Tehnički fakultet

Studijski program – Poljoprivreda

*NAPOMENA:

Prilikom učitavanja rasporeda neophodan je „refresh (F5)“

Sve izmjene vezane za rasporeda pratite i na OGLASNOJ TABLI

Od ponuđena dva strana jezika student bira jedan

Od ponuđenih izbornih predmeta student polaže dva (jedan izborni za zimski, jedan izborni za ljetni semestar)

 

 

I i II semestar

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

KABINET

I SEMESTAR

Opšta hemija

(Predavanja)

Prof.dr Ranka Kubiček

 

 

 

Kabinet muzike

Opšta hemija

(Vježbe)

 

 

 

 

 

Osnovi ekonomije

(Predavanja)

Prof.dr Izet Banda

 

 

 

Kabinet br. I

Osnovi ekonomije

(Vježbe)

 

 

 

 

 

Engleski jezik I

(Predavanja)

Doc.dr Mirnes Avdić

 

 

 

Veliki amfiteatar

Engleski jezik I

(Vježbe)

 

 

 

 

Veliki amfiteatar

Njemački jezik I

(Predavanja)

Mr Vahid Puškarević, lektor

 

 

 

Mali amfiteatar

Njemački jezik I

(Vježbe)

 

 

 

 

 

II SEMESTAR

Klimatologija sa meteorologijom (Predavanja)

Prof.dr Tešo Ristić

 

 

 

Kabinet br. XII

Klimatologija sa meteorologijom

(Vježbe)

Prof.dr Tešo Ristić

 

 

 

 

Zoologija  

(Predavanja)

Doc.dr Jasmina Mijajlović

 

 

 

 

Zoologija  

(Vježbe)

 

 

 

 

 

Sociologija*

(Predavanja)

Akademik prof.dr Zoran Milošević

 

 

 

Veliki amfiteatar

Sociologija

(Vježbe)

Akademik prof.dr Zoran Milošević

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Motori i traktori*

(Predavanja)

Prof.dr Zijad Jagodić

 

 

 

 

Motori i traktori*

(Vježbe)

 

 

 

 

 

Osnovi informatike* 

(Predavanja)

Prof.dr Halid Žigić

 

 

 

 

Osnovi informatike* 

(Vježbe)

Mr Smiljana Bijelović, asistent

 

 

 

 

Statističke metode* 

(Predavanja)

Doc.dr Lidija Vučičević

 

 

 

 

Statističke metode* 

(Vježbe)

Doc.dr Lidija Vučičević

 

 

 

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

 

III i IV semestar

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

KABINET

III SEMESTAR

Mljekarstvo 

(Predavanja)

Prof.dr Jasminka Sadadinović

 

 

 

 

Mljekarstvo

(Vježbe)

 

 

 

 

 

Anatomija i fiziologija životinja (Predavanja)

Doc.dr Jasmina Mijajlović

 

 

 

Kabinet br. III

Anatomija i fiziologija životinja

(Vježbe)

 

 

 

 

 

Engleski jezik II

(Predavanja)

Doc.dr Mirnes Avdić

 

 

 

Veliki amfiteatar

Engleski jezik II

(Vježbe)

 

 

 

 

Veliki amfiteatar

Njemački jezik II

(Predavanja)

Mr Vahid Puškarević, lektor

 

 

 

Mali amfiteatar

Njemački jezik II

(Vježbe)

 

 

 

 

 

IV SEMESTAR

Botanika 

(Predavanja)

Doc.dr Jasmina Mijajlović

 

 

 

Kabinet br. III

Botanika

(Vježbe)

Doc.dr Jasmina Mijajlović

 

 

 

 

Biohemija 

(Predavanja)

Doc.dr Jasmina Gradaščević – Gubaljević

 

 

 

Kabinet muzike

Biohemija

(Vježbe)

Doc.dr Jasmina Gradaščević – Gubaljević

 

 

 

 

Pedologija  

(Predavanja)

Prof.dr Tešo Ristić

 

 

 

Kabinet br. XII

Pedologija

(Vježbe)

Prof.dr Tešo Ristić

 

 

 

Kabinet br. XII

IZBORNI PREDMETI

Pčelarstvo *

(Predavanja)

Doc.dr Jasmina Mijajlović

 

 

 

 

Pčelarstvo *

(Vježbe)

 

 

 

 

 

Lovstvo * 

(Predavanja)

Doc.dr Jasmina Miijajlović

 

 

 

 

Lovstvo * 

(Vježbe)

 

 

 

 

 

Agrošumarstvo* 

(Predavanja)

Doc.dr Jasmina Mijajlović

 

 

 

 

Agrošumarstvo*

(Vježbe)

 

 

 

 

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

 

V i VI semestar

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

KABINET

V SEMESTAR

Fiziologija biljaka 

(Predavanja)

Doc.dr Jasmina Mijajlović

 

 

 

Kabinet br. III

Fiziologija biljaka 

(Vježbe)

 

 

 

 

 

Oplemenjivanje i reprodukcija životinja

(Predavanja)

Doc.dr Jasmina Mijajlović

 

 

 

Kabinet br. III

Oplemenjivanje i reprodukcija životinja

(Vježbe)

 

 

 

 

 

Mikrobiologija sa parazitologijom  (Predavanja)

Prof.dr Jasminka H. Halilović

 

 

 

Kabinet br. V

Mikrobiologija sa parazitologijom (Vježbe)

 

 

 

 

 

VI SEMESTAR

Genetika  

(Predavanja)

Prof.dr Jasminka H.Halilović

 

 

 

Kabinet muzike

Genetika

(Vježbe)

 

 

 

 

 

Poljoprivredna mehanizacija  (Predavanja)

Prof.dr Zijad Jagodić

 

 

 

 

Poljoprivredna mehanizacija 

(Vježbe)

 

 

 

 

 

Agrohemija 

(Predavanja)

Prof.dr Ranka Kubiček

 

 

 

 

Agrohemija

(Vježbe)

 

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Ishrana životinja*

(Predavanja)

Doc.dr Jasmina Mijajlović

 

 

 

Kabinet br. III

Ishrana životinja*

(Vježbe)

 

 

 

 

 

Uređenje zemljišne teritorije*  (Predavanja)

Prof.dr Nusret Mujagić

 

 

 

Kabinet br. III

Uređenje zemljišne teritorije*   (Vježbe)

 

 

 

 

 

Ribarstvo* 

(Predavanja)

Doc.dr Jasmina Mijajlović

 

 

 

 

Ribarstvo*

(Vježbe)

 

 

 

 

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

 

VII i VIII semestar

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

KABINET

VII SEMESTAR

Higijena i prevencija bolesti životinja

(Predavanja)

Doc.dr Jasmina Mijajlović

 

 

 

Kabinet br. III

Higijena i prevencija bolesti životinja

(Vježbe)

 

 

 

 

 

Navodnjavanje  (Predavanja)

Prof.dr Tešo Ristić

 

 

 

Kabinet br. XII

Navodnjavanje 

(Vježbe)

 

 

 

 

 

Stočarstvo 

(Predavanja)

Doc.dr Jasmina Mijajlović

 

 

 

Kabinet br. III

Stočarstvo 

(Vježbe)

 

 

 

 

 

VIII SEMESTAR

Povrtlarstvo

(Predavanja)

Doc.dr Jasmina Mijajlović

 

 

 

Kabinet br. III

Povrtlarstvo

(Vježbe)

Doc.dr Jasmina Mijajlović

 

 

 

Kabinet br. III

Voćarstvo i vinogradarstvo   (Predavanja)

Doc.dr Jasmina Mijajlović

 

 

 

Kabinet br. III

Voćarstvo i vinogradarstvo 

(Vježbe)

Doc.dr Jasmina Mijajlović

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Agrobiznis menadžment*  (Predavanja)

Prof.dr Ferhat Čejvanović

 

 

 

 

Kabinet br. I

Agrobiznis menadžment* 

(Vježbe)

Prof.dr Ferhat Čejvanović

 

 

 

 

Proizvodnja vina i alkoholnih pića*  (Predavanja)

Prof.dr Jasminka Sadadinović

 

 

 

Kabinet muzike

Proizvodnja vina i alkoholnih pića* 

(Vježbe)

 

 

 

 

 

Agrarna politika*  (Predavanja)

Doc.dr Jasmina Mijajlović

 

 

 

Kabinet br. III

Agrarna politika* 

(Vježbe)

 

 

 

 

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti