Ekonomski fakultet

Studijski program – Opći smjer

*NAPOMENA:

Prilikom učitavanja rasporeda neophodan je „refresh (F5)“

Sve izmjene vezane za rasporeda pratite i na OGLASNOJ TABLI

Od ponuđena dva strana jezika student bira jedan

Od ponuđenih izbornih predmeta student polaže dva (jedan izborni za zimski, jedan izborni za ljetni semestar)

 

I i II semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

I SEMESTAR

Osnovi ekonomije Predavanja

Prof.dr Izet Banda

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kabinet br. I

Osnovi ekonomije Vježbe

 

 

 

 

 

Matematika  Predavanja

Prof.dr Radoslav Galić

 

 

 

 

 

Mali amfiteatar

Matematika ( VJEŽBE )

Senad Hodžić, demonstrator

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mali amfiteatar

Engleski jezik I Predavanja

Doc.dr Mirnes Avdić

Veliki amfiteatar

Engleski jezik I ( VJEŽBE )

Doc.dr Mirnes Avdić

 

 

 

 

 

 

Njemački jezik I Predavanja

Mr Mebrura Selić, lektor

 

 

Mali amfiteatar

Njemački jezik I Vježbe

 

 

 

 

 

II SEMESTAR

 

 

 

 

Makroekonomija Predavanja

Prof.dr Ferhat Čejvanović

06.04.2022.

13.04.2022.

20.04.2022.

27.04.2022.

04.05.2022.

11.05.2022.

18.05.2022.

25.05.2022.

01.06.2022.

Srijeda

15.45-19.00

15.45-19.00

15.45-19.00

15.45-19.00

15.45-19.00

12.00-16.30

12.00-16.30

14.00-18.30

14.00-18.30

Kabinet br. I

Makroekonomija Vježbe

Mr Marijana Džombić,viši ass

Kabinet br. I

Sociologija* Predavanja

Akademik prof.dr Zoran Milošević

07.03.2022.

21.03.2022.

28.03.2022.

04.04.2022.

18.04.2022.

25.04.2022.

09.05.2022.

16.05.2022.

23.05.2022.

30.05.2022.

Ponedjeljak

09.30-12.30

09.30-12.30

09.30-12.30

09.30-12.30

09.30-12.30

09.30-13.15

09.30-13.15

09.30-13.15

09.30-13.15

09.30-13.15

Veliki amfiteatar

Sociologija Vježbe

Akademik prof.dr Zoran Milošević

Veliki amfiteatar

Osnovi informatike Predavanja

Prof.dr Halid Žigić

 

23.02.2022.

02.03.2022.

09.03.2022.

16.03.2022.

23.03.2022.

30.03.2022.

06.04.2022.

13.04.2022.

20.04.2022.

27.04.2022.

Srijeda

13.00-15.15

Kabinet informatike

Osnovi informatike

Vježbe

Mr Smiljana Bijelović, asistent

26.03.2022.

12.03.2022.

16.04.2022.

23.04.2022.

30.04.2022.

07.05.2022.

14.05.2022.

21.05.2022.

28.05.2022.

04.06.2022.

Subota

14.00-16.15

Kabinet informatike

 

Statističke metode* (Predavanja)

Doc.dr Lidija Vučičević

05.03.2022.

19.03.2022.

02.04.2022.

14.04.2022.

21.05.2022.

27.05.2022.

28.05.2022.

Subota

Subota

Subota

Četvrtak

Subota

Petak

Subota

09.00-13.00

09.00-13.00

09.00-13.00

09.00-13.00

09.00-13.00

08.00-13.00

08.00-13.00

Kabinet br. I

Statističke metode*

(Vježbe)

Doc.dr Lidija Vučičević

Kabinet br. I

Preduzetništvo* Predavanja

Prof. dr Damir Šarić

03.03.2022.

10.03.2022.

17.03.2022.

24.03.2022.

31.03.2022.

07.04.2022.

14.04.2022.

21.04.2022.

28.04.2022.

05.05.2022.

12.05.2022.

19.05.2022.

Četvrtak

16.30-17.30

16.30-17.30

16.30-17.30

16.30-17.30

16.30-17.30

16.30-17.30

16.00-19.00

16.00-19.00

16.00-19.00

16.00-19.00

16.00-19.00

16.00-19.00

Kabinet br. I

Preduzetništvo* Vježbe

Prof. dr Damir Šarić

Kabinet br. I

Menadžment* Predavanja

Prof.dr Hariz Agić

 

 

 

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

 

 

 

Menadžment* Predavanja

Prof.dr Hariz Agić

 

 

 

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

III i IV semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

III SEMESTAR

Računovodstvo Predavanja

Prof.dr Anka Bulatović

Kabinet br. III

Računovodstvo Vježbe

 

 

 

 

 

Međunarodna ekonomija Predavanja

Prof.dr Izet Banda

 

 

 

Kabinet br. I

Međunarodna ekonomija Vježbe

 

 

 

 

 

Engleski jezik II Predavanja

Doc.dr Mirnes Avdić

Veliki amfiteatar

Engleski jezik II Vježbe

Mr Alisa Memić, lektor

 

 

 

Veliki amfiteatar

Njemački jezik II Predavanja

Mr Mebrura Selić, lektor

 

Mali amfiteatar

Njemački jezik II Vježbe

 

 

 

 

 

IV SEMESTAR

Ekonomika preduzeća Predavanja

Prof.dr Ferhat Čejvanović

Kabinet br. I

Ekonomika preduzeća Vježbe

Prof.dr Ferhat Čejvanović

 

Kabinet br. I

Marketing  Predavanja

Doc.dr Lidija Vučićević

 

 

Kabinet br. I

Marketing Vježbe

Mr Marijana Džombić, viši asistent

Kabinet br. I

Finansijsko izvještavanje  Predavanja

Prof.dr Anka Bulatović

Kabinet br. III

Finansijsko izvještavanje Vježbe

Marijana Džombić, viši asistent

Kabinet br. III

IZBORNI PREDMETI

Projektni menadžment*

Predavanja

Prof.dr Izet Banda

 

Kabinet br. III

Projektni menadžment*

Vježbe

Prof.dr Izet Banda

 

Kabinet br. III

Organizacija preduzeća*(Predavanja)

Prof.dr Ferhat Ćejvanović

 

Organizacija preduzeća*(Predavanja)

Prof.dr Ferhat Ćejvanović

 

 

 

 

Menadžment ljudskih resursa* Predavanja

Prof.dr Hariz Agić

 

Mali amfiteatar

Menadžment ljudskih resursa*

Vježbe

Prof.dr Hariz Agić

Mali amfiteatar

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

V i VI semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

V SEMESTAR

Bankarstvo Predavanja

Prof.dr Anka Bulatović

Kabinet br. III

Bankarstvo Vježbe

 

 

 

 

 

Poslovne finansije Predavanja

Prof.dr Izet Banda

.

Kabinet br. I

Poslovne finansije Vježbe

 

 

 

 

 

Poslovno pravo Predavanja

Prof.dr Nenad Avramović

 

 

 

 

 

Sudnica

Poslovno pravo Vježbe

 

 

 

 

 

VI SEMESTAR

Monetarna ekonomija Predavanja

Doc.dr Mirsad Nalić

25.02.2022.

04.03.2022.

11.03.2022.

18.03.2022.

25.03.2022.

08.04.2022.

15.04.2022.

22.04.2022.

29.04.2022.

06.05.2022.

Petak

14.00-15.00

14.00-15.00

14.00-15.00

14.00-15.00

14.00-15.00

14.00-15.00

14.00-18.00

14.00-18.00

14.00-18.00

14.00-19.00

Kabinet br. II

Monetarna ekonomija Vježbe

Doc.dr Mirsad Nalić

Kabinet br. II

Finansijska tržišta  Predavanja

Prof.dr Lidija Vučičević

22.02.2022.

08.03.2022.

15.03.2022.

22.03.2022.

29.03.2022.

05.04.2022.

12.04.2022.

19.04.2022.

26.04.2022.

03.05.2022.

Utorak

14.00-15.00

 

 

 

 

Kabinet br. I

 

 

 

 

 

Finansijska tržišta Vježbe

 

 

 

 

 

Mr Marijana Džombić, viši asistent

17.03.2022.

24.03.2022.

31.03.2022.

07.04.2022.

14.04.2022.

21.04.2022.

28.04.2022.

05.05.2022.

12.05.2022.

19.05.2022.

26.05.2022.

Četvrtak

 

 

 

 

 

08.00-09.30

 

 

 

 

 

Kabinet br. I

Ponašanje potrošača Predavanja

Prof. dr Damir Šarić

08.03.2022.

15.03.2022.

22.03.2022.

29.03.2022.

05.04.2022.

12.04.2022.

26.04.2022.

03.05.2022.

10.05.2022.

Utorak

16.30-17.30

16.30-17.30

16.30-17.30

16.30-17.30

16.30-17.30

16.30-17.30

16.00-19.00

16.30-18.45

16.30-18.00

Kabinet br. I

Ponašanje potrošača Vježbe

Prof. dr Damir Šarić

Kabinet br. I

IZBORNI PREDMETI

Istraživanje tržišta* Predavanja

Prof.dr Lidija Vučičević

22.02.2022.

08.03.2022.

15.03.2022.

22.03.2022.

29.03.2022.

05.04.2022.

12.04.2022.

19.04.2022.

26.04.2022.

03.05.2022.

Utorak

15.00-16.00

Kabinet br. I

Istraživanje tržišta* Vježbe

Mr. Marijana Džombić, viši asistent

17.03.2022.

24.03.2022.

31.03.2022.

07.04.2022.

14.04.2022.

21.04.2022.

28.04.2022.

05.05.2022.

12.05.2022.

19.05.2022.

26.05.2022.

Četvrtak

10.00-11.30

Kabinet br. I

Marketing logistike* Predavanja

Doc.dr Mirsad Nalić

 

Marketing logistike* Vježbe

 

 

 

 

 

Pravo osiguranja* Predavanja

Prof.dr Nenad Avramović

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pravo osiguranja * Vježbe

Asim Bojić vss

 

 

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

VII i VIII semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

VII SEMESTAR

Specijalni bilansi Predavanja

Prof.dr Anka Bulatović

Kabinet br. III

Specijalni bilansi Vježbe

 

 

 

 

 

Javne finansije Predavanja

Prof.dr Izet Banda

Kabinet br. I

Javne finansije Vježbe

 

 

 

 

 

Strategijski menadžment Predavanja

Prof.dr Izet Banda

Kabinet br. I

Strategijski menadžment Vježbe

 

 

 

 

 

VIII SEMESTAR

 

 

 

 

 

 

 

Upravljačko računovodstvo Predavanja

 

 

 

 

 

 

 

Prof.dr Anka Bulatović

 

 

02.03.2022.

23.03.2022.

13.04.2022.

04.05.2022.

18.05.2022.

19.05.2022.

25.05.2022.

26.05.2022.

01.06.2022.

02.06.2022.

03.06.2022.

 

 

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Četvrtak

Srijeda

Četvrtak

Srijeda

Četvrtak

Petak

 

 

 

13.00-16.00

13.00-16.00

13.00-16.00

13.00-16.00

13.00-16.00

08.00-13.00

08.00-13.00

08.00-13.00

08.00-13.00

08.00-13.00

08.00-13.00

 

 

 

 

 

 

 

 

Kabinet br. III

 

 

 

 

 

Upravljačko računovodstvo Vježbe

Mr. Milena Katić Brajić,ass

17.03.2022.

24.03.2022.

31.03.2022.

07.04.2022.

14.04.2022.

21.04.2022.

28.04.2022.

05.05.2022.

12.05.2022.

19.05.2022.

26.05.2022.

02.06.2022.

Četvrtak

15.00-18.45

Kabinet br. III

 

 

 

 

 

 

Spoljnotrgovinsko poslovanje Predavanja

 

 

 

 

 

 

Prof.dr Izet Banda

22.02.2022.

08.03.2022.

15.03.2022.

22.03.2022.

29.03.2022.

05.04.2022.

12.04.2022.

19.04.2022.

26.04.2022.

03.05.2022.

10.05.2022.

17.05.2022.

24.05.2022.

31.05.2022.

Utorak

10.00-13.00

10.00-13.00

10.00-13.00

10.00-13.00

10.00-13.00

10.00-13.00

10.00-13.00

10.00-13.00

10.00-13.00

10.00-13.00

10.00-13.00

10.00-13.00

09.00-13.00

09.00-13.00

 

 

 

 

 

 

 

Kabinet br. I

 

 

 

 

 

Spoljnotrgovinsko poslovanje Vježbe

Mr. Marijana Džombić, viši asistent

16.03.2022.

23.03.2022.

30.03.2022.

06.04.2022.

13.04.2022.

20.04.2022.

27.04.2022.

04.05.2022.

11.05.2022.

18.05.2022.

25.05.2022.

01.06.2022.

Srijeda

13.30-15.45

Kabinet br. I

IZBORNI PREDMETI

Poreski sistem* Predavanja

Doc. dr Boro Ninić

25.02.2022.

04.03.2022.

11.03.2022.

18.03.2022.

25.03.2022.

01.04.2022.

08.04.2022.

15.04.2022.

22.04.2022.

29.04.2022.

06.05.2022.

13.05.2022.

20.05.2022.

27.05.2022.

Petak

13.00-14.00

13.00-14.00

13.00-14.00

13.00-14.00

13.00-14.00

13.00-14.00

13.00-14.00

13.00-14.00

13.00-14.00

13.00-14.00

09.00-14.00

09.00-14.00

09.00-14.00

09.00-14.00

Kabinet br. I

Poreski sistem* Vježbe

Adnan Kamerić,ass

Kabinet br. I

 

 

 

 

 

 

Revizija* Predavanja

Prof.dr Anka Bulatović

25.02.2022.

04.03.2022.

11.03.2022.

18.03.2022.

25.03.2022.

01.04.2022.

08.04.2022.

15.04.2022.

22.04.2022.

29.04.2022.

06.05.2022.

13.05.2022.

20.05.2022.

27.05.2022.

Petak

14.00-15.00

14.00-15.00

14.00-15.00

14.00-15.00

14.00-15.00

14.00-15.00

14.00-15.00

14.00-15.00

14.00-15.00

14.00-15.00

14.00-19.00

14.00-19.00

14.00-19.00

14.00-19.00

 

 

 

 

 

 

 

Kabinet br. I

 

 

 

 

 

 

Revizija* Vježbe

Mr Milena Katić Brajić

12.03.2022.

19.03.2022.

26.03.2022.

02.04.2022.

09.04.2022.

16.04.2022.

23.04.2022.

30.04.2022.

07.05.2022.

14.05.2022.

21.05.2022.

28.05.2022.

 

Subota

 

12.00-15.45

Kabinet br. IV

 

 

 

 

 

Međunarodno poslovno finansiranje* Predavanja

 

 

 

 

 

 

Prof.dr Mirsad Nalić

25.02.2022.

04.03.2022.

11.03.2022.

18.03.2022.

25.03.2022.

01.04.2022.

08.04.2022.

15.04.2022.

22.04.2022.

29.04.2022.

06.05.2022.

13.05.2022.

20.05.2022.

27.05.2022

03.06.2022

Petak

 

 

 

 

 

 

 

10.00-12.00

 

 

 

 

 

 

 

Kabinet br. I

 

 

 

 

 

Međunarodno poslovno finansiranje* Vježbe

Doc.dr Boro Ninić

07.03.2022.

14.03.2022.

21.03.2022.

28.03.2022.

04.04.2022.

11.04.2022

18.04.2022.

25.04.2022.

09.05.2022.

16.05.2022.

23.05.2022.

30.05.2022.

Ponedjeljak

15.00-18.45

Kabinet br. I

Predmeti označeni * su izborni predmeti