Ekonomski fakultet

Studijski program – Opći smjer

*NAPOMENA:

Prilikom učitavanja rasporeda neophodan je „refresh (F5)“

Sve izmjene vezane za rasporeda pratite i na OGLASNOJ TABLI

Od ponuđena dva strana jezika student bira jedan

Od ponuđenih izbornih predmeta student polaže dva (jedan izborni za zimski, jedan izborni za ljetni semestar)

 

I i II semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

I SEMESTAR

Osnovi ekonomije Predavanja

Doc. dr Mirsad Nalić

Kabinet br. I

Osnovi ekonomije

Vježbe

Prof.dr Izet Banda

 

 

 

 

Matematika I

Predavanja

Prof.dr Radoslav Galić

Mali amfiteatar

Matematika I

Vježbe

Senad Hodžić, demonstrator

 

 

 

Mali amfiteatar

Engleski jezik I

Predavanja

Doc.dr Mirnes Avdić

Veliki amfiteatar

Engleski jezik I

Vježbe

Doc.dr Mirnes Avdić

 

 

 

 

 

 

Njemački jezik I Predavanja

Mr Vahid Puškarević, lektor

 

 

 

Mali amfiteatar

Njemački jezik I

Vježbe

 

 

 

 

 

II SEMESTAR

Makroekonomija

Predavanja

Prof.dr Ferhat Čejvanović

 

Kabinet br. I

Makroekonomija

Vježbe

Mr Marijana Džombić,viši ass

Kabinet br. I

Sociologija*

Predavanja

Akademik prof.dr Zoran Milošević

 

Veliki amfiteatar

Sociologija

Vježbe

Akademik prof.dr Zoran Milošević

Veliki amfiteatar

Osnovi informatike

Predavanja

Prof.dr Halid Žigić

Kabinet informatike

Osnovi informatike

Vježbe

Mr Smiljana Bijelović, asistent

Kabinet informatike

IZBORNI PREDMET

Statističke metode*

Predavanja

Doc.dr Lidija Vučičević

Predavanja će se održati u ljetnom semestru.

Kabinet br. I

Statističke metode*

Vježbe

Doc.dr Lidija Vučičević

Vježbe će se održati u ljetnom semestru.

Kabinet br. I

Preduzetništvo*

Predavanja

Prof. dr Damir Šarić

Predavanja će se održati u ljetnom semestru.

Kabinet br. I

Preduzetništvo*

Vježbe

Prof. dr Damir Šarić

Vježbe će se održati u ljetnom semestru.

Kabinet br. I

Menadžment*

Predavanja

Prof.dr Hariz Agić

 

Menadžment*

Vježbe

Prof.dr Hariz Agić

 

 

 

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

III i IV semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

III SEMESTAR

Računovodstvo

Predavanja

Prof.dr Anka Bulatović

05.10.2022.

12.10.2022.

19.10.2022.

26.10.2022.

02.11.2022.

09.11.2022.

16.11.2022.

23.11.2022.

30.11.2022.

07.12.2022.

14.12.2022.

Srijeda

13.00-15.00

13.00-15.00

13.00-15.00

13.00-15.00

13.00-15.00

13.00-15.00

13.00-15.00

13.00-15.00

13.00-15.00

13.00-15.00

13.00-15.00

Kabinet br. III

Računovodstvo

Vježbe

Mr Marijana Džombić,viši ass

 

 

 

 

Međunarodna ekonomija Predavanja

Doc. dr Mirsad Nalić

15.10.2022.

22.10.2022.

29.10.2022.

05.11.2022.

12.11.2022.

19.11.2022.

26.11.2022.

03.12.2022.

10.12.2022.

17.12.2022.

Subota

12.00-14.00

10.00-12.00

10.00-12.00

10.00-12.00

10.00-12.00

10.00-12.00

10.00-12.00

10.00-12.00

10.00-12.00

10.00-12.00

Kabinet br. I

Međunarodna ekonomija Vježbe

 

 

 

 

 

Engleski jezik II

Predavanja

Doc.dr Mirnes Avdić

10.10.2022.

17.10.2022.

31.10.2022.

14.11.2022.

21.11.2022.

05.12.2022.

12.12.2022.

Ponedjeljak

15.30-17.30

13.30-15.30

13.30-15.30

13.30-15.30

13.30-15.30

13.30-15.30

13.30-15.45

Veliki amfiteatar

Engleski jezik II

Vježbe

Mr Alisa Memić, lektor

11.10.2022.

18.10.2022.

25.10.2022.

01.11.2022.

15.11.2022.

22.11.2022.

06.12.2022.

13.12.2022.

Utorak

17.30-19.00

17.30-19.00

17.30-19.00

17.30-19.00

17.30-19.00

17.30-19.00

17.30-19.00

17.00-18.00

Veliki amfiteatar

Njemački jezik II

Predavanja

Mr Vahid Puškarević, lektor

21.10.2022.

11.11.2022.

28.11.2022.

Petak

Petak

Ponedjeljak

16.30-18.00

16.30-18.45

16.30-18.00

Mali amfiteatar

Njemački jezik II

Vježbe

 

 

 

 

 

IV SEMESTAR

Ekonomika preduzeća

Predavanja

Prof.dr Ferhat Čejvanović

Kabinet br. I

Ekonomika preduzeća

Vježbe

Prof.dr Ferhat Čejvanović

 

Kabinet br. I

Marketing 

Predavanja

Doc.dr Lidija Vučićević

 

 

Kabinet br. I

Marketing

Vježbe

Mr Marijana Džombić, viši asistent

Kabinet br. I

Finansijsko izvještavanje 

Predavanja

Prof.dr Anka Bulatović

Kabinet br. III

Finansijsko izvještavanje

Vježbe

Marijana Džombić, viši asistent

Kabinet br. III

IZBORNI PREDMETI

Projektni menadžment*

Predavanja

Prof.dr Šemsudin Dervić

Predavanja će se održati u ljetnom semestru.

Kabinet br. III

Projektni menadžment*

Vježbe

Vježbe će se održati u ljetnom semestru.

Kabinet br. III

Organizacija preduzeća*

Predavanja

Prof.dr Ferhat Ćejvanović

26.10.2022.

30.11.2022.

14.12.2022.

Srijeda

17.00-18.30

17.00-18.30

17.00-18.30

 

Organizacija preduzeća*

Vježbe

Prof.dr Ferhat Ćejvanović

 

 

 

 

Menadžment ljudskih resursa* Predavanja

Prof.dr Hariz Agić

Predavanja će se održati u ljetnom semestru.

Mali amfiteatar

Menadžment ljudskih resursa*

Vježbe

Prof.dr Hariz Agić

Vježbe će se održati u ljetnom semestru.

Mali amfiteatar

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

 

V i VI semestar

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

V SEMESTAR

Bankarstvo

Predavanja

Prof.dr Anka Bulatović

12.10.2022.

26.10.2022.

16.11.2022.

30.11.2022.

07.12.2022.

21.12.2022.

Srijeda

10.00-12.00

10.00-12.00

10.00-12.00

10.00-12.00

10.00-12.00

10.00-12.00

Kabinet br. III

Bankarstvo

Vježbe

Mr Milena Bajić Katić

 

 

 

 

Poslovne finansije

Predavanja

Doc. dr Mirsad Nalić

15.10.2022.

22.10.2022.

29.10.2022.

05.11.2022.

12.11.2022.

19.11.2022.

26.11.2022.

03.12.2022.

10.12.2022.

17.12.2022.

Subota

10.00-12.00

08.00-10.00

08.00-10.00

08.00-10.00

08.00-10.00

08.00-10.00

08.00-10.00

08.00-10.00

08.00-10.00

08.00-10.00

Kabinet br. I

Poslovne finansije

Vježbe

 

 

 

 

 

Poslovno pravo

Predavanja

Prof.dr Nenad Avramović

10.10.2022.

14.11.2022.

28.11.2022.

Ponedjeljak

15.30-17.00

13.45-15.15

12.00-13.30

Sudnica

Poslovno pravo

Vježbe

Mr.sc Asim Bojić, viši asistent

27.10.2022.

10.11.2022.

17.11.2022.

23.11.2022.

07.12.2022.

20.12.2022.

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Srijeda

Srijeda

Utorak

16.00-17.00

16.00-17.00

16.00-17.00

16.00-17.00

16.00-17.00

16.00-17.00

 

VI SEMESTAR

Monetarna ekonomija

Predavanja

Doc.dr Mirsad Nalić

Kabinet br. III

Monetarna ekonomija

Vježbe

Doc.dr Mirsad Nalić

Kabinet br. III

Finansijska tržišta 

Predavanja

Prof.dr Lidija Vučičević

Kabinet br. I

Finansijska tržišta

Vježbe

Mr Marijana Džombić, viši asistent

Kabinet br. I

Ponašanje potrošača

Predavanja

Prof. dr Damir Šarić

Kabinet br. I

Ponašanje potrošača

Vježbe

Prof. dr Damir Šarić

Kabinet br. I

IZBORNI PREDMETI

Istraživanje tržišta*

Predavanja

Prof.dr Lidija Vučičević

Predavanja će se održati u ljetnom semestru.

Kabinet br. I

Istraživanje tržišta*

Vježbe

Mr. Marijana Džombić, viši asistent

Vježbe će se održati u ljetnom semestru.

Kabinet br. I

Marketing logistike* Predavanja

Doc.dr Mirsad Nalić

07.10.2022.

12.10.2022.

14.10.2022.

19.10.2022.

21.10.2022.

01.11.2022.

Petak

Srijeda

Petak

Srijeda

Petak

Utorak

14.00-15.00

14.00-15.00

14.00-15.00

14.00-15.00

14.00-15.00

14.00-15.00

 

Marketing logistike*

Vježbe

 

 

 

 

 

Pravo osiguranja*

Predavanja

Prof.dr Nenad Avramović

24.10.2022.

14.11.2022.

28.11.2022.

Ponedjeljak

15.30-17.00

16.15-17.00

13.45-15.15

Sudnica

Pravo osiguranja *

Vježbe

Indira Alajbegović, vss

18.11.2022.

29.11.2022.

13.12.2022.

Petak

Utorak

Utorak

16.30-18.00

16.30-18.00

16.30-18.00

Sudnica

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

 

VII i VIII semestar

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

VII SEMESTAR

Specijalni bilansi

Predavanja

Prof.dr Anka Bulatović

05.10.2022.

19.10.2022.

02.11.2022.

09.11.2022.

23.11.2022.

14.12.2022.

Srijeda

10.00-12.00

10.00-12.00

10.00-12.00

10.00-12.00

10.00-12.00

10.00-12.00

Kabinet br. III

Specijalni bilansi

Vježbe

Mr. Marijana Džombić

 

 

 

 

Javne finansije

Predavanja

Prof.dr Izet Banda

14.10.2022.

21.10.2022.

28.10.2022.

04.11.2022.

11.11.2022.

18.11.2022.

02.12.2022.

09.12.2022.

16.12.2022.

23.12.2022.

Petak

10.00-12.00

10.00-12.00

10.00-12.00

10.00-12.00

10.00-12.00

10.00-12.00

10.00-12.00

10.00-12.00

10.00-12.00

10.00-12.00

Kabinet br. I

Javne finansije

Vježbe

Mr. Marijana Džombić

 

 

 

 

Strategijski menadžment Predavanja

Prof.dr Anka Bulatović

14.10.2022.

21.10.2022.

28.10.2022.

04.11.2022.

11.11.2022.

18.11.2022.

02.12.2022.

09.12.2022.

16.12.2022.

23.12.2022.

Petak

12.00-14.00

12.00-14.00

12.00-14.00

12.00-14.00

12.00-14.00

12.00-14.00

12.00-14.00

12.00-14.00

12.00-14.00

12.00-14.00

Kabinet br. I

Strategijski menadžment Vježbe

Doc. dr Boro Ninić

 

 

 

 

VIII SEMESTAR

Upravljačko računovodstvo

Predavanja

Prof.dr Anka Bulatović

Kabinet br. III

Upravljačko računovodstvo

Vježbe

Mr. Milena Katić Brajić,ass

Kabinet br. III

Spoljnotrgovinsko poslovanje

Predavanja

Prof.dr Izet Banda

Kabinet br. I

Spoljnotrgovinsko poslovanje

Vježbe

Mr. Marijana Džombić, viši asistent

Kabinet br. I

IZBORNI PREDMETI

Poreski sistem* Predavanja

Doc. dr Boro Ninić

Predavanja će se održati u ljetnom semestru.

Kabinet br. I

Poreski sistem* Vježbe

Adnan Kamerić,ass

Vježbe će se održati u ljetnom semestru.

Kabinet br. I

Revizija* Predavanja

Prof.dr Anka Bulatović

Predavanja će se održati u ljetnom semestru.

Kabinet br. I

 

Revizija* Vježbe

Mr Milena Katić Brajić

Vježbe će se održati u ljetnom semestru.

Kabinet br. I

Međunarodno poslovno finansiranje* Predavanja

Prof.dr Mirsad Nalić

Predavanja će se održati u ljetnom semestru.

Kabinet br. I

 

Međunarodno poslovno finansiranje* Vježbe

Doc.dr Boro Ninić

Vježbe će se održati u ljetnom semestru.

Kabinet br. I

Predmeti označeni * su izborni predmeti