Pravni fakultet

Studijski program – Opće pravo

*NAPOMENA:

Prilikom učitavanja rasporeda neophodan je „refresh (F5)“

Sve izmjene vezane za rasporeda pratite i na OGLASNOJ TABLI

Od ponuđena dva strana jezika student bira jedan

Od ponuđenih izbornih predmeta student polaže dva (jedan izborni za zimski, jedan izborni za ljetni semestar)

 

 

I i II semestar

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

KABINET

I SEMESTAR

Uvod u pravo

(Predavanje)

Prof.dr Albina Fazlović

04.10.2023.

11.10.2023.

25.10.2023.

01.11.2023.

08.11.2023.

15.11.2023.

22.11.2023.

29.11.2023.

06.12.2023.

13.12.2023.

20.12.2023.

27.12.2023.

03.01.2024.

10.01.2024.

Srijeda

10.30-12.00

10.30-12.00

10.30-12.00

10.30-12.00

10.30-12.00

10.30-12.00

10.30-12.00

10.30-12.00

10.30-12.00

10.30-12.00

10.30-12.00

10.30-12.00

10.30-12.00

10.30-12.00

Sudnica

Uvod u pravo

(Vježbe)

Mr.sc Ervin Mujkić, viši asistent

25.10.2023.

08.11.2023.

22.11.2023.

06.12.2023.

20.12.2023.

Srijeda

16.30-18.00

16.30-18.00

16.30-18.00

16.30-18.00

16.30-18.00

Sudnica

Osnovi ekonomije

(Predavanje)

Prof. dr Izet Banda

05.10.2023.

12.10.2023.

19.10.2023.

26.10.2023.

02.11.2023.

09.11.2023.

16.11.2023.

23.11.2023.

30.11.2023.

07.12.2023.

14.12.2023.

21.12.2023.

28.12.2023.

04.01.2024.

11.01.2024.

Četvrtak

10.00-12.00

10.00-12.00

10.00-13.00

10.00-13.00

10.00-13.00

10.00-13.00

10.00-13.00

10.00-13.00

10.00-13.00

10.00-13.00

10.00-13.00

10.00-13.00

10.00-13.00

10.00-13.00

10.00-13.00

Kabinet br. IX

Osnovi ekonomije

(Vježbe)

Doc.dr Mirsad Nalić

 

 

 

 

Engleski jezik I

(Predavanje)

Doc.dr Mirnes Avdić

16.10.2023.

23.10.2023.

30.10.2023.

06.11.2023.

09.11.2023.

13.11.2023.

20.11.2023.

27.11.2023.

04.12.2023.

11.12.2023.

18.12.2023.

25.12.2023.

04.01.2023.

08.01.2024.

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Četvrtak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Četvrtak

Ponedjeljak

15.15-16.45

15.15-16.00

15.15-16.00

15.15-16.45

16.00-16.45

15.15-17.30

15.15-17.30

15.15-16.45

15.15-16.45

15.15-17.30

15.15-17.30

15.15-16.45

16.00-18.15

15.15-16.45

Mali amfiteatar

Engleski jezik I

(Vježbe)

Doc.dr Mirnes Avdić

16.10.2023.

23.10.2023.

30.10.2023.

09.11.2023.

16.11.2023.

23.11.2023.

30.11.2023.

07.12.2023.

14.12.2023.

21.12.2023.

28.12.2023.

11.01.2024.

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

16.45-17.30

16.00-17.30

16.00-16.45

16.45-18.15

16.00-18.15

16.00-18.15

16.00-18.15

16.00-18.15

16.00-18.15

16.00-18.15

16.00-18.15

16.00-18.15

Mali amfiteatar

Njemački jezik I

(Predavanje)

Mr Vahid Puškarević, lektor

06.10.2023.

16.10.2023.

30.10.2023.

13.11.2023.

27.11.2023.

11.12.2023.

12.12.2023.

25.12.2023.

Petak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Utorak

Ponedjeljak

16.00-17.30

17.00-18.30

17.00-18.30

17.00-18.30

17.00-18.30

17.00-18.30

17.00-17.45

17.00-18.30

Kabinet br. IV

Njemački jezik I

(Vježbe)

Mr Vahid Puškarević

09.10.2023.

23.10.2023.

06.11.2023.

20.11.2023.

04.12.2023.

12.12.2023.

18.12.2023.

03.01.2024.

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Utorak

Ponedjeljak

Srijeda

17.00-18.30

17.00-18.30

17.00-18.30

17.00-18.30

17.00-18.30

17.45-18.30

17.00-18.30

17.00-18.30

Kabinet br. IV

II SEMESTAR

Rimsko pravo

(Predavanje)

Prof.dr Edin Ramić

 

 

 

Sudnica

Rimsko pravo

(Vježbe)

Srđan Stanković, asistent

 

 

 

Sudnica

Pravna historija

(Predavanje)

Prof.dr Edin Ramić

 

 

 

Sudnica

Pravna historija

(Vježbe)

Srđan Stanković, asistent

 

 

 

Sudnica

Sociologija*

(Predavanje)

Akademik prof.dr Zoran Milošević

 

 

 

Veliki amfiteatar

Sociologija

(Vježbe)

Akademik prof.dr Zoran Milošević

 

 

 

Veliki amfiteatar

IZBORNI PREDMETI

Osnovi informatike*

(Predavanje)

Prof.dr Halid Žigić

 

 

 

Kabinet informatike

Osnovi informatike*

(Vježbe)

 

 

 

Kabinet informatike

Pravna etika*

(Predavanje)

Akademik prof.dr Zoran Milošević

13.10.2023.

27.10.2023.

24.11.2023.

08.12.2023.

22.12.2023.

Petak

13.00-13.45

13.00-13.45

13.00-13.45

13.00-13.45

13.00-13.45

Sudnica

Pravna etika*

(Vježbe)

 

 

 

 

 

Akademsko pisanje sa kancelarijskim poslovanjem*

(Predavanje)

Akademik prof.dr Zoran Milošević

13.10.2023.

27.10.2023.

24.11.2023.

08.12.2023.

22.12.2023.

Petak

10.00-12.15

10.00-12.15

10.00-12.15

10.00-12.15

10.00-12.15

Sudnica

Akademsko pisanje sa kancelarijskim poslovanjem*

(Vježbe)

 

 

 

 

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

 

III i IV semestar

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

KABINET

III SEMESTAR

Ustavno pravo

(Predavanje)

Prof.dr Albina Fazlović

04.10.2023.

11.10.2023.

25.10.2023.

01.11.2023.

08.11.2023.

15.11.2023.

22.11.2023.

29.11.2023.

06.12.2023.

13.12.2023.

20.12.2023.

27.12.2023.

03.01.2024.

10.01.2024.

Srijeda

12.00-13.30

12.00-13.30

12.00-13.30

12.00-13.30

12.00-13.30

12.00-13.30

12.00-13.30

12.00-13.30

12.00-13.30

12.00-13.30

12.00-13.30

12.00-13.30

12.00-13.30

12.00-13.30

Sudnica

Ustavno pravo

(Vježbe)

Mr.sc Ervin Mujkić, viši asistent

01.11.2023.

15.11.2023.

29.11.2023.

13.12.2023.

27.12.2023.

Srijeda

16.30-18.00

16.30-18.00

16.30-18.00

16.30-18.00

16.30-18.00

Sudnica

Građansko pravo

(Predavanje)

Prof.dr Brana Komljenović

14.10.2023.

28.10.2023.

18.11.2023.

Subota

09.00-10.30

09.00-10.30

09.00-10.30

Sudnica

Građansko pravo

(Vježbe)

Mr.sc Asim Bojić, viši asistent

 

 

 

Sudnica

Engleski jezik II

(Predavanje)

Doc.dr Mirnes Avdić

16.10.2023.

23.10.2023.

30.10.2023.

06.11.2023.

13.11.2023.

20.11.2023.

27.11.2023.

04.12.2023.

11.12.2023.

18.12.2023.

25.12.2023.

08.01.2024.

Ponedjeljak

17.30-18.15

17.30-18.15

16.45-18.15

16.45-17.30

17.30-18.15

17.30-18.15

16.45-18.15

16.45-17.30

17.30-18.15

17.30-18.15

16.45-18.15

16.45-17.30

Mali amfiteatar

Engleski jezik II

(Vježbe)

Doc.dr Mirnes Avdić

16.10.2023.

23.10.2023.

30.10.2023.

06.11.2023.

13.11.2023.

20.11.2023.

27.11.2023.

04.12.2023.

11.12.2023.

18.12.2023.

25.12.2023.

08.01.2024.

Ponedjeljak

18.15-19.00

18.15-19.00

18.15-19.00

17.30-19.00

18.15-19.00

18.15-19.00

18.15-19.00

17.30-19.00

18.15-19.00

18.15-19.00

18.15-19.00

17.30-19.00

Mali amfiteatar

Njemački jezik II

(Predavanje)

Mr Vahid Puškarević, lektor

06.10.2023.

27.10.2023.

10.11.2023.

24.11.2023.

08.12.2023.

22.12.2023.

05.01.2024.

12.01.2024.

Petak

17.30-18.15

17.00-18.30

16.00-17.30

16.00-17.30

17.00-18.30

17.00-18.30

16.00-18.15

16.00-16.45

Kabinet br. VII

Njemački jezik II

(Vježbe)

Mr Vahid Puškarević, lektor

12.10.2023.

03.11.2023.

17.11.2023.

01.12.2023.

15.12.2023.

29.12.2023.

12.01.2024.

Četvrtak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

17.30-19.00

17.00-18.30

16.00-17.30

16.00-17.30

17.00-18.30

17.00-18.30

16.45-19.00

Kabinet br. VII

IV SEMESTAR

Krivično pravo

(Predavanje)

Doc. dr Milanko Aladžić

 

 

 

Kabinet br. II

Krivično pravo

(Vježbe)

Mr. Amela Ibričić Nišić, viši asistent

 

 

 

Sudnica

Nasljedno pravo

(Predavanje)

Doc.dr Jovan Stojanović

 

 

 

Sudnica

Nasljedno pravo

(Vježbe)

Indira Alajbegović, asistent

 

 

 

Sudnica

Porodično pravo

(Predavanje)

Doc.dr Jovan Stojanović

 

 

 

Sudnica

Porodično pravo

(Vježbe)

Indira Alajbegović, asistent

 

 

 

Sudnica

IZBORNI PREDMETI

Međunarodno krivično pravo* (Predavanje)

Doc. dr Milanko Aladžić Mr. Amela Ibričić Nišić, viši asistent

 

 

 

Kabinet br. II

Međunarodno krivično pravo*

(Vježbe)

Amela Ibričić Nišić, viši asistent

 

 

 

Sudnica

Pravo intelektualne svojine* (Predavanje)

Prof.dr Brana Komljenović

14.10.2023.

28.10.2023.

18.11.2023.

Subota

10.30-12.00

10.30-12.00

10.30-12.00

Sudnica

Pravo intelektualne svojine* (Vježbe)

Indira Alajbegović, vss

 

 

 

 

Ljudska prava*

(Predavanje)

Prof.dr Kemal Brkić

 

 

 

Sudnica

Ljudska prava*

(Vježbe)

Mr Ervin Mujkić, viši asistent

 

 

 

Sudnica

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

 

V i VI semestar

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

KABINET

V SEMESTAR

Krivično procesno pravo

(Predavanje)

Doc. dr Milanko Aladžić Mr. Amela Ibričić Nišić, viši asistent

11.10.2023.

25.10.2023.

08.11.2023.

22.11.2023.

06.12.2023.

20.12.2023.

Srijeda

12.00-13.00

12.00-13.00

12.00-13.00

12.00-13.00

12.00-13.00

12.00-13.00

Kabinet br. VIII

Krivično procesno pravo

(Vježbe)

Doc. dr Milanko Aladžić Mr. Amela Ibričić Nišić, viši asistent

23.11.2023.

01.12.2023.

08.12.2023.

Četvrtak

Petak

Petak

16.30-18.00

16.30-18.00

16.30-18.00

Sudnica

Javne finansije

(Predavanje)

Prof.dr Izet Banda

06.10.2023.

13.10.2023.

20.10.2023.

27.10.2023.

03.11.2023.

10.11.2023.

17.11.2023.

24.11.2023.

01.12.2023.

08.12.2023.

15.12.2023.

22.12.2023.

29.12.2023.

05.01.2024.

12.01.2024.

Petak

10.00-12.00

10.00-12.00

10.00-12.00

10.00-12.00

10.00-12.00

10.00-12.00

10.00-12.00

10.00-12.00

10.00-12.00

10.00-12.00

10.00-12.00

10.00-12.00

10.00-12.00

10.00-12.00

10.00-12.00

Kabinet br. IX

Javne finansije

(Vježbe)

 

 

 

 

 

Međunarodno javno pravo (Predavanje)

Prof.dr Nenad Avramović

04.10.2023.

08.12.2023.

13.12.2023.

21.12.2023.

08.01.2024.

Srijeda

Petak

Srijeda

Četvrtak

Ponedjeljak

13.00-13.45

13.35-14.20

14.25-15.55

13.35-14.20

12.00-12.45

Sudnica

Međunarodno javno pravo (Vježbe)

 

 

 

 

 

VI SEMESTAR

Upravno pravo

(Predavanje)

Prof.dr Albina Fazlović

 

 

 

Sudnica

Upravno pravo

(Vježbe)

Mr Ervin Mujkić, viši asistent

 

 

 

Kabinet br. IV

Obligaciono pravo

(Predavanje)

Prof.dr Brana Komljenović

 

 

 

Sudnica

Obligaciono pravo

(Vježbe)

Indira Alajbegović, asistent

 

 

 

Sudnica

Ekonomska politika

(Predavanje)

Doc.dr Mirsad Nalić

 

 

 

Kabinet br II

Ekonomska politika

(Vježbe)

Doc.dr Mirsad Nalić

 

 

 

Kabinet br. IV

IZBORNI PREDMETI

Kriminologija*

(Predavanje)

Doc. dr Milanko Aladžić Mr. Amela Ibričić Nišić, viši asistent

11.10.2023.

25.10.2023.

08.11.2023.

22.11.2023.

06.12.2023.

20.12.2023.

Srijeda

14.00-15.00

14.00-15.00

14.00-15.00

14.00-15.00

14.00-15.00

14.00-15.00

Kabinet br. VIII

Kriminologija*

(Vježbe)

Doc. dr Milanko Aladžić Mr. Amela Ibričić Nišić, viši asistent

20.11.2023.

27.11.2023.

04.12.2023.

Ponedjeljak

16.30-18.00

16.30-18.00

16.30-18.00

Sudnica

Pravo osiguranja*

(Predavanje)

Prof.dr Nenad Avramović

04.10.2023.

08.12.2023.

13.12.2023.

21.12.2023.

08.01.2024.

Srijeda

Petak

Srijeda

Četvrtak

Ponedjeljak

15.00-15.45

14.25-15.10

13.35-14.20

12.45-13.30

14.25-15.55

Sudnica

Pravo osiguranja*

(Vježbe)

Indira Alajbegović, vss

 

 

 

Sudnica

Komunikacijske vještine

(Predavanje)

Akademik prof.dr Zoran Milošević

 

 

 

Veliki amfiteatar

Komunikacijske vještine

(Vježbe)

 

 

 

 

Veliki amfiteatar

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

 

VII i VIII semestar

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

KABINET

VII SEMESTAR

Građansko procesno pravo (Predavanje)

Doc. dr Danka Radivojević

19.10.2023.

16.11.2023.

14.12.2023.

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

12.00-14.00

12.00-14.00

12.00-14.00

Sudnica

Građansko procesno pravo (Vježbe)

Mr.sc Asim Bojić, viši asistent

 

 

 

Sudnica

Poslovno pravo

(Predavanje)

Prof.dr Nenad Avramović

04.10.2023.

08.12.2023.

13.12.2023.

21.12.2023.

08.01.2024.

Srijeda

Petak

Srijeda

Četvrtak

Ponedjeljak

14.00-14.45

12.00-13.30

12.00-12.45

12.00-12.45

12.00-12.45

Sudnica

Poslovno pravo

(Vježbe)

Mr.sc Asim Bojić, viši asistent

 

 

 

 

Forenzika u krivičnom postupku (Predavanje)

Doc. dr Milanko Aladžić Mr. Amela Ibričić Nišić, viši asistent

11.10.2023.

25.10.2023.

08.11.2023.

22.11.2023.

06.12.2023.

20.12.2023.

Srijeda

13.00-14.00

13.00-14.00

13.00-14.00

13.00-14.00

13.00-14.00

13.00-14.00

Kabinet br. VIII

Forenzika u krivičnom postupku (Vježbe)

Doc. dr Milanko Aladžić Mr. Amela Ibričić Nišić, viši asistent

11.12.2023.

18.12.2023.

25.12.2023.

Ponedjeljak

16.30-18.00

16.30-18.00

16.30-18.00

Sudnica

VIII SEMESTAR

Međunarodno privatno pravo

(Predavanje)                  

Prof.dr Nenad Avramović

 

 

 

Sudnica

Međunarodno privatno pravo

(Vježbe)

Indira Alajbegović, asistent

 

 

 

Sudnica

Radno i socijalno pravo

(Predavanje)

Prof.dr Albina Fazlović

 

 

 

Sudnica

Radno i socijalno pravo

(Vježbe)

Mr Ervin Mujkić, viši asistent

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Kriminalistika*

(Predavanje)

Doc. dr Milanko Aladžić

Mr. Amela Ibričić Nišić, viši asistent

 

 

 

Kabinet br. II

Kriminalistika*

(Vježbe)

Doc. dr Milanko Aladžić

Mr. Amela Ibričić Nišić, viši asistent

 

 

 

Sudnica

Nomotehnika

(Predavanje)

Prof.dr Brana Komljenović

 

 

 

Sudnica

Nomotehnika

(Vježbe)

Mr Ervin Mujkić, viši asistent

 

 

 

 

Pravo EU*

(Predavanje)

Prof.dr Nenad Avramović

04.10.2023.

08.12.2023.

13.12.2023.

21.12.2023.

08.01.2024.

Srijeda

Petak

Srijeda

Četvrtak

Ponedjeljak

15.50-16.35

15.15-16.00

12.45-13.30

14.25-15.55

13.35-14.20

Sudnica

Pravo EU*

(Vježbe)

 

 

 

 

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti