Fakultet političkih nauka

Studijski program – Politologija

*NAPOMENA:

Prilikom učitavanja rasporeda neophodan je „refresh (F5)“

Sve izmjene vezane za rasporeda pratite i na OGLASNOJ TABLI

Od ponuđena dva strana jezika student bira jedan

Od ponuđenih izbornih predmeta student polaže dva (jedan izborni za zimski, jedan izborni za ljetni semestar)

 

 

I i II semestar

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

KABINET

I SEMESTAR

Uvod u političke nauke (Predavanje)

Prof.dr Kemal Brkić

 

 

 

Sudnica

Uvod u političke nauke  Vježbe

 

 

 

 

 

Uvod u pravo (Predavanje)

Prof.dr Albina Fazlović

 

 

 

Sudnica

Uvod u pravo

Vježbe

 

 

 

 

 

Engleski jezik I (Predavanje)

Doc.dr Mirnes Avdić

 

 

 

Mali amfiteatar

Engleski jezik I

Vježbe

 

 

 

Mali amfiteatar

Njemački jezik I (Predavanje)

Mr Vahid Puškarević, lektor

 

 

 

Mali amfiteatar

Njemački jezik I

Vježbe

 

 

 

 

 

II SEMESTAR

Sociologija

(Predavanje)

Prof. dr Edhem Muftić

 

 

 

Mali amfiteatar

Sociologija

(Vježbe)

 

 

 

 

 

Istorija političkih teorija  (Predavanje)

 

 

 

 

Sudnica

Istorija političkih teorija 

(Vježbe)

 

 

 

 

 

Uvod u filozofiju

(Predavanje)

Prof.dr Kemal Brkić

 

 

 

Sudnica

Uvod u filozofiju

(Vježbe)

 

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Osnovi informatike*

(Predavanje)                           

Prof.dr Halid Žigić

 

 

 

Kabinet informatike

Osnovi informatike*

Vježbe

 

 

 

 

 

B/H/S jezici* (Predavanje)

Doc.dr Izet Beširović

 

 

 

 

Kabinet br. IX

B/H/S jezici*

Vježbe

 

 

 

 

 

Osnovi ekonomije* (Predavanje)

Prof.dr Izet Banda

 

 

 

Kabinet br. I

Osnovi ekonomije*  Vježbe

 

 

 

 

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

 

III i IV semestar

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

KABINET

III SEMESTAR

Politička sociologija (Predavanje)

Akademik prof.dr Zoran Milošević

 

 

 

Kabinet br. VI

Politička sociologija Vježbe

 

 

 

 

 

Ustavno pravo (Predavanje)

Prof.dr Albina Fazlović

 

 

 

Sudnica

Ustavno pravo

Vježbe

Mr.sc Ervin Mujkić, viši asistent

 

 

 

 

Engleski jezik II (Predavanje)

Doc.dr Mirnes Avdić

 

 

 

Mali amfiteatar

Engleski jezik II

Vježbe

Doc.dr Mirnes Avdić

 

 

 

Mali amfiteatar

Njemački jezik II (Predavanje)

Mr Vahid Puškarević, lektor

 

 

 

Kabinet br. VII

Njemački jezik II

(Vježbe)

Mr Vahid Puškarević, lektor

 

 

 

Kabinet br. V

IV SEMESTAR

Savremena politička teorija (Predavanje)

 

 

 

 

Sudnica

Savremena politička teorija

(Vježbe)

 

 

 

 

 

Uporedna politika

(Predavanje)

Prof. dr Sandi Dizdarević

 

 

 

Sudnica

Uporedna politika 

(Vježbe)

 

 

 

 

 

Geopolitika

(Predavanje)

Doc.dr Izudin Šarić

 

 

 

Sudnica

Geopolitika

(Vježbe)

 

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Komunikacijske vještine*

(Predavanje)

Prof. dr Kemal Brkić

 

 

 

Veliki amfiteatar

Komunikacijske vještine*

Vježbe

 

 

 

 

 

Akademsko pisanje sa kancelarijskim poslovanjem* (Predavanje)

Akademik prof.dr Zoran Milošević

 

 

 

Kabinet br. VI

Akademsko pisanje sa kancelarijskim poslovanjem*

(Vježbe)

 

 

 

 

 

Menadžment* (Predavanje)

Prof.dr Hariz Agić

 

 

 

Mali amfiteatar

Menadžment*

(Vježbe)

 

 

 

 

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

 

V i VI semestar

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

KABINET

V SEMESTAR

Politička antropologija (Predavanje)

Akademik prof.dr Zoran Milošević

 

 

 

Kabinet br. VI

Politička antropologija

Vježbe

 

 

 

 

 

Političke partije (Predavanje)

Prof.dr Kemal Brkić

 

 

 

Kabinet br. VIII

Političke partije

Vježbe

 

 

 

 

 

Osnovi teorije spoljne politike

(Predavanje)

Prof.dr Kemal Brkić

 

 

 

Kabinet br. VIII

Osnovi teorije spoljne politike

Vježbe

 

 

 

 

 

VI SEMESTAR

Izborni sistemi

(Predavanje)

Doc.dr Izudin Šarić

12.04.2024.

26.04.2024.

10.05.2024.

Petak

14.00-15.00

14.00-15.00

14.00-15.00

Sudnica

Izborni sistemi

(Vježbe)

Mr. Denisa Pepić, viši asistent

20.05.2024.

21.05.2024.

27.05.2024.

28.05.2024.

Ponedjeljak

Utorak

Ponedjeljak

Utorak

09.00-10.30

09.00-10.30

09.00-10.30

09.00-10.30

Sudnica

Međunarodni odnosi

(Predavanje)

Prof.dr Kemal Brkić

09.03.2024.

23.03.2024.

30.03.2024.

Subota

10.45-11.30

10.45-11.30

10.45-11.30

Sudnica

Međunarodni odnosi

(Vježbe)

Mr. Denisa Pepić, viši asistent

20.05.2024.

21.05.2024.

27.05.2024.

28.05.2024.

Ponedjeljak

Utorak

Ponedjeljak

Utorak

10.30-12.00

10.30-12.00

10.30-12.00

10.30-12.00

Sudnica

Pregovaranje

(Predavanje)

Prof.dr Kemal Brkić

17.04.2024.

24.04.2024.

08.05.2024.

15.05.2024.

22.05.2024.

29.05.2024.

Srijeda

10.00-11.00

10.00-11.00

10.00-11.00

10.00-11.00

10.00-11.00

10.00-11.00

Kabinet br. VIII

Pregovaranje

(Vježbe)

Mr. Denisa Pepić, viši asistent

20.05.2024.

21.05.2024.

27.05.2024.

28.05.2024.

Ponedjeljak

Utorak

Ponedjeljak

Utorak

12.00-13.30

12.00-13.30

12.00-13.30

12.00-13.30

Sudnica

IZBORNI PREDMETI

Marketing*

(Predavanje)

Doc.dr Lidija Vučićević

02.03.2024.

16.03.2024.

30.03.2024.

06.04.2024.

20.04.2024.

18.05.2024.

Subota

09.30-10.15

09.30-10.15

09.30-10.15

09.30-10.15

09.30-10.15

09.30-10.15

Kabinet br. VII

Marketing*

(Vježbe)

Doc. dr Lidija Vučičević

17.05.2024.

21.05.2024.

24.05.2024.

Petak

Utorak

Petak

13.00-14.15

13.00-14.15

13.00-14.15

Kabinet br. VIII

Preduzetništvo*

(Predavanje)

Prof. dr Damir Šarić

22.02.2024.

29.02.2024.

07.03.2024.

14.03.2024.

28.03.2024.

04.04.2024.

Četvrtak

16.30-17.30

16.30-17.30

16.30-17.30

16.30-17.30

16.30-17.30

16.30-17.30

Kabinet br. VI

Preduzetništvo*

(Vježbe)

Prof. dr Damir Šarić

20.05.2024.

21.05.2024.

24.05.2024.

30.05.2024.

Ponedjeljak

Utorak

Petak

Četvrtak

16.30-19.00

16.30-19.00

16.30-19.00

16.30-17.15

Kabinet muzike

Sociologija religije* (Predavanje)

Akademik prof.dr Zoran Milošević

 

 

 

Kabinet br. VI

Sociologija religije* Vježbe

 

 

 

 

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

 

VII i VIII semestar

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

KABINET

VII SEMESTAR

Međunarodno javno pravo

(Predavanje)

Prof.dr Nenad Avramović

 

 

 

Sudnica

Međunarodno javno pravo

Vježbe

 

 

 

 

 

Javno mnjenje (Predavanje)

Prof.dr Kemal Brkić

 

 

 

Sudnica

Javno mnjenje

Vježbe

 

 

 

 

 

Lokalna samouprava (Predavanje)

Prof.dr Kemal Brkić

 

 

 

Kabinet br. IV

Lokalna samouprava Vježbe

 

 

 

 

 

VIII SEMESTAR

Politički marketing

(Predavanje)

Prof.dr Izet Banda

 

 

 

Kabinet br. I

Politički marketing

(Vježbe)

Prof.dr Izet Banda

 

 

 

 

Političko ponašanje

(Predavanje)

 

 

 

 

Sudnica

Političko ponašanje

(Vježbe)

 

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Ekonomska diplomatija* (Predavanje)

Prof.dr Edin Ramić

 

 

 

Kabinet br. III

Ekonomska diplomatija*

Vježbe

Prof.dr Edin Ramić

 

 

 

 

Svjetska istorija poslije 1945*

(Predavanje)

Prof.dr Edin Ramić

 

 

 

Kabinet br. III

Svjetska istorija poslije 1945*

Vježbe

Prof.dr Edin Ramić

 

 

 

 

Politička kultura* (Predavanje)

Akademik prof.dr Zoran Milošević

 

 

 

Mali amfiteatar

Politička kultura* Vježbe

 

 

 

 

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti