Pravni fakultet

Studijski program – Opće pravo

*NAPOMENA:

Prilikom učitavanja rasporeda neophodan je „refresh (F5)“

Sve izmjene vezane za rasporeda pratite i na OGLASNOJ TABLI

Od ponuđena dva strana jezika student bira jedan

Od ponuđenih izbornih predmeta student polaže dva (jedan izborni za zimski, jedan izborni za ljetni semestar)

 

 

I i II semestar

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

KABINET

I SEMESTAR

Uvod u pravo

(Predavanje)

Prof.dr Albina Fazlović

 

 

 

Sudnica

Uvod u pravo

(Vježbe)

Mr.sc Ervin Mujkić, viši asistent

 

 

 

Sudnica

Osnovi ekonomije

(Predavanje)

Prof. dr Izet Banda

 

 

 

Kabinet br. IX

Osnovi ekonomije

(Vježbe)

Doc.dr Mirsad Nalić

 

 

 

 

Engleski jezik I

(Predavanje)

Doc.dr Mirnes Avdić

 

 

 

Mali amfiteatar

Engleski jezik I

(Vježbe)

Doc.dr Mirnes Avdić

 

 

 

Mali amfiteatar

Njemački jezik I

(Predavanje)

Mr Vahid Puškarević, lektor

 

 

 

Kabinet br. IV

Njemački jezik I

(Vježbe)

Mr Vahid Puškarević

 

 

 

Kabinet br. IV

II SEMESTAR

Rimsko pravo

(Predavanje)

Doc.dr Jovan Stojanović

05.03.2024.

02.04.2024.

07.05.2024.

Utorak

16.00-18.00

16.00-18.00

16.00-18.00

Sudnica

Rimsko pravo

(Vježbe)

Srđan Stanković, asistent

 

 

 

Sudnica

Pravna historija

(Predavanje)

Doc.dr Jovan Stojanović

06.03.2024.

03.04.2024.

08.05.2024.

Srijeda

16.00-18.00

16.00-18.00

16.00-18.00

Sudnica

Pravna historija

(Vježbe)

Srđan Stanković, asistent

 

 

 

Sudnica

Sociologija*

(Predavanje)

Prof. dr Edhem Muftić

04.03.2024.

11.03.2024.

18.03.2024.

25.03.2024.

01.04.2024.

08.04.2024.

15.04.2024.

22.04.2024.

29.04.2024.

06.05.2024.

13.05.2024.

20.05.2024.

27.05.2024.

Ponedjeljak

12.00-14.00

12.00-15.00

12.00-14.00

12.00-15.00

12.00-14.00

12.00-14.00

12.00-14.00

12.00-14.00

12.00-14.00

12.00-15.00

12.00-14.00

12.00-15.00

12.00-14.00

Mali amfiteatar

Sociologija

(Vježbe)

 

 

 

Veliki amfiteatar

IZBORNI PREDMETI

Osnovi informatike*

(Predavanje)

Prof.dr Halid Žigić

21.02.2024.

28.02.2024.

06.03.2024.

13.03.2024.

20.03.2024.

27.03.2024.

03.04.2024.

17.04.2024.

24.04.2024.

08.05.2024.

15.05.2024.

22.05.2024.

29.05.2024.

Srijeda

10.00-12.00

10.00-12.00

10.00-12.00

10.00-12.00

10.00-12.00

10.00-12.00

10.00-12.00

10.00-12.00

10.00-12.00

10.00-12.00

10.00-12.00

10.00-12.00

10.00-12.00

Kabinet br. VII

Osnovi informatike*

(Vježbe)

 

 

 

Kabinet informatike

Pravna etika*

(Predavanje)

Akademik prof.dr Zoran Milošević

 

 

 

Kabinet br. VI

Pravna etika*

(Vježbe)

 

 

 

 

 

Akademsko pisanje sa kancelarijskim poslovanjem*

(Predavanje)

Akademik prof.dr Zoran Milošević

 

 

 

Kabinet br. VI

Akademsko pisanje sa kancelarijskim poslovanjem*

(Vježbe)

 

 

 

 

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

 

III i IV semestar

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

KABINET

III SEMESTAR

Ustavno pravo

(Predavanje)

Prof.dr Albina Fazlović

 

 

 

Sudnica

Ustavno pravo

(Vježbe)

Mr.sc Ervin Mujkić, viši asistent

 

 

 

Sudnica

Građansko pravo

(Predavanje)

Prof.dr Brana Komljenović

 

 

 

Sudnica

Građansko pravo

(Vježbe)

Mr.sc Asim Bojić, viši asistent

 

 

 

Sudnica

Engleski jezik II

(Predavanje)

Doc.dr Mirnes Avdić

 

 

 

Mali amfiteatar

Engleski jezik II

(Vježbe)

Doc.dr Mirnes Avdić

 

 

 

Mali amfiteatar

Njemački jezik II

(Predavanje)

Mr Vahid Puškarević, lektor

 

 

 

Kabinet br. VII

Njemački jezik II

(Vježbe)

Mr Vahid Puškarević, lektor

 

 

 

Kabinet br. V

IV SEMESTAR

Krivično pravo

(Predavanje)

Doc. dr Milanko Aladžić

Mr. Amela Ibričić, viši asistent

06.03.2024.

20.03.2024.

03.04.2024.

08.05.2024.

17.05.2024.

22.05.2024.

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Petak

Srijeda

12.00-13.00

12.00-13.00

12.00-13.00

12.00-13.00

12.00-13.00

12.00-13.00

Kabinet br. IX

Krivično pravo

(Vježbe)

Doc. dr Milanko Aladžić

Mr. Amela Ibričić, viši asistent

15.04.2024.

22.04.2024.

29.04.2024.

Ponedjeljak

16.30-18.00

16.30-18.00

16.30-18.00

Sudnica

Nasljedno pravo

(Predavanje)

Doc.dr Jovan Stojanović

07.03.2024.

04.04.2024.

09.05.2024.

Četvrtak

16.00-18.00

16.00-18.00

16.00-18.00

Sudnica

Nasljedno pravo

(Vježbe)

Indira Alajbegović, asistent

18.04.2024.

16.05.2024.

30.05.2024.

Četvrtak

16.30-18.00

16.30-18.00

16.30-18.00

Sudnica

Porodično pravo

(Predavanje)

Doc.dr Jovan Stojanović

08.03.2024.

05.04.2024.

10.05.2024.

Petak

16.00-18.00

16.00-18.00

16.00-18.00

Sudnica

Porodično pravo

(Vježbe)

Indira Alajbegović, asistent

06.05.2024.

20.05.2024.

27.05.2024.

Ponedjeljak

16.30-18.00

16.30-18.00

16.30-18.00

Sudnica

IZBORNI PREDMETI

Međunarodno krivično pravo* (Predavanje)

Doc. dr Milanko Aladžić

Mr. Amela Ibričić, viši asistent

06.03.2024.

20.03.2024.

03.04.2024.

08.05.2024.

17.05.2024.

22.05.2024.

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Petak

Srijeda

14.00-15.00

14.00-15.00

14.00-15.00

14.00-15.00

14.00-15.00

14.00-15.00

Kabinet br. IX

Međunarodno krivično pravo*

(Vježbe)

Mr. Amela Ibričić, viši asistent

19.04.2024.

26.04.2024.

03.05.2024.

Petak

16.30-18.00

16.30-18.00

16.30-18.00

Sudnica

Pravo intelektualne svojine* (Predavanje)

Prof.dr Brana Komljenović

 

 

 

Sudnica

Pravo intelektualne svojine* (Vježbe)

Indira Alajbegović, vss

 

 

 

 

Ljudska prava*

(Predavanje)

Prof.dr Kemal Brkić

06.03.2024.

20.03.2024.

03.04.2024.

24.04.2024.

15.05.2024.

29.05.2024.

Srijeda

11.00-12.00

11.00-12.00

11.00-12.00

11.00-12.00

11.00-12.00

11.00-12.00

Kabinet br. VIII

Ljudska prava*

(Vježbe)

Mr Ervin Mujkić, viši asistent

09.04.2024.

04.05.2024.

11.05.2024.

Utorak

Subota

Subota

16.30-18.00

09.00-10.30

09-00-10.30

Sudnica

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

 

V i VI semestar

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

KABINET

V SEMESTAR

Krivično procesno pravo

(Predavanje)

Doc. dr Milanko Aladžić Mr. Amela Ibričić, viši asistent

 

 

 

Kabinet br. VIII

Krivično procesno pravo

(Vježbe)

Doc. dr Milanko Aladžić Mr. Amela Ibričić, viši asistent

 

 

 

Sudnica

Javne finansije

(Predavanje)

Prof.dr Izet Banda

 

 

 

Kabinet br. IX

Javne finansije

(Vježbe)

 

 

 

 

 

Međunarodno javno pravo (Predavanje)

Prof.dr Nenad Avramović

 

 

 

Sudnica

Međunarodno javno pravo (Vježbe)

 

 

 

 

 

VI SEMESTAR

Upravno pravo

(Predavanje)

Prof.dr Albina Fazlović

21.02.2024.

28.02.2024.

06.03.2024.

13.03.2024.

20.03.2024.

27.03.2024.

03.04.2024.

17.04.2024.

24.04.2024.

08.05.2024.

15.05.2024.

22.05.2024.

29.05.2024.

Srijeda

10.00-12.00

10.00-12.00

10.00-12.00

10.00-12.00

10.00-12.00

10.00-12.00

10.00-12.00

10.00-12.00

10.00-12.00

10.00-12.00

10.00-12.00

10.00-12.00

10.00-12.00

Sudnica

Upravno pravo

(Vježbe)

Mr Ervin Mujkić, viši asistent

16.04.2024.

07.05.2024.

28.05.2024.

Utorak

16.30-18.00

16.30-18.00

16.30-18.00

Sudnica

Obligaciono pravo

(Predavanje)

Prof.dr Brana Komljenović

30.03.2024.

13.04.2024.

27.04.2024.

Subota

12.00-13.30

12.00-13.30

12.00-13.30

Sudnica

Obligaciono pravo

(Vježbe)

Indira Alajbegović, asistent

22.04.2024.

29.04.2024.

13.05.2024.

Ponedjeljak

16.30-18.00

16.30-18.00

16.30-18.00

Kabinet br. V

Ekonomska politika

(Predavanje)

Doc.dr Mirsad Nalić

15.03.2024.

29.03.2024.

05.04.2024.

19.04.2024.

10.05.2024.

24.05.2024.

Petak

15.00-16.00

15.00-16.00

15.00-16.00

15.00-16.00

15.00-16.00

15.00-16.00

Kabinet br. VI

Ekonomska politika

(Vježbe)

Doc.dr Mirsad Nalić

 

 

 

Kabinet br. IV

IZBORNI PREDMETI

Kriminologija*

(Predavanje)

Doc. dr Milanko Aladžić Mr. Amela Ibričić, viši asistent

 

 

 

Kabinet br. VIII

Kriminologija*

(Vježbe)

Doc. dr Milanko Aladžić Mr. Amela Ibričić, viši asistent

 

 

 

Sudnica

Pravo osiguranja*

(Predavanje)

Prof.dr Nenad Avramović

 

 

 

Sudnica

Pravo osiguranja*

(Vježbe)

Indira Alajbegović, vss

 

 

 

Sudnica

Komunikacijske vještine

(Predavanje)

Akademik prof.dr Zoran Milošević

 

 

 

Veliki amfiteatar

Komunikacijske vještine

(Vježbe)

 

 

 

 

Veliki amfiteatar

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

 

VII i VIII semestar

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

KABINET

VII SEMESTAR

Građansko procesno pravo (Predavanje)

Doc. dr Danka Radivojević

 

 

 

Sudnica

Građansko procesno pravo (Vježbe)

Mr.sc Asim Bojić, viši asistent

 

 

 

Sudnica

Poslovno pravo

(Predavanje)

Prof.dr Nenad Avramović

 

 

 

Sudnica

Poslovno pravo

(Vježbe)

Mr.sc Asim Bojić, viši asistent

 

 

 

 

Forenzika u krivičnom postupku (Predavanje)

Doc. dr Milanko Aladžić Mr. Amela Ibričić, viši asistent

 

 

 

Kabinet br. VIII

Forenzika u krivičnom postupku (Vježbe)

Doc. dr Milanko Aladžić Mr. Amela Ibričić, viši asistent

 

 

 

Sudnica

VIII SEMESTAR

Međunarodno privatno pravo

(Predavanje)  

Prof.dr Nenad Avramović

16.04.2024.

15.05.2024.

28.05.2024.

Utorak

Srijeda

Utorak

12.00-13.30

12.00-13.30

12.00-13.30

Sudnica

Međunarodno privatno pravo

(Vježbe)

Indira Alajbegović, asistent

17.05.2024.

24.05.2024.

31.05.2024.

Petak

16.30-18.00

16.30-18.00

16.30-18.00

Sudnica

Radno i socijalno pravo

(Predavanje)

Prof.dr Brana Komljenović

30.03.2024.

13.04.2024.

27.04.2024.

Subota

09.00-10.30

09.00-10.30

09.00-10.30

Sudnica

Radno i socijalno pravo

(Vježbe)

Mr Ervin Mujkić, viši asistent

23.04.2024.

14.05.2024.

21.05.2024.

Utorak

16.30-18.00

16.30-18.00

16.30-18.00

Sudnica

IZBORNI PREDMETI

Kriminalistika*

(Predavanje)

Doc. dr Milanko Aladžić

Mr. Amela Ibričić, viši asistent

06.03.2024.

20.03.2024.

03.04.2024.

08.05.2024.

17.05.2024.

22.05.2024.

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Petak

Srijeda

13.00-14.00

13.00-14.00

13.00-14.00

13.00-14.00

13.00-14.00

13.00-14.00

Kabinet br. IX

Kriminalistika*

(Vježbe)

Doc. dr Milanko Aladžić

Mr. Amela Ibričić, viši asistent

06.05.2024.

13.05.2024.

20.05.2024.

Ponedjeljak

16.30-18.00

16.30-18.00

16.30-18.00

Sudnica

Nomotehnika

(Predavanje)

Prof.dr Brana Komljenović

30.03.2024.

13.04.2024.

27.04.2024.

Subota

10.30-12.00

10.30-12.00

10.30-12.00

Sudnica

Nomotehnika

(Vježbe)

Mr Ervin Mujkić, viši asistent

30.04.2024.

04.05.2024.

11.05.2024.

Utorak

Subota

Subota

16.30-18.00

10.30-12.00

10.30-12.00

Sudnica

Pravo EU*

(Predavanje)

Prof.dr Nenad Avramović

 

 

 

Sudnica

Pravo EU*

(Vježbe)

 

 

 

 

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti