Pravni fakultet

Studijski program – Opće pravo

*NAPOMENA:

Prilikom učitavanja rasporeda neophodan je „refresh (F5)“

Sve izmjene vezane za rasporeda pratite i na OGLASNOJ TABLI

Od ponuđena dva strana jezika student bira jedan

Od ponuđenih izbornih predmeta student polaže dva (jedan izborni za zimski, jedan izborni za ljetni semestar)

 

I i II semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

I SEMESTAR

Uvod u pravo(Predavanje + Vježbe)

Doc.dr Albina Fazlović

06.10.2021.

13.10.2021.

20.10.2021.

27.10.2021.

03.11.2021.

10.11.2021.

17.11.2021.

24.11.2021.

01.12.2021.

08.12.2021.

09.12.2021.

15.12.2021.

22.12.2021.

29.12.2021.

30.12.2021.

 

 

Srijeda

Srijeda

      Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Četvrtak

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Četvrtak

 

 

 

13.00-15.00

13.00-15.00

13.00-15.00

13.00-15.00

13.00-15.00

13.00-15.00

13.00-15.00

13.00-15.00

13.00-15.00

13.00-15.00

10.00-15.00

10.00-15.00

10.00-15.00

10.00-15.00

10.00-15.00

 

Kabinet br. V

Osnovi ekonomije(Predavanje + Vježbe)

Prof.dr Izet Banda

12.10.2021.

19.10.2021.

26.10.2021.

02.11.2021.

09.11.2021.

16.11.2021.

23.11.2021.

30.11.2021.

07.12.2021.

14.12.2021.

21.12.2021.

22.12.2021.

28.12.2021.

29.12.2021.

30.12.2021.

 

 

 

 

 

 

 

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Srijeda

Utorak

Srijeda

Četvrtak

 

 

 

 

 

 

 

10.00-12.00

10.00-12.00

10.00-12.00

10.00-12.00

10.00-12.00

10.00-12.00

10.00-12.00

10.00-12.00

10.00-12.00

10.00-12.00

08.00-13.00

13.00-18.00

08.00-13.00

13.00-18.00

13.00-18.00

 

 

 

Kabinet br. I

Engleski jezik I

Doc.dr Mirnes Avdić

09.10.2021

23.10.2021.

06.11.2021

20.11.2021.

04.12.2021.

11.15.2021.

18.12.2021.

25.12.2021.

Subota

09.00-12.00

09.00-12.00

09.00-12.00

09.00-12.00

09.00-12.00

09.00-12.00

09.00-12.00

09.00-10.30

Veliki amfiteatar

Engleski jezik I ( VJEŽBE )

Doc.dr Mirnes Avdić

 

30.10.2021.

13.11.2021.

27.11.2021.

29.11.2021.

06.12.2021.

13.12.2021.

27.12.2021.

 

 

Subota

Subota

Subota

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

 

 

09.00-12.45

09.00-12.45

09.00-12.00

12.00-15.00

12.00-14.00

12.00-15.45

15.00-18.45

 

Veliki amfiteatar

Njemački jezik I(Predavanje + Vježbe)

Mr Mebrura Selić, lektor

 

11.10.2021.

18.10.2021.

25.10.2021.

01.11.2021.

08.11.2021.

15.11.2021.

22.11.2021.

29.11.2021.

06.12.2021.

13.12.2021.

20.12.2021.

27.12.2021.

 

 Ponedjeljak

16.00-17.30

16.00-17.30

16.00-17.30

16.00-17.30

16.00-17.30

16.00-17.30

16.00-17.30

16.00-17.30

16.00-17.30

16.00-17.30

14.00-17.45

14.00-17.45

Mali amfiteatar

II SEMESTAR

Rimsko pravo

Predavanje

Prof.dr Edin Ramić

Sudnica

Rimsko pravo

Vježbe

 

Prof.dr Edin Ramić

Sudnica

Pravna historija Predavanje

Prof.dr Edin Ramić

Sudnica

Pravna historija

Vježbe

 

Prof.dr Edin Ramić

Sudnica

Sociologija* Predavanja

Akademik prof.dr Zoran Milošević

Veliki amfiteatar

Sociologija Vježbe

Akademik prof.dr Zoran Milošević

Veliki amfiteatar

IZBORNI PREDMETI

Osnovi informatike* Predavanje

Prof.dr Halid Žigić

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

Kabinet informatike

Osnovi informatike*

Vježbe

 

Mr Smiljana Bijelović, asistent

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

Kabinet informatike

Pravna etika*(Predavanje + Vježbe)

Akademik prof.dr Zoran Milošević

 

 

11.10.2021.

18.10.2021.

01.11.2021.

15.11.2021.

22.11.2021.

29.11.2021.

06.12.2021.

13.12.2021.

20.12.2021.

27.12.2021.

 

 

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

 

 

 

14.00-15.00

14.00-15.00

14.00-15.00

14.00-15.00

14.00-15.00

14.00-15.00

14.00-18.30

14.00-18.30

14.00-18.30

14.00-18.30

 

 

 

Akademsko pisanje sa kancelarijskim poslovanjem*

(Predavanje + Vježbe)

Akademik prof.dr Zoran Milošević

 

 

11.10.2021.

18.10.2021.

01.11.2021.

15.11.2021.

22.11.2021.

29.11.2021.

30.11.2021.

07.12.2021.

14.12.2021.

21.12.2021.

 

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

10.30-11.30

10.30-11.30

10.30-11.30

10.30-11.30

10.30-11.30

10.30-11.30

14.00-18.30

14.00-18.30

14.00-18.30

14.00-18.30

Mali amfiteatar

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

III i IV semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

III SEMESTAR

Ustavno pravo(Predavanje + Vježbe)

Doc.dr Albina Fazlović

06.10.2021.

13.10.2021.

20.10.2021.

27.10.2021.

03.11.2021.

10.11.2021.

17.11.2021.

24.11.2021.

01.12.2021.

08.12.2021.

15.12.2021.

Srijeda

15.00-17.00

15.00-17.00

15.00-17.00

15.00-17.00

15.00-17.00

15.00-17.00

15.00-17.00

15.00-17.00

15.00-17.00

15.00-17.00

14.00-17.00

Kabinet br. V

Građansko pravo

Prof.dr Brana Komljenović

 

16.10.2021.

30.10.2021.

13.11.2021.

20.11.2021.

27.11.2021.

04.12.2021.

 

Subota

 

10.00-13.15

10.00-12.15

10.00-12.15

10.00-13.00

10.00-13.00

10.00-14.15

Sudnica

Građansko pravo (VJEŽBE)

VSS Asim Bojić

 

 

 

Sudnica

Engleski jezik II

Doc.dr Mirnes Avdić

09.10.2021

23.10.2021.

06.11.2021

20.11.2021.

Subota

12.30-15.30

12.30-15.30

12.30-15.30

12.30-14.45

Veliki amfiteatar

Engleski jezik II (VJEŽBE)

Doc. dr Mirnes Avdić

 

13.11.2021.

27.11.2021.

29.11.2021.

06.12.2021.

 

 

Subota

Subota

Ponedjeljak

Ponedjeljak

 

 

13.00-16.45

12.30-15.30

09.00-12.00

10.00-12.00

 

Veliki amfiteatar

Njemački jezik II(Predavanje + Vježbe)

Mr Mebrura Selić, lektor

11.10.2021.

18.10.2021.

25.10.2021.

01.11.2021.

08.11.2021.

15.11.2021.

22.11.2021.

29.11.2021. 

 Ponedjeljak

17.30-19.00

17.30-19.00

17.30-19.00

17.30-19.00

17.30-19.00

17.30-19.00

17.30-19.00

17.30-16.15

Mali amfiteatar

IV SEMESTAR

Krivično pravo

Predavanje

Akademik prof.dr Nedeljko Stanković

Sudnica

Krivično pravo

Vježbe

 

Akademik prof.dr Nedeljko Stanković

Sudnica

Nasljedno pravo

Predavanje

Doc.dr Jovan Stojanović

Sudnica

Nasljedno pravo

Vježbe

 

Doc.dr Jovan Stojanović

 

Sudnica

Porodično pravo

Predavanje

Doc.dr Jovan Stojanović

Sudnica

Porodično pravo

Vježbe

 

Doc.dr Jovan Stojanović

Sudnica

IZBORNI PREDMETI

Međunarodno krivično pravo* Predavanje

Akademik prof.dr Nedeljko Stanković

Mr. Amela Ibričić Nišić, viši asistent

Predmet se sluša u ljetnom semestru

 

Sudnica

Međunarodno krivično pravo*

Vježbe

 

Akademik prof.dr Nedeljko Stanković

Mr. Amela Ibričić Nišić, viši asistent

Predmet se sluša u ljetnom semestru

Sudnica

Pravo intelektualne svojine

Prof.dr Brana Komljenović

16.10.2021.

30.10.2021.

13.11.2021.

20.11.2021.

27.11.2021

Subota

13.15-15.15

12.15-15.15

12.15-14.30

13.00-14.30

13.00-15.15

Sudnica

Ljudska prava*

Predavanje

Prof.dr Kemal Brkić

Predmet se sluša u ljetnom semestru

 

Sudnica

Ljudska prava*

Vježbe

 

Prof.dr Kemal Brkić

Predmet se sluša u ljetnom semestru

Sudnica

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

V i VI semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

V SEMESTAR

Krivično procesno pravo(Predavanje + Vježbe)

Akademik prof.dr Nedeljko Stanković

Doc. dr Milanko Aladžić

 

06.10.2021.

13.10.2021.

20.10.2021.

27.10.2021.

03.11.2021.

10.11.2021.

17.11.2021.

24.11.2021.

01.12.2021.

08.12.2021.

15.12.2021.

22.12.2021.

27.12.2021.

29.12.2021.

 

 

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Ponedjeljak

Srijeda

 

 

10.00-15.00

13.00-16.00

13.00-16.00

13.00-17.00

13.00-16.00

13.00-16.00

13.00-17.00

13.00-15.00

13.00-15.00

13.00-15.00

13.00-15.00

13.00-15.00

10.00-15.00

11.00-16.00

 

Sudnica

Javne finansije(Predavanje + Vježbe)

Prof.dr Izet Banda

08.10.2021.

15.10.2021.

22.10.2021.

29.10.2021.

05.11.2021.

12.11.2021.

19.11.2021.

26.11.2021.

03.12.2021.

10.12.2021.

14.12.2021.

17.12.2021.

21.12.2021.

24.12.2021.

28.12.2021.

31.12.2021.

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Utorak

Petak

Utorak

Petak

Utorak

Petak

10.00-12.00

10.00-12.00

10.00-12.00

10.00-12.00

10.00-12.00

10.00-12.00

10.00-12.00

10.00-12.00

10.00-12.00

10.00-12.00

12.00-16.00

08.00-12.00

13.00-17.00

08.00-12.00

13.00-17.00

08.00-13.00

Kabinet br. I

Međunarodno javno pravo(Predavanje + Vježbe)

Prof.dr Nenad Avramović

 

 

12.10.2021.

26.10.2021.

01.11.2021.

15.11.2021.

22.11.2021.

06.12.2021.

07.12.2021.

13.12.2021.

20.12.2021.

27.12.2021.

 

 

 

Utorak

Utorak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Utorak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

 

12.00-13.30

12.00-13.30

12.00-13.30

12.00-13.30

12.00-13.30

08.00-12.00

08.00-12.00

08.00-12.00

08.00-12.00

08.00-12.00

Sudnica

VI SEMESTAR

Upravno pravo

Predavanje

Doc.dr Albina Fazlović

.

Kabinet br. IV

Upravno pravo

Vježbe

 

Doc.dr Albina Fazlović

Kabinet br. IV

Obligaciono pravo

Predavanje

Prof.dr Brana Komljenović

Sudnica

Obligaciono pravo

Vježbe

 

Prof.dr Brana Komljenović

Sudnica

Ekonomska politika Predavanje

Doc.dr Mirsad Nalić

Sudnica

Ekonomska politika

Vježbe

 

Doc.dr Mirsad Nalić

Sudnica

IZBORNI PREDMETI

 

 

 

 

 

 

Kriminologija*

Predavanje

 

Akademik prof.dr Nedeljko Stanković

Mr. Amela Ibričić Nišić, viši asistent

 

 

07.10.2021.

14.10.2021.

21.10.2021.

28.10.2021.

04.11.2021.

11.11.2021.

18.11.2021.

02.12.2021.

09.12.2021.

16.12.2021.

23.12.2021.

30.12.2021.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Četvrtak

 

16.30-17.30

16.30-17.30

16.30-17.30

16.30-17.30

16.30-17.30

16.30-17.30

16.00-19.00

16.00-19.00

16.00-19.00

16.00-19.00

16.00-19.00

16.00-19.00

 

 

Sudnica

Kriminologija*

Vježbe

 

Akademik prof.dr Nedeljko Stanković

Mr. Amela Ibričić Nišić, viši asistent

 

 

Sudnica

Pravo osiguranja*

Prof.dr Nenad Avramović

12.10.2021.

26.10.2021.

01.11.2021.

15.11.2021.

06.12.2021.

07.12.2021.

14.12.2021.

21.12.2021.

27.12.2021

28.12.2021.

 

Utorak

Utorak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Utorak

Utorak

Utorak

Ponedjeljak

Utorak

 

 

15.30-17.00

15.30-17.00

15.30-17.00

15.30-17.00

15.30-17.00

16.00-19.00

16.00-19.00

16.00-19.00

16.00-19.00

16.00-19.00

 

Sudnica

Pravo osiguranja*

VSS Asim Bojić

 

 

 

Sudnica

 

 

Retorika Predavanja

Predmet se sluša u ljetnom semestru

 

Veliki amfiteatar

 

 

Veliki amfiteatar

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

VII i VIII semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

VII SEMESTAR

Građansko procesno pravo

Doc.dr Milomir Čodo

20.10.2021.

20.11.2021.

25.11.2021.

04.12.2021.

18.12.2021.

25.12.2021.

29.12.2021.

Srijeda

Subota

Srijeda

Subota

Subota

Subota

Srijeda

 

14.30-16.30

11.00-15.00

10.00-13.00

12.00-14.00

11.00-14.00

11.00-15.00

10.00-14.00

 

Sudnica

Građansko procesno pravo (VJEŽBE)

VSS Asim Bojić

 

 

 

Sudnica

Poslovno pravo(Predavanje + Vježbe)

Prof.dr Nenad Avramović

 

26.10.2021.

01.11.2021.

15.11.2021.

22.11.2021.

06.12.2021.

13.12-2021.

14.12.2021.

20.12.2021.

28.12.2021.

 

Utorak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Utorak

Ponedjeljak

Utorak

 

 

13.45-15.15

13.45-15.15

13.45-15.15

13.45-15.15

13.45-15.15

12.00-15.00

12.00-15.00

12.00-15.00

12.00-12.45

 

 

Sudnica

Forenzika u krivičnom postupku(Predavanje + Vježbe)

Akademik prof.dr Nedeljko Stanković

Mr. Amela Ibričić Nišić, viši asistent

 

20.10.2021.

27.10.2021.

03.11.2021.

09.11.2021.

16.11.2021.

23.11.2021.

30.11.2021.

07.12.2021.

 

 

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

 

15.00-17.00

15.00-17.00

15.00-17.00

16.30-18.00

16.30-18.00

16.30-18.00

16.30-18.00

16.30-17.15

 

 

Sudnica

VIII SEMESTAR

Međunarodno privatno pravo Predavanje

Prof.dr Nenad Avramović

Sudnica

Međunarodno privatno pravo

Vježbe

 

Prof.dr Nenad Avramović

Sudnica

Radno i socijalno pravo

Predavanje

Doc.dr Albina Fazlović

Kabinet br. IV

Radno i socijalno pravo

Vježbe

 

Doc.dr Albina Fazlović

 

IZBORNI PREDMETI

Kriminalistika*

Predavanje

Akademik prof.dr Nedeljko Stanković

Mr. Amela Ibričić Nišić, viši asistent

Predmet se sluša u ljetnom semestru

Sudnica

Kriminalistika*

Vježbe

 

Akademik prof.dr Nedeljko Stanković

Mr. Amela Ibričić Nišić, viši asistent

Predmet se sluša u ljetnom semestru

Sudnica

Nomotehnika

Predavanje

Prof.dr Brana Komljenović

Predmet se sluša u ljetnom semestru

Sudnica

Pravo EU*(Predavanje + Vježbe)

Prof.dr Nenad Avramović

 

12.10.2021.

22.11.2021.

06.12.2021.

07.12.2021.

13.12.2021.

20.12.2021.

27.12.2021.

 

Utorak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Utorak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

 

 

 

 

 

13.45-15.15

15.30-17.00

15.30-17.00

13.00-15.15

15.00-16.30

15.30-17.00

15.30-17.00

 

 

 

 

 

Sudnica

Predmeti označeni * su izborni predmeti