina Budinčić

 

 

Metodika nastave sa učenicima blago ometenim u razvoju

Doc.dr Edisa Šljivić

Kabinet br. III

Metodika nastave sa učenicima blago ometenim u razvoju (Vježbe)

Doc.dr Edisa Šljivić

 

Metodika nastave B/H/S jezika i književnosti

Doc.dr Dragana Alaksić

Kabinet br. X

Metodika nastave B/H/S jezika i književnosti (Vježbe)

Doc.dr Dragana Alaksić

 

IZBORNI PREDMETI

Tvorba riječi u engleskom jeziku

Doc.dr Valentina Budinčić

 

 

 

 

Tvorba riječi u engleskom jeziku

(Vježbe)

Doc.dr Valentina Budinčić

 

 

 

 

Metodika rada u kombinovanom odjeljenju

Prof.dr Esed Karić

 

 

 

Kabinet br. VI

Metodika rada u kombinovanom odjeljenju

(Vježbe)

Prof.dr Esed Karić

 

 

 

Kabinet br. VI

Igre u nastavi engleskog jezika

Doc.dr Valentina Budinčić

Veliki amfiteatar

Igre u nastavi engleskog jezika (Vježbe)

Doc.dr Valentina Budinčić

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

VII i VIII semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

VII SEMESTAR

Metodika nastave prirode i društva

Prof.dr Tešo Ristić

 

 

 

Kabinet br. XII

Metodika nastave prirode i društva(Vježbe)

Prof.dr Tešo Ristić

 

 

 

Kabinet br. XII

Metodika nastave matematike

Prof.dr Branko Sarić

 

 

 

Kabinet br. I

Metodika nastave matematike(Vježbe)

Prof.dr Branko Sarić

 

 

 

Kabinet br. I

Metodika nastave muzičke kulture

Doc.dr Dragica Panjić Kašanski

 

 

 

Kabinet muzike

Metodika nastave muzičke kulture(Vježbe)

Doc.dr Dragica Panjić Kašanski

 

 

 

Kabinet muzike

VIII SEMESTAR

Metodika nastave fizičke kulture

Prof.dr Izudin Tanović

Kabinet br. I

Metodika nastave fizičke kulture

(Vježbe)

Prof.dr Izudin Tanović

 

 

 

 

Kineziologija

Akademik prof.dr Branimir Mikić

Kabinet br. VI

Kineziologija

(Vježbe)

Akademik prof.dr Branimir Mikić

 

 

 

 

Metodička praksa

Prof.dr Esed Karić

Metodička praksa  (Vježbe)

Prof.dr Esed Karić

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Istorija engleskog jezika

 

 

Istorija engleskog jezika (Vježbe)

 

 

Metodika nastave engleskog jezika u ranoj školskoj dobi

Doc.dr Valentina Budinčić

 

Metodika nastave engleskog jezika u ranoj školskoj dobi (Vježbe)

Doc.dr Valentina Budinčić

 

 

 

 

Metodika dopunske i dodatne nastave*

(Predavanje + Vježbe)

Prof.dr Esed Karić

 

 

 

Mali amfiteatar

Metodika dopunske i dodatne nastave*

(Predavanje + Vježbe)

Prof.dr Esed Karić

 

 

 

Mali amfiteatar

Predmeti označeni * su izborni predmeti