Pravni fakultet

Studijski program – Opće pravo

*NAPOMENA:

Prilikom učitavanja rasporeda neophodan je „refresh (F5)“

Sve izmjene vezane za rasporeda pratite i na OGLASNOJ TABLI

Od ponuđena dva strana jezika student bira jedan

Od ponuđenih izbornih predmeta student polaže dva (jedan izborni za zimski, jedan izborni za ljetni semestar)

 

I i II semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

I SEMESTAR

Uvod u pravo(Predavanje + Vježbe)

Prof. dr Albina Fazlović

 

 

 

 

 

 

Kabinet br. V

Osnovi ekonomije(Predavanje + Vježbe)

Prof.dr Izet Banda

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kabinet br. I

Engleski jezik I

Doc.dr Mirnes Avdić

Veliki amfiteatar

Engleski jezik I ( VJEŽBE )

Doc.dr Mirnes Avdić

 

 

 

 

 

 

Veliki amfiteatar

Njemački jezik I(Predavanje + Vježbe)

Mr Mebrura Selić, lektor

 

 

Mali amfiteatar

II SEMESTAR

 

 

 

 

Rimsko pravo

Predavanje

Prof.dr Edin Ramić

22.03.2022.

29.03.2022.

10.05.2022.

11.05.2022.

17.05.2022.

18.05.2022.

24.05.2022.

25.05.2022.

31.05.2022.

01.06.2022.

Utorak

Utorak

Utorak

Srijeda

Utorak

Srijeda

Utorak

Srijeda

Utorak

Srijeda

11.00-13.00

11.00-13.00

11.00-13.00

09.30-14.00

09.30-14.00

09.30-14.00

09.30-14.00

09.30-14.00

10.00-13.45

11.00-14.00

Sudnica

Rimsko pravo

Vježbe

 

Indira Alajbegović, asistent

Sudnica

 

 

 

 

Pravna historija Predavanje

Prof.dr Edin Ramić

22.03.2022.

29.03.2022.

10.05.2022.

11.05.2022.

17.05.2022.

18.05.2022.

24.05.2022.

25.05.2022.

31.05.2022.

01.06.2022.

Utorak

Utorak

Utorak

Srijeda

Utorak

Srijeda

Utorak

Srijeda

Utorak

Srijeda

13.00-15.00

13.00-15.00

13.00-15.00

14.00-18.30

14.00-18.30

14.00-18.30

14.00-18.30

14.00-18.30

14.00-17.45

14.00-17.00

Sudnica

Pravna historija

Vježbe

 

Indira Alajbegović, asistent

Sudnica

Sociologija* Predavanja

Akademik prof.dr Zoran Milošević

07.03.2022.

21.03.2022.

28.03.2022.

04.04.2022.

18.04.2022.

25.04.2022.

09.05.2022.

Ponedjeljak

09.30-12.30

09.30-12.30

09.30-12.30

09.30-12.30

09.30-12.30

09.30-13.15

09.30-13.15

Veliki amfiteatar

Sociologija Vježbe

Akademik prof.dr Zoran Milošević

Veliki amfiteatar

IZBORNI PREDMETI

Osnovi informatike* Predavanje

Prof.dr Halid Žigić

 

23.02.2022.

02.03.2022.

09.03.2022.

16.03.2022.

23.03.2022.

30.03.2022.

06.04.2022.

13.04.2022.

20.04.2022.

27.04.2022.

Srijeda

13.00-15.15

Kabinet informatike

Osnovi informatike*

Vježbe

 

Mr Smiljana Bijelović, asistent

26.03.2022.

12.03.2022.

16.04.2022.

23.04.2022.

30.04.2022.

07.05.2022.

14.05.2022.

21.05.2022.

28.05.2022.

04.06.2022.

Subota

14.00-16.15

Kabinet informatike

Pravna etika*(Predavanje + Vježbe)

Akademik prof.dr Zoran Milošević

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akademsko pisanje sa kancelarijskim poslovanjem*

(Predavanje + Vježbe)

Akademik prof.dr Zoran Milošević

 

 

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

Mali amfiteatar

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

III i IV semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

III SEMESTAR

Ustavno pravo(Predavanje + Vježbe)

Prof. dr Albina Fazlović

Kabinet br. V

Građansko pravo

Prof.dr Brana Komljenović

 

 

 

Sudnica

Građansko pravo (VJEŽBE)

VSS Asim Bojić

 

 

 

Sudnica

Engleski jezik II

Doc.dr Mirnes Avdić

Veliki amfiteatar

Engleski jezik II (VJEŽBE)

Doc. dr Mirnes Avdić

 

 

 

 

 

Veliki amfiteatar

Njemački jezik II(Predavanje + Vježbe)

Mr Mebrura Selić, lektor

Mali amfiteatar

IV SEMESTAR

Krivično pravo

Predavanje

Doc. dr Milanko Aladžić

22.02.2022.

15.03.2022.

23.03.2022.

30.03.2022.

06.04.2022.

13.04.2022.

20.04.2022.

27.04.2022.

04.05.2022.

11.05.2022.

18.05.2022.

25.05.2022.

26.05.2022.

01.06.2022.

02.06.2022.

Utorak

Utorak

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Četvrtak

Srijeda

Četvrtak

13.00-15.00

13.00-15.00

12.00-14.00

12.00-14.00

12.00-14.00

12.00-14.00

10.00-13.45

12.00-14.00

12.00-14.00

12.00-14.00

12.00-14.00

10.00-13.45

13.00-16.45

09.00-12.45

13.00-16.45

Sudnica

Krivično pravo

Vježbe

 

Mr. Amela Ibričić Nišić, viši asistent

23.03.2022.

30.03.2022.

06.04.2022.

13.04.2022.

20.04.2022.

27.04.2022.

11.05.2022.

14.05.2022.

21.05.2022.

26.05.2022.

28.05.2022.

02.06.2022.

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Subota

Subota

Četvrtak

Subota

Četvrtak

15.00-18.45

15.00-18.45

16.30-18.00

16.30-18.00

16.30-18.00

16.30-18.00

16.30-18.00

15.00-18.45

13.00-16.45

13.00-16.45

15.00-18.45

13.00-16.45

Sudnica

Nasljedno pravo

Predavanje

Doc.dr Jovan Stojanović

08.03.2022.

22.03.2022.

05.04.2022.

19.04.2022.

04.05.2022.

10.05.2022.

17.05.2022.

18.05.2022.

24.05.2022.

25.05.2022.

31.05.2022.

01.06.2022.

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Srijeda

Utorak

Utorak

Srijeda

Utorak

Srijeda

Utorak

Srijeda

16.00-18.00

16.00-18.00

16.00-18.00

16.00-18.00

16.00-18.00

15.00-19.00

09.00-14.00

14.00-19.00

14.00-19.00

14.00-19.00

14.00-19.00

13.00-19.00

Sudnica

 

Nasljedno pravo

Vježbe

 

Indira Alajbegović, asistent

09.04.2022.

25.04.2022.

09.05.2022.

21.05.2022.

23.05.2022.

28.05.2022.

30.05.2022.

03.06.2022.

Subota

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Subota

Ponedjeljak

Subota

Ponedjeljak

Petak

10.00-14.45

16.30-18.00

16.30-18.00

10.00-14.45

15.00-18.45

10.00-14.45

15.00-18.45

16.30-18.00

Sudnica

Porodično pravo

Predavanje

Doc.dr Jovan Stojanović

07.03.2022.

21.03.2022.

04.04.2022.

18.04.2022.

03.05.2022.

10.05.2022.

17.05.2022.

24.05.2022.

31.05.2022.

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

16.00-18.00

16.00-18.00

16.00-18.00

16.00-18.00

08.00-13.00

09.00-14.00

16.00-18.00

09.00-14.00

09.00-14.00

Sudnica

Porodično pravo

Vježbe

 

Indira Alajbegović, asistent

08.04.2022.

15.04.2022.

22.04.2022.

29.04.2022.

06.05.2022.

13.05.2022.

20.05.2022.

27.05.2022.

03.06.2022.

Petak

16.30-18.00

16.30-18.00

16.30-18.00

16.30-18.00

16.30-18.00

15.00-18.45

15.00-18.45

15.00-18.45

15.00-18.45

Sudnica

IZBORNI PREDMETI

Međunarodno krivično pravo* Predavanje

Doc. dr Milanko Aladžić Mr. Amela Ibričić Nišić, viši asistent

24.02.2022.

03.03.2022.

10.03.2022.

17.03.2022.

24.03.2022.

31.03.2022.

07.04.2022.

14.04.2022.

21.04.2022.

28.04.2022.

05.05.2022.

12.05.2022.

19.05.2022.

    Četvrtak

16.30-18.00

16.30-18.00

16.30-18.00

16.30-18.00

16.30-18.00

16.30-18.00

16.30-18.00

16.30-18.00

16.30-18.00

16.30-18.00

16.30-18.45

16.30-18.45

16.00-19.00

Sudnica

Međunarodno krivično pravo*

Vježbe

 

Amela Ibričić Nišić, viši asistent

Sudnica

Pravo intelektualne svojine

Prof.dr Brana Komljenović

Predavanja su održana u zimskom semestru

Sudnica

 

 

 

 

 

Ljudska prava*

Predavanje

Prof.dr Kemal Brkić

23.02.2022.

02.03.2022.

09.03.2022.

16.03.2022.

23.03.2022.

30.03.2022.

06.04.2022.

13.04.2022.

20.04.2022.

27.04.2022.

04.05.2022.

11.05.2022.

18.05.2022.

Srijeda

14.00-16.00

14.00-16.00

14.00-16.00

14.00-16.00

14.00-16.00

14.00-16.00

14.00-16.00

14.00-16.00

14.00-16.00

14.00-16.00

13.00-16.00

13.00-16.00

13.00-17.00

 

 

 

 

 

 

 

Sudnica

Ljudska prava*

Vježbe

 

Mr Ervin Mujkić, viši asistent

Sudnica

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

V i VI semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

V SEMESTAR

Krivično procesno pravo(Predavanje + Vježbe)

Akademik prof.dr Nedeljko Stanković

Doc. dr Milanko Aladžić

 

 

 

 

 

 

Sudnica

Javne finansije(Predavanje + Vježbe)

Prof.dr Izet Banda

Kabinet br. I

Međunarodno javno pravo(Predavanje + Vježbe)

Prof.dr Nenad Avramović

 

 

 

 

 

 

Sudnica

VI SEMESTAR

Upravno pravo

Predavanje

Prof.dr Albina Fazlović

23.02.2022.

02.03.2022.

09.03.2022.

16.03.2022.

23.03.2022.

30.03.2022.

06.04.2022.

13.04.2022.

20.04.2022.

27.04.2022.

04.05.2022.

11.05.2022.

18.05.2022.

25.05.2022.

01.06.2022.

Srijeda

13.00-15.00

13.00-15.00

13.00-15.00

13.00-15.00

13.00-15.00

13.00-15.00

13.00-15.00

13.00-15.00

13.00-15.00

13.00-15.00

14.00-19.00

14.00-19.00

14.00-19.00

14.00-19.00

14.00-19.00

Kabinet br. IV

Upravno pravo

Vježbe

 

Mr Ervin Mujkić, viši asistent

07.04.2022.

14.04.2022.

21.04.2022.

28.04.2022.

06.05.2022.

09.05.2022.

13.05.2022.

16.05.2022.

19.05.2022.

26.05.2022.

02.06.2022.

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Petak

Ponedjeljak

Petak

Četvrtak

Ponedjeljak

Četvrtak

Četvrtak

16.15-17.45

16.15-17.45

16.15-18.30

16.15-18.30

10.00-13.45

15.00-18.45

15.00-18.45

15.00-18.45

15.00-18.45

15.00-18.45

15.00-18.45

Kabinet br. IV

 

 

 

 

Obligaciono pravo

Predavanje

Prof.dr Brana Komljenović

12.03.2022.

26.03.2022.

09.04.2022.

16.04.2022.

23.04.2022.

30.04.2022.

07.05.2022.

14.05.2022.

21.05.2022.

Subota

10.00-13.45

Sudnica

 

 

 

 

 

Obligaciono pravo

Vježbe

 

Indira Alajbegović, asistent

06.04.2022.

11.04.2022.

20.04.2022.

27.04.2022.

05.05.2022.

07.05.2022.

12.05.2022.

14.05.2022.

21.05.2022.

23.05.2022.

28.05.2022.

04.05.2022.

Srijeda

Ponedjeljak

Srijeda

Srijeda

Četvrtak

Subota

Četvrtak

Subota

Subota

Ponedjeljak

Subota

Subota

16.30-18.00

16.30-18.00

16.30-18.00

16.30-18.00

16.30-18.00

15.00-18.45

15.00-18.45

15.00-18.45

15.00-18.45

15.00-18.45

15.00-18.45

15.00-18.45

Sudnica

 

 

 

 

 

 

 

Ekonomska politika Predavanje

Doc.dr Mirsad Nalić

 

28.02.2022.

14.03.2022.

22.03.2022.

29.03.2022.

05.04.2022.

12.04.2022.

25.04.2022.

06.05.2022.

10.05.2022.

17.05.2022.

24.05.2022.

30.05.2022.

31.05.2022.

 

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Ponedjeljak

Petak

Utorak

Utorak

Utorak

Ponedjeljak

Utorak

 

14.00-16.00

14.00-16.00

14.00-16.00

14.00-16.00

14.00-16.00

14.00-16.00

14.00-16.00

14.00-16.00

14.00-16.00

14.00-16.00

14.00-17.00

14.00-17.00

14.00-16.00

Kabinet br II

Ekonomska politika

Vježbe

 

Doc.dr Mirsad Nalić

IZBORNI PREDMETI

 

 

Kriminologija*

Predavanje

 

Akademik prof.dr Nedeljko Stanković

Mr. Amela Ibričić Nišić, viši asistent

 

 

 

 

 

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sudnica

Kriminologija*

Vježbe

 

Akademik prof.dr Nedeljko Stanković

Mr. Amela Ibričić Nišić, viši asistent

 

 

Sudnica

Pravo osiguranja*

Prof. dr Nenad Avramović

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

 

Sudnica

Pravo osiguranja*

VSS Asim Bojić

 

 

 

Sudnica

 

 

Komunikacijske vještine Predavanja

 

Akademik prof.dr Zoran Milošević

07.03.2022.

21.03.2022.

28.03.2022.

04.04.2022.

18.04.2022.

25.04.2022.

09.05.2022.

Ponedjeljak

13.00-16.00

13.00-16.00

13.00-16.00

13.00-16.00

13.00-16.00

14.00-17.45

14.00-17.45

 

 

 

Veliki amfiteatar

 

 

Veliki amfiteatar

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

VII i VIII semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

VII SEMESTAR

Građansko procesno pravo

Doc.dr Milomir Čodo

 

 

Sudnica

Građansko procesno pravo (VJEŽBE)

VSS Asim Bojić

 

 

 

Sudnica

Poslovno pravo(Predavanje + Vježbe)

Prof.dr Nenad Avramović

 

 

 

 

Sudnica

Forenzika u krivičnom postupku(Predavanje + Vježbe)

Akademik prof.dr Nedeljko Stanković

Mr. Amela Ibričić Nišić, viši asistent

 

 

 

 

 

 

Sudnica

VIII SEMESTAR

 

 

 

 

Međunarodno privatno pravo Predavanje

Prof.dr Nenad Avramović

28.02.2022.

21.03.2022.

04.04.2022.

11.04.2022.

18.04.2022.

25.04.2022.

02.05.2022.

09.05.2022.

16.05.2022.

23.05.2022.

30.05.2022.

Ponedjeljak

13.45-15.15

13.45-15.15

13.45-15.15

13.45-15.15

13.45-15.15

13.00-17.45

13.00-17.45

13.00-17.45

13.00-17.45

13.00-17.45

13.00-16.45

Sudnica

Međunarodno privatno pravo

Vježbe

 

Indira Alajbegović, asistent

Sudnica

 

 

 

 

 

 

 

Radno i socijalno pravo

Predavanje

Prof.dr Albina Fazlović

23.02.2022.

02.03.2022.

09.03.2022.

16.03.2022.

23.03.2022.

30.03.2022.

06.04.2022.

13.04.2022.

20.04.2022.

27.04.2022.

04.05.2022.

11.05.2022.

18.05.2022.

25.05.2022.

01.06.2022.

Srijeda

10.30-12.00

10.30-12.00

10.30-12.00

10.30-12.00

10.30-12.00

10.30-12.00

10.30-12.00

10.30-12.00

10.30-12.00

10.30-12.00

09.00-12.45

09.00-12.45

09.00-12.45

09.00-12.45

09.00-12.45

Kabinet br. IV

Radno i socijalno pravo

Vježbe

 

Mr Ervin Mujkić, viši asistent

 

IZBORNI PREDMETI

 

 

 

 

 

 

Kriminalistika*

Predavanje

Doc. dr Milanko Aladžić

Mr. Amela Ibričić Nišić, viši asistent

21.02.2022.

07.03.2022.

14.03.2022.

21.03.2022.

28.03.2022.

04.04.2022.

11.04.2022.

18.04.2022.

25.04.2022.

09.05.2022.

16.05.2022.

23.05.2022.

30.05.2022.

Ponedjeljak

16.30-18.00

16.30-18.00

16.30-18.00

16.30-18.00

16.30-18.00

16.30-18.00

16.30-18.00

16.30-18.00

16.30-18.00

16.30-18.00

16.30-18.45

16.30-18.45

16.00-19.00

Sudnica

Kriminalistika*

Vježbe

 

Doc. dr Milanko Aladžić

Mr. Amela Ibričić Nišić, viši asistent

Sudnica

 

 

 

 

 

Nomotehnika

Predavanje

Prof.dr Brana Komljenović

12.03.2022.

26.03.2022.

09.04.2022.

16.04.2022.

23.04.2022.

30.04.2022.

07.05.2022.

14.05.2022.

21.05.2022.

28.05.2022.

04.06.2022

Subota

13.45-15.15

13.45-15.15

13.45-15.15

13.45-16.45

14.00-17.45

14.00-17.45

14.00-17.45

14.00-17.45

14.00-17.45

14.00-17.45

14.00-17.45

Sudnica

Nomotehnika

Vježbe

Mr Ervin Mujkić, viši asistent

 

 

 

 

Pravo EU*(Predavanje + Vježbe)

Prof.dr Nenad Avramović

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sudnica

Predmeti označeni * su izborni predmeti