Fakultet političkih nauka

Studijski program – Politologija

*NAPOMENA:

Prilikom učitavanja rasporeda neophodan je „refresh (F5)“

Sve izmjene vezane za rasporeda pratite i na OGLASNOJ TABLI

Od ponuđena dva strana jezika student bira jedan

Od ponuđenih izbornih predmeta student polaže dva (jedan izborni za zimski, jedan izborni za ljetni semestar)

 

I i II semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

I SEMESTAR

Uvod u političke nauke Predavanje

Prof.dr Dragan Tančić

 

 

 

Sudnica

Uvod u političke nauke  Vježbe

 

 

 

 

 

Uvod u pravo Predavanje

Doc.dr Albina Fazlović

 

 

 

Kabinet br. IV

Uvod u pravo Vježbe

 

 

 

 

 

Engleski jezik I Predavanje

Doc.dr Valentina Budinčić

 

 

 

Veliki amfiteatar

Engleski jezik I Vježbe

Mr Alisa Memić, lektor

 

 

 

Veliki amfiteatar

Njemački jezik I Predavanje

Mr Mebrura Selić, lektor

 

 

 

Mali amfiteatar

Njemački jezik I Vježbe

 

 

 

 

 

II SEMESTAR

Sociologija Predavanja

Akademik prof.dr Zoran Milošević

 

 

Veliki amfiteatar

Sociologija Vježbe

 

 

 

 

 

Istorija političkih teorija  Predavanja

Prof.dr Dragan Tančić

 

 

Sudnica

Istorija političkih teorija  Vježbe

 

 

 

 

 

Uvod u filozofiju Predavanja

Prof.dr Kemal Brkić

 

 

Sudnica

Uvod u filozofiju Vježbe

 

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Komunikacijske vještine* Predavanja

Akademik prof.dr Zoran Milošević

 

 

Veliki amfiteatar

Komunikacijske vještine* Vježbe

 

 

 

 

 

B/H/S jezici* Predavanje

Doc.dr Dragana Aleksić

 

 

 

Kabinet br. IX

B/H/S jezici* Vježbe

 

 

 

 

 

Osnovi ekonomije* Predavanje

Prof.dr Izet Banda

 

 

 

Kabinet br. I

Osnovi ekonomije*  Vježbe

 

 

 

 

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

 

III i IV semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

III SEMESTAR

Politička sociologija Predavanje

Akademik prof.dr Zoran Milošević

 

 

 

Mali amfiteatar

Politička sociologija Vježbe

 

 

 

 

 

Ustavno pravo Predavanje

Doc.dr Albina Fazlović

 

 

 

Kabinet br. IV

Ustavno pravo Vježbe

 

 

 

 

 

Engleski jezik II Predavanje

Doc.dr Valentina Budinčić

 

 

 

Veliki amfiteatar

Engleski jezik II Vježbe

Mr Alisa Memić, lektor

 

 

 

Veliki amfiteatar

Njemački jezik II Predavanje

Mr Mebrura Selić, lektor

 

 

 

Mali amfiteatar

Njemački jezik II Vježbe

 

 

 

 

 

IV SEMESTAR

Savremena politička teorija Predavanja

Prof.dr Dragan Tančić

 

 

Sudnica

Savremena politička teorija Vježbe

 

 

 

 

 

Uporedna politika Predavanja

Prof.dr Dragan Tančić

 

 

Sudnica

Uporedna politika  Vježbe

 

 

 

 

 

Geopolitika Predavanja

Akademik prof.dr Zoran Milošević

 

Veliki amfiteatar

Geopolitika Vježbe

 

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Osnovi informatike* Predavanja

Prof.dr Halid Žigić

Kabinet informatike

Osnovi informatike* Vježbe

Prof.dr Halid Žigić

 

 

 

 

Akademsko pisanje sa kancelarijskim poslovanjem* Predavanje

Akademik prof.dr Zoran Milošević

 

 

 

Mali amfiteatar

Akademsko pisanje sa kancelarijskim poslovanjem* Vježbe

 

 

 

 

 

Menadžment* Predavanje

Prof.dr Hariz Agić

 

 

 

Mali amfiteatar

Menadžment* Vježbe

 

 

 

 

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

V i VI semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

V SEMESTAR

Politička antropologija Predavanje

Akademik prof.dr Zoran Milošević

 

 

 

Mali amfiteatar

Politička antropologija Vježbe

 

 

 

 

 

Političke partije Predavanje

Prof.dr Dragan Tančić

 

 

 

Sudnica

Političke partije Vježbe

 

 

 

 

 

Osnovi teorije spoljne politike Predavanje

Prof.dr Dragan Tančić

 

 

 

Sudnica

Osnovi teorije spoljne politike Vježbe

 

 

 

 

 

VI SEMESTAR

Izborni sistemi Predavanja

Doc.dr Izudin Šarić

06.04.2021.

13.04.2021.

04.05.2021.

11.05.2021.

18.05.2021.

25.05.2021.

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

12.00-15.00h

12.00-15.00h

12.00-15.00h

12.00-15.00h

12.00-14.00h

12.00-14.00h

Sudnica

Izborni sistemi Vježbe

Doc.dr Izudin Šarić

 

14.04.2021.

21.04.2021.

28.04.2021.

04.05.2021.

11.05.2021.

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

09.00-12.00h

09.00-12.00h

09.00-12.00h

09.00-12.00h

09.00-12.00h

Sudnica

Međunarodni odnosi Predavanja

Prof.dr Miroslav Baljak

17.03.2021.god.

24.03.2021.god.

31.03.2021.god.

07.04.2021.god.

14.04.2021.god.

21.04.2021.god.

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

15:00-18.00h

15:00-18.00h

15:00-18.00h

15:00-18.00h

15:00-18.00h

15:00-18.00h

Sudnica

Međunarodni odnosi Vježbe

Prof.dr Miroslav Baljak

17.03.2021.god.

24.03.2021.god.

31.03.2021.god.

07.04.2021.god.

14.04.2021.god.

21.04.2021.god.

02.06.2021.god.

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

13.00-15.00h

13.00-15.00h

13.00-15.00h

13.00-15.00h

13.00-15.00h

13.00-15.00h

13.00-15.00h

Sudnica

Pregovaranje Predavanja

Prof.dr Dragan Tančić

06.03.2021.god.

10.04.2021.god.

30.04.2021.god.

08.05.2021.god.

Subota

Subota

Petak

Subota

17:00-18:30h

17:00-18:30h

13:00-14:30h

17:00-18:30h

Sudnica

Pregovaranje Vježbe

Prof. dr Dragan tančić

29.03.2021.

12.04.2021.

19.04.2021.

26.04.2021.

11.05.2021.

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

11.00-14.00h

11.00-14.00h

11.00-14.00h

11.00-14.00h

11.00-14.00h

 

IZBORNI PREDMETI

Marketing* Predavanja

Doc.dr Lidija Vučićević

06.03.2021.god.

20.03.2021.god.

27.03.2021.god.

03.04.2021.god.

17.04.2021.god.

15.05.2021.god.

22.05.2021.god.

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

09:30-12:30h

09:30-12:30h

09:30-11:45h

09:30-12:30h

09:30-12:30h

09:00-12:00h

09:00-13:00h

Kabinet br. I

Marketing* Vježbe

Mr Marijana Džombić, viši asistent

02.03.2021.god.

09.03.2021.god.

16.03.2021.god.

23.03.2021.god.

30.03.2021.god.

06.04.2021.god.

13.04.2021.god.

20.04.2021.god.

27.04.2021.god.

04.05.2021.god.

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

17.00-19.00h

17.00-19.00h

17.00-19.00h

17.00-19.00h

17.00-19.00h

17.00-19.00h

17.00-19.00h

17.00-19.00h

17.00-19.00h

17.00-19.00h

 

Preduzetništvo* Predavanja

Prof.dr Izet Banda

05.03.2021.god.

12.03.2021.god.

19.03.2021.god.

26.03.2021.god.

02.04.2021.god.

09.04.2021.god.

16.04.2021.god.

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

11:00 – 13:00h

11:00 – 13:00h

11:00 – 13:00h

11:00 – 13:00h

11:00 – 13:00h

11:00 – 13:00h

11:00 – 13:00h

Kabinet br. I

Preduzetništvo* Vježbe

Prof.dr Izet Banda

09.03.2021.

16.03.2021.

23.03.2021.

30.03.2021.

06.04.2021.

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

09.00-12.00h

09.00-12.00h

09.00-12.00h

09.00-12.00h

09.00-12.00h

 

Sociologija religije* Predavanje

Akademik prof.dr Zoran Milošević

 

 

 

Mali amfiteatar

Sociologija religije* Vježbe

 

 

 

 

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

VII i VIII semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

VII SEMESTAR

Međunarodno javno pravo Predavanje

Prof.dr Nenad Avramović

 

 

 

Sudnica

Međunarodno javno pravo Vježbe

 

 

 

 

 

Javno mnjenje Predavanje

Prof.dr Dragan Tančić

 

 

 

Sudnica

Javno mnjenje Vježbe

 

 

 

 

 

Lokalna samouprava Predavanje

Prof.dr Kemal Brkić

 

 

 

Kabinet br. IV

Lokalna samouprava Vježbe

 

 

 

 

 

VIII SEMESTAR

Politički marketing Predavanja

Prof.dr Izet Banda

05.03.2021.god.

12.03.2021.god.

19.03.2021.god.

26.03.2021.god.

02.04.2021.god.

09.04.2021.god.

16.04.2021.god.

23.04.2021.god.

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

15:00 – 17:00h

15:00 – 17:00h

15:00 – 17:00h

15:00 – 17:00h

15:00 – 17:00h

15:00 – 17:00h

15:00 – 17:00h

15:00 – 17:00h

 

 

 

 

Kabinet br. I

Politički marketing Vježbe

Prof.dr Izet Banda

05.03.2021.god.

06.03.2021.god.

12.03.2021.god.

19.03.2021.god.

26.03.2021.god.

02.04.2021.god.

09.04.2021.god.

16.04.2021.god.

23.04.2021.god.

30.04.2021.god.

Petak

Subota

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

17.00-19.00h

10.00-13.00h

17.00-19.00h

17.00-19.00h

17.00-19.00h

17.00-19.00h

17.00-19.00h

17.00-19.00h

17.00-19.00h

17.00-19.00h

 

Političko ponašanje Predavanja

Prof.dr Dragan Tančić

06.03.2021.god.

10.04.2021.god.

30.04.2021.god.

08.05.2021.god.

Subota

Subota

Petak

Subota

15:00-16:30h

15:00-16:30h

11:30-13:00h

15:00-16:30h

Sudnica

Političko ponašanje Vježbe

Prof.dr Dragan Tančić

12.03.2021.

19.03.2021.

26.03.2021.

02.04.2021.

09.04.2021.

16.04.2021.

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

11.00-14.00h

11.00-14.00h

11.00-14.00h

11.00-14.00h

11.00-14.00h

11.00-14.00h

 

IZBORNI PREDMETI

Ekonomska diplomatija* Predavanja

Prof.dr Edin Ramić

05.03.2021.god.

19.03.2021.god.

09.04.2021.god.

21.05.2021.god.

28.05.2021.god.

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

16:00-17:00

15:00-17:00

15:00-16:00

15:00-16:00

15:00-16:00

Kabinet br. III

Ekonomska diplomatija* Vježbe

Prof.dr Edin Ramić

06.03.2021.

13.03.2021.

20.03.2021.

27.03.2021.

03.04.2021.

10.04.2021.

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

12.00-15.00h

12.00-15.00h

12.00-15.00h

12.00-15.00h

12.00-15.00h

12.00-15.00h

 

Svjetska istorija poslije 1945* Predavanja

Prof.dr Edin Ramić

05.03.2021.god.

19.03.2021.god.

09.04.2021.god.

21.05.2021.god.

28.05.2021.god.

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

16:00-17:00h

15:00-17:00h

15:00-16:00h

16:00-17:00h

16:00-17:00h

 

 

Kabinet br. III

Svjetska istorija poslije 1945* Vježbe

Prof.dr Edin Ramić

06.03.2021.

13.03.2021.

20.03.2021.

27.03.2021.

03.04.2021.

10.04.2021.

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

16.00-19.00h

16.00-19.00h

16.00-19.00h

16.00-19.00h

16.00-19.00h

16.00-19.00h

 

Politička kultura* Predavanje

Akademik prof.dr Zoran Milošević

 

 

 

Mali amfiteatar

Politička kultura* Vježbe

 

 

 

 

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti