PEDAGOŠKA GRUPA PREDMETA

*NAPOMENA:

Prilikom učitavanja rasporeda neophodan je „refresh (F5)“

 

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

Didaktika

Prof.dr Esed Karić

04.11.2022.

11.11.2022.

18.11.2022.

02.12.2022.

09.12.2022.

16.12.2022.

23.12.2022.

30.12.2022.

Petak

12.00-16.00

12.00-16.00

12.00-16.00

12.00-16.00

12.00-16.00

12.00-16.00

12.00-16.00

12.00-16.00

Kabinet br. VI

Opšta pedagogija

Prof.dr Esed Karić

04.11.2022.

11.11.2022.

18.11.2022.

02.12.2022.

09.12.2022.

16.12.2022.

23.12.2022.

30.12.2022.

Petak

12.00-16.00

12.00-16.00

12.00-16.00

12.00-16.00

12.00-16.00

12.00-16.00

12.00-16.00

12.00-16.00

Kabinet br. VI

Opšta psihologija

Prof.dr Nermin Mulaosmanović

10.11.2022.

17.11.2022.

24.11.2022.

08.12.2022.

22.12.2022.

Četvrtak

16.45-19.00

16.45-19.00

16.45-19.00

16.45-19.00

16.45-19.00

Kabinet br. VI

Metodika nastavnog rada

Prof.dr Esed Karić

04.11.2022.

11.11.2022.

18.11.2022.

02.12.2022.

09.12.2022.

16.12.2022.

23.12.2022.

30.12.2022.

Petak

12.00-16.00

12.00-16.00

12.00-16.00

12.00-16.00

12.00-16.00

12.00-16.00

12.00-16.00

12.00-16.00

Kabinet br. VI